Wprowadzenie do vba excel 2013
Download
1 / 35

Wprowadzenie do VBA Excel 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Wprowadzenie do VBA Excel 2013. Źródło: Excel 2013PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków J.Walkenbach , tł. R.Górnowicz , G.Kowalczyk. Ustawienia makr. Plik / Opcje / Centrum zaufania / Ustawienia centrum zaufania Karta Ustawienia makr: Wyłącz wszystkie makra bez powiadamiania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wprowadzenie do VBA Excel 2013' - lisandra-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wprowadzenie do vba excel 2013

Wprowadzenie do VBA Excel 2013

Źródło:Excel 2013PL. Programowanie w VBA dla bystrzakówJ.Walkenbach, tł. R.Górnowicz, G.Kowalczyk


Ustawienia makr
Ustawienia makr

Plik / Opcje / Centrum zaufania / Ustawienia centrum zaufania

Karta Ustawienia makr:

 • Wyłącz wszystkie makra bez powiadamiania

 • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie

 • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo

 • Włącz wszystkie makra


O czym warto wiedzie
O czym warto wiedzieć

 • Można wskazać Zaufany folder (zaufane lokalizacje); przydaje się do przechowywania skoroszytów z zaufanych źródeł a Excel nie pyta o włączenie makr


Czym jest vba
Czym jest VBA

 • Co to jest VBA ?

 • Automatyzacja

 • Jakie zadania VBA może wspomagać ?Przykłady szczegółowych czynności i funkcjonalności:- Wprowadzanie dużych ilości tekstu- Automatyzacja często wykonywanych zadań- Automatyzacja powtarzalnych operacji- Własne polecenia- Własne przyciski- Własne funkcje stosowane z poziomu arkusza- Własne dodatki aplikacji MS Office- Aplikacje oparte na makrach


Plusy i minusy vba
Plusy i minusy VBA

 • Powtarzalność

 • Szybkość

 • Postulowana bezbłędność

 • Możliwość delegowaniaobsługi

 • Większe „możliwości”

 • Oszczędność czasu

 • Konieczność zdobycia wiedzy

 • Konieczność posiadania aplikacji

 • Zwykle niezbędna jest obsługa techniczna

 • Konieczność nadążania za zmianami w środowisku


O czym warto wiedzie1
O czym warto wiedzieć

 • Rola VBE i modułu

 • Procedury Sub i procedury Function (funkcje)

 • VBA operuje na obiektach o strukturze hierarchicznej (pojęcie kontenera, model obiektowy)

 • Kolekcje obiektów tego samego typu

 • Odwołanie się do obiektu przez podanie położenia w hierarchii (rola znaku . czyli kropki)

 • Pojęcie obiektu aktywnego

 • Właściwości obiektów (rola znaku . czyli kropki)

 • Zmienna i przypisywanie jej wartości

 • Metody obiektów i jej wywołanie

 • Inne elementy – odpowiedniki w innych językach programowania


Warto wiedzie
Warto wiedzieć

Wersje Excela z którymi możemy się spotkać

Excel 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 (większe arkusze), 2010 (wersja 64-bitowa), 2013 (online i tablety).


Przygotowanie do pracy
Przygotowanie do pracy

 • Konieczność dostępu do karty DEWELOPER

 • Wstążka – Dostosuj wstążkę – Opcje programu Excel – Deweloper

 • Rejestrowanie makra (Deweloper | Kod | Zarejestruj makro)

 • Testowanie makra, modyfikacja, zapisywanie

 • Podgląd kodu makra (ALT+F11) i struktura interfejsu VBE


Uwagi strukturalizuj ce wiedz
Uwagi strukturalizujące wiedzę

 • Makro działa wtedy gdy jest zawarte w otwartym skoroszycie

 • Skoroszyt nie musi być aktywny

 • Nagrywanie makr kasuje poprzedni tekst makra

 • Jest wiele sposobów uruchamiania makr

 • Makro można napisać ręcznie

 • Makro można zapisać w skoroszycie makr osobistych (PERSONAL.XLSB) aby było automatycznie dostępne

 • Makra można skonwertować do tzw. pliku dodatku


Visual basic editor
Visual Basic Editor

 • Uruchamianie

 • Komponenty:pasek narzędzi (View | Tools)okno Codepasek menuokno Propertiesokno Project (Ctrl+R),okno Immediate (Ctrl+G)okna Locals i Watches

 • Pamiętajmy o Undo (Ctrl+Z)


Do zrobienia
Do zrobienia

 • Pierwsze makro

  Co zauważymy:

 • Definiowanie procedury typu Sub

 • Przypisywanie wartości zmiennym

 • Łączenie łańcuchów znaków

 • Użycie wbudowanej funkcji VBA

 • Użycie predefiniowanych stałych

 • Użycie konstrukcji warunkowej

 • Zakończenie procedury typu Sub


Rejestrowanie makr
Rejestrowanie makr

 • Przebieg czynności(Wyłączamy odwołania względne)- dodajemy nowy arkusz- schowamy dwie kolumny (Ctrl+Shift+strzałka w prawo)- schowamy jeden wiersz- zaznaczymy komórkę A1


