persicaria l mill polygonum sect persicaria l dc rubrivena kr l rdesnovec n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Persicaria (L.) Mill. ≈ Polygonum sect. Persicaria (L.) DC. + Rubrivena Král (rdesnovec) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Persicaria (L.) Mill. ≈ Polygonum sect. Persicaria (L.) DC. + Rubrivena Král (rdesnovec)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Persicaria (L.) Mill. ≈ Polygonum sect. Persicaria (L.) DC. + Rubrivena Král (rdesnovec) - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU. Persicaria (L.) Mill. ≈ Polygonum sect. Persicaria (L.) DC. + Rubrivena Král (rdesnovec). - Zuzana Mruzíková & Petr Koutecký 2011. Persicaria - rdesno. - rostliny z čeledi Polygonaceae (rdesnovité)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Persicaria (L.) Mill. ≈ Polygonum sect. Persicaria (L.) DC. + Rubrivena Král (rdesnovec)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
persicaria l mill polygonum sect persicaria l dc rubrivena kr l rdesnovec

Určovací seminář cévnatých rostlin

Přírodovědecká fakulta JU

Persicaria (L.) Mill. ≈ Polygonum sect. Persicaria (L.) DC.+ Rubrivena Král (rdesnovec)

- Zuzana Mruzíková & Petr Koutecký 2011

persicaria rdesno
Persicaria - rdesno

- rostliny z čeledi Polygonaceae (rdesnovité)

- rostliny zpravidla s lodyhami bohatě větvenými, s hojnými úžlabními i koncovými lichoklasy, s botkami na vrcholu kolmo uťatými

- celosvětově: asi 150 taxonů; v Klíči 11 taxonů + kříženci (str. 196 – 200)

- P. amphibia (rdesno obojživelné) umí být vodní, tj. s listy vzplývajícími na hladině, ostatní suchozemské nebo bažinné

persicaria rdesno1
Persicaria - rdesno

foto: Mruzíková Z.

slide5

Persicaria - rdesno

Kim & Donoghue 2008

persicaria p ehled
Persicaria – přehled
 • P. amphibia (r. obojživelné)
 • P. hydropiper (r. peprník)
 • P. lapathifolia (r. blešník)
  • P. lapathifolia subsp. brittingeri (r. blešník skvrnité)
  • P. lapathifolia subsp. pallida (r. blešník bledé)
  • P. lapathifolia subsp. lapathifolia (r. blešník pravé)
 • P. maculosa (r. červivec)
 • P. mitis (r. řídkoklasé)
 • P. minor (r. menší)

+ zavlékané: P. pensylvanica (r. pensylvánské), P. orientalis (r. východní), P. polystachya (r. mnohoklasé)

+ kříženci

persicaria probl my p i ur ov n
Persicaria - Problémy při určování?
 • taxonomické pojetí
 • miniaturní znaky
 • nejčastější záměny:

P. maculosa vs. P. lapathifolia

P. hydropiper vs. P. mitis

kříženci (?)

asi existují a nebudou vzácní, ale málokdy se berou v úvahu

většina s intermediárními znaky obou rodičů (důležité: vzrůst, charakter květenství, odění botek, okvětí a velikosti a tvaru plodů)

kv tena vs kl
Květena vs. Klíč
 • jinak pojaté taxonomické třídění (viz též u jednotlivých taxonů)
 • dle Květeny (!zastaralé - viz molekulára!) 2 podrody:1) Persicaria – subgen. Amblygonum

dolní listy dlouze řapíkaté, květy v dlouhých úžlabních i koncových květenstvích, klíček hřbetokořenný

- Persicaria orientalis (L.) Spach (rdesno východní)

2) Persicaria – subgen. Persicaria

dolní listy krátce řapíkaté, květy v poměrně krátkých úžlabních nebo koncových květenstvích, klíček bokokořenný

- ostatní od nás udávaná rdesna

persicaria na co koukat
Persicaria – na co koukat?
 • botky– nasedání na lodyhu, chlupaté/brvité/žlaznaté/nežlaznaté
 • lichoklas – složené květenství, které je stažené do podoby klasu; řídkývs. hustý
 • okvětí – žlaznaté/nežlaznaté, barva
 • nažky– délka, čočkovité zploštělé/3hranné, lesklé/matné
 • odění lodyhy – lysé/plstnaté/přitiskle chlupaté/štětinatě chlupaté
 • listy – délka, tvar báze (srdčitá, klínovitě zúžená), nasedání na lodyhu

http://www.veda.cz/article.do?articleId=68065

http://it.wikipedia.org/

foto: Mruzíková Z.

