opoczy ski zalew n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opoczyński zalew PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opoczyński zalew

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Opoczyński zalew - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Opoczyński zalew. Album fotograficzny by: u czniowie Szkoły Podstawowej w ZSS nr3 w Opocznie Kl. VI a Adrian Adamus & Jonatan Głobiński K onkurs pt: ,,Przyroda powiatu opoczyńskiego – zagrożenia, ochrona, przyszłość”. Historia akwenu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opoczyński zalew' - lita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opoczy ski zalew

Opoczyńskizalew

Album fotograficzny by:

uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSS nr3 w Opocznie

Kl. VI a

Adrian Adamus

&

Jonatan Głobiński

Konkurs pt:

,,Przyroda powiatu opoczyńskiego – zagrożenia, ochrona, przyszłość”

historia akwenu
Historia akwenu

Terenem rekreacyjnym zalew stał się w 1977 roku, kiedy to w marcu Ośrodek Sportu i Rekreacji powołał do życia swój oddział w Opocznie, którego biuro mieściło się w Domu Esterki.

Pierwszy etap zagospodarowania zbiornika polegał na postawieniu hangaru, w którym urządzono wypożyczalnię sprzętu wodnego. Kajaki, rowery wodne i łódź ratownicza pochodziły z Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Na ogrodzonym terenie pojawił się plac zabaw dla dzieci, którego urządzenia wykonane zostały w ramach, wyśmiewanego w obecnych czasach, czynu społecznego przez pracowników Odlewni Żeliwa w Opocznie. W czynie społecznym został również utwardzony teren pod parking, obok którego stało 5 domków letniskowych oraz lokal gastronomiczny (obecnie teren składnicy maszyn). Mieszkańcy Opoczna licznie przybywali nad zalew, szczególnie w dni wolne od pracy był on oblegany

tera niejszy zalew
Teraźniejszy zalew

2013

Zalew jest teraz zaniedbany Opocznianie nie przychodzą nad zalew, jedynie niektórzy rybacy jeszcze zaglądają na te tereny.

ptactwo wodne
Ptactwo wodne

Naturalnie występującymi ptakami wodnymi są tam: kaczka krzyżówka i łabędź biały

ro linno
Roślinność

Nad zalewem można spotkać:

Pokrzywę zwyczajną

Krwawnik

Knieć błotną

Pałkę wodną

Sosnę zwyczajną

Wierzbę zwyczajną

Tatarakpospolity

badania wody
Badania wody

19 października pobraliśmy próbki wody oraz gleby do badań.

Oznaczyliśmy pH w zakresach > 4,5 – 9,8 Wynik badania 7,5

Oznaczyliśmy stężenie azotynów NO2

Wynik badania 0

Oznaczyliśmy stężenie azotanów NO3

Wynik badania 0

Oznaczyliśmy stężenie NH4

Wynik badania 0

Oznaczyliśmy stężenie fosforanów PO4

Wynik badania 0

Oznaczyliśmy zawartość Fe w zakresie od 0,1- 1,5 mg/l

Wynik badania

Oznaczyliśmy pH gleby pobranej z brzegu zbiornika

Wynik badania : Kolor zielony pH 7 – gleby obojętne – muł z brzegu

Kolor zielony pH 6 – gleby obojętne – gleba trochę dalej

Obliczyliśmy objętość zbiornika wynosi ona 90904 m3

wnioski z bada
WNIOSKI Z BADAŃ

pH wody7.5 – wynik dobry

Odczyn wody jest jednym z najważniejszych wskaźników określających warunki życia biologicznego w stawach. Aby zachowany był właściwy mechanizm samooczyszczania oraz panował przyjazny klimat dla wszystkich mieszkańców stawu wartość pH powinna być w zakresie 7,4 a 8,4 stopnia. Każdy składnik, który jest zawarty lub może być zawarty w wodzie, oddziałuje na wartość pH.

