kodeks pona anja za lanice mre e sporazum plus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kodeks ponašanja za Članice Mreže „Sporazum plus“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kodeks ponašanja za Članice Mreže „Sporazum plus“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Kodeks ponašanja za Članice Mreže „Sporazum plus“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Kodeks ponašanja za Članice Mreže „Sporazum plus“. Hatidža Rudić, UHO Ruhama - Zenica, i članica Koordinacionog odbora Mreže. Uvod u izradu Kodeksa ponašanja za članice Mreže.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kodeks ponašanja za Članice Mreže „Sporazum plus“' - livi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kodeks pona anja za lanice mre e sporazum plus

Kodeks ponašanja zaČlanice Mreže „Sporazum plus“

Hatidža Rudić, UHO Ruhama - Zenica, i

članica Koordinacionog odbora Mreže

uvod u izradu kodeksa pona anja za lanice mre e
Uvod u izradu Kodeksa ponašanja za članice Mreže
 • Na VI forumu Mreže 31. 03. 2011. godine pod nazivom “Javno finansiranje NVO sektora u BiH - Ko, Kako, Koliko i Kome“ - Kampanja zagovaranja za uspostavu transparentnog i efikasnog sistema javnog finansiranja NVO u BiH, otvoreno pitanje “Uloge i odgovornostu vladinog i NVO sektora za transparentno javno finansiranje OCD u BiH”
 • Ovom prilikom su prezentovani rezultati mini-istraživanja među članicama Mreže. Na dva pitanja vezano za izradu narativnih i finansijskih izvještaja članica, te njihovog javnog objavljivanja, odgovor je dostavilo 126 organizacija od ukupno 444 članice Mreže, kojima je upitnik dostavljen putem mail adrese.
 • 91% članica izrađuje godišnje narativne i finansijske izvještaje, 4% to radi povremeno, dok 5% ne praktikuje izradu niti jednog od izvještaja.
 • Zabrinjavajuće je da 61% članica izradjenje izvještaje pohranjuje u arhiv i čini ih dostupnim tek na zahtjev, 17% članica ih objavljuje na svojim web stranicama, 11% u formi štampane publikacije, dok je 5% članica izjavilo da njihov izvještaj nije dostupan javnosti.
uvod u izradu kodeksa pona anja za lanice mre e1
Uvod u izradu Kodeksa ponašanja za članice Mreže
 • Uzimajući u obzir da je javno finansiranje aktivnosti OCD tema koja je posljednjih godina unutar NVO sektora i bh. javnosti praćena brojnim kritikama, te
 • Iako je u proteklih nekoliko godina došlo do izvjesnih poboljšanja u ovoj oblasti, rezultati relevantnih istraživanja upućuju na potrebu dodatnog zajedničkog angažmana svih zainteresovanih aktera vladinog i NVO sektora na svim nivoima vlasti na uspostavi sistema javnog finansiranja koji će osigurati kako transparentan proces odlučivanje o dodjeli ovih sredstava, tako i efikasno praćenje njihovog utroška,
 • VI Forumom Mreža je dala svoj vlastiti doprinos u ovoj oblasti, izradom i prvom prezentacijom “Nacrta Kodeksa ponašanja za članice Mreže”, u nadi da će njen primjer slijediti i drugi zainteresovani predstavnici vladinog i NVO sektora.
svrha kodeksa pona anja
Svrha Kodeksa ponašanja
 • Kao vid vlastite strategije djelovanja na promociji i uspostavi transparentnog sistema javnog finansiranja OCD na svim nivoima vlasti u BiH, Kodeks je samoregulirajućidokumentzačlanice Mreže koji doprinosi većojjavnosti i transparentnostirada NVO-a kojesu u Mreži, a time i većoj kredibilnosti kako članica tako i Mreže u cjelini.
definicije kodeksa pona anja
Definicije Kodeksa ponašanja
 • Zvanični naziv Kodeksa ponašanja je Kodeks ponašanja za članice Mreže „Sporazum plus“
 • Kodeks ponašanja predstavlja skup osnovnih principa i vrijednosti kojih se u svom djelovanju pridržavaju i koje promoviraju članica Mreže.
 • Potpisnica Kodeksa je organizacija - članica Mreže, koja je preuzela obavezu da se pridržava i promovira principe i vrijednosti utvrđenih ovim Kodeksom.
principi i standardi pona anja
Principi i standardi ponašanja
 • Pravedan odnos i jednakost
 • Profesionalnost
 • Transparentnost, odgovornost, i javnost u radu
 • Nezavisnost
 • Komunikacija i suradnja
 • Međusobni odnosi članica Mreže
primjena kodeksa pona anja
Primjena Kodeksa ponašanja
 • Koordinacioni odbor Mreže
 • Odbor za praćenje primjene Kodeksa
 • Sastav Odbora
 • Funkcije Odbora
 • Žalbe
 • Izvještavanje članica Mreže i javnosti
 • Javnost etičkog Kodeksa
 • Završne odredbe
primjena kodeksa pona anja1
Primjena Kodeksa ponašanja
 • Koordinacioni odbor Mreže (KO) ima krajnju odgovornost za primjenu Kodeksa, dužnost formiranja Odbora za praćenje sastavljenog od članica Mreže, potpisnica Kodeksa)
 • Odbor za praćenje Kodeksa se sastoji od 5 članova/ica od čega 3 iz reda KO, 2 iz reda dr. članica Mreže, sa mandatom od dvije godine i mogućnošću reizbora.
 • Funkcije Odbora za praćenje: nadgledanje i praćenje principa i vrijednosti utvrđenih Kodeksom, odlučivanje o peticijama i žalbama, donošenje Pravilnika o procedurama postupanja po žalbama.
primjena kodeksa pona anja2
Primjena Kodeksa ponašanja
 • Žalbe: omogućnost svakoj članici Mreže korištenje ovog mehanizma
 • Odbor za praćenje može žalbu odbiti ili donijeti neku od mjera predviđenih Kodeksom
 • Izvještavanje članica Mreže i javnosti: Odbor jednom godišnje podnosi izvještaj KO o podnesenim pritužbama kršenja Kodeksa
 • KO o poštivanju Kodeksa izvještava članice Mreže putem mail-a, podnosi godišnji izvještaj Konvenciji Mreže, te isti objavljuje na web-stranici Mreže.
 • Javnost Kodeksa: Objavljuje se na web stranici Mreže – Sekretarijat
 • Završne odredbe: Čuvanje i brigu oko arhive i dokumentacije koja je u vezi sa ovim Kodeksom, te njene dostupnosti članicama Mreže, je obaveza sekretarijata Mreže.