rdesna s hust mi lichoklasy

rdesna s hustými lichoklasy

lodyhy přímé, vystoupavé až poléhavé, větvené, s nápadně ztlustlými uzlinami*

botky na horním okraji uťaté

husté lichoklasy

nažky čočkovitě zploštělé (vzácně 3hranné), tmavé, lesklé

persicaria amphibia l s f gray rdesno oboj iveln
Persicariaamphibia(L.) S.F.Gray (rdesno obojživelné)
 • vytrvalévodní n. suchozemskébyliny
 • stojaté až mírně tekoucí vody, úhory, rumiště, podél komunikací, plevel na zamokřených pozemcích
 • řapíknasedá na botku v její horní ½
 • okvětí růžové až načervenalé, vzácně bílé
 • hydrochie, zoochorie
 • vodní: lysé, četná květenství
 • suchozem.: chlupaté, květenstvíojedinělá

http://it.wikipedia.org/

slide12

Persicariaamphibia(L.) S.F.Gray (rdesno obojživelné)

P. amphibia

ostatní druhy

foto: Koutecký P.

foto: Mruzíková Z.

slide13

foto: Mruzíková Z.

foto: Koutecký P.

foto: Mruzíková Z.

foto: Koutecký P.

slide14

PersicariamaculosaS.F. Gray (rdesno červivec)= P. maculata(Rafin.)Fourr. = PolygonumpersicariaL.

2 n = 44

 • obnažená rybniční dna, příkopy, rumiště, podél komunikací, plevel zvl. v okopaninách
 • jednoleté
 • lodyhyse zřetelně ztlustlýmiuzlinami v dolní ½
 • čepel zelená až tm. zelená, s tmavou ± poloměsíčitou skvrnou
 • botkys brvami, přitisknuté k lodyze, větš. chlupaté
 • okvětí bělavé, růžové až načervenalé, na bázi zelenavé, nežláznaté
 • nažky tm. hnědé až černé

foto: Koutecký P.

slide15

Persicaria maculosa S.F. Gray (rdesno červivec)

okvětí

foto: Koutecký P.

botka

foto: Koutecký P.

persicaria lapathifolia l delarbre rdesno ble n k
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre (rdesno blešník)

2 n = 22

 • obnažená dna vod. toků i nádrží, lomy, staveniště, podél komunikací, plevel v okopaninách, zvl. na vlhčích pozemcích
 • jednoleté, hodně variabilní
 • lodyhy zelené až načervenalé,s roztr. černými tečkami nebo skvrnami
 • čepel často s tmavou ± poloměs. skvrnou
 • botky lysé, na okraji velmi krátce brvité
 • okvětí na bázi srostlé, se zelenavými, bělavými až růžovými cípy s roztr. žlázkami
 • nažky černohnědé

foto: Koutecký P.

persicaria lapathifolia l delarbre rdesno ble n k1
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre (rdesno blešník)
 • rozlišovány 3 subspecie:
  • P. lapathifolia subsp. brittingeri (Opiz) Soják (r. blešník skvrnité)

≈ P.brittingeri (Opiz) Opiz (r. skvrnité)

  • P. lapathifolia subsp. pallida (With.) Á.Löve (r. blešník bledé)

≈ P. tomentosa (Schrank) Bicknell (r. velkoplodé)

  • P. lapathifolia subsp. lapathifolia (r. blešník pravé)

vč. ≈ P. lapathifolia subsp. mesomorpha (Danser) Soják (r. blešník přehlížené)

foto: BioLib

foto: BioLib

foto: BioLib

slide18

Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre (rdesno blešník)

botka

stopka květenství (žlázky!)

foto: Koutecký P.

foto: Koutecký P.

slide19

Srovnání botek

Persicaria lapathifolia

Persicaria mitis

foto: Koutecký P.

foto: Koutecký P.

rdesna s dk mi lichoklasy

rdesna s řídkými lichoklasy

rostliny jednoleté

lodyhy přímé nebo vystoupavé, větvené

řapík krátký, nasedající v dolní ½ botky

botky k lodyze volně přitisklé, na horním okraji uťaté, brvité

květenství řídké, přetrhované, slabě nicí lichoklasy

nažky převážně 3hranné, tmavé, matné až lesklé

persicaria hydropiper l delarbre rdesno peprn k

2 n = 20

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (rdesno peprník)
 • okolí vodních toků a nádrží, náplavy, vlhké lesní cesty (v kalužích),příkopy, rumiště, plevel zvl. v okopaninách
 • lodyhy mnohdy červenavě až fialově naběhlé, lysé
 • s listy palčivé chuti
 • čepel listů kopinatá až podlouhlá, ke koncům zúžená, „kapkovitý tvar“, krátce řapíkatá, umí tmavé skvrny, sv. zelená až zelená
 • botky – na bázi mírně nadmuté, krátce brvité
 • okvětíse zelenavými, na okraji bělavými až růžovými cípy s hojnými žlázkami
 • nažky tm. hnědé až téměř černé± matné

foto: Koutecký P.

slide22

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (rdesno peprník)

okvětí (žlázky!)

foto: Koutecký P.