2. Zawartość azotanów i azotynów 0 – wynik bardzo dobry

Są to związki toksyczne i ich nadmiar w zbiorniku wodnym jest niebezpieczny. Szkodzą rybom i mogą prowadzić do ich chorowania i umierania. Powstają z rozkładających się resztek organicznych, odchodów, niezjedzonych pokarmów. Chociaż azotyn jest mniej trujący niż amoniak, wystarczy już 0,1 – 2 mg/l, aby zaszkodzić rybom w sposób trwały lub nawet je zabić. Do tego toksyczność azotynu zwiększa się wraz ze zmniejszającą się wartością pH i zawartością chlorku.

Zawartość jonów amonowych NH4 0 – wynik bardzo dobry

Jony amonowe są bezpośrednim produktem przemiany materii ryb. W wodzie o odczynie zasadowym (pH > 7) jony NH4 łatwo przekształcają się w amoniak (NH3), który jest od NH4 znacznie bardziej toksyczny i najmniejsze jego stężenie może powodować zgony ryb. Sam jon NH4 jest w miarę mało toksyczny, lecz ze względu na ryzyko zmiany formy na NH3, jego zawartość w wodzie powinna także być zerowa.

wnioski z bada1
WNIOSKI Z BADAŃ

4. Zawartość fosforanów 0 – wynik dobry, ale mógłby być lepszy

Fosforan jest nietoksycznym pierwiastkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów żywych. Jest elementem DNA i magazynem energii życiowej, ale jest również podstawowym składnikiem odżywczym glonów. Nawet przy niewielkim jego stężeniu wynoszącym 0,035 mg/L należy liczyć się ze wzmożonym rozwojem glonów.

5. Zawartość Fe 0. 1 - wynik dobry

Pożądana zawartość w wodzie dla optymalnego rozwoju życia biologicznego to 0,2 do 0,5 mg/l. Niedobór powoduje zahamowanie wzrostu roślin, żółknięcie liści a nadmiar w zakresie 1 mg/l staje się niebezpieczny dla ryb a także dla roślin. 0,1

6. pH gleby 7- wynik dobry

Jednym z czynników, który najczęściej w warunkach gleb polskich ogranicza wzrost roślin, jest niewłaściwe pH. Czynnik ten nie wpływa bezpośrednio na rośliny, lecz silnie kształtuje dostępność o także potencjalną toksyczność składników pokarmowych znajdujących się w glebie.

Pod względem chemicznym stan wody w zalewie jest dobry !!!

wywiad z rybakiem
Wywiad z rybakiem

Rybak jest zniesmaczony zaniedbaniem zalewu.

W zalewie Opoczyńskim można spotkać ryby między innymi: amur, jaź, jelec, karaś, karp, krąp, leszcz, lin, miętus, okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak, uklej

Kliknij, aby odtworzyć

niezrealizowany plan odnowy zalewu 2008r
Niezrealizowany plan odnowy zalewu (2008r)

Plan był za drogi inwestycja miała wynieść aż… 8mln.zł. Naczelnik wydziału finansów Unii Europejskiej w wywiadzie uspokaja nas, że w 2014r. będzie remont zalewu. Wywiad:

Kliknij, aby odtworzyć

zagro enia ochrona i przysz o
Zagrożenia, ochrona i przyszłość

Zagrożenia:

Zarośla utrudniają rybakom łowienie ryb.

Śmieci wokół zalewu nie są walorem estetycznym oraz utrudniają rozwój fauny.

Ochrona:

1. Nie ma żadnych niebezpieczeństw, woda spełnia wymagania niezbędne do rozwoju fauny i flory.

2. Nie występują chronione gatunki.

Przyszłość:

Jeśli naprawdę władze zaczną się interesować zalewem to będzie dobrze, a nawet pięknie.

Zalew może stanowić zaplecze rekreacyjne (wywiad z rybakiem)