Normalisatie en risicobeheersing boorproces
Download
1 / 28

Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces. 28 oktober 2008. Ir. G.J.Dijkstra Tebodin. Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces. Normalisatie: Wat is het, doel en nut Hoe verloopt het normalisatieproces Boorproces en normalisatie Hoe verder?. Normalisatie :Wat is het ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces' - lita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Normalisatie en risicobeheersing boorproces

Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces

28 oktober 2008

Ir. G.J.Dijkstra

Tebodin


Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces

 • Normalisatie: Wat is het, doel en nut

 • Hoe verloopt het normalisatieproces

 • Boorproces en normalisatie

 • Hoe verder?


Normalisatie :Wat is het ?

Definitie normalisatie (NEN):

“Normalisatie is het opstellen van (technische) regels om daarmee orde of eenheid te scheppen op gebieden waar deze ordening noodzakelijk of gewenst is en zo bij te dragen aan een veiliger en doelmatiger maatschappij”

Denkoefening NSTT leden:

Vervang : ”Maatschappij” door “Boorproces”


Normalisatie: Wanneer?

Normalisatie vindt plaats bij voordelen voor:

 • Bruikbaarheid

 • Besparing in tijd, materiaal en geld

 • Uitsluiten van verwarring

 • Veiligheid en gezondheid

 • Milieu

  Deze voordelen zijn te behalen bij:

 • Massale en meervoudige toepassing (vb.:productnormen)

 • Grensoverschrijdende processen tussen verschillende disciplines (vb.:systeemnormen)


Normalisatie: Nut (1)?

 • Efficiency (dimensies, koppelbaar, typebeperking componenten etc)

 • Basis voor kwaliteit en vermijden van fouten (vaste oplossingen voor regelmatig terugkerend technische problemen)

 • Identificatie van risico’s

 • Gemeenschappelijke basis voor marktpartijen

 • Kennisdeling en –verspreiding (opslag vakkennis, weergave ‘state of the art’)


Normalisatie: Nut (2)?

Een norm heeft geen wettelijke status maar: Uniforme aanpak en beoordeling geeft gemeenschappelijke basis voor marktpartijen:

 • Basis voor contracten

 • Basis voor vergunningeisen

 • Basis/referentie voor regelgeving

 • Basis voor certificaten

 • Basis voor productaansprakelijkheid

  (MINIMUM EISEN, HET MAG ALTIJD BETER !)

 • Basis bij slechting van geschillen


Het Normalisatieproces: Hoe (1)?

 • In normcommissies met een specifieke en zorgvuldig bewaakte overlegstructuur tussen alle belanghebbende partijen, gebaseerd op consensus.

  Draagvlak!

 • Draagvlakvergroting door referenties in regelgeving (Vb.: Toelichting AMVB Buisleidingen) en toetsing door onafhankelijke geaccrediteerde partijen (Notified Bodies)


Structuur en proces nen 3650 serie
Structuur en proces NEN 3650 serie

Normcommissie transportleidingen (NC 310 004)

(Overheid en bedrijfsleven)

NEN 3650 serie, herziening om de 5 jaar)

Werkgroepen NC:

-Ontwerp

-Bedrijfsvoering &

Veiligheid

-Materialen

-Corrosiebescherming

-Uitvoering

Tekstvoorstellen

Norm +

Herziening

 • BRANCHE:

 • Deelname NC en WG’s

 • Commentaar/errata/ praktijk-ervaringen/ nieuw beleid

07/04/2004 GU-IIR 8


Het Normalisatieproces: Hoe (2)?