Ustawienia rodowiska
Ustawienia środowiska

 • VBE, Tools | Options

 • Karta Editor

 • Karta Editor Format

 • Karta General

 • Karta Docking


Hierarchia obiekt w excela
Hierarchia obiektów Excela

 • Application

 • Addin, Window, Workbook, WorksheetFunction

 • HierachiaWorkbook: Chart, Name, VBProject, Window, Worksheet

 • Hierarchia Worksheet: Comment, Hyperlink, Name, PageSetup, PivotTable, Range


Kolekcje
Kolekcje

 • Workbooks

 • Worksheets

 • Charts

 • Sheets

  Po co kolekcje?

  Jak do nich się odwołać?

  Jak „wędrować” po hierarchii obiektów?

  Jak uprościć odwołania do obiektów?


Obiekty
Obiekty

 • Właściwości obiektów: sprawdzenie i zmiana

 • Metody obiektów: wywoływanie

 • Zdarzenia obiektów: Activate

  Gdzie szukać informacji?

 • System pomocy VBA

 • Object Browser (F2)

 • Auto List Members (automatyczna lista wł. i met.)


Procedury i ich rodzaje
Procedury i ich rodzaje

 • Procedura Sub

 • Procedura Function (funkcja)

 • Wymagania formalne względem nazw

 • Sposoby wywołań (wiele!) oraz z poziomu arkusza (kilka!)


Rejestrator makr
Rejestrator makr

 • Przemyśleć jaką czynność makro ma wykonać

 • Wybrać ustawienia nagrywania makr (adresowanie względne czy bezwzględne)

 • Określić nazwę makra, klawisz skrótu, miejsce przechowywania, opis

 • Nagrać makro

 • Przetestować

 • Uporządkować kod


Rejestrator makr1
Rejestrator makr

 • Czego rejestrator nie jest w stanie wykonać?

 • Co jest rejestrowane?

 • Opcje rejestratora makr

 • Przydatna konstrukcja With … End With

 • Komentarze i ich znaczenie


Zasady korzystania ze zmiennych itp
Zasady korzystania ze zmiennych itp.

 • Pojęcie zmiennej

 • Wymagania względem nazw zmiennych

 • Typy danych; Option Explicit, Dim, Variant i automatyka

 • Static, Public, Private – zasięg zmiennych

 • Ważne: jedna zmienna – jeden wiersz

 • Czas życia zmiennych

 • Stałe predefiniowane

 • Przypisanie i operatory


Tablice
Tablice

 • Deklarowanie

 • Instrukcja Option Base 1

 • Tablice dynamiczne (Redim)


Obiekty range
Obiekty Range

 • Odwołanie przez zakres (w tym komórkę)

 • Odwołanie przez nazwę zakresu

 • Właściwość Cells

 • Właściwość Offset

 • Właściwość Value

 • Właściwość Text

 • Właściwości Count, Column, Row, Address

 • Właściwość HasFormula, Font

 • Właściwości Interior, Formula, FormulaLocal („polskie” formuły Excela), NumberFormat


Obiekty range metody
Obiekty Range; Metody

 • Select (uwaga na konieczność aktywacji arkusza!)

 • Goto

 • Copy i Paste

 • Clear i Delete


Korzystanie z funkcji vba i arkusza
Korzystanie z funkcji VBA i arkusza

 • Co to jest funkcja

 • Trzy rodzaje funkcji

 • Przykłady użycia funkcji VBA

 • Określanie typu wybranego obiektu

 • Odkrywanie funkcji VBA

 • Przykłady użycia funkcji arkusza

 • Przykłady użycia własnych funkcji


Programowanie strukturalne i podejmowanie decyzji
Programowanie strukturalne i podejmowanie decyzji

 • Sterowanie przepływem

 • Programowanie strukturalne(1 wejście i 1 wyjście kodu)

 • Struktury

  If-Then;If-Then-Else, ElseIf Select-Case

 • Pętle i ich prędkość

  For-Next

  For-Next-Step For-Next-Exit For Do-While Do-Until For Each-Next z kolekcjami


Procedury automatyczne i zdarzenia
Procedury automatyczne i zdarzenia

 • Dotyczą skoroszytów i arkuszy

 • Przykłady:

  • Zamknięcie, aktywacja i otwarcie skoroszytu

  • Aktywacja okna i jego dezaktywacja

  • Kliknięcie obiektu

  • Wprowadzenie danych do komórki

  • Wystąpienie błęduitd.


Kod vba obs ugi zdarze
Kod VBA obsługi zdarzeń

 • Gdzie znajduje się kod? Nie w standardowym module!