botka

foto: Koutecký P.

persicaria mitis schrank asenov rdesno dkokv t
Persicaria mitis (Schrank) Asenov (rdesno řídkokvěté)

2 n = 40

 • okolí vodních toků a nádrží, rumiště, při komunikacích, mokřiny, zamokřená pole
 • lodyhy v uzlinách nevýrazně ztlustlé, lysé
 • čepel podlouhle kopinatá, vzácně čárkovitá,ke koncům zúžená, smutně zelená,často s tmavou skvrnou, bez řapíku
 • botky – nežlaz., dlouze brvité
 • okvětí – zelenavé s bělavě až načervenale zbarvenými okraji cípů, nežláznaté n. s ojedinělými žlázkami
 • nažky nevýrazně lesklé, černé

http://www.veda.cz/article.do?articleId=68065

slide24

Persicaria mitis (Schrank) Asenov (rdesno řídkokvěté)

okvětí

foto: Koutecký P.

botka

foto: Koutecký P.

persicaria minor huds opiz rdesno men
Persicaria minor (Huds.) Opiz (rdesno menší)

2 n = 40

 • vlhké lesní cesty, obnažená dna nádrží, okolí vodních toků, mokřiny, zamokřená místa u cest, lomy
 • lodyhy mohou být i poléhavé
 • čepel podlouhle kopinatá až čárkovitá, na vrcholu tupá, na bázi klínovitá až slabě srdčitá, zelená až tm. zelená, umí tmavé skvrny
 • botky – roztr. chlupaté, ±dlouze brvité
 • okvětí – zelenavé s cípy v horní části bělavými n. narůžovělými, nežláznatými,
 • nažky čočkovité, lesklé, černé
persicaria orientalis l spach rdesno v chodn
Persicariaorientalis(L.) Spach (rdesno východní)

2 n = 22, 24

 • vzácně zplanělé na rumištích, u cest a komunikací, ojediněle pěstované v parcích a zahradách – původem z Asie
 • jednoleté
 • lodyhy přímé, větvené, s dlouhými chlupy
 • čepel listů vejčitá, na bázi srdčitá, k vrcholu zúžená ve špičku, oboustranně chlupatá, drobně žlaznatá
 • květenství až 12 cm dl., husté, někdy přetrhované, slabě nicí, dlouze stopkaté (až 8 cm)
 • okvětí nachově červené až narůžovělé
 • nažky černé, slabě lesklé až lesklé

http://forests.world.coocan.jp

p pensylvanica l m gom z r pensylv nsk
P. pensylvanica (L.) M. Goméz (r. pensylvánské)

2 n = 22

 • původní v S. Americe
 • stopky květenství hustě žlaznaté,žlázky stopkaté, stopka delší než rozšířená část žlázky
 • okvětí nežlaznaté,jasně červenofialové, některé květy zelenavé
 • plodenství až 6 cm dl.

http://www.illinoiswildflowers.info/

persicaria polystachya meissner h gross r mnohoklas
Persicaria polystachya (Meissner) H. Gross (r. mnohoklasé)

syn. Rubrivenapolystachya (Meissner) Král

2 n = 22

 • původní v Himaláji, pěstovaná v parcích, ojediněle zplaňuje (zejména pohraniční hory); podél potoků a potůčků n. vlhká poloruderální až ruderální stanoviště (u silnic)
 • mohutné rostliny
 • lodyhy přímé až vystoupavé,v horní č. větvené, lysé n. chlupaté
 • čepel listů na bázi srdčitá až uťatá,lysá n. chlupatá, na okraji krátce brvitá, na rubu s nápadně červenýmižilkami; botkydelší než řapíky, sv. hnědé s vyniklou žilnatinou
 • květy v latovitých květenstvích, okvětní lístky nežlaznaté, bělavé
 • nažky u nás nedozrávají; entomogamie

http://www.biolib.cz/

pozn tu n nalezen u n s podtre en obecn daj z sr oby p smo p edpokl dan v skyt
(pozn. tučně = nalezené u nás, podtrežené = obecný údaj z ČSR, obyč. písmo = předpokládaný výskyt)

P. ×bicolor = P. lapathifolia x P. mitis

P. ×brauniana = P. maculosa x P. minor

P. ×condensata = P. maculosa x P. mitis

P. ×figertii = P. hydropiper x P. lapathifolia

P. ×hervieri = P. lapathifolia x P. minor

P. ×hybrida = P. hydropiper x P. mitis

P. ×intercedens = P. hydropiper x P. maculosa

P. ×lenticularis = P. lapathifolia x P. maculosa

P. ×subglandulosa = P. hydropiper x P. mino

P. ×wilmsii = P. minor x P. mitis

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost ;-)

Literatura:

Hejný S. & Slavík B. (eds.) (1990): Květena České republiky, 2. díl. Academia Praha.

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha.