Dva područja uporabe
Download
1 / 26

Klasifikacija električnih uređaja te zapaljivih plinova, para, tekućina i prašina - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

dva područja uporabe. 150. Klasifikacija električnih uređaja te zapaljivih plinova, para, tekućina i prašina. klasifikacija uređaja prema zagrijavanju (a prema energiji samo ako ju je moguće ograni č iti ). I. - rudnici (metan i uglj e n a prašina).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klasifikacija električnih uređaja te zapaljivih plinova, para, tekućina i prašina' - livana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

dva područja uporabe

150

Klasifikacija električnih uređaja

te zapaljivih plinova, para, tekućina i prašina

klasifikacija uređaja prema zagrijavanju (a prema energiji samo ako ju je moguće ograničiti)

I. - rudnici (metan i ugljena prašina)

II. - osatalo -industrija (svi plinovi pare i prašine)

Klasifikacija električnih uređaja prema dopuštenom zagrijavanju

obzirom na temperaturu paljenja plinova i para


tri grupe plinova i para

u II području obzirom na

m1, m2, m3 - mjerne sonde

Klasifikacija električnih uređaja obzirom na grupe plinova

prema njihovoj energiji paljenja

bitno za zaštite koje se temelje na energiji paljenja eksplozivne smjese (d, i)

probojno paljenje najzapaljivije smjese

energiju iskre (I i U) paljenja najzapaljivije smjese


određivanje Maksimalnog Eksperimnetalnog Sigurnosnog Raspora MESR

raspor W se povećava po 0,02mm

siguran razmak Wgako nema

probojnog paljenja za 10

uzastopnih pokušaja> 1,15 paljenja

rudnici (> 90% metan)

kod većih razmaka

dolazi do eksplozije

granične vrijednosti

MESR grupa

Wggranični raspori

za grupe uređaja

za IIC (20cm3)

Wddopušteni raspori

za grupe uređaja

Podjela na skupine uređaja obzirom na grupe plinova prema MESR

sigurnosni rasporisatava

za dužinusastava 25mm


određivanje paljenjaMinimalne Struje Paljenja MSP

1000 okteraja bez paljenja  nema paljenja

MSP - struja koja pri 24V na 1000

okreta (4000 iskrenja) uzrokuje jedno

paljenjenajzapaljivije smjese pri

standardnim atmosferskim uvjetima


minimalna energija električne iskre potrebna za paljenje ovisi o vrsti plina i Z strujnog kruga


za ovisi o vrsti plina i R i L mjerimo minimalnu uz određeni U

za C mjerimo minimalni U za različite C

bitno za ispitivanje samosigurnih uređaja


Klasifikacija ovisi o vrsti plina i

prema

MESR (mm)

Grupa

plinova

Klasifikacija prema omjeru

MSP u odnosu na MSP za CH4

dostano razvrstavanje

po jednom od kriterija osim

osim u područjima

razvrstavanje po oba

kriterija a nepovoljniji

odlučujući


Klasifikacija zapaljivih tekućina ovisi o vrsti plina i

I. gurpa s plamištem < 38°C

prašine (metalne, ugljene, organske)

kod el. uređaja

temperatura plamišta - možemo na 5mm od površine plamenom zapaliti tekućinu

I.-1. plamište  23°C i vrelište  38 °C

I.-2. plamište  23°C i vrelište >38 °C

I.-3. plamište > 23°C

II. gurpa s plamištem 38 - 55°C

III. gurpa s plamištem > 55°C

Klasifikacija zapaljivih prašina

uzvitlane (T paljenja viša od T tinjanja)

nataložene

nataložena se javlja i kod uzvitlane

nataložena tinjanjem uzrokuje uzvitlanu  eksplozivna atmosfera


gge ovisi o vrsti plina i

gge

ugroženi prostor

uvjetno neugroženi prostor

neugroženiprostor

trajanje koncentracije

Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom

Y između dge i gge  ugroženi prostori

mogućnost pojave Y između dge i gge  ugroženi prostori

nejednolikost mješanja smjese  ugroženi prostori i ispod dge


uzročnik ako ima ovisi o vrsti plina i

dva uvjeta

E > Ep

T > Tp

Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

eksplozivne atmosfere (smjese)

Uzročnici paljenja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama

dovoljnu toplinsku energiju koju može predati smjesi

dovoljnu temperaturu u odnosu prema temperaturi smjese

E   i T < Tmin

paljenje

nema

paljenja

jedan

uvjet

T   i E < Emintemelji klasifikacije ovisi o vrsti plina i

granice

električni uređaji

korištenje i izvedba el. uređaja određena stupnjevima opasnosti (zonama)

Osnove klasifikacije ugroženog prostora

vjerojatnost postojanja ekslpozivne atmosfere (ExA)

vjerojatnost pojavljivanja uzročnika paljenja

trajno prisutna ekslpozivnaatmosfera uzročnik paljenja isključen

trajno prisutan uzročnik  isključena prisutnost ekslpozivne atmosfere

(A) u normalnom radu uzročnici (obavezna PEX izvedba)

(B) uzročnici samo pri pojavi greške (uključuje grešku PEX izvedbe)

za skupinu (B) potrebno procijeniti vjerojatnost koincidiranja Ex atmosfere i uzročnika

0

1

2

0 - ExA trajno ili često ili dugotrajno - isključen el.uzročnik (sabirnik goriva u podz.rud.)

