slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Сучасні тенденції каталогізування PowerPoint Presentation
Download Presentation
Сучасні тенденції каталогізування

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Сучасні тенденції каталогізування - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Сучасні тенденції каталогізування. Н. Й. Дзюба, зав. відділом НБУ для дітей. Сучасні тенденції наукової обробки документів. Стандартизація бібліографічного запису; Індексування документів (систематизація та предметизація ) ; Нормативно-регламентуюча документація;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Сучасні тенденції каталогізування' - lisle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Сучасні тенденціїкаталогізування

Н. Й. Дзюба,

зав. відділом НБУ для дітей

slide2
Сучасні тенденції наукової обробки документів
 • Стандартизація бібліографічного запису;
 • Індексування документів (систематизація та предметизація);
 • Нормативно-регламентуюча документація;
 • Підвищення кваліфікації каталогізаторів-практиків
slide3
Стандартизація бібліографічного запису
 • Стандарти для бібліотечних працівників (інформаційно-довідковий портал «Library.ru», http://www.library.ru/1/kb/standart/)
 • Магазини стандартів в Україні (http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/article/system?art_id=109883)
 • Інтернет-магазин стандартів (http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_ushop&Itemid=69; http://www.fort.kharkiv.com/dir.php?id=2995)
slide4
Стандартизація бібліографічного запису
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80:2007, IDT)»

Практичні рекомендації щодо впровадження:

 • Книжкова палата України (http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm),
 • Національна парламентська бібліотека України (http://profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt#274,1,Бібліографічний запис Бібліографічний опис)
 • Національна бібліотека України для дітей (http://www.chl.kiev.ua/ppt/gost.pps).
slide5
Опис електронних ресурсів
 • «Международноестандартноебиблиографическоеописание для электронныхресурсов» (International Standard BibliographicDescriptionforElectronicResources ISBD(ER) // www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm#1
 • проект «Дублинское ядро» (DublinCore) (www.dublincore.org)
 • ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Інформація та документація. Основні види та вихідні відомості
 • Проект МЕТАДАТА, Кіровоградська ОУНБ (http://library.kr.ua/dc/)
 • Антоненко, І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. – К. : НБУВ, 2007. – 115 с.
slide6
Машиночитні формати представлення бібліографічних даних
 • формат MARC21 - http://www.loc.gov/marc/
 • проект “ФорматыMARC21”, Російська державна бібліотека (http://marc21.rsl.ru/index.php?f=227)
 • формат UNIMARC - http://archive.ifla.org//VI/3/p1996-1/unimarc.htm
 • UNIMARC. Вводный курс, Державна науково-технічна бібліотека Росії (http://ellib.gpntb.ru/index.php?doc=Marc&dir=1&art=2)
 • Дитяча бібліотека та новітні інформаційні технології : огляд діяльн. б-к України для дітей. Вип. 3 / авт. Н. Й. Дзюба ; НБУ для дітей. – К., 2005. - 48 с.
slide7
Корпоративні проекти
 • КОРпораціяДитячих Бібліотек з Аналітики -http://chl.kiev.ua/Catalog.aspx
 • Центрально-Український Кооперативний Каталог (13 учасників: Кіровоградська ОУНБ, Кіровоградський НТУ,Кіровоградський Педуніверситет,Кіровоградська ОЮБ,Вінницька ОУНБ ,Вінницька ЦБС ,Вінницький Педуніверситет,Закарпатська ОУНБ (м.Ужгород),Приазовський ДТУ (м.Маріуполь),Тернопільська ОУНБ ,Хмельницька ОУНБ,Чернівецька ОУНБ ,Чернівецький національний університет)-
 • РесурсибібліотекмістаМиколаєва –

http://www.e-catalog.mk.ua/

 • Регіональна корпоративна бібліотечна систем Рівненщини – http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=cat&cid=2
 • Зведений електронний каталог періодичних видань бібліотек м. Харкова - http://www.korolenko.kharkov.com/union_catal6.htm
slide8
Систематизація документівБібліотечно-бібліографічна класифікація
 • Чотиривипускивиданьсередніхтаблиць ББК, а саме:

випуск 1 — «60/63 Соціальні науки в цілому. Суспільствознавство. Історія. Історичні науки»;

випуск 2 — «65/68 Економіка. Економічні науки. Політика. Політологія. Право. Юридичні науки. Військова справа. Військова наука»;

випуск 3 — «4/5 Сільське та лісовегосподарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки. Охороназдоров’я. Медичні науки»,

додатковийвипуск «Таблицітиповихділеньзагального застосування».

