Dla rozwoju Mazowsza
Download
1 / 53

Dla rozwoju Mazowsza - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Dla rozwoju Mazowsza. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dla rozwoju Mazowsza' - livi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dla rozwoju mazowsza

Dla rozwoju Mazowsza

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju mazowsza

Beneficjent

Indywidualnego Projektu Kluczowego

w ramach:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

PRIORYTET VII:

Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiegoDZIAŁANIE 7.1:

Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Do wiadczenia w realizacji projekt w wsp finansowanych z funduszy unijnych
Doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych MAZOWIECKIEGO 2007-2013z funduszy unijnych

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku MAZOWIECKIEGO 2007-2013jest Beneficjentem Projektów

współfinansowanych z funduszy strukturalnych

w ramach programów:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekty zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekt Nr 1 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej

Całkowita wartość Projektu 4.800.000,00 PLN

Dofinansowanie ZPORR 3.200.000,00 PLN

Okres realizacji 2004-2005

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekt Nr 2 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną

Całkowita wartość Projektu 689.869,66 PLN

Dofinansowanie ZPORR 488.319,19 PLN

Projekt realizowany w 2009r. - finansowany

na zasadzie refundacji wydatków poniesionych

w latach 2005-2006.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekt Nr 3 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Całkowita wartość Projektu 1.916.181,94 PLN

Dofinansowanie ZPORR 774.122,42 PLN

Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych

w 2005r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekt Nr 4 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Zakup Tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Całkowita wartość Projektu 2.150.000,00 PLN

Dofinansowanie ZPORR 929.767,50 PLN

Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekt Nr 5 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną

Całkowita wartość Projektu 8.021.804,43 PLN

Dofinansowanie ZPORR 5.878.570,38 PLN

Wniosek o refinansowanie wydatków poniesionych

w latach 2005-2008 złożony został w marcu 2009r. w ramach konkursu na wykorzystanie środków finansowych ZPORR w związku z zamknięciem Programu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Ogólna wartość Projektów zrealizowanych w ramach ZPORR: 17.577.856,03 PLNw tym:uzyskana kwota dofinansowania: 11.270.779,49 PLNwkład własny: 6.307.076,54 PLN

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Indywidualny Projekt Kluczowy 17.577.856,03 PLNRozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Zarys Projektu 17.577.856,03 PLN

jako propozycja ujęcia inwestycji

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych został zgłoszony do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

w dniu 6 lutego 2009r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

W zarysie Projektu przedstawiono koncepcję rozbudowy Szpitala

i zakupu wyposażenia do powstałej infrastruktury, wskazano wszystkie aspekty inwestycji,

jej efekty i znaczenie dla mieszkańców regionu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Pozyskanie środków z funduszy unijnych umożliwiało wprowadzenie zmian do rozpoczętej już inwestycji

pozwalającej na utworzenie nowoczesnej infrastruktury medycznej, dostosowanej do wymogów prawa, zgodnej z wysokimi standardami leczenia

i diagnostyki oraz zapotrzebowaniem społecznym

na wykonywane świadczenia.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Zarys Projektu przeszedł pozytywnie ścieżkę oceny prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym:

- Departament Zdrowia

- Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

- konsultacje społeczne

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Decyzją Zarządu Województwa prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym:

z dnia 28 kwietnia 2009r. inwestycja uznana została za istotną dla rozwoju Województwa Mazowieckiego i wpisana na listę

Indywidualnych Projektów Kluczowych

RPO WM 2007-2013.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Rozpoczęły się intensywne prace związane prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym:

z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

W pre umowie czas na przygotowanie dokumentacji został wyznaczony do dnia

30 września 2009r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Trudności na tym etapie: prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym:

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z brakiem jednolitej wykładni dotyczącej kwalifikowania wydatków,

- przygotowanie w tak krótkim czasie specyfikacji technicznej sprzętu i aparatury zaplanowanej do zakupu (921 sztuk),

- problemy z funkcjonowaniem generatora MEWA, który nie był w stanie zapisać obszernego zakresu projektu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Dokumentacja Projektu, w tym Studium Wykonalności opracowane zostały samodzielnie bez korzystania z usług doradczych firm zewnętrznych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu opracowane zostały samodzielnie bez korzystania z usług doradczych firm zewnętrznych.

28 sierpnia 2009r. - na miesiąc przed upływem terminu.

Po zakończeniu oceny merytorycznej i wykonalności

przekazany został do

Wydziału Wdrażania Priorytetu VII RPO WM.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Po jej zakończeniu, w dniu 25 września 2009r.

podpisana została umowa

o dofinansowanie inwestycji.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Z ramienia MJWPU w Warszawie Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

wyznaczony został Opiekun Projektu,

z którym Koordynator Projektu może konsultować wszystkie sprawy związane

z wdrażaniem zadania.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Obecnie Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Złożone i pozytywnie zweryfikowane zostały trzy Wnioski o płatność na łączną kwotę całkowitą poniesionych wydatków 59.143.740,71 PLN.

W ramach refundacji wydatków z EFRR zwrócono kwotę 47.940.862,32 PLN.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Wnioski o płatność składane są zgodnie Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

z Harmonogramem wydatków w ramach Projektu.

Środki finansowe zwracane są bez opóźnień.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Problemy na etapie wdrażania Projektu: Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- zabezpieczenie finansowe realizacji – zgoda na nieproporcjonalne rozliczanie wydatków, wnioskowanie o płatność zaliczkową, zabezpieczenie płatności końcowej,

- procedury przetargowe – realizacja zgodnie

z terminami zaplanowanymi w harmonogramie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Informacje ogólne o Projekcie Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

„Rozbudowa

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

wraz z wyposażeniem”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Przedmiotem Projektu są dwa komplementarne działania: Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

1. Budowa pawilonu szpitalnego.

2. Wyposażenie utworzonej infrastrukturyw nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Cele Projektu: Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców subregionu płockiego

- zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług medycznych

- skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne

- pełne dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawa

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

W nowym budynku zlokalizowane zostaną m.in.: Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- Oddział Neurologiczny,

- Oddział Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ,

- Oddział Dziecięcy,

- Oddział Onkologiczny,

- Apteka Zakładowa,

- Zakład Bakteriologii.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Główne wskaźniki: Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- powierzchnia wybudowanej infrastruktury: 12.337 m2

- liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej: 921 szt.

- liczba pacjentów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury:

21.470 osób w ciągu roku

- liczba badań wykonywanych zakupionym sprzętem:

30.730 sztuk w ciągu roku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Finansowanie inwestycji: Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wartość całkowita: 72.941.661,79 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 61.720.196,79 PLN

Wkład własny pochodzący z budżetu Województwa Mazowieckiego i budżetu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego:

11.221.465,00 PLN

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Realizacja Projektu wpłynie na niwelowanie dysproporcji w wyposażeniu, standardzie i dostępie do świadczeń zdrowotnych,

spowodowanych zróżnicowaniem poziomu

rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Wybrana dokumentacja fotograficzna obrazująca poszczególne etapy realizacji inwestycji:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Podpisanie aktu erekcyjnego przez ksi dza biskupa listopad 2006r
Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Księdza Biskupa – listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Prace ziemne
Prace ziemne: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Prace budowlane
Prace budowlane: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Prace budowlane1
Prace budowlane: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Widok z dachu budynku g wnego
Widok z dachu budynku głównego: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


G wne wej cie
Główne wejście: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Efekt ko cowy pa dziernik 2009r
Efekt końcowy – październik 2009r. listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Informacje dodatkowe: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

W dniu 26 marca 2010r. listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

podpisał kolejną umowę na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych.

Okres wdrażania Projektu: IV 2010r. – IX 2011r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Projekt listopad 2006r.

Przebudowa i wyposażenie

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

w Płocku

uzyskał dofinansowanie w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Dla rozwoju mazowsza

Całkowita wartość Projektu 7.406.744,42 PLN listopad 2006r.

Dofinansowanie z EFRR 6.138.470,00 PLN

Na pozostałą kwotę Szpital posiada promesę zabezpieczenia środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Dla rozwoju mazowsza

Podsumowanie: listopad 2006r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Od 2004r. Wojewódzki Szpital Zespolony listopad 2006r.

w Płocku zrealizował lub jest w trakcie realizacji Projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych o wartości całkowitej:

97.926.262,24 PLN

Pozyskane dofinansowanie to kwota:

79.129.446,28 PLN

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Wszystkie inwestycje służyły listopad 2006r.

modernizacji posiadanej infrastruktury, doposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną, niezbędną do skutecznej

diagnostyki i terapii pacjentów.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Czy warto ? listopad 2006r.

Pomimo:

- ogromu pracy związanej z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej i wdrażaniem Projektu,

- poddawania się licznym kontrolom,

- konieczności monitorowania inwestycji przez 5 lat od jej zakończenia

Warto !

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Prezentację przedstawił: listopad 2006r.

Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Opracowanie:

Lucyna Koper – Koordynator Projektów

Specjalista ds. funduszy strukturalnych

Kontakt:

tel.: 024 36 46 314

e-mail: l.koper@wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku


Dla rozwoju mazowsza

Dziękuję Państwu za uwagę listopad 2006r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Punkt Kontaktowy

infolinia 0-801 101 101

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013