Download
1 / 15

De ‘ papirløse ’ g ’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

De ‘ papirløse ’ g ’ betyr ikke at man mangler ID-papirer, men norske oppholdspapirer . Det handler om manglende oppholdstillatelse, ikke uklar identitet. t menneske være Hvem er de? Hva er deres situasjon? hvorfor øker gruppen. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' De ‘ papirløse ’ g ’' - liuz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • De ‘papirløse’ g’

  • betyr ikke at man mangler ID-papirer, men norske oppholdspapirer. Det handler om manglende oppholdstillatelse, ikke uklar identitet.t menneske være

 • Hvem er de?

 • Hva er deres situasjon?

 • hvorfor øker gruppen.


 • 23.06.08 fremla SSB og FAFO en rapport om irregulære innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

 • SSB: minimum 18 196 irregulære innvandrere i Norge og av de skal 12 325 være forhenværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men ikke reist fra Norge.


Hvem er de : innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

 • Hovedtyngden er asylsøkere som har endelig avslag og som ikke returnerer frivillig til hjemlandet, samtidig som tvangsretur ikke er mulig.

 • Politiets utlendingsenhet (PU) anslår mellom 6000 og 8000 personer her i landet med endelig avslag på sine asylsøknader. (Aftenposten 07.07.10)


 • Totalt 41.2 millioner mennesker på flukt innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI. !

 • 15,2 millioner har flyktet over en landegrense

 • 382 670 asylsøkere til industriland i 2008

 • 26 millioner er flyktninger i eget land

 • Land som Syria, Iran , Jordan(2,5mill.) har over 1 million flyktninger. Pakistan har 1, 8 millioner flyktninger.

 • I Sudan er det nærmere 5 millioner internflyktninger

 • I Norge er det 36 101 ! I 2009 søkte 17 226 asyl i Norge


Flykte handler f rst og fremst om tap tap av familie venner og ditt hjemland

Å flykte handler først og fremst om tap – innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI. Tap av familie, venner og ditt hjemland


Stavanger Aftenblad 09.09.04: innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

”Snart finnes hun ikke mer.

Den 22 år gamle kvinnen har fått avslag på asylsøknaden, men blir ikke sendt hjem til Etiopia. Nå bor hun her på lånt tid. Uten rettigheter.

Hun var 16 år da hun kom til Norge i 1998. Hadde rømt fra krigen i Etiopia. Da hadde faren forsvunnet etter å ha blitt hentet av soldater hjemme i landsbyen. Nå vet hun ikke om han lever eller er død.Moren var redd de ville ta eldste datteren også. Derfor sendte hun henne med onkelen til Sudan. Siden kom 16-åringen til Norge. Alene.I 11 måneder bodde hun på asylmottak på Dale. I 1999 ble barnevernet i Sandnes bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om å bosette og integrere henne.”

I dag lever hun på det 12 året i Norge, uten rettigheter i en intet-tilværelse…


 • 76,5 % at de har vært ”nær ved å bli drept” innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

 • 67 % har opplevd drap på familie og/eller venner.

 • 31,4 % av kvinnene opplevd å bli voldtatt

 • 13,6 % av mennene (for hele utvalget utgjør dette 21,5 %).

 • 57,3% oppgir å ha blitt torturert.

 • I tillegg oppgir en stor del at de har opplevd at basale behov ikke har vært dekket, slik som sted å bo, tilgang på mat og vann, og nødvendig hjelp ved sykdom.”


 • Antall asylankomster innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI. varierer.2004-2007 var det relativt få asylsøkere til Norge 4-6000 per år. 2007 - 6528 asylsøkere

 • I 2008 og 2009 :Markant økning av antall asylsøkere. I 2009 kom det 17 226 asylsøkere. 2010 10 100 asylsøkere.

 • 2010: 5 290 personer fikk innvilget opphold (41 % av realitetsbehandlede søknader


Sprik i avgjørelser innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

Utlendingsnemnda har behandlet mellom 50 og 60 saker til personer fra det sørlige og sentrale Irak i år. Noen av disse har fått avslag og plikter å forlate Norge frivillig.

Norge har ikke lov å tvangssende flyktninger tilbake til disse områdene. Og FNs høykommissær for flyktninger er helt klar i sitt budskap, ingen fra disse områdene bør returneres.

Norge fortsetter å trosse FNs høykommissær for flyktninger,


Tvangsutsending til Somalia innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

"Det ble denne uken kjent at Norge tvangsutsender asylsøkere til sentrale og sørlige deler av Somalia. Torsdag skrev Dagsavisen at norsk politi ikke våger å ledsage somalierne helt fram av frykt for sine egne liv.

"FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) regionale representant i Stockholm sendte i august i fjor en anmodning til den norske regjeringen om å stoppe alle tvangsutsendinger av asylsøkere til Sentral- og Sør-Somalia. UNHCR mener tvangsutsendingen kan true menneskets grunnleggende rett til liv. Denne uken gjentok UNHCR anmodningen i et nytt brev til den norske regjeringen. Dagsavisen; 19. august 2006


Politiet Utlendingsenhet (PU) innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

” Utfordringer i returarbeidet

Vi erfarer at en stadig større del av asylsøkerne kommer fra land det for tiden er vanskelig å gjennomføre uttransporter til. Dette er personer som ikke kan bli returnert på grunn av krig og usikkerhet i hjemlandet. En annen utfordring er at noen land krever frivillighet for å utstede reisedokumenter og akseptere retur. ”

PU har også vanskeligheter med å gjennomføre tvangsreturer til land som Somalia, Russland, Iran, Etiopia og Eritrea. De nevnte gruppene utgjør det store flertallet asylsøkere.


Asyls kere blir til papirl se immigranter
Asylsøkere blir til papirløse immigranter innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI.

Papirløse kan ikke tvangsreturneres og fra å være asylsøker med noen rettigheter blir man rettighetssløs papirløs.


 • 2004 midlertidig forskrift 400 regularisert – krav 3 års botid.

 • Etter initiativ fra Stortinget ved Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun fikk vi en ny forskrift om de lengeventende barn 01.07.07

  § 8-5 i ny forskrift

  berostilte: 470 regularisert

 • 1200 barn bor på mottak i dag med utreiseplikt –78 av de i dag med over 3 års botid på mottak med endelig avslag.


Hva skjer med barna ? botid.

To anonymiserte sitater fra barnefaglig kompetanse som beskriver barn som har bodd 3 år eller mer på mottak.

”Dette skaper angst og uttrygghet hos barn, samt en økende misstillit til det norske samfunnet. Jeg observerer nå at tidligere harmoniske, pliktoppfyllende, veltilpassa barn, sliter med konsentrasjonsproblemer, humørsvingninger, tristhet, magesmerter og uro. Ungdomskolen har flere ganger meldt sin bekymring for …, som sliter med depresjon, konsentrasjonsproblemer og økende aggresjon. ”

”Som barnefaglig ansatt ved … statlig mottak, er jeg nå svært bekymret det presset disse barna har levet under i mange år, den belastningene den nåværende situasjonen har skapt for dem og den negative utviklingen disse barna nå viser”


ad