internet tehnologije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internet Tehnologije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internet Tehnologije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Internet Tehnologije - PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

Internet Tehnologije. Uvod, Istorija Interneta Internet asocijacije i standardi http://www.pretraga.co.yu/vets/ it/. Dragan Varagić. Kontakt: dragan@varagic.com www.pretraga.co.yu www.draganvaragic.com. Zaš to predmet Internet tehnologije ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internet Tehnologije' - lisle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internet tehnologije

Internet Tehnologije

Uvod, Istorija Interneta

Internet asocijacije i standardi

http://www.pretraga.co.yu/vets/it/

dragan varagi
Dragan Varagić

Kontakt:

dragan@varagic.com

www.pretraga.co.yu

www.draganvaragic.com

za to predmet internet tehnologije
Zašto predmet Internet tehnologije?
  • Upoznavanje sa problemimamenadžmenta Interneta u firmama
  • Određivanje celishodnih rešenja Internet tehnologija za različite upotrebe u realnom poslovnom okruženju, od zanatskih radnji do korporativnog vođenja projekata
  • Uticaj na donošenje važnih strateških odluka u poslovnom okruženju, iz oblasti upotrebe Interneta.
p redmet primenjene internet tehnologije
Predmet Primenjene Internet tehnologije?

7. Uvod u Internet zaštitu

8. Internet bazirani programski jezici i srodne tehnologije

9. Karakteristike unutrašnjih i spoljašnjih ljudskih resursa za kreiranje i održavanje Internet nastupa firme.

10. Kreiranje Internet tima Izrada Web sajta

11. Karakteristike Internet baziranih funkcionalnosti

12. Kako predstavljati Internet tehnologije

1. Istorija InternetaInternet osnove (struktura, servisi)Netetikecija

2. Internet udruženja, asocijacije i standardi

3. Karakteristike dobavljača usluga pristupa Internetu (Internet Service Provider – ISP)

4. Karakteristike Web hosting servisa

5. Klijentske Internet aplikacije

6. Serverske Internet aplikacijeIntranet, Ekstranet

elaborati internet tehnologije
Elaborati - Internet tehnologije?

1. Odabir dobavljača usluga pristupa Internetu (Internet Service Provider - ISP).

2. Odabir potrebnih klijentskih Internet aplikacija.

3. Odabir potrebnih klijentski sigurnosnih (security) aplikacija.

4. Odabir unutrašnjih i (ili) spoljašnjih ljudskih resursa za kreiranje i održavanje Internet nastupa firme.

5. Odabir firme koja će kreirati Web site.

6. Odabir Web hosting servisa.

7. Odabir rešenja e-trgovine (E-commerce solutions) i načina online naplate (Online Payment Methods).

internet tehnologije polaganje predmeta
Internet tehnologije – polaganje predmeta

1. Prisustvo na predavanjima obavezno. Potpis se dobija sa minimalno 80% prisustva. Na ispit se ne može izaći bez potpisa.

2. Urađen rad iz dela naredne lekcije, koji se sastoji od 3 stranice + ppt sa max 10 slajdova na kojima su sažete najbitnije karakteristike obrađene tematike; i njegova prezentacija (do 10 min). Sve zajedno daje mogućnost jednog pitanja manje na usmenom. Max. 8 radova na vežbama. Rad u elektronskom obliku.

3. Urađen elaborat, koji se sastoji od 3 stranice + ppt sa max 10 slajdova na kojima su sažete najbitnije karakteristike obrađene tematike; i njegova prezentacija (do 10 min). Jedno pitanje manje na usmenom, a ocena 10 daje mogućnost polaganja u pred-roku (korektivni razgovor). Za ocenu deset je potrebno vidno samostalno kvalitetno urađeni dobro prezentovan rad. Rad u el. obliku. Najava.

internet tehnologije polaganje predmeta1
Internet tehnologije – polaganje predmeta
  • Struktura ocene:10 bodova – prisustvo na predavanjima i vežbama10 bodova – aktivnost (odgovori na pitanja)10 – 20 bodova – rad na temu naredne lekcije10 – 50 bodova – elaborat30 – 80 bodova – usmeni ispit
  • Korektivni razgovorKratko propitivanje iz ograničenog broja tema u pred-roku, za najbolje studente.
  • Usmeni ispit – 3 pitanja (sem za studente koji urade svoje obaveze za vreme trajanja predavanja i vežbi predmeta).
slojevi layer i cy ber tehnologije
Slojevi (Layer-i) Cyber tehnologije

Zaštita, sigurnost, privatnost

Programiranje Internet baziranih aplikacija

Mogućnosti pretraživanja Interneta

Digitalni standardi sadržaja (audio, video, tekst...)

