Hoitosuhdekonsultaa tio perheterapian ty nohjauksen muotona
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

HOITOSUHDEKONSULTAA- TIO PERHETERAPIAN TYÖNOHJAUKSEN MUOTONA. Workshop Oulun perheterapiakongressissa la 1.4.06 klo 12.30-14.00. A: MENETELMÄ. 1.) Työnohjaaja, ohjattava(t) ja asiakas(systeemi) samassa huoneessa (2x45min) 2.) Työnohjaaja esittelee itsensä ja työtavan(5min)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - liuz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hoitosuhdekonsultaa tio perheterapian ty nohjauksen muotona

HOITOSUHDEKONSULTAA-TIO PERHETERAPIAN TYÖNOHJAUKSEN MUOTONA

Workshop Oulun perheterapiakongressissa la 1.4.06 klo 12.30-14.00

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


A menetelm
A: MENETELMÄ

 • 1.) Työnohjaaja, ohjattava(t) ja asiakas(systeemi) samassa huoneessa (2x45min)

 • 2.) Työnohjaaja esittelee itsensä ja työtavan(5min)

 • 3.) Työnohjaaja haastattelee työntekijää (5-15min)

 • 4.) Työnohjaaja haastattelee asiakasta (30-50min)

 • 5.) Työnohjaaja keskustelee työntekijän kanssa tai jos käytössä muuta työryhmää niin haastattelee sitä tai kuunnellaan työryhmän reflektointia (10-15min)

 • 6.) Asiakkaan kommentit ja istunnon lopetus (5min)

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Ennen istuntoa
ENNEN ISTUNTOA

 • Ohjattavan (työryhmän) kanssa käydään läpi vaihtoehtoisia työtapoja:

  • case-työnohjaus

  • suora työnohjaus (useita variaatioita)

  • reflektiivisen tiimin käyttö

  • videoreflektointi

  • hoitosuhdekonsultaatio

   OHJATTAVA(t) VALITSEE TYÖTAVAN JA NEUVOTTELEE ASIAKKAAN KANSSA, INFORMOI TYÖTAVASTA

   TT TEKEE ASIAKASSYSTEEMISTÄ FLÄPIN (perhekuva)

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Aloitus
ALOITUS

 • Kuka kukin on? Onko tuttu vai uusi tilanne asiakkaalle? Erityisesti lasten huomiointi, jos paikalla

 • Istunnon kulun ja työtavan kertaaminen.

 • Istunnon tavoitteet:

  • tilannearvio, missä mennään?

  • turvata se, että kaikki tulisivat kuulluksi ja asiat mietityksi mahd. monesta näkökulmasta.

  • jatkotyöskentelyn ideointi

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Ty ntekij n haastattelu
Työntekijän haastattelu

 • Yhteistyön historian tiivis kuvaus

 • Miten asiakkaan erityiset voimavarat ja ongelmat kuvautuneet työntekijälle?

 • Mitkä työntekijän mielestä keskeisiä teemoja?

 • Mitkä työntekijän tavoitteita, mitä/ketä haluaisi muuttaa ja mitä siitä seurannut?

 • Miten ymmärtänyt asiakkaan tavoitteet, odotukset työntekijää kohtaan?

 • Mitä muuta olet huomannut pohtivasi tästä työskentelystä?

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Asiakkaan haastattelu
ASIAKKAAN HAASTATTELU

 • Mitä ajatuksia/tunteita tt kertomus herätti, (”karahtiko jokin korvaan vai tuntuiko että oli hyvin kuultu ja ymmärretty”)?

 • Jos lapsia, nuoria, useimmiten aloitan heistä.

 • Mitkä asiakkaalle ajankohtaisia kysymyksiä juuri nyt?

 • Mitkä asiakkaan tavoitteita?

 • Mistä voisi tietää, että on etenemässä oikeaan suuntaan?

 • Mitä odottaa työskentelyltä, tt:ltä, mikä osuus muutoksesta?

 • Haastattelu etenee vapaamuotoisesti, ”maaston mukaan”.

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Ty ryhm n keskustelu haastattelu
TYÖRYHMÄN KESKUSTELU/HAASTATTELU

 • Jos muut tt tottuneet toimimaan refl.tiiminä, pyydän heitä keskustelemaan keskenenään.

 • Jos työtapa uusi tai vain yksi (tai kaksi) ”reflektoivan” tr jäsentä, usein haastattelen heitä

 • Estettävä usein etteivät aloita asiakkaan haastattelua uudelleen

 • Jos vain tt ja asiakas, haastattelen vielä lyhyesti työntekijää ennen lopetusta.

 • Tilanteen mukaan työryhmä voi osallistua 1-2 kertaa istunnon aikana.

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Lopetus
LOPETUS

 • Asiakkaan kommentit; Asiat & tunteet

 • Tuntuiko että käydyssä keskustelussa asiakas oli tullut kuulluksi ja ymmärretyksi vai hautautuiko tämän keskustelun alle jokin asiakkaalle olennainen, tärkeä kysymys, teema?

 • Oliko istunto asiakkaalle hyödyllinen?

 • Mistä ehkä seuraavalla kerralla haluaisi jatkaa?

 • Asiakkaiden poistuttua olisi hyvä jos työntekijällä olisi mahdollisuus vielä lyhyesti keskustella omista ajatuksistaan ohjaajan/työryhmän kanssa.

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


B hoitosuhdekonsultaatio asiakkaan n k kulmasta hy tyj haasteita

ASIAKAS voi kuulla miten työntekijä hänen (heidän) asiansa on kuullut ja miten työntekijä kertomuksellistaa heidän tarinaansa

ASIAKKAAN positio istunnossa erilainen;

1.Tasavertaisempi asema suhteessa työntekijään kun molempia haastatellaan,

2.Aktiivisen puhumisen ja kuuntelun positiot vaihtelevat istunnon kuluessa

Mahdollisuus synnyttää uusia itseä koskevia merkityksiä oman tilanteen peilautuessa moneen kertaan (tt, to, refl.ryhmä)

Mahdollisuus oman toimijuuden hahmottamiseen (voimaantuminen)

ASIAKAS voi olla pelästynyt tai varautunut, jos tilanteen valmistelu ollut puutteellinen.

Jos sos. jännittäminen asiakkaalle suuri ongelmaongelma, hoitosuhdekonsultaatio voi estyä tai ei pysty keskittymään siihen

Pienten lasten läsnäollessa tilannetta rakennettava heidän ehdoillaan, saattaa hajottaa kokonaisuuden hahmottamista, keskittymistä.

Aina ei synny hedelmällistä keskustelua ja uusia näkökulmia, tuottaa pettymystä; voi olla epäonnistumista tai tilanteen realisoitumista

B: HOITOSUHDEKONSULTAATIO ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA HYÖTYJÄ HAASTEITA

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Ohjattavan n k kulma hy tyj haasteita

Kertoessaan asiakassuhteesta to:lle voi tulla selvemmin tietoiseksi omista käsityksistään ja merkityksenannoistaan ja omasta agendastaan.

Alkuhaastattelun jälkeen mahdollista istua, kuunnella ja käydä sisäistä dialogia – ei tarvitse miettiä ”seuraavaa siirtoa”.

Voi havainnoida asiakaan tavan rakentaa vuorovaikutusta ”ulkopuolelta”

Mahdollisuus nähdä ohjaajan tapaa haastatella, rakentaa vuorovaikutusta oman asiakkaan kanssa

Tilanteen peilautuminen monesta näkökulmasta

Ei joudu vastuuseen ohjaajan tai muun tr ideoista, ehdotuksista – vapaus toimia jatkossa omalla tyylillä

Jos ohjaaja ei ole osannut valmistella ohjattavaa riittävästi, tilanne voi olla ohjattavalle ahdistava ja esim. tt haastattelu jää liian niukaksi, koko sessio kärsii siitä

Jos ei käytettävissä muita työntekijöitä tai reflektiivistä tiimiä, ideoita saattaa syntyä niukasti

Työnohjaaja menee joskus jumiin asiakkaan kanssa – ei synny uusia ideoita tai tilanne realisoituu ”lohdullisesti”

Jos ohjaaja ”loistaa” liikaa, voi viedä pohjaa tt-asiakas –suhteen jatkolta.

Liian tiukka/hätäinen aikataulu –ei jää aikaa ohjattavan /työryhmän jälkitunnelmien purkuun.

Tarjotaan ideoita, jotka ei sovi ”omaan repertuaariin”

OHJATTAVAN NÄKÖKULMA HYÖTYJÄ HAASTEITA

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Ty nohjaajan n k kulma hy tyj haasteita

TALOUDELLISUUS; Säästetään aikaa, kun voidaan aloittaa kaikki yhdessä historian purkaminen

Samalla toteutuvat asiakkaan osallistumista, tasavertaisuutta ja työyhteyttä, dialogisuutta, merkitysten yhdessä konstruoimista korostavat periaatteet

Reflektiivisyyden monitasoinen hyödyntäminen

Työnohjaajan rooli, tehtävä selkeä ja yksinkertainen

Työnohjauksen kaikkien funktioiden (hallinnollinen, opetuksellinen, supportiivinen) toteutumiselle mahdollisuus

Työnohjaaja oppii joka istunnossa jotain, luovia tilanteita.

Oltava kokemusta erilaisten ja eri kokoisten ja ikäisten kokoonpanojen kanssa työskentelystä.

Taitoa edistää rauhallisen, rennon ilmapiirin syntymistä

Edellyttää oman työtavan julkaisemista

Ei saa olla liian suurta painetta hallita ja ymmärtää kaikkea mitä tapahtuu

Välttää liiallisen ekspertiisin kasautumista itselle – toimijuus asiakkaalle ja työntekijälle

Pitää sietää sitä, ettei aina voi onnistua – tarvitaan hyvät ”mantrat”

Formaattia muokattava tilanteen mukaan

TYÖNOHJAAJAN NÄKÖKULMA HYÖTYJÄ HAASTEITA

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Ty ryhm n n k kulma hy tyj haasteita

Tukee työryhmän kehittymistä (toistensa tunteminen, erityistaidot, orientaatiot, avoimuus)

Vuorovaikutuksen lisääntyminen

Sisäisen konsultaation, työparityöskentelyn lisääntyminen

Käytettävä aikaa työnohjaustapaan perehtymiseen ja odotusten selkiyttämiseen – liian erilaiset odotukset voivat tuottaa pettymyksiä.

Kaikille tt/tr ei sovi

TYÖRYHMÄN NÄKÖKULMAHYÖTYJÄ HAASTEITA

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


C teoreettiset perusteet
C: TEOREETTISET PERUSTEET erityistaidot, orientaatiot, avoimuus)

 • SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI

  • Peruskysymykset: 1. Mistä puhutaan? 2. Miten puhutaan siitä mistä puhutaan? 3. Mitä seuraa tästä tavasta puhua? 4. Voisiko puhua jotenkin toisin? (Jarl Wahlström)

  • Menetelmä tarjoaa tavan järjestää keskustelu uudella tavalla ja tutkia erilaisten ”puhetapojen” tuottamia erilaisia merkityksiä

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Teoriasta jatkoa
TEORIASTA jatkoa erityistaidot, orientaatiot, avoimuus)

 • TYÖYHTEYTEEN PERUSTUVA TERAPIA/TYÖNOHJAUS (Harlene Anderson)

  • Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden luoda tilaa eri osapuolten agendoille. (Gale ja Kogan&Gale)

  • Asettaa osapuolet tasavertaisempaan asemaan.

  • Luo tilaa erilaisille kielille

  • Luo näyttämön tutkivalle yhteistyölle

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Teoriasta jatkoa 2
TEORIASTA jatkoa 2 erityistaidot, orientaatiot, avoimuus)

 • NARRATIIVISUUS (White & Epston)

  • Luo näyttämön kertomuksellistamiselle, eri versioille (työntekijän, asiakkaan, työryhmän, työnohjaajan)

  • Kertomukselllistamattomia puolia voi nousta esiin

  • Uusia avautumia voi nousta esiin

  • Toimijuuden (työntekijän/asiakkaan selkiytyminen ja usein palauttaminen asiakkaalle)

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


Teoriasta jatkoa 3
TEORIASTA jatkoa 3 erityistaidot, orientaatiot, avoimuus)

REFLEKTIIVISYYS (Tom Andersen)

Monitasoinen reflektiivinen prosessi.

Mahdollistuu eri positioissa oleminen (puhuja, kuuntelija, haastattelun kohde- havainnoitsija)

DIALOGISUUS (Jaakko Seikkula)

TUTKIVA SUHDE (Arnkil & Erikson)

Kun eri osapuolille tulee mahdollisuus hahmottaa omaa ja toisten positiota, he alkavat hahmottaa omia toimintamahdollisuuksiaan paremmin – toimijuuden vahvistuminen ja koordinointi yhteen toisten kanssa.

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi


L hteet
LÄHTEET erityistaidot, orientaatiot, avoimuus)

 • Andersen, Tom (1987) The General Practioner and Consulting Psychiatrist as a Team with ”Stuck” Families. Family Systems Medicine Vol. 5, No 4, 1987 (468- 481)

 • ---------------- (1990) The Reflecting Team. Dialogues and dialogues about dialogues. New York: Norton, 1990

 • Anderson, H & Goolishian, H.A. (1988) Human Systems as Linguistic Systems: preliminary and evovolving ideas about the implications for clinical theory. Family Process 27: 371-393, 1988

 • -------------- (1992) Från påverkan till medverkan. Terapi med språksystemiskt synsätt. Stocholm: Mareld.

 • Anderson, H. (1997) Conversation , Language and Possibilities. A postmodern approach to therapy. New York: Basic Books

 • Arnkil, T.E., Seikkula, J., Eriksson, E. (2001) Avoimet dialogit ja ennakointidialogit; sosiaaliset verkostot psykososiaalisessa työssä. Yhteiskuntapolitiikka 66 (2001):2 ( 97- 109)

 • Epston, D., White, M. & ”Ben” (1995) Consulting Your Consultants; A means to the co-construction of new knowledges. Teoksessa Friedman, S. (toim) The Reflecting Team in Action; collaborative practice in family therapy. New York: The Guilford Press

 • Gale, J.,E. (1991) Conversation Analysis of Therapeutic Discourse: The Pursuit of a Therapeutic Agenda. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1991

 • Kalilainen,P., Kolari,H., Rantasila,L.& Wahlström,J. (1998) Videoreflektointi – kuva-äänikirje ryhmätyönohjauksen tuotoksena. Perheterapia 4/98 (s 26-41)

 • Kogan, S.,M. & Gale, J.,E. (1997) Decentering Therapy: Textual Analysis of a Narrative Therapy Session. Fam. Proc. 36: 101-126, 1997

 • Wahlström, Jarl (1992) Merkitysten muodostuminen ja muuttuminen perheterapeuttisessa keskustelussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research No 94. Jyväskylän yliopisto.

 • ------------------ (1997) Developments in Family Therapy – from Systems to Discourse. Teoksessa P.J Hawkins & J.N. Nestoros (toim) Psychotherapy; New Perspectives on Theory, Practice and Research. Athens: Ellinika Grammata (s. 425-455)

KM Jukka Harmainen, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja/Primtask Oy puh 0400 867262 s-posti:jukka.harmainen@pp.inet.fi