zc l k ve topluma h zmet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İZCİLİK VE TOPLUMA HİZMET PowerPoint Presentation
Download Presentation
İZCİLİK VE TOPLUMA HİZMET

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

İZCİLİK VE TOPLUMA HİZMET - PowerPoint PPT Presentation

liuz
242 Views
Download Presentation

İZCİLİK VE TOPLUMA HİZMET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. İZCİLİK VE TOPLUMA HİZMET

  2. Bilindiği gibi, İzcilik hareketi izciliğin kurucusu Baden Powell tarafından oluşturulmuş ve onun tarafından belirlenen amaç ilkeler ve metot ile uygulanan bir eğitim hareketidir ve temel kural ve inaçları temsil eden üç ana prensip üzerine kurulmuştur. BUNLAR; 1. KENDİNE KARŞI GöREV 2. BAŞKALARINA KARŞI GÖREV 3.TANRIYA KARŞI GÖREVDİR.

  3. BU TEMEL PRENSİPLER İLE TOPLUMSAL KONULARIN BAĞLANTISI İSE; İzci açısından; kendine karşı görevlerdir ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olarak ; • Oba ve ekipte yaşama ve bu küçük grupların üyesi olma sorumluluğu izciye topluluk yaşamı için gerekli davranışlar kazandırır. • Yemin ve türe ile çok önemli değerlere bağlanmak izcinin bireyle, kültürler ve topluluklara kabulünü ve saygısını kolaylaştırır.

  4. Yardımlaşmayı ve birlikte çalışmayı öğretir.Takım çalışmasını ve herkesin katılımını sağlayan eğitim proğramı ile bunu pekiştirir. Derece derece (basamak, basamak) sorumluluk alma fırsatları ile küçük ve kolay görevlerden geniş anlamda görev yüklenebileceği projelere hazırlar. Yavrukurtlar aile, okul yakın çevre ile ilgili çalışmalar yaparken, ergin izciler ulusal hatta uluslararası projelerde yer alma becerisini gösterir. Uluslararası kamplarla birarada bulunan izcilere bir dünya kardeşliği sağlar...

  5. KISACA İZCİLİK PROĞRAMI PEKÇOK YOLDAN İZCİYİ TOPLUMSAL YAŞAMA HAZIRLAR ve onların aktif bir dünya vatandaşı olarak hazır olmasını amaçlar.

  6. Başkalarına karşı görevler ise; izcilerin içinde yaşadıkları toplum hakkında bilgi edinerek ve yurttaş olarak sorumluluklarını anlamayı öğrenerek olmalıdır. Toplumlar uyuşukluk, ilgisizlik ve bilgisizlikle mücadele edebilmek için enerjik ve istekli, heyecanlı insanlara gereksinim duyarlar. İşte izcilik bir toplumun gereksinim duyduğu genç , enerjik ve yetenekli, iyi eğitim almış insangücünü toplumlara sunar.

  7. İzcilik hareketi başkalarına her zaman yardım etmeyi izcilik andında vurgular. Yardımlaşma ruhu hergün bir iyilik yapma olgusunda kendini gösterir. Yardımlaşmayı, paylaşımı günlük yaşamın bir parçası haline getirir. Toplum hizmeti öncelikle ait olunan ve içinde yaşanılan topluluk için yararlı birşeyler yapmaktır. İzcilikte tam bu noktada iyilik yapmak ve başkalarına yardımcı ve yararlı olmak ile topluma hizmet etmek prensiplerinin uygulanmasına olanak yaratır.

  8. Uzmanlık işaret sistemi yardımı ile desteklenir ise toplumsal ve küresel anlamda ülkemizden de büyük başarı sağlanacaktır. • Son olarak özetle; • Küresel bir eğitim hareketi olarak izciliğin vizyonu daha iyi bir dünya yaratmaktır.Bunu sağlamak için yapılan gelişme projeleri ise dikkati çekecek kadar başarılı ve topluma yararlı olmuştur.Özellikle Güney Afrika’da yapılan Dünya İzcilik Hareketi Konferansında silahsızlanma, ekolojik felaketler konusuna dikkat çekilerek toplumların kendi başlarına çözümlemesinin güç olduğu evrensel konulara dikkat çekilmiştir. DİKKAT

  9. İZCİLİK YAPMA VE UYGULAMA ÜZERİNE KURULUDUR. BARIŞ VE ANLAYIŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE TOPLUMSAL SORUNLAR SADECE KONUŞULARAK GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ.