Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej
Download
1 / 19

KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii J?drzejewskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej. UNIA EUROPEJSKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii J?drzejewskiej' - liseli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

KONKURS O Parlamencie EuropejskimPod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

UNIA EUROPEJSKA

To szczególna organizacja międzynarodowa mająca osobowość prawną. Jest zatem odrębnym podmiotem prawa mającym własne instytucje wyposażone w kompetencje do podejmowania działań określonych w traktatach regulujących funkcjonowanie unii.


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

Specyficzny charakter Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.


Parlament europejski

T międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.o jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej. Jego kadencja trwa 5 lat. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia i trwają od poniedziałku do piątku. Obrady toczą się w 21 oficjalnych językach UE.

PARLAMENT EUROPEJSKI


Wn trze parlamentu

WNĘTRZE PARLAMENTU międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

Stolicą UE jest międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.Bruksela. Jednak Parlament Europejski urzęduje w kilku miejscach. Sesje odbywają się w Strasburgu, komisje i grupy robocze urzędują w Brukseli, natomiast sekretariat PE znajduje się w Luksemburgu.


Organy pe
ORGANY PE międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.

 • Organy kierownicze:

  przewodniczący i wiceprzewodniczący, prezydium PE, konferencja przewodniczących, konferencja Przewodniczących Komisji, konferencja Przewodniczących Delegacji

 • Organy merytoryczne:

  komisje, komisje dochodzeniowe, komisje ad hoc, delegacje międzyparlamentarne

 • Organy polityczne:

  frakcje polityczne

 • Organy administracyjne:

  Sekretariat Generalny w Luksemburgu, personel pomocniczy


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

Na czele Parlamentu Europejskiego międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.

stoi przewodniczący.

Kieruje on pracami Parlamentu i reprezentuje Parlament w stosunkach zewnętrznych. Przewodniczący wybierany jest przez eurodeputowanych bezwzględną większością

głosów na połowę okresu kadencji Parlamentu (tj. na dwa i pół roku), w głosowaniu tajnym.


Kompetencje
KOMPETENCJE międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.

Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej - na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

Parlament Europejski może też kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

 • zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego

 • ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów)

 • ma prawo zadawania pytań komisarzom

 • ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie

 • Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdań z działalności Unii

 • Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej

 • PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków

 • powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


Rada unii europejskiej
Rada Unii Europejskiej oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

Obecnie istnieją następujące konfiguracje Rady:

 • Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych

 • Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)

 • Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)

 • Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów

 • Rada ds. Konkurencyjności

 • Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

 • Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

 • Rada ds. środowiska

 • Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury


Trzy filary unii europejskiej
Trzy filary Unii Europejskiej oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

Trzy filary UE (model świątyni) - ustanowione zostały poprzez Traktat z Maastricht, podpisany 7 lutego 1992 roku. Integracja krajów, które podpisały Traktat z Maastricht przebiegała w obrębie trzech filarów. Kraje: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy.


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

Filar I - oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii): unia gospodarcza - wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów. Filar II - unia polityczna - UE w stosunkach zewnętrznych występuje jako jeden podmiot. Filar III - unia policyjno-sądownicza - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej. 


Ugrupowanie polityczne parlamentu europejskiego w kadencji 2009 2014
Ugrupowanie polityczne Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009-2014:

1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) EPP - 265 posłów.2. Grupa postępowego sojuszu socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim S&D - 184 posłów.3. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy ALDE - 84 posłów.4. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Greens/EFA - 55 posłów.5. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy ECR - 55 posłów.6. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordycka Zielona Lewica GUE, NGL - 35 posłów.7. Europa Wolności i Demokracji EFD - 32 posłów. 8. Niezrzeszeni NA - 26 posłów. Razem - 736 posłów


Podobnie jak wszystkie parlamenty pe posiada trzy podstawowe uprawnienia
Podobnie jak wszystkie parlamenty PE posiada trzy podstawowe uprawnienia:

- władzę ustawodawczą,- uprawnienia budżetowe,- uprawnienia kontrolne nad instytucjami UE, w szczególności nad Komisją Europejską .


Konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej

Anna Wośkowiak uprawnienia:

KLASA

IVG