gyakoris gok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyakoriságok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyakoriságok

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Gyakoriságok - PowerPoint PPT Presentation

liv
94 Views
Download Presentation

Gyakoriságok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gyakoriságok • Gyakoriság: Megmutatja, hogy az adat hányszor fordul elő • Gyakorisági táblázat – gyakorisági eloszlás • Abszolút gyakoriság – relatív gyakoriság • Hisztogram - kördiagram

 2. Középértékek • Módusz • Medián • Számtani átlag

 3. Módusz: leggyakrabban előforduló elem

 4. Medián: az adatokat sorendbe rendezve a középső adat (páros adat esetén ezek átlaga)

 5. A medián alatti adatok mediánja az alsó kvartilis (Q1) • A medián feletti adatok mediánja a felső kvartilis (Q3) • Medián = Q2

 6. Átlag (számtani)

 7. Mikor melyik közepet használjuk? • A móduszt akkor használjuk, ha a leggyakoribb adatot keressük. • A számtani közepet akkor használjuk, ha az adatok összegének van értelme. • A mediánt akkor használjuk, ha az adatok között van egy vagy néhány kiugróan nagy, vagy kicsi, ami az adathalmaz számtani közepét nagyon ’elvinné’, s így az nem lenne jellemző.

 8. Szóródási mutatók • Terjedelem: Legkisebb és legnagyobb adat különbsége • Interkvartilis terjedelem: alsó és a felső kvartilis különbsége • Középértékektől való eltérés (az adott adatból kivonjuk a középértéket) • Átlagos (abszolút) eltérés : az eltérések abszolút értékeinek számtani közepe • Percentilisek (adatok százalékos eloszlása) • Szórásnégyzet (variancia) az átlagtól való eltérések négyzetének számtani közepe • Szórás a szórásnégyzet négyzetgyöke (az átlagtól való eltérés átlaga) • Standard hiba (szórás/GYÖK(n))

 9. Szórás • Kiszámítjuk az adatok átlagát. • Kiszámítjuk az adatok eltérését az átlagtól • Vesszük ezeknek az eltéréseknek a négyzetét. • Kiszámítjuk ezeknek az "eltérés négyzeteknek" a számtani közepét. • Végül ebből négyzetgyököt vonunk. * SD elméleti szórás becslése. Nevezőjében  n helyett azért szerepel n - 1, mert azt csak n - 1 független mért adatból számíthattuk ki. A számtani közép ugyanis egy adatot az n közül a többiből kiszámíthatóvá tesz. Ha a nevezőben n állna, az SD torzítottan becsülné az (elméleti) szórást. 

 10. Gyakoriság • Relatív gyakoriság • Kummulatív gyakoriság • Kummulatív relatív gyakoriság

 11. Forrás: http://tothat.web.elte.hu/pub/kut/99/ertekel/index.html

 12. Normális eloszlás • 68,26 %-a a középértéktől ± 1 szórásnyi távolságra helyezkedik el. • Középtől ± 2 szórásnyi távolságra az adatok 95,44%-a • ± 3 szórásnyi távolságra az adatok 99,74%-a