Saat ibrelerine Saat ibreleri ters yönde kupl yönünde kupl - PowerPoint PPT Presentation

lita
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saat ibrelerine Saat ibreleri ters yönde kupl yönünde kupl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saat ibrelerine Saat ibreleri ters yönde kupl yönünde kupl

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Saat ibrelerine Saat ibreleri ters yönde kupl yönünde kupl
160 Views
Download Presentation

Saat ibrelerine Saat ibreleri ters yönde kupl yönünde kupl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. F F

  2. Saat ibrelerine Saat ibreleri ters yönde kupl yönünde kupl

  3. z z qz qy qx y y x x

  4. 1. Yapılan testin bir parçası olarak, iki uçak motoru hızlandırılmakta ve pervane hatveleri ayarlanarak birinin ileri diğerinin geri itme kuvveti yaratması sağlanmaktadır. A ve B’deki fren uygulanan ana tekerleklere yerden hangi F kuvveti etkimelidir ki iki pervane itmesinin yarattığı dönme etkisini yok etsin? 90° dönmüş olan ve fren uygulanmayan C burun tekerleğinin her türlü etkisini ihmal edin.

  5. 2. Sağa doğru uzun süreli bir dönüş sırasında sürücü direksiyona görülen kuvvetleri uygulamaktadır. Her bir kuvvetin bir teğetsel bileşeni, bir de içeriye doğru yönlenmiş radyal bileşeni olduğuna dikkat edin. O’daki direksiyon kolonuna etkiyen momenti belirleyin.

  6. 3. T-şekilli yapıya uygulanan 400 N’luk kuvvet çiftinin yarattığı momenti belirleyin.

  7. 4. Bileşke kupl momentinin MR= 20 Nm olması istendiğine göre A ve B noktaları arasındaki d mesafesini belirleyin.

  8. 5. Üç çift eşit ve ters yönlü kuvvet üç kupl oluşturmaktadır. Bu üç kuplun bileşkesi M nedir?

  9. 6. C noktasından etkiyen halattaki gerginlik kuvveti ‘nin B’ye göre momentinin şiddeti 1150 N.m ise T’yi hesaplayınız. Ayrıca kapak üzerine etkiyen kupl ile ‘nin B’ye göre toplam momentini hesaplayınız. Kapağın AB kenarı yz düzlemi içerisinde yer almaktadır. z 500 mm 300 mm D 800 mm 300 mm y 30o 750 mm A B 100 N 100 N 1000 mm x 1400 mm C