profielwerkstuk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profielwerkstuk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Profielwerkstuk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Profielwerkstuk - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Profielwerkstuk. J. Geerts Natuur & Gezondheid Biologie & Economie oec. sg. Het Baken Park - pg 5/6 f Almere G. van Duin & J. Kock Mei 2001 tot 15 Februari 2002. Voeding, Sport & Inkomen. Overzicht. Inleiding Onderzoeksvraag, deelvragen en hypothesen Werkwijze Resultaten Conclusie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Profielwerkstuk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profielwerkstuk

Profielwerkstuk

J. Geerts

Natuur & Gezondheid

Biologie & Economie

oec. sg. Het Baken Park - pg 5/6 f

Almere

G. van Duin & J. Kock

Mei 2001 tot 15 Februari 2002

overzicht
Overzicht
 • Inleiding
 • Onderzoeksvraag, deelvragen en hypothesen
 • Werkwijze
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Eigen mening / reflectie
 • Bronnenvermelding
 • Bijlagen (1 tot en met 4)
inleiding
Inleiding
 • De combinatie van de economie en biologie was al vrij snel bedacht. Het onderwerp wat ik uiteindelijk gekozen heb had wat meer tijd nodig.
 • Ik wou graag iets met sport, omdat dit een grote hobby van me is. De relatie sport en voeding vind ik interessant, omdat ze beiden met je gezondheid te maken hebben. Ik sport zelf vrij veel en let ook redelijk op wat ik eet. Ik was benieuwd hoe anderen hiermee omgaan.
 • Juist in een welvarend land als Nederland is voeding vaak een vijand van mensen; te veel, te vet, ongezond. Om het vak economie erin te verwerken, besloot ik om onderzoek te doen in Fitness Club Almere, naar het verband tussen de onderwerpen voeding, sport en inkomen.
 • Hierbij wil ik ook graag enkele personen bedanken: Gee van Duin voor de begeleiding, Fitness Club Almere voor hun medewerking, de geënquêteerden voor het invullen van de enquête, en iedereen die mij op de één of andere manier geholpen en of gesteund heeft.

Terug naar overzicht

slide5
Deelvragen:

Leven de sporters gezond volgens de voedingswijzer?

Is het inkomen van invloed op de voeding?

Is het inkomen van invloed op de frequentie en trainingstijd van de sport?

Hypotheses:

De meeste mensen sporten en eten gezond, omdat ze zich fit willen voelen en gezond bezig willen zijn. Er is een kleine groep die “sport om te kunnen eten.”

Het inkomen speelt een rol bij de soort voeding die mensen kopen. Mensen met een laag inkomen hebben nou eenmaal minder te besteden.

Het inkomen heeft invloed op de frequentie en trainingstijd. Mensen met een lager inkomen kunnen minder besteden aan sport, ze zullen minder trainen, maar wel gebruik maken van elke training.

Wat is het verband tussenhet inkomen van de sporters vanFitness Club Almereen hun gedrag qua voeding en sport?

Terug naar overzicht

werkwijze
Werkwijze
 • Enquête makengeslacht, leeftijd, beroepsituatie, inkomen (verdeeld per belastingschijf, zie bijlage 1: De enquête of / en bijlage 2: Inkomen), abonnement, trainingstijd, soort lessen, reden sporten, andere sporten, gebruik mineralen- / vitaminepreparaten, soort vitamines / mineralen, voeding op een dag, eetgedrag, opmerkingen
 • EnquêterenEnquêtes lagen bij FCA, ook aanwezig geweest bij FCA om mensen te stimuleren de enquête in te vullen of mensen te helpen om de enquête in te vullen, in totaal 46 reacties gekregen
 • Gegevens verwerkenMet behulp van Excel, grafieken invoegen in PowerPoint Presentatie
 • Conclusies trekkenAan de hand van de grafieken

Terug naar overzicht

resultaten
Resultaten
 • - Abonnement- Inkomen
 • Abonnement en inkomen
 • Abonnement en trainingstijd
 • Dagelijkse voeding
 • Eetgedrag en gebruikmineralen- / vitaminepreparaten
 • Inkomen en eetgedrag
 • Abonnement en eetgedrag
 • Opvallendheden

Terug naar overzicht

slide8

Abonnementen

24%

1x

2x

3x

Onbeperkt

56%

11%

9%

18%

42%

1e Schijf

2e Schijf

24%

3e Schijf

4e Schijf

16%

Inkomen

Terug naar resultaten

slide9

0

9

25

40

0

36

0

20

75

20

55

20

Abonnement en inkomen

100%

20

90%

Inkomen

80%

20

4e Schijf

70%

3e Schijf

60%

2e Schijf

24

Percentage

50%

1e Schijf

40%

30%

36

20%

10%

0%

1x

2x

3x

Onbeperkt

Abonnement

Terug naar resultaten

slide10

Abonnement en trainingstijd

uren

Abon.

Abon. = Abonnement

Onb. = Onbeperkt

Terug naar resultaten

slide11

Mijn oordeelvolgens de voedingswijzer

80

75

67

70

60

60

50

40

28

30

25

25

20

15

10

5

0

0

Niet goed,

niet slecht

Dagelijkse voeding

Slecht (20%)

Percentage

Niet goed,

niet slecht (60%)

Goed (20%)

Goed

Slecht

Eigen oordeel van de mensen

Terug naar resultaten

slide12

100%

33,3

33,3

33,3

90%

80%

70%

22,2

22,2

60%

33,3

50%

11,1

22,2

40%

30%

33,3

33,3

22,2

20%

10%

0

0%

Eetgedrag en gebruik

mineralen- / vitaminepreparaten

Gebruikmineralen- /vitaminepreparaten

Percentage

Nooit

Soms

Regelmatig

Altijd

Niet

Slecht

Goed

goed

Eetgedrag

Terug naar resultaten

slide13

Mijn oordeelvolgens de voedingswijzer

0

12,5

14

Goed

31,6

Niet goed,niet Slecht

57

81

Slecht

36,8

87,5

31,6

29

9

0

Inkomen en eetgedrag

100%

90%

80%

70%

60%

Percentage

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2e Schijf

3e Schijf

4e Schijf

1e Schijf

Inkomen

Terug naar resultaten

slide14

Mijn oordeelvolgens de voedingswijzer

100%

9

24

90%

80%

50

Goed

70%

80

60%

73

Niet goed,niet slecht

56

50%

25

40%

Slecht

30%

20%

25

20

20

18

10%

0%

Abonnement en eetgedrag

Percentage

1x

2x

3x

Onbeperkt

Abonnement

Terug naar resultaten

opvallendheden
Opvallendheden
 • Veel mensen eten minder dan ze eigenlijk zouden moeten eten
 • Mensen eten vooral te weinig koolhydraatrijke producten (met name brood)
 • De meeste mensen gebruiken ook haast geen halvarine / margarine, waardoor ze de belangrijke vetten niet binnenkrijgen
 • Mensen gebruiken te weinig vocht
 • Het is haast ingeburgerd, tenminste 1 keer per week junk-food te eten

Terug naar overzicht

conclusie
Conclusie

Je kan zeggen dat de sporters redelijk gezond leven als jehun eetpatroon vergelijkt met die van de voorgeschrevenvoeding van het “Voorlichtingsbureau voor Voeding”

 • 20% van de geënquêteerden eten goed, 60% niet goed, niet slecht en 20% eet slecht
 • Van de 20% goede eters gebruikt 33,3% altijd vitamine- / mineralenpreparaten en hetzelfde percentage nooit. Door hun goede eetpatroon is dit ook niet nodig!Van de 60% niet goede, niet slechte eters gebruikt 33,3% nooit vitamine- / mineralenpreparaten, terwijl dat in dit geval wel eens nodig zou kunnen zijn, door de niet volledige voeding.Van de 20% slechte eters gebruikt niemand altijd vitamine- / mineralenpreparaten en zelfs 33,3% nooit. Door hun slechte voeding, krijgen ze niet genoeg vitaminen en mineralen binnen en zouden vitamine- / mineralenpreparaten aanbevolen zijn in de meeste gevallen

Terug naar overzicht

slide17
Je zou ook kunnen stellen dat het inkomen van invloed is op het eetpatroon, alhoewel niet altijd even goed is aan te geven hoe
 • Als je naar het gemiddelde eetgedrag per schijf kijkt, ligt deze ongeveer op dezelfde hoogte, maar kijk je naar de individuele eetgedragingen, dan kan je wel het een en ander zien.
 • Bij goed en slecht eetgedrag zie je dat hoe hoger het inkomen, des te kleiner het percentage wordt
 • Bij niet goed, niet slecht eetgedrag zie je dat hoe hoger het inkomen, des te groter het percentage wordt

Terug naar conclusie

slide18
De 1e schijf heeft het grootste percentage goede eters, maar tegelijkertijd ook het grootste percentage slechte eters. De eetstijlen liggen dicht bij elkaar, waardoor je moeilijk kan zeggen of het wel of niet aan het inkomen ligt. Het kan ook zijn dat de één er beter mee om weet te gaan als de ander
 • In schijf 2 kan je in ieder geval stellen dat daar het grootste percentage niet goed, niet slecht eet en het kleinste percentage eet goed. Mensen in de 2e schijf eten over het algemeen redelijk
 • In schijf 3 komen er helemaal geen goede eters voor, maar ook een heel klein percentage slechte eters. De meeste mensen hebben dus een redelijke voeding en een paar gaan de slechte kant op
 • In schijf 4 komen er helemaal geen slechte eters voor en een klein deel goede eters. Net als in schijf 3 hebben de meeste mensen een redelijke voeding, alleen gaan er hier een paar de goede kant op

Terug naar conclusie

het inkomen heeft geen duidelijke invloed op de frequentie en trainingstijd van de training
Het inkomen heeft geen duidelijke invloed op de frequentie en trainingstijd van de training
 • Er valt geen duidelijke lijn te ontdekken in de gegevens van de frequentie.
 • Bij het 1x, 3x per week en onbeperkt abonnement heeft het grootste percentage een inkomen uit de 1e schijf. Bij het 2x per week abonnement doet de 4e schijf dit.
 • De trainingstijden liggen bij elkaar, dus daar is geen verschil in aan te wijzen

Terug naar overzicht

eigen mening reflectie
Eigen Mening / Reflectie

Ik vond het leuk om dit onderzoek te doen, omdat het onderwerp me interesseerde, ik het verwerken van de gegevens leuk vond om te doen, alsof je een puzzel oplost en omdat ook de reacties om me heen positief waren. Ik kon me in het begin niet voorstellen wat 80 uur inhoud, maar tijd gaat snel als je ergens druk mee bent. Ik heb vooral veel geleerd over echte gezonde voeding.

De mogelijkheden van PowerPoint waren me in het begin nog niet echt duidelijk, maar ik denk dat ik hierin wel allerlei mogelijkheden heb verwerkt.

Het enige wat ik hierop aan te merken heb, is dat het onderzoek vrij klein is om er echte conclusies uit te trekken, vergeleken met de gehele Nederlandse bevolking. Echter zou dit een indicatie kunnen zijn van wat we kunnen verwachten.

Jolanda

Terug naar overzicht

bronnenvermelding
Boeken

Enquêtes

Foldermateriaal

B1 Pihlajamaa-Glimmerveen, L.,Schermer, A. en Straaten-Huygen, van A.Synaps theorieboek 2Biologie in de samenleving (blz. 105 t/m 113)Spruyt, Van Mantgem & De Does bvLeiden, 2000, 1e druk

B2 Vegel G. en Vries, de J.Eet je fit & slank,Alles wat je moet weten om gezond te eten,Trekpleister,ISBN 90-803621-1-5

E1 Leden Fitness Club Almere

F1 Anoniem,Vitamines en mineralen,Uw Apotheek

F2 Anoniem,Spier- en gewrichtspijn, Zorg voor uzelf (10),Uw Apotheek

Bronnenvermelding

Terug naar overzicht

slide22
Internetpagina’s

I1 http://dronten.flevoland.to/eten/vitamines.html#A (vitaminen)

I2a http://www.eettest.nl (gezond eten)

I2b http://www.eettest.nl/hartje.html (gezond eten)

I2c http://www.eettest.nl/info.html (gezond eten)

I3a http://gezondheid.lycos.nl/lycos/archief/showarchief.asp?idChannel=11&idItem=767(sport)

I3b http://gezondheid.lycos.nl/lycos/channels/showsubchannel.asp?idSubChannel=1&idChannel=7(sport)

I3c http://gezondheid.lycos.nl/lycos/channels/showsubchannel.asp?idSubChannel=64&idChannel=7(sport en voeding)

I4 http://www.gezondheidsnieuws.net/ency/ (gezond eten)

I5 http://members.tripodnet.nl/AanTafel/voedingswijzer.htm (gezond eten)

I6a http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitamina.html (vitaminen)

I6b http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitaminb6.html (vitaminen)

I6c http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitaminb12.html (vitaminen)

I6d http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitaminc.html (vitaminen)

I6e http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/calcium.html (mineralen)

I6f http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/chromium.html (mineralen)

Terug naar bronnenvermelding

slide23
I6g http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitamind.html (vitaminen)I6g http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitamind.html (vitaminen)

I6h http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/vitamine.html (vitaminen)

I6i http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/folate.html (mineralen)

I6j http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/iron.html (mineralen)

I6k http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/niacin.html (mineralen)

I6l http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/potassium.html (mineralen)

I6m http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/selenium.html (mineralen)

I6n http://oxygen.com/topic/health/diet/vitamins/zinc.html (mineralen)

I7 http://www.robeco.nl/D-HTML/D17.html (inkomen, belasting)

I8 http://www.uwapotheker.be/apokrant/Apotheekkrant_17.pdf (gezondheid)

I9 http://www.vitamust.nl/ (vitaminen)

I10a http://www.voeding.tno.nl/vitamine/ (vitaminen)

I10b http://www.voeding.tno.nl/vitamine/InformatieOverVitamines.cfm (vitaminen)

I11 http://www.voedsel.net/ (voeding)

Terug naaroverzicht

bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

De enquête

Achtergrondinformatie

De voedingstabel

De vitaminen en mineralen

Bijlagen

Terug naar overzicht

bijlage 1

Bijlage 1

De enquête

Terug naar bijlagen

bijlage 2

Bijlage 2

Achtergrondinformatie

Voeding

Sport

Inkomen

Terug naar bijlagen

voeding
Voeding
 • 6 voedingsstoffen*:- koolhydraten - vetten- eiwitten - water- mineralen - vitaminen
 • 4 groepen voedingsmiddelen*(zie figuur hiernaast)
 • Hoeveelheid voeding afhankelijk van*:- leeftijd- geestelijke / fysieke inspanning
 • Varieer voeding*

Zie ook bijlage 3 en 4

* B1, B2, F1, I2ac, I3c, I8

Terug naar bijlage 2

slide32
Bereiken gezonde voeding:*- Eet gevarieerd- Wees matig met vet- Eet vrij veel zetmeel en vezels- 3 maaltijden per dag, maximaal 4 tussendoortje- Gebruik niet te veel zout- Drink minstens 1,5 liter vocht, wees matig met alcohol- Houd je gewicht op peil- Goede hygiëne- Let op de aanwezigheid van schadelijke stoffen- Lees de verpakking

Voordelen van gezonde voeding:*- Energie en vitaliteit- Een zachte en stralende huid- Stevige botten en soepele spieren- Een beter uithoudingsvermogen- Een sneller herstel na inspanning- Mentaal evenwicht, psychische weerbaarheid

* B1, B2, F1, I2ac, I3c, I8

Terug naar bijlagen

sport
Sport
 • Alle beweging is goed, wel goed naar het eigen lichaam luisteren*
 • Alle beweging verbeterd fitheid en gezondheid*
 • “Nederlandse Norm Gezond Bewegen”*:30 minuten per dag, 5 dagen per week matig intensief bewegen
 • Oude norm*:3 uur intensief bewegen per week
 • Oude norm verbetert fitheid, nieuwe norm verbetert gezondheid*

Terug naar bijlagen

* I3ab

inkomen
Inkomen
 • Belasting over het inkomen valt in box 1*
 • Onderscheid belasting van inkomen d.m.v.:*- 4 verschillende schijven;- onderscheid in leeftijd

< 65 jaar

Box 

 Inkomen uit 

 Belastingtarief 

> 65 jaar 

 32,35%  37,60%  42%  52% 

 1 

 Werk en woning 

 1e schijf (tot € 14.870)  2e schijf (tot € 27.009)  3e schijf (tot € 46.309  4e schijf (vanaf € 46.310) 

 14,45% 19,70%42%  52% 

 2 

 Aanmerkelijk belang* 

 25% 

 3 

 Sparen en beleggen 

 30% van 4% Per saldo 1,2% 

* Van een aanmerkelijk belang is sprake wanneer u, tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen van een B.V. of N.V. bezit.

Terug naar bijlagen

* I7

slide35

Bijlage 3

De voedingstabel

Terug naar bijlagen

slide36

Kinderen 4-12 jaar

Tieners 12-20 jaar

Volwassenen

Brood

3-5 sneetjes

5-8 sneetjes

5-7 sneetjes

Aardappelen

1-4 stuks

(50-200 gram)

4-6 stuks

(200-300 gram)

3-5 stuks

(150-250 gram)

Groente

2-3 groentelepels

(100-150 gram)

3-4 groentelepels

(150-200 gram)

3-4 groentelepels

(150-200 gram)

Fruit

1-2 vruchten

2 vruchten

2 vruchten

Melk en

melkproducten

2-3 glazen

(300-450 ml)

2-3 glazen

(300-450 ml)

2-3 glazen

(300-450 ml)

Kaas

0,5-1 plak

(10-20 gram)

1-2 plakken

(20-40 gram)

1-2 plakken

(20-40 gram)

Vlees, vis, kip,

Tahoe of tempeh

65-100 gram*

(50-75 gram gaar)

100 gram*

(75 gram gaar)

100 gram*

(75 gram gaar)

Vleeswaar

0.5-1 plakje

(10-15 gram)

1-2 plakjes

(15-30 gram)

1-2 plakjes

(15-30 gram)

Halvarineop brood

5 gram

per sneetje brood

5 gram

per sneetje brood

5 gram

per sneetje brood

Margarine voor

De bereiding

15 gram

15 gram

15 gram

Vocht

1.5 liter

1.5 liter

1.5 liter

*B2, I2c, I5, I11

Terug naar bijlagen

* rauw gewicht bij aankoop

bijlage 4

Bijlage 4

De vitaminen en mineralen

vitaminen
Vitamine A (retinol)

Krijg je binnen door het eten van lever, zuivelproducten, margarine, gele en groene groenten (bijvoorbeeld: boerenkool, broccoli, snijbiet, andijvie, spinazie en wortelen)

Voorkomt nachtblindheid, belangrijk voor een goede gesteldheid van haar, huid, ogen en gebit

Te veel van deze vitamine kan schadelijk zijn

Een te veel kan alleen ontstaan door gebruik van (multi)vitaminepreparaten

Vitaminen

Vitamine B1 (thiamine)

Deze vitamine zit vooral in volkorenproducten, noten en bonen

Zorgt mede voor de verbranding van koolhydraten en zorgt ervoor dat het hart en het zenuwstelsel goed werkt

*B2, F1, I1, I4, I5, I6a

Terug naar bijlage 4

slide39

Vitamine B2 (riboflavine)

Deze vitamine zit onder andere in zuivelproducten, brood en groene groenten

Het is goed voor het vrijmaken van energie uit voedingsstoffen en voor de gezondheid van huid en haar

Vitamine B3 (nicotinezuur)

Het lichaam haalt deze vitamine vooral uit vlees, peulvruchten, noten en volkorenproducten.

Zorgt voor ondersteuning van de energievoorziening en het zenuwstelsel.

Een te veel van deze vitamine is ongunstig, omdat het de bloedvaten verwijdt en zo het vermogen om vet om te zetten in energie verminderd

Terug naar bijlage 4

*B2, F1, I1, I4, I5

slide40

Vitamine B5 (pantotheenzuur)

Deze vitamine zit vooral in (orgaan)vlees, melk, brood en noten, maar ook in aardappelen, bloemkool, broccoli en bonen

Is belangrijk voor de energievoorziening, voor de op- en afbouw van vetten en voor de vorming van enkele hormonen

Vitamine B6 (pyridoxine)

Komt voor in vlees, bruin / volkoren brood, melkproducten en groente. Er zit ook veel vitamine B6 in banaan

Is onmisbaar voor de afweer (immuunsysteem), bloedaanmaak, groei en voor het zenuwstelsel

Een langdurig gebruik van een hoge dosis van deze vitamine kan ervoor zorgen dat er problemen optreden aan de zenuwen in de armen en benen

Terug naar bijlage 4

*B2, F1, I1, I4, I5, I6b

slide41

Vitamine B7 (biotine)

Wordt ook wel “vitamine H” genoemd

Zit onder andere in paddestoelen, cacao, noten, eigeel, gist, bloemkool, peulvruchten en (orgaan)vlees (vooral lever)

Houdt de energiestofwisseling en vorming van vetzuren op gang. Goed voor huid en haar en bij langdurig gebruik van antibiotica

Vitamine B11 (foliumzuur)

Deze vitamine komt voor in groente, volkorenproducten, noten en (orgaan)vlees

Is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor de groei en de instandhouding van het lichaam

Vitamine B12 (cyanobalamine)

Het lichaam haalt deze vitamine uit dierlijk voedsel (vlees, vis, melk en eieren) en gist

Speelt een rol bij de aanmaak van rode bloedcellen en de werking van het zenuwstelsel

Terug naar bijlage 4

*B2, F1, I1, I4, I5, I6c

slide42

Vitamine C (ascorbinezuur)

Zit vrijwel in elke groente en fruit. Echt rijk aan vitamine C zijn: citrusvruchten, aardbeien, bessen, ananas, mango, kiwi, broccoli, paprika en allerlei koolsoorten.

Zorgt voor een goede genezing van wonden, een verhoging van de weerstand en voor een betere opname van ijzer uit de voeding

Vitamine D (vitamine D3, colecalciferol)

Komt voor in vis, eieren, boter, margarine en lever

Het lichaam maakt zelf vitamine D onder invloed van zonlicht

Is nodig voor opbouw van beenderen en het verbetert de opname van calcium en fosfor uit voedsel

Grote hoeveelheden van deze vitamine is schadelijk.

Als er sprake is van een grote hoeveelheid, krijgt men last van vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en kan het ook leiden tot kalkafzetting buiten het bot

Terug naar bijlage 4

*B2, F1, I1, I4, I5, I6d, I6g

slide43

Vitamine E (tocoferol)

Het lichaam haalt deze vitamine uit plantaardige vetten en oliën, volkorenproducten, eieren, boter en (vooral groene) groente

Zorgt voor gezonde weefsels en rode bloedcellen en het kan helpen bij vermoeidheid

Vitamine K (fytomenadion)

Deze vitamine zit veel in groene groenten

Het lichaam maakt deze vitamine zelf in de darmen door middel van bacteriën

Is belangrijk voor de bloedstolling, goed voor de afweer en bij langdurig gebruik van antibiotica

Terug naar bijlagen

*B2, F1, I1, I4, I5, I6h

mineralen

Natrium

Komt in bijna alle voedingsmiddelen voor

Is een bestanddeel van keukenzout

Is nodig om het evenwicht in de vochthuishouding van het lichaam te behouden

Te veel natrium is ongezond: het is slecht voor de nieren en het vergroot de kans op een hoge bloeddruk

Samen met kalium is natrium nodig om de zenuwen en spieren goed te laten functioneren

Mineralen

*B2, F1, I1, I4, I5, I6k

Terug naar bijlage 4

slide45

Calcium

Kalium

Wordt ook wel kalk genoemd

Komt vooral voor in melk(producten), maar ook in groente, noten en peulvruchten

Is nodig voor opbouw en onderhoud van het skelet en gebit en belangrijk voor de werking van zenuwen en spieren

Te veel calcium te gebruiken, zonder medische oorzaak, kan leiden tot nierstenen en verkalking van nieren en bloedvaten

Zit in groente, fruit, aardappelen, vlees, brood, melk en noten

Is belangrijk voor de vochthuishouding en het goed functioneren van de zenuwen

Als de nieren niet goed werken, kan er een tekort aan kalium ontstaan in het lichaam

Te veel kalium kan leiden tot hartritmestoornissen

Terug naar bijlage 4

*B2, F1, I1, I4, I5, 16e, I6l

slide46

IJzer

Komt voor in vlees, volkorenproducten, aardappelen en groente

Wordt beter in het lichaam opgenomen uit dierlijke producten als uit plantaardige

Is een onderdeel van hemoglobine. Dit is de rode bloedkleurstof die zorgt voor heet zuurstoftransport door het lichaam

Fluor (of fluoride)

Komt in zeer kleine hoeveelheden voor in bijna alle voedingsmiddelen

Is belangrijk voor de stevigheid van de botten en beschermd het gebit tegen tandbederf als fluoride wordt ingebouwd in het tandglazuur

Extra fluoride hebben we nodig in de vorm van tandpasta

Een te hoog gebruik van fluoride over een lange tijd, geeft bruine vlekken en strepen op tanden en kans op aantasting van de nieren, botten, zenuwen en spieren

Terug naar bijlage 4

*B2, F1, I1, I4, I5, I6i

slide47

Jodium

Wordt toegevoegd aan vrijwel alle soorten zout

Zit onder andere in brood en zeevis

Is bouwsteen van het schildklierhormoon, welke onmisbaar zijn voor de groei, het zenuwstelsel en voor een goede stofwisseling

Als men te weinig brood eet, heeft men kans op jodiumtekort. De schildklier gaat dan langzamer werken en zwelt op, wat een struma of krop genoemd wordt.

Te veel jodium kan ook schadelijk zijn. De schildklier gaat dan sneller werken, wat kan leiden tot hartritmestoornissen en vermagering. Dit kan voorkomen door het gebruik van een middel met veel jodium, bijvoorbeeld kelptabletten.

*B2, F1, I1, I4, I5

Terug naar bijlagen