 • Tworzenie procedury obsługi zdarzenia

 • Korzystanie z edytora VBE

 • Przykłady:zdarzenie Open dla skoroszytuzdarzenia BeforeClose / BeforeSave dla skoroszytuzdarzenia aktywacji i dezaktywacji arkusza i skoroszytuzdarzenia BeforeDoubleClick/BeforeRightClickzdarzenie Changezdarzenia niezwiązane z obiektami


Obs uga b d w
Obsługa błędów

 • Rozpoznawanie błędów

 • Obsługiwanie występujących błędów

 • Wznawianie działania programu po błędzie

 • Wywoływanie błędów

  Unikanie błędów

  Ignorowanie błędów

  Instrukcja On Error GoTo etykieta; Resume; Resume Next; Resume etykieta


Debugowanie
Debugowanie

 • Przyczyny błędów w programach

 • Metody i techniki walki z „pluskwami”

 • Rola funkcji MsgBox

 • Polecenie Debug.Print

 • Debugger; punkty przerwań

 • Okna Immediate, Watch, Locals

 • Zalecenia redukcji liczby błędów


Techniki programowania warte uwagi
Techniki programowania warte uwagi

Przetwarzanie zakresów komórek – kopiowanieSubKopiowanieZakresu1()Range("A1:A5").Select

Selection.Copy

Range("B1").Select

ActiveSheet.Paste

Application.CutCopyMode = False

End Sub

Sub KopiowanieZakresu2()

Range("A1:A5").CopyRange(”B1”)End Sub

Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości

SubKopiowanieBiezacegoRegionu1()

Range("A1").CurrentRegion.Copy

Sheets("Arkusz2").Select

Range("A1").Select

ActiveSheet.Paste

Sheets("Arkusz1").Select

Application.CutCopyMode = False

End Sub

Sub KopiowanieBiezacegoRegionu2()

Range("A1").CurrentRegion.CopySheets("Arkusz2").Range("A1")

End Sub

Sub KopiowanieBiezacegoRegionu3() ' tylko dla specjalnie wstawionej tabeli

Range("Tabela1").CopySheets("Arkusz2").Range("A1")

End Sub


Techniki programowania warte uwagi1
Techniki programowania warte uwagi

Zaznaczenie komórek do końca wiersza lub kolumnyRange(ActiveCell,ActiveCell.End(xlDown)).Select

Range(ActiveCell,ActiveCell.End(xlDown)).Font.Bold = True

Zaznaczenie całego wiersza lub całej kolumny

ActiveCell.EntireColumn.Select

ActiveCell.EntireRow.Select

Przenoszenie zakresów

SubPrzeniesZakres1()

Range("A1:C6").Select

Selection.Cut

Range("A10").Select

ActiveSheet.Paste

End Sub

SubPrzeniesZakres2()

Range("A1:C6").CutRange("A10")

End Sub


Techniki programowania warte uwagi2
Techniki programowania warte uwagi

Wprowadzenie wartości do komórkiRange("A1").Value = InputBox(”Wprowadź wartość dla komórki A1: ”)

Dim x As Variant

x = InputBox(”Wprowadź wartość dla komórki A1: ”)

If x <> ”” Then Range("A1").Value = x

Uzależnienie operacji od typu zaznaczonego zakresu

SubSprawdzenieSelection()

IfTypeName(Selection) <> ”Range” Then

MsgBox ”Zaznacz zakres komórek.”

ExitSub

End If

… tutaj dalsza część kodu, wykonywana gdy wszystko w porządku

End Sub

Automatyczne dodawanie wykresów

SubDodawanieWykresow()

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select

ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Arkusz1!$A$1:$A$3")

ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select

Selection.Delete

ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart)

ActiveChart.ChartTitle.Text = "To jest mój wykres"

End Sub


Techniki programowania warte uwagi3
Techniki programowania warte uwagi

Pętla w kolekcji ChartObjectsSubPetlaWWykresach()

Dimcht As ChartObject

For Eachcht In ActiveSheet.ChartObjects

cht.Chart.Type = xlArea

Nextcht

End Sub

Sposoby przyspieszania działania programów w VBA

Application.ScreenUpdating= False

Application.ScreenUpdating = True

Application.Calculation = xlCalculationManual

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

Application.DisplayAlerts = False

Korzystanie ze zmiennych obiektowych (także przyspiesza):

Set Rate=Workbooks(”MójSkoroszyt.xlsx”).WorkSheets(”Arkusz1”).Range(”StawkaProwizji”)

Rate.Value = 0.085


Techniki programowania warte uwagi4
Techniki programowania warte uwagi

Praca z formularzami UserForm

Sub PokazDialog()

UserForm1.Show

End Sub

Private Sub OKButton_Click()

Range("A1").Value = CheckBox1.Value

Unload UserForm1

End Sub


ad