1 - ExA u radu ali rjeđe nego u 0 - samo PEX izvedba uređaja (u metanskim rudnicima)

2 - nema ExA u radu ili rijetko i kratkotrajno - dozvoljiva greška na uređaju uz period

redovitog održavaja <<< od vjerojatnosti pojavljivanja ExA


klasificirani prema ovisi o vrsti plina i

uvjete 

moraju izdržati

niti jedan parametar uređaja >

uređaj ne može biti uzročnik

ako se poremeti PEX zaštita

Opći zahtjevi za protueksplozijski zaštićene električne uređaje

zagrijavanju (temperaturna klasa)

fizikalnosti zaštite (grupa plinova)

mehaničke

električne

cijena i vijek trajanja

termičke

kemijske

U 1,2V

 0,1A

E 20mJ

P 25mW

akumulirana energija < 0,2 (I. i II.A); 0,06 (II.B); 0,02 (II.C) mJ

temperatura ↓ od temperature klase


ispitivanje ovisi o vrsti plina i

certifikat

pojedinačni

Specifični zahtjevi za pojedine električne uređaje

MOTOR - ventilator ne smije mehaničkom iskrom izazvati paljenje

SKLOPNI APARATI - otvaranje kućišta samo u beznaponskom stanju

OSTALI APARATI - pločice “NE OTVARATI POD NAPONOM”

OSIGURAČI - zamjena samo u beznaponskom stanju

UTIKAČI I UTIČNICE - ne mogu se utaknuti i odvojiti pod naponom

SVJETILJKE - onemogućiti zamjenu žarulja pod naponom ili pločica s upozorenjem

ako su na kabelu izdržati silu od 120N bez klizanja ili oštećenja

Ispitivanje i certificiranje

sukladnosti 

obavljaju ovlašteni laboratoriji na zahtjev proizvođača

pojedinačno 

obavljaju proizvođači prema certifikatu sukladnosti

sukladnosti 

za proizvođača (izdaje Ex agencija)

(izjava proizvođača) 

za korisnika - izdaje proizvođač

(K certifikat) 

Ex agencija za uvozne proizvode


uz ovisi o vrsti plina i ograničenje prostora pojavljivanja (oklapanje) ne mora ugroziti okolinu

Izvedbe protueksplozijske zaštite električnih uređaja


dva naćina ovisi o vrsti plina i

protueksplozijske

zaštite

primarna (Y < 10% Ydge)

sekundarna (sprijećeno paljenje

uređajem)


fizikalna načela ovisi o vrsti plina i

osnovne vrste

ostale vrste

Sekundarna protueksplozijska zaštita

oklapanje uzročnika zbog lokalizacije eksplozije unutar uređaja

ograničenje energije uzročnika

ograničenje temperature uzročnika uz posebne mjere za slučaj kvara

izoliranje uzročnika od eksplozivne atmosfere

spriječavanje ulaska prašine uz ograničenje temperature ispod T tinjanja

Vrste sekundarne protueksplozijske zaštita

protueksplozijska zaštita (Ex; Europa-“EEx”) je za rudnike izvedena za zonu opasnosti 1

OKLAPANJE "d"

SAMOSIGURNOST "i"

POVEĆANA SIGURNOST "e"

OBLAGANJE "m"

URANJANJE "o"

NADTLAK "p"

PUNJENJE "q"

složena zaštita (za kapne svjetiljke za rudnike)


Op ovisi o vrsti plina i

ći

Vrsta

Podr.

Skup.

Tem.

oznaka =

znak

prim.

plin.

raz.

d

OKLAPANJE

e

POVE

ĆANA SIGURNOST

i

SAMOSIGURNOST

ia

viša kategorija

ib

ni

ža kategorija

m

OBLAGANJE

o

URANJANJE

Ex

p

NADTLAK

q

PUNJENJE

s

NARO

ČITE VRSTE ZAŠTITE

n

NEPALE

ĆI UREĐAJI 2. ZONA

nA

izvedbom

nC

spr.prob.palj; guš.palj;

ogran.ener; herm.zatv; brtvlj.

nR

ograni

čeno disanje

I.

RUDARSTVO

II.

INDUSTRIJA

A

ugljikovodici, metan i drugi

B

etilen, gradski plin i ostali

C

vodik, acetilen, CS

, pare

2

T1

450

T2

300

T3

200 grani

čna temperatura

°

T4

135

C

T5

100

T6

85

Označivanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja


PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU ovisi o vrsti plina i

OPREMU i INSTALACIJE OBVEZUJU :

ZAKON ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE I PLINOVE, NN br.108/95

ZAKON ZA ZAŠTITU OD POŽARA, NN br. 58/93; 33/05

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, NN br. 59/96;94/96; 114/03

ZAKON O PROSTOR. UREĐENJU I GRADNJI N.N. br. 76/07

ZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA ZA GOSPODARSKU UPORABU, NN br. 12/94


1 ovisi o vrsti plina i

2

3

4

5

6

certifikat

Ex-agencija

STRUČNA

SLUŽBAEx-agencije

Shematizirani prikaz postupka certificiranja protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja


1 ovisi o vrsti plina i

2

3

4

5

Ex-agencija

certifikat

STRUČNA

SLUŽBAEx-agencije

Shematizirani prikaz postupka pojedinačnog certificiranja protueksplozijski zaštićenih uređaja

inozemnog porijekla koji nisu certificirani od Ex-agencije a posjeduju certifikat zemlje proizvođača


ad