slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JĒKABS, TĀ KUNGA BRĀLIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
JĒKABS, TĀ KUNGA BRĀLIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

JĒKABS, TĀ KUNGA BRĀLIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

JĒKABS, TĀ KUNGA BRĀLIS. 1.tēma 4.oktobrī , 2014. JĒKABA VĒSTULES AUTORS. “ Jēkabs , Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps , … ” ( Jēk 1:1). Jaunajā testamentā ir četras personas, ar vārdu Jēkabs :. Jēkabs, Cebedeja dēls . Mark us 3:17.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JĒKABS, TĀ KUNGA BRĀLIS' - lirit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

JĒKABS, TĀ KUNGA BRĀLIS

1.tēma 4.oktobrī, 2014

slide2

JĒKABA VĒSTULES AUTORS

“Jēkabs, Dieva un KungaJēzusKristuskalps, …” (Jēk 1:1)

Jaunajā testamentā ir četras personas, ar vārdu Jēkabs:

 • Jēkabs, Cebedeja dēls. Markus3:17.
  • Viņš bija viens no 12 apustuļiem. Viņam nocirta galvu44 p.Kr. (Ap.D.12:2). Viņš nomira agrīni, lai būtu šīs vēstules autors.
 • Jēkabs, Alfeja dēls. Markus3:18.
  • Viens no 12 apustuļiem. (Mr. 15:40; Mt. 27:56). Pēc Vasarsvētkiem viņš nekur citur netiek pieminēts.
 • Jēkabs, Jūda tēvs. Lūk6:16.
  • Nav nekādu pierādījumu, ka viņš būtu bijis ticīgs.
 • Jēkabs, Kristus vecākais brālis. Markus6:3.
  • Viņš neticēja Jēzum iesākumā (Jņ. 7:5), bet viņš kļuva par draudzes pīlari Jeruzālemē vēlāk (Gal. 2:9). Viņš ir Jēkaba vēstules autors.
slide3

JĒKABS – JĒZUS BRĀLIS

“Jo pat Viņa brāļi neticēja Viņam.”(Jņ 7:5)

slide4

“Kādu gan debesu atbalstam līdzīgu atbalstu Jēzus būtu guvis no saviem tuviniekiem, ja vien tie būtu ticējuši Viņam tā agrīnajos kalpošanas gados un sadarbojušies ar Viņu kalpošanā un Dieva darba pildīšanā! Viņu neticība apēnoja Kristus kalpošanu. Tā bija daļa no rūgtā kausa, ko Viņam vajadzēja dzert mūsu labā …

Tie bieži vien redzēja Viņu bēdu nomāktu; bet tā vietā, lai mierinātu Viņu, viņu gars un vārdi tikai vēl vairāk ievainoja Viņa sirdi. Viņa jūtīgā daba tika mocīta, Viņa mērķi iztulkoti nepareizi, Viņa darbs nesaprasts …

Tie, kas tika aicināti ciest Kristus dēļ, kas sastopas ar nepareizu priekšstatu un neuzticību, pat savās mājās, radīs mierinājumu domā, ka Jēzus izcieta ko līdzīgu.”

E.G.W. (The Desire of Ages, cp. 33, pg. 325-327)

slide5

VĒSTULES ADRESĀTI

“Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sūta sveicienu divpadsmit ciltīm, kas dzīvo izkaisītas.” (Jēk 1:1)

“Jēkabs skaidri norda uz savu jūdisko izcelsmi. Viņš atsaucas, piemēram, uz Ābrahamu “mūsu tēvu” (2:21) un uz “kopienu [literāri “sinagogu”]” (2.p.), parastu vietu jūdu sanāksmēm. Sākotnēji šī vēstule tika domāta lasītājiem, kas bija arī kristieši, jo viņš atkārtoti atsaucās uz Jēzu Kristu kā “Kungu” (1:1, 7, 12; 2:1; 5:7, 11). Viņš uzrunāja tos, ko viņš apzīmē kā “12 ciltis” kas izkaisīti visapkārt Romas pavalstniecībā (1 Peter 1:1)” (SDA Bible Commentary, on James 1:1)

slide6

Vēstules vēstījums: TICĪBA UN DARBI

“Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien.” (Jēk 2:24)

Mārtiņš Luters pārprata Jēkabu, domājot, ka viņš runā par pestīšanu caur darbiem. Viņš teica, ka “Jēkaba vēstule ir tukša”, jo “tajā nav nekā evaņģēliska.”(German translation of the New Testament, preface to the book of James, 1522)

Citi reformatori (kā brāļi Vesliji) vēlāk uzsvēra svētas dzīvošanas nepieciešamību kristiešu dzīvē. Tie atgrieza Jēkaba vēstules patieso nozīmi.

Jēkabs runāja par to, kā mēs varam dzīvot kā kristieši, nevis kā mēs par tādiem varam kļūt. Viņš paskaidro, ko sevī iekļauj patiesa kristieša jēdziens un uzsver, ka mums vienmēr jādara tas, ko sludinām.

slide7

Vēstules vēstījums: KRISTUS EVAŅĢĒLIJS

“Bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu.” (Jēk 1:9)

Jēkabs iesākumā neticēja Jēzum. Tomēr, viss, ko viņš dzirdēja no Jēzus tā bērnībā un jaunības gados, skāra viņa sirdi.

Iespējams, ka lielākā mācība, ko Jēkabs ieguva no Jēzus pamācībām bijašī - “...Mācāties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs...” (Mt. 11:29). Viņš iepazīstināja sevi, kā “Dieva un Jēzus Kristus kalps” un uzsvēra pazemību savā vēstulē.

slide8

Vēstules vēstījums: JĒZUS EVAŅĢĒLIJS

Jēkaba vēstulē mēs atrodam dažu Jēzus mācību skaidrojumu.