timdvadva - PowerPoint PPT Presentation

lionel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
timdvadva PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
355 Views
Download Presentation

timdvadva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Advent - dnes je první advent, svit svíček oznamuje všem. A jasem svým tmu zahání, předpovídá svítání. Advent - dnes je první advent! 1. To je to světlo naděje, co vzešlo upřímným. Vychladlé srdce zahřeje, svítí zbloudilým. www.timdvadva.net

  2. Advent - dnes je druhý advent, svit svíček oznamuje všem. A jasem svým tmu zahání, předpovídá svítání. Advent - dnes je druhý advent! 1. To je to světlo naděje, co vzešlo upřímným. Vychladlé srdce zahřeje, svítí zbloudilým. 2. To je to světlo lásky. Bůh svého Syna dal, aby za naše hříchy trest na sebe vzal. www.timdvadva.net

  3. Advent - dnes je třetí advent, svit svíček oznamuje všem. A jasem svým tmu zahání, předpovídá svítání. Advent - dnes je třetí advent. 1. To je to světlo naděje, co vzešlo upřímným. Vychladlé srdce zahřeje, svítí zbloudilým. 2. To je to světlo lásky. Bůh svého Syna dal, aby za naše hříchy trest na sebe vzal. 3. To je to světlo věrnosti. Bůh nikdy nezklame, den za dnem až do věčnosti vede děti své. www.timdvadva.net

  4. Advent - dnes je čtvrtý advent, svit svíček oznamuje všem. A jasem svým tmu zahání, předpovídá svítání. Advent - dnes je čtvrtý advent. 1. To je to světlo naděje, co vzešlo upřímným. Vychladlé srdce zahřeje, svítí zbloudilým. 2. To je to světlo lásky. Bůh svého Syna dal, aby za naše hříchy trest na sebe vzal. 3. To je to světlo věrnosti. Bůh nikdy nezklame, den za dnem až do věčnosti vede děti své. 4. To je to světlo radosti. Může ji každý mít, kdo rozhodne se Pánu srdce otevřít. www.timdvadva.net