Decentralizovano mrežno okruženje

Komunikacioni protokoli (TCP/IP...)

Bakarna žica, optički kabel, em talasi...

istorijat interneta
Istorijat Interneta

Age of

eCommerce

Begins

1995

Mosaic

Created

1993

WWW

Created

1989

Internet

Named

and

Goes

TCP/IP

1984

TCP/IP

Created

1972

ARPANET

1969

Hypertext

Invented

1965

Packet

Switching

Invented

1964

First Vast

Computer

Network

Envisioned

1962

Silicon

Chip

1958

A

Mathematical

Theory of

Communication

1948

Memex

Conceived

1945

1945

1995

Pročitati: http://www.isoc.org/internet/history/ , http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml

istorijat interneta1
Istorijat Interneta

Zašto je bitna Istorija Interneta?

Primer: .ARPA

Istorijat domaćeg Interneta...

servisi interneta ponavljanje
Servisi Interneta - ponavljanje

Elektronska pošta (E-mail)

E-mail servis pruža uslugu primanja i slanja poruka preko Interneta pomoću jezika koji je sastavni deo TCP/IP protokola, a koji se odnosi na slanje e-mail poruka.

Ovakvih jezika postoji više, a najzastupljeniji je jezik pod nazivom MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions).

Šta su POP3 i SMTP?

servisi interneta ponavljanje1
Servisi Interneta - ponavljanje

World Wide Web (Web)

Web je organizovan po principu Web stranica koje se nalaze na nekoj Web adresi, kojoj se može pristupiti direktno kucajući njeno ime ili kliknuti na link do nje sa neke druge Web stranice.

Web stranica ima veze sa standardno otucanom stranicom samo po imenu. Sve vrste gore pomenutih podataka mogu se naći na jednoj Web stranici koja može biti dugačka i na desetine metara.

Web adresa (URL – Uniform Resource Lokator) jeste način kako se na www servisu dolazi do određenog skupa Web stranica na zajedničkoj adresi koje se zovu Web sajt (site) ili Web prezentacija. Npr. http://www.nba.com/. Oznaka http:// jeste naziv www protokola – Hyper Text Transfer Protocol.

Objasniti razliku: http://www.ftn.ns.ac.yu/

http://www.ftn.ns.ac.yu/iimeuro/

http://www.iimeuro.ns.ac.yu/

http://www3.iimeuro.ns.ac.yu/

http://iimeuro.ns.ac.yu/

http://147.91.175.145/

servisi interneta ponavljanje2
Servisi Interneta - ponavljanje

Usenet (Newsgroups)

Usenet je sistem za distribuciju članaka koji pišu sami korisnici Interneta. U pitanju je poseban Internet servis na kojem se nalaze različite diskusione grupe na sve moguće i nemoguće teme. Ovakvih diskusionih grupa ima preko 100.000.

Ovaj sistem veoma liči na e-mail sistem, s tim da putem servisa Usenet korisnik pristupa jednoj News grupi i šalje poruke svima onima koji pristupaju toj News grupi u određenom vremenskom periodu.

http://groups.google.com

Isto tako, korisnik prima poruke sa određene News grupe od strane osoba koje su poslale te poruke na datu News grupu u određenom vremenskom periodu. Na e-mail servisu postoji sličan sistem razmena poruke koji se obavlja putem mailing lista. Usenet servis je nastao 1979. godine.

servisi interneta ponavljanje3
Servisi Interneta - ponavljanje

File Transfer Protocol (FTP)

Kako samo ime kaže FTP predstavlja način kako se podaci u file-ovima prenose putem Interneta. Ovo jeste poseban servis Interneta koji je u isto vreme u sklopu svih ostalih servisa. Kada dobijete neku sliku preko e-maila, ili kada skidate neki driver sa Weba Vi praktično koristite FTP servis tako što Download-ujete te file-ove. Ako se zamisli da je Internet na nebu, Vi praktično sa Interneta skidate (DOWNload) file-ove. FTP servis služi i za postavljanje file-ova na Internet (Upload). Kada postavljate file na Internet Vi ga praktično dižete (UPload) na Internet. Postoje posebni programi za download i upload file-ova. Ovaj servis postoji od 1973. godine.

servisi interneta ponavljanje4
Servisi Interneta - ponavljanje

Internet Relay Chat (IRC)

IRC ili skraćeno Chat (ćaskanje) servis postoji od 1988. g. i predstavlja jedan od najpopularnijih Internet servisa (posle e-mail i www servisa). Direktan razlog za to jeste mogućnost direktne online komunikacije (komunikacija u realnom vremenu) između korisnika (»fast as you type« – brzinom kojom kucaš). Komunikacija se odvija putem tastature i monitora. Postoje naprednije varijante komunikacije koje su vezane za zvuk i za video, ali one ne pripadaju ovom servisu. Najpoznatiji program za IRC jeste mIRC. Neki korisnici ovaj kompletan servis zovu mIRC i pozivaju Vas da »mIRC-ujete«.

servisi interneta ponavljanje5
Servisi Interneta - ponavljanje

Telnet

Ovo je jedan od mnogih servisa Interneta koji polako ali sigurno odlazi u istoriju. U pitanju je sistem pristupa i rada na udaljenim kompjuterima. Ovaj servis zamenjuje hibridni Web sistem zasnovan po principima Extranet-a. Bez obzira na ovo, pasionirani Internet znalci i dalje veoma često koriste ovaj servis za daljinsku administraciju kompjutera na Internetu. Za ovaj servis potrebno je veliko znanje i iskustvo. Ovaj servis je nastao 1974. godine.

internet asocijacije i standardi
Internet asocijacije i standardi

Osnovni razlog uspeha Interneta (“Mreža svih mreža”, MSN <>Internet) nalazi se u tehničkom načinu razvoja standarda Internet komunikacije.

Standard (sa aspekta komunikacije podataka) predstavlja skup (set) procedura.Detaljnije: http://www.isoc.org/internet/standards/papers/crocker-on-standards.shtml

RFC (Request For Comment) je dokument koji opisuje neku Internet tehnologiju i koji može poslati bilo ko na adresu IETF-a (www.faqs.org/rfcs/).

IETF (Internet Engineering Task Force) glavna organizacija koja se brine o Internet standardima (www.ietf.org)

ISOC (Internet Society) Usled uspeha Interneta 1992. formirana je profesionalna NVO koja se bavi razvojem Net-a (www.isoc.org).

internet asocijacije i standardi1
Internet asocijacije i standardi

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je osnovna organizacija koja se bavi domenima (www.icann.org).

ISC (Internet Systems Consortium) je NVO koja podržava samo-organizaciju Interneta produkcijom softvera, protokola i operacija (www.isc.org).

W3C (World Wide Web Consorcium) razvija specifikacije, uputstva, softvere i alate za unapređenje Weba (www.w3.org).

The Web Standards Project (www.webstandards.org) specijalna organizacija (Grassroots Coalition) koja se bori za jednostavne i svima dostupne Web standarde.

profesionalne internet asocijacije
Profesionalne Internet asocijacije

Webmasteri i developer-i:

International Webmaster Association (www.iwanet.org)World Organisation of Webmasters (www.joinwow.org)The Computing Technology Industry Association- COMPTIA (www.comptia.org)

Internet poslovanje i marketing

WWW Chamber of Commerce (www.webchamber.com)eBusiness Association (www.ebusinessassociation.org)eMarketing Association (www.emarketingassociation.com)

Domaće organizacije

Nacionali registar Internet domena (www.nic.yu) – RNIDS.rs

Republički Zavod za Informatiku i Internet (www.arii.sr.gov.yu)

Centar za razvoj Interneta (www.netcentar.org)