Normalisatie is een continu proces:

Voortschrijdend inzichten en terugkoppeling vanuit de branche aangaande

 • techniek

 • Milieu, duurzaamheid

 • veiligheid

 • Economie

  worden elke 5 jaar geëvalueerd en kunnen leiden tot een herziene uitgave van de norm


Bestaande normalisatie boorproces(1)

NEN 3650 serie:

 • NEN 3650

 • NEN 3651 Kruisingen

 • (NEN 3653)

 • NPR 3659

 • NTA 8000

  RWS, Dienst weg-en waterbouwkunde

 • Richtlijn boortechnieken (normatief karakter)


Bestaande normalisatie boorproces
Bestaande normalisatie Boorproces

Toepassingsgebied NEN 3650 serie

NEN

NEN-EN 1555

NEN-EN 1091

NEN-EN 13941

(CUR 59 en 122)

Rode gebied omvat alle

kruisingen met belangrijke

Waterstaatswerken !


Normalisatie: Wat (1)?

Doelvoorschriften:

 • Algemene functionele eisen

  • Veiligheid

  • Duurzaamheid

  • Milieu

 • Invulling door de branche/contractpartij

 • Toetsing achteraf

 • Veelruimte voor eigen invulling


Normalisatie: Wat (2) ?

Gedetailleerde technische voorschriften:

 • Vormgeving

 • Onderzoek vooraf

 • Berekeningen

 • Constructieve voorzieningen

 • Uitvoeringstechniek

 • Procesbeheersing (monitoring, controle, bijsturing!)

 • Vastleggen eindresultaat (revisiemeting/tekening)

 • Gegevensoverdracht (alle projectfasen)


Normalisatie: Wat (3)?

Gedetailleerd mag, maar voorkom verstarring:

(Fragmentenuitvoorwoord NEN 3650:)

“De (..) gestelde eisen zijn veiligheidseisen. Afwijking van de (deterministische) eisen in deze norm is mogelijk, indien wordt aangetoond dat hetzelfde of een hoger veiligheidsniveau wordt bereikt”

“Degenen die de norm toepassen moeten bekend zijn met de materie en daartoe de nodige deskundigheid bezitten”

“De ontwerper, bouwer of gebruiker van buisleidingsystemen wordt erop gewezen dat deze norm geen ontwerpspecificatie of handboek is”


Boorproces vergunning en normalisatie
Boorproces, Vergunning en Normalisatie

initiatief

(regelgeving)

vergunning

Beheer

ontwerp

onderzoek

uitvoering

oplevering

Stakeholders

(Overheid +

Bedrijfsleven)

Gebaseerd op

consensus!

Normalisatie


Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces

Ontwerp (en Bestek):

 • Boorprofiel, Bochtstraal, diepte (Onmogelijkheden!)

 • Intrede- , uittredehoek

 • Materiaalkeuze

 • Trekkrachten tijdens uitvoering

 • Belastingen in de eindsituatie

 • Bekleding en afwerking verbindingen

 • Invloed grondgesteldheid (altijd lokaal onderzoek!)

  (bestuurbaarheid, muddruk,stabiliteit boorgat)

 • Invloed hulpconstructies ( trekken damwanden !)


Boorproces vergunning en normalisatie1
Boorproces, Vergunning en Normalisatie

initiatief

(regelgeving)

vergunning

Beheer

ontwerp

onderzoek

uitvoering

Alternatieven!

Boorprofiel

Materiaal

buisgeometrie

Trekkrachten

Buis-grond-

interactie

boorgatstabiliteit

oplevering

Input NSTT

Normalisatie


Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces

Vermindering risico’s door onderzoek (1):

 • Geotechnisch onderzoek (NEN 3650, NEN6740)

  • Grondsoorten (slappe lagen, grind)

  • Gelaagdheid

  • Grondwater, stijghoogten

  • Berekening boorprocesparameters

   • Maximale en minimale boorvloeistofdrukken

   • Mogelijke kwel langs de leiding

  • Nagaan invloed boren op de omgeving

   (zettingen, rijzingen, uittreden boorvloeistof)


Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces

Vermindering risico’s door onderzoek (2):

 • Milieutechnisch onderzoek

 • Historisch onderzoek (desk- en veld studie?)

  • Kabels en leidingen

  • Lokale obstakels(grondradar?)

 • Eisen aan inhoud en presentatie gegevens


Risico s boorproces en normalisatie
Risico’s Boorproces en Normalisatie

initiatief

(regelgeving)

vergunning

Beheer

ontwerp

onderzoek

uitvoering

oplevering

-Geotechnisch

-Historisch

Betrouwbaar!

Volledig!

TIJDSDRUK!

Richtlijnen NSTT

Bedrijfsproces

aannemer

Normalisatie


Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces

Uitvoering:

 • Voorschriften m.b.t. toe te passen sleufloze uitvoeringsmethode

  • Afh van belang waterstaatswerk

  • Afhankelijk van grondgesteldheid

 • Voorschriften t.a.v. gekozen uitvoeringsmethode

  • Instellen procesparameters (op basis grondonderzoek!)

   • Frontsteundruk bij gesloten frontboringen

   • Boorspoeling, boorsnelheid, muddruk bij HDD’s

  • Materiaal en materieel

  • Tijdelijke constructies


Boorproces vergunning en normalisatie2
Boorproces, Vergunning en Normalisatie

initiatief

(regelgeving)

vergunning

Beheer

ontwerp

onderzoek

uitvoering

oplevering

Materiaal

Materieel

TIJDSDRUK!

Onvoldoende kennis

Procesparameters

vs ondergrond

Boorvloeistof

boorgatstabiliteit

Bedrijfsproces

aannemer

Input NSTT

Normalisatie


Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces:

Oplevering

 • Voorschriften m.b.t. Gegevensoverdracht

  • Tijdstip

  • Inhoud en presentatie onderzoeksgegevens

  • Inhoud en presentatie (revisie)metingen

  • Specifieke eisen aan overdracht/interpretatie gegevens ?

 • Etc

  Beheer

 • Eisen t.a.v operating manual

 • Eisen aan organisatie en procedures

 • Eisen t.a.v. periodieke metingen en controles


Boorproces vergunning en normalisatie3
Boorproces, Vergunning en Normalisatie

initiatief

(regelgeving)

vergunning

Beheer

ontwerp

onderzoek

uitvoering

oplevering

Revisiemeting

(meetapparatuur!)

Gegevensoverdracht

Betrouwbaar

Volledig!

Bedrijfsproces

Aannemer

Input NSTT ?

Normalisatie


Normalisatie: Risico’s (1) ?

Verstarring (Ontwerpers/uitvoerders en handhavers)

 • letterknechterij, ‘indekken’

 • belemmering creativiteit en innovatie

  Terugkoppeling uit de branche, Periodieke herziening !

  Ondeskundig gebruik

  (we ‘voldoen aan de norm’, maar niet echt)

 • Standaard berekening zonder overdenken en toetsing lokale omstandigheden en uitgangspunten

 • Ontwerpuitgangspunten worden niet vervuld in de uitvoering


Normalisatie: Risico’s(3)?

Handhaving gebrekkig:

 • Onvoldoende vakinhoudelijke kennis en ervaring bij overheden, ‘notified bodies’ en certificerende instellingen leidt tot onjuiste toepassing of zelfs tot het niet toepassen van de vigerende nor (papieren tijger)


Risicobeheersing boorproces en Normalisatie: Hoe verder?

Herziening NEN 3650 serie start eind 2008!

 • Opname design rapport NSTT

 • Voorschriften t.a.v. revisiemeting en overdracht van documenten bij oplevering

 • Specifieke voorschriften per leidingmateriaal?

  (Staal,Gietijzer, HDPE, Beton)

  Suggesties voor aanpassing huidige document: Nu indienen bij de NC 310.004!


Tenslotte: Normalisatie vervangt Vakmanschap niet....

Hoezo : de boring is vastgelopen? We hebben toch volgens de norm gewerkt !!?