slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
skot PowerPoint Presentation
Download Presentation
skot

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 64
Download Presentation

skot - PowerPoint PPT Presentation

livi
261 Views
Download Presentation

skot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. skot Respirační onemocnění

 2. Respiratorní syndrom skotu Bovinní herpesvirus 1 Virus parainfluenzy 3 Virus bovinní virové diarrhoe - BVD Bovinní coronavirus Bovinní adenovirus

 3. IBR • Produkční nákaza • Původce • herpes virus typ 1 • Klinika • Respirační syndrom, faryngitida • Infekční pustulární vulvovaginitida • Infekční pustulární balantopostitida • Aborty březích krav a jalovic • Enteritida • Telata – meningoencefalitida • Až generalizované onemocnění

 4. IBR • Patogeneze • Tři fáze • Akutní • Latentní • Uložení hpv 1 – nurvová ganglia, lymfoidní buˇňky • Reaktivace • stresor • Sliznice - replikace

 5. IBR • Průběh • Subklinicky • Klinicky • Epizootologie • Zavlečen zvířaty v akutní nebo latentní fázi • Šířen • Přímý kontakt • Sekrety, exkrety

 6. Puruletní výtok a konjuktivitida IBR • Původce • herpes virus typ 1 • Klinika • Respirační syndrom • faryngitida Nejtěžší případy nosní přepážka s nekrózou mukózy Nekrotická laryngophyringitida Překrvené oblasti haemorhagie po ruptuře mucosal cév

 7. IBR • Produkční nákaza • Původce • herpes virus typ 1 • Klinika • Infekční pustulární vulvovaginitida • Infekční pustulární balantopostitida

 8. IBR • Původce • herpes virus typ 1 • Klinika • Telata – respiratorní forma, meningoencefalitida • Somnolence, anorexie, mukopurulentní výtok z nozder,pronikavý kašel

 9. Parainfluenza 3 • Původce • Virus z čeledi Paramyxoviridae • Rozšířen ubikvitárně • Sám nezpůsobí problémy • Vytvoření predispozice pro bakteriální infekci • Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel • Dg. • Virologie, serologie

 10. Bovinní respiratorní syncytiální virus • Původce • Virus z čeledi Paramyxoviridae, rod Pneumovirus • Rozšířen ubikvitárně • Infekce ciliárního a epiteliální buňky horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel • Cytopatické změnyaž nekrózu buněk • Dg. • Virologie, serologie

 11. Bovinní virová diarrhoe • Původce • RNA virus čeleď Flaviridae, rod Pestivirus • Ubikvitární • Chovy plemenných býčků • infekcí plodu v 1/3 gravidity – narozená telata trvalý zdroj infekce • Není primárně patogenní pro pro respiratorní trakt • má silnou afinitu k lymforetikulární tkáni, způsobuje imunosupresi • Možný přenos inseminací (v ovariích přežívá až 60 dnů) • Prostupuje placentou • Dg. virologická, serologická Mozková hypoplazie se vyvíjí již během intrauterinního života

 12. Virus BVD 2 biotypy Cytopatogenní CP (zastoupen 10%) slizniční choroba – MD (mucosal disease) - tele PI zvířata infikovaná CP virem březí kráva - vrozené abnormality, úhyn PI kráva vždy porodí PI tele

 13. Slizniční choroba

 14. Virus BVD Necytopatogenní NCP (90%) často subklinické onemocnění akutní horečka a průjem - bovinní virová diarrhoea březí kráva imunotolerance, PI tele tele BVD, imunosuprese uzdraví se a zlikviduje virus Nově – BVDV – typ 2, NCP - hemorhagický syndrom (v USA a už i v Evropě)

 15. BVD Eroze na dásních, pyscích, tvrdém a měkkém patře Jícen s krváceninami, edémem Sekundární bakteriální infekce zasahují mandle, epiglotis – hemorhagické léze, nekrotická ložiska

 16. BVD Eroze, edematické a hemorhagické hřebeny abomasa Eroze na tenkém střevě vedou k odlupování sliznice Jalovičky 18 měsíců mají díky chronické formě(AG+, Ab-) Abnormální rezavé zbarvení

 17. Význam onemocnění pro chovy Snížená užitkovost dojnic a nižší tržnost mléka Nižší počty telat Zvýšené náklady na léčbu průjmy (starší zv., dojnice) a záněty plic Prostupuje placentou a podle stadia gravidity způsobuje poškození plodu (kratší dolní čelist, narušení vývoje mozku) poruchy reprodukce – resorbce embryí, zmetání, mumifikace plodu, změny říjových cyklů (hormonální disbalance) imunotoleranci a perzistentní formu infekce Imunosuprese způsobuje vyšší náchylnost a horší průběh infekcí způsobených jinými patogeny – hlavně respiratorními

 18. Princip ozdravování skotu od BVD Eradikace - Vyhledání a odstranění PI jedinců (sérologické vyšetření všech zvířat, virologické vyšetření všech negativních) - Prevence intrauterinních infekcí – vakcinace, pouze monovalentní vakcíny Ochrana neinfikovaných stád, pravidelná kontrola zdrav. stavu Další možný přenos, kromě kontaktu s infikovaným skotem, je z ovcí, koz a divokých přežvýkavců, kontaminovanými vakcínami, nástroji, bodnutí krev sajícím hmyzem

 19. Význam vakcinace v chovech Tlumení akutních klinických příznaků Prevence intrauterinních infekcí Tlumení vylučování viru PI zvířaty (po poklesu titrů protilátek opět masivní vylučování) Vakcinace polyvalentními vakcínami je málo účinná ČR (podobně jako Německo) – vysoká koncentrace zvířat, vysoké riziko reinfekcí - vakcinace ozdravených ch. monovalentními vakcínami

 20. Bovinní coronavirus • Původce • RNA virus čeledi Coronaviridae • Původce neonatální enteritidy • I vztah k respiratornímu aparátu (u nás neprokázán) • Klinika • Mírný průběh – průjmy • Dg. • Virologie, sertologie

 21. Bovinní adenovirus • Původce • DNA virus, 9 sérotypů • Rozděleny do dvou podskupin • Respiratorní a enterální forma infekce • Dg. virologie, serologie

 22. paraTBC • Původce • Mycobacterium paratuberculosis • Značná resistence ve vnějším prostředí • Patogeneze • Per os střevní sliznice fagycytóza množení v buňkách dále fagocytovány nahloučení fagocytů ztlustění sliznice, atrofie žlázek přesun do m. uzlin, množení

 23. paraTBC • Epizootologie • Vnímavý mladý skot • telata do 3 měsíců • Zdroj infekce • trus • (3 měsíce po infekci) • kontaminované krmivo pastviny • Klinika • Inkubační doba • měsíce až 5 let • Průjem • trus tmavý zapáchá, hlenohnisavé vločky • Hubnutí

 24. paraTBC • Trvá 9 měsíců až 8 let • Pokles mléčné užitkovosti • Předčasné vyřazení z chovu • někdy bez klinických příznaků (v mízních uzlinách) • Dg. • Bez příznaků-serologicky , alergodg. • P.a. • Neléčí se

 25. TBC • Původce • Mycobacterium bovis • Značná resistence ve vnějším prostředí • Patogeneze • Intrauterinně • Postnatálně • Aerogenně (dospělí), alimentárně (telata), uterině, mamárně, konjuktiválně

 26. TBC • Epizootologie • Zdroj infekce: nemocný skot –sputum, mléko, trus, moč • kontaminované krmivo, pastviny • Klinika • Inkubační doba týdny, měsíce • Chronický průběh • Hubnutí • Průjem (TBC střev) • Perlovina - na serózách

 27. TBC střevo Žlutooranžové léze • V místě průniku – primární afekt • Odsud mízním systémem do ostatních mízních uzlin – primární komplex • Klid • Oslabení – šíření TBC po organismu • Raná generalizace – primární infekční perioda • imunita • Nová infekce- odlišná reakce • intrakanalikulární šíření – orgánová TBC-provalení abscesů do vývodných cest – šíření mycobakterií do prostředí • Protrahovaná generalizace – velké tuberkuly plíce

 28. TBC • Dg. • Klinika • Kultivace • Alergendg. – tuberkulinace – intradermální krk za lopatkou –0,2 ml savčího tuberkulinu – posouzení za 3 dny -kutimetr • Prealergická fáze – 3-4 týdny(aerogenní cesta), 6 týdnů (alimentární) • Vlastní alergie - TBC + • Fáza anergie – zhroucení obraných mechanismů • Neléčí se

 29. Pasterelóza skotu Mladý skot Stres – i transportní Pasterela haemolytica Respiratorní onemocnění Natažená hlava a krk Dýchání s otevřenou dutinou ústní Slinění Úhyn do 1 hodiny Apikální a kardiální laloky překrvené Fibrinózní lobární pneumonie Rozptýlená pneumonická ložiska

 30. skot Zažívací ústrojí

 31. aktinomykóza • Chronicky probíhající onemocnění • Původce • Actinomyces bovis, israeli, • Běžně se vyskytují v přední části trávicího ústrojí • Drůzy aktinomykotické tkáně • Proniká přes rány • jazyk, pysky, hltan, kůže, Kost • Průnik lymfogenně, hematogenně • Probíhá pomalu – týdny, měsíce • Dg. –klinika, histologie, mikroskopie

 32. nekrobacilózy • Původce • Fusobacterium necroforum • Málo odolný v prostředí • Patogeneze • Nemocná zvířata-sekrety, exkrety • Kontaminované krmivo, voda • Dg. klinika, p.a.-histologie – nekrotická tkáň s původcem

 33. nekrobacilózy • 1. Difteroid telat • 2 týdenní telata • Inkubační doba 4-7 dní • Horečka, snížená chuť do žrádla • Postižení dutiny ústní – dásně, po stranách jazyka • Zvýšená salivace • Špinavé žluté nálepy, drsný povrch, až nekrotická tkáň • Úhyn do týdne – akutní, subakutní –3 týdny

 34. nekrobacilózy • 2. Difteroidní vaginitida • Po těžkých porodech • difteroidní změny na pochvě • 3. Panaritium • Akutně a chronicky • Predispoziční faktory • Nekrotická ložiska až flegmóny • 4. Metastatické nekrózy • Z difteroidní vaginitidy, panaritiu • 5. Infekce pupečního provazce

 35. salmonelóza • Původce • Čeleď Enterobacteriacae- Salmonella enteritis, typhy murium, dublin, abortus bovis • Vysoká odolnost ve vnějším prostředí • Telata – mléčná výživa, mladý skot • Akutně, subakutně

 36. salmonelóza • Inkubační doba – několikadenní • Akutně • skleslost, teplota, nezájem o potravu, průjem – žlutý, zapáchající s hlenem, někdy až sepse a úhyn • Přechod do subakutní až chronické formy • Horší výživný stav, nízké přírůstky, průjem • Dg. bakteriologie výtěrů • Léčba - ATB

 37. salmonelóza

 38. enterotoxémie • Clostridium welchii • Telata v prvních dnech života • exitus • C enterotoxin Tenké střevo, tmavě červené ischemické nekrózy Naplněné plynem

 39. kryptosporidie • V roce 1985 byl poprvé popsán druh kryptosporidie infikující skot, • s endogenním vývojem ve žlázách žláznatého žaludku • s oocystami morfologicky podobnými C. muris. • Na základě této podobnosti byly izoláty ze skotu nazývány jako C. muris-like. • o rok později izoláty C. muris-like pocházející ze skotu popsány jako nový druh C. andersoni • na základě morfologie oocyst, hostitelské specifity a molekulární analýzy

 40. kryptosporidie • V roce 1999 byla popsána infekce skotu druhem C. felis • typovým hostitelem je kočka • v roce 2002 byl nalezen nový genotyp kryptosporidií infikující skot a pojmenovaný Cryptosporidium bovine genotyp B7 • v roce 2004 další genotyp nazvaný Cryptosporidium deer-like z důvodu podobnosti s genotypem Cryptosporidium deer • popsán o dva roky dříve u jelena

 41. Rozdělení kryptosporídií • Obecně • podle velikosti oocyst • podle lokalizace vývojového cyklu • na dvě kategorie • žaludeční druhy - C. andersoni • většími oválnými oocystami • střevní druhy - C. parvum a C. felis • druhy s menšími kulatými oocystami

 42. Rozdělení kryptosporídií • Oocysty nových genotypů • Cryptosporidium bovine genotyp B • Cryptosporidium deer-like • přesnější morfologii oocyst a lokalizaci endogenních stadií zatím není nic známo

 43. Kryptosporidie - věková specifita • C. andersoni • Cryptosporidium bovine genotyp B • Cryptosporidium deer-like • infekční adultní jedince • pro zvířata v období mléčné výživy • Nejmladšími zvířaty telata ve věku tří týdnů • nejstaršími hostiteli byla zvířata sedm, respektive šest měsíců stará • Věková specifita druhu C. felis • skot není typickým hostitelem - není jasná.

 44. Terapie a preventivní opatřeníkryptosporidiózy • zatím není známo žádné chemoterapeutikum účinné při léčbě • zkoušeny chemické preparáty - očekáván terapeutický účinek • vzhledem k jejich vysoké toxicitě pro organismus • přetrvávání jejich reziduí v živočišných produktech • nelze předpokládat masové využití • Jedinou ochranou chovu preventivní opatření • pravidelná parazitologická vyšetření, zejména zvířat do dvou měsíců věku • pravidelná dezinfekce pracovních pomůcek a ploch • zamezení kontaminace krmiv a steliv • dobrá zoohygiena chovu. • V případě infekcí střevními druhy kryptosporidií • podpůrným opatřením rehydratace a udržení iontové rovnováhy organismu

 45. skot Nemoci kůže

 46. svrab • Délka života 3-7 týdnů • Velmi resistentní vůči vnějším vlivům • Přenos • Bezprostředně stykem • pomůckami

 47. Svrab - klinika • Silné svědění • Zvířata se dřou o pevné předměty • Na kůži drobné uzlíčkovité útvary • Na kůži lysá místa s drobnými šupinkami • Kůže zduří je pokrytá strupy • Ztrácí pružnost • Hubnutí zvířat (až smrt)

 48. Svrab - klinika • Sarcoptová zákožka – Sarcoptes scabei var. bovis • v epidermis, často mění svoje místa • vyhryzávají jamky, chodbičky ve spodních vrstvách pokožky • Nejdříve hlava, krk, záď • Dochází k ztrátám srsti • V lysých oblastech dochází k sekundárnímu poškození až • Úplné ztrátě chlupů

 49. Svrab - klinika • Psoroptová zákožka • Olysalá místa • Blízko zevních genitálií a vemene

 50. Svrab - klinika • Chorioptová zákožka • Kolem ocasu, silné krustry, serózní výpotek • Červené pustulární léze