 • Библиотечно-библиографическаяклассификация : табл. для дет. и шк. б-к. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 320 с.
 • Форум з питань систематизації Науково-дослідного центру розвитку ББК Російської державної бібліотеки, Національно-інформаційний центр «Лібнет» (http://nilc.ru/)
slide9
Систематизація документівУніверсальнадесяткова класифікація
 • Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допом. табл. / підготов. вид. М. Й. Ахвердова [та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України". - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Кн. палата України, 2008. - 367 с. - 800 пр. - ISBN 978-966-647-098-3.
 • Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основ. табл. : 62 Машинобудування. Техніка в цілому / підготов. вид. М. Й. Ахвердова [та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України". - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Кн. палата України, 2008. - 303 с. - 800 пр. - ISBN 978-966-647-101-0.
 • Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основ. табл. : 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки / підготов. вид. М. Й. Ахвердова [та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України". - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Книжкова палата України, 2008. - 419 с. - 800 пр. - ISBN 978-966-647-100-3.
 •  Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основ. табл. : 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки / підготов. вид. М. Й. Ахвердова [та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України". - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Кн. палата України, 2008. - 383 с. - 800 пр. - ISBN 978-966-647-099-0.

Збір замовлень Книжковою палатою України - http://www.ukrbook.net/

slide10
Предметизація документів
 • Мова ключових слів
 • Системні словники
 • Тезауруси, рубрикатори
 • Авторитетні файли
  • Предметизація, Російська Національна бібліотека (http://www.nlr.ru/cat/predm.htm)
  • Авторитетный файл - как информационный ресурс, ДержавнауніверсальнанауковабібліотекаКрасноярського краю (http://lib.krgtu.ru/irbis/lon9.doc)
  • Бруй, О. М.Формат MARC 21 для авторитетнихданих : методична розробка та впровадження в бібліотеці НАУКМА (http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV22_2003_humanitar1/29_bruy_om.pdf)
  • Таблицітериторіальнихтиповихподілів / І. І. Багрій, А. Г. Бровкін (кер.), Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк (відп. за вип.) ; НАН України, Нац. б-ка Україниім. В. І. Вернадського ; голов. ред. О. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2004. – 769 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки Україниім. В. І. Вернадського).
slide11
ДокументаційнезабезпеченнякаталогізатораДокументаційнезабезпеченнякаталогізатора
 • організаційна (положення, технологічніінструкції)
 • нормативна (діючістандарти, робочітаблицікласифікаційних систем, норми часу на основніпроцеси, інструкції, в т.ч. посадові, методика заповненняполівбібліографічногозапису,)
 • розпорядча (постановни, рішення, розпорядження, накази, обліково-звітні документи)
 • довідковий апарат систематизатора (довідковий фонд)
 • методичний апарат систематизатора (фонд бібліографічних видань, картотека методичних рішень)
slide12
Професійна бібліотечна преса на допомогу каталогізаторам
 • «Бібліотечному фахівцю», Національна парламентська бібліотека (http://profy.nplu.org/)
 • «НормативніактиУкраїни в бібліотечнійісуміжнихгалузях», НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/law/)
 • «Навігатор методиста», Національна бібліотека України для дітей (http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=4845)
 • Інформаційно-довідковийй портал «Library.ru» (http://www.library.ru/1/recommend/)
 • Степанов В. «Интернет в профессиональнойинформационнойдеятельности» (http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html)
 • «Творчість та інновації в українськихбібліотеках»новостійно-просвітницькийблог для бібліотекарів (http://libinnovate.wordpress.com/)
 • «Методист библиотеки», блогнауково-методичноговідділуХарківськоїдержавноїнауковоїбібліотекиім. В.Г.Короленко (http://metodist-biblioteki.blogspot.com/)