projevy a prevence hemoragick nemoci novorozence n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projevy a prevence hemoragické nemoci novorozence

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Projevy a prevence hemoragické nemoci novorozence - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Projevy a prevence hemoragické nemoci novorozence. Pavla Přibylová Neonatologické oddělení FN Brno Malá Morávka 27. - 29.5. 2005. Morbus haemorrhagicus neonati.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projevy a prevence hemoragické nemoci novorozence' - liv


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projevy a prevence hemoragick nemoci novorozence

Projevy a prevence hemoragické nemoci novorozence

Pavla Přibylová

Neonatologické oddělení FN Brno

Malá Morávka

27. - 29.5. 2005

morbus haemorrhagicus neonati
Morbus haemorrhagicus neonati
 • Poprvé popsáno v roce 1894 -Townsendem jako spontánní krvácení u zdravého novorozence v prvních pěti dnech života bez anamnézy traumatu, asfyxie nebo infekce
morbus haemorrhagicus neonati1
Morbus haemorrhagicus neonati
 • V roce 1929 při studii na kuřatech byl poprvé objeven vztah mezi deficiencí vitaminu K (VK) a hemoragickými projevy (HNN)
 • V roce 1940 Dam poprvé popsal vztah mezi HNN a deficiencí VK
 • V roce 1952 Dam prokázal, že VK podaný matkám před porodem může  incidenci HNN.
morbus haemorrhagicus neonati2
Morbus haemorrhagicus neonati
 • Definice: krvácení v důsledku nedostatečné aktivity vitamin K - dependentních koagulačních faktorů (II, VII, IX, X ), které je korigované suplementací vit. K VDKB - Vitamin K Deficiency Bleeding
funkce vitaminu k
Funkce vitaminu K

Nezbytný pro posttranslační modifikaci - gama karboxylaci - inaktivních peptidových prekurzorů prokoagulačních faktorů II, VII, IX, X a antikoagulačních faktorů proteinu C a proteinu S

deficit vitaminu k
Deficit vitaminu K
 • Vznikají nekarboxylované proteiny, které mají nedostatečnou nebo prokoagulační aktivitu a jsou uvolňovány do cirkulace - P.I.V.K.A  proteinsinduce vitamin K absence
novorozenec
Novorozenec
 • snížená plazmatická koncentrace vit. K
 • snížená koncentrace vit. K v játrech
 • po porodu nízká hladina K vitaminu + konec přísunu + krátký biologický poločas přítomného K vit. + nedostatečný exogenní přívod + nedostatečné zásoby  prohlubuje se vitamin K deficience ( nedostatek)
morbus haemorrhagicus
Morbus haemorrhagicus
 • Časná forma
 • Klasická forma
 • Pozdní forma
asn forma
Časná forma

Vzácná forma HNN

Výskyt:

 • krvácivé projevy v průběhu prvních

48 hodin po narození

 • děti se rodí s těžkým deficitem VK z důvodu  hladiny VK u matky
asn forma1
Časná forma

Příčiny a rizikové faktory:

léky podané matce v těhotenství - antiepileptika, antituberkulotika, antagonisty vit. K

Místo krvácení:

kefalhematom, pupečník, intrakraniální, intraabdominální event. GIT krvácení

asn forma2
Časná forma

Incidence bez vit. K profylaxe - méně než 5% u rizikové skupiny

Prevence:

 • nepodávat matkám rizikové léky
 • adekvátní suplementace p.o. nebo i.m. podáním vit. K - dle doporučení ČNS
asn forma3
Časná forma

Vliv podání K vit. po porodu na výskyt

VKDB - ne vždy ( může být pozdě)

klasick forma
Klasická forma

Výskyt:

 • spontánní krvácení novorozence mezi druhým a pátým dnem života

Příčiny a rizikové faktory:

 • nízký obsah K vit. v MM event. pozdě zahájené krmení
klasick forma1
Klasická forma

Místo krvácení:

GIT, pupečník, nos, vpichy, cirkumcize (obřízka), intrakraniální krvácení

Incidence bez vit. K profylaxe - 0,01 - 1,5%

( liší se podle výživy a event. přítomnosti dalších rizikových faktorů )

klasick forma2
Klasická forma

Incidence:

přibližně 20x vyšší u kojených dětí než u dětí krmených umělou výživou

Příčina:

nižší obsah vit. K v MM proti KM, jiné bakter. osídlení ve střevech u dětí kojených a krmených formulí

klasick forma3
Klasická forma

Prevence:

adekvátní suplementace p.o nebo i.m. podáním vit. K - dle doporučení ČNS

Vliv podání K vit. po porodu na výskyt VKDB - ANO

pozdn forma
Pozdní forma

Výskyt:

krvácivé projevy s prodlouženým protrombinového času mezi 2. a 12. týdnem života dítěte, častější u chlapců

Příčiny a rizikové faktory:

 • idiopatické ( deficit K vit. v MM )
 • sekundární - průjem, malabsorpce, jaterní onemocnění ( celiakie, cystická fibróza…)
pozdn forma1
Pozdní forma

Místo krvácení:

intrakraniální ( 30-60% ), kůže, nos, GIT, vpichy, pupečník, urogenitální trakt

Incidence bez vit. K profylaxe: 4 - 10/100 000

pozdn forma2
Pozdní forma

Prevence:

 • adekvátní suplementace p.o. nebo i.m. podáním vit. K - dle doporučení ČNS
 • časná diagnóza predisponujících faktorů ( prolongovaný ikterus, neprospívání )

Vliv podání K vit. po porodu na výskyt VKDB - idiopatická - pravděpodobně Ano, sekundární Ne

profylaxe vkdb
Profylaxe VKDB

Doporučení výboru ČNS :

1. Podávat K vit. v profylaktické dávce 1 mg parenterálně nebo per os všem fyziologickým novorozencům

2. U rizikových skupin a zvláště nedonošeným novorozencům aplikovat

K vit. 1 mg vždy parenterálně

profylaxe vkdb1
Profylaxe VKDB

3. U fyziologických i rizikových novorozenců včetně nedonošených pokračovat v podávání K vitaminu 1 mg per os k prevenci pozdní formy HNN v týdenních intervalech do 1 měsíce věku, u plně kojených pokračovat v podávání stejné dávky každý měsíc až do 6 měsíců věku

slide22
Děkuji

za pozornost