p prava nejmlad ch v kov ch kategori n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Příprava nejmladších věkových kategorií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Příprava nejmladších věkových kategorií - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Příprava nejmladších věkových kategorií. Mgr. Jiří Kysel. Trenér dětí a mládeže. Nejlepší trenéři v klubu? Starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající Nedostižný vzor a naprostá autorita pro svěřence Neustálá komunikace s rodiči „Mirek Dušín“ Děti musí být vždy na prvním místě!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příprava nejmladších věkových kategorií' - lionel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tren r d t a ml de e
Trenér dětí a mládeže
 • Nejlepší trenéři v klubu?
 • Starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající
 • Nedostižný vzor a naprostá autorita pro svěřence
 • Neustálá komunikace s rodiči
 • „Mirek Dušín“
 • Děti musí být vždy na prvním místě!
 • Oddílová spolupráce - Trenérská rada, šéftrenér klubu
 • Práce trenéra mládežnických kategorií se hodnotí vždy až s odstupem!

Přísný nebo hodný trenér?

 • Nastavená pravidla – důsledné dodržování
 • Samotný trénink – radostné prostředí, hráči se baví

Proč děti končí se sportem?

d ti nejsou mal dosp l
Děti nejsou malí dospělí!
 • Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy...
 • Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly!

Hlavní úkoly sportovní přípravy dětí:

 • Nepoškodit děti – zdravý rozvoj fyzický i psychický
 • Vztah ke sportu – radost, prožitek, emocionalita, spontánnost
 • Učení se základům sportu – předpoklady pro pozdější výkon
 • Dětský trénink neznamená honbu za
 • momentálním výkonem dávkováním zatížení!
 • Trenér dětí se vcítí do dětského světa, hraje si
v kov a v vojov z konitosti
Věkové a vývojové zákonitosti
 • Dětství – období růstu, vývoje a pohybového rozvoje
 • Biologický – kalendářní věk
  • akcelerace a retardace

Věková období

(odlišná z hlediska tělesného, psychického, motorického aj. vývoje)

  • mladší školní věk (6-10 let)
  • starší školní věk (11-15 let)
  • adolescence (16 +)
mlad koln v k
Mladší školní věk
 • Charakteristika období – vstup do školy, zpomalení růstu
 • Všeobecně šťastné období, dobrá „ovladatelnost“
  • 6 až 7 let - pohybový luxus

nestálost, živost, přirozená potřeba pohybu

  • 8 až 10 let - "zlatý věk motoriky"

nejsnadnější učení pohybovým dovednostem

 • Těkavost pozornosti, reálné nazírání (dětský svět)
 • Učení se nápodobou, herní princip
 • Prožitek, radost, pestrost
 • Trenér výraznou autoritou – osobní příklad!
 • Motivovat, chválit, opravovat, projevit zájem
 • Hygiena, životospráva, denní řád

Děti musí být vždy

na prvním místě!

star koln v k
Starší školní věk
 • Charakteristika období: nerovnoměrný bouřlivý vývoj,

přechod od dětství k dospělosti, sebeuvědomování

   • 10 až 12 let – předpubertální etapa

je možné ještě snadné učení

   • 12 až 14 let – pubertální vývoj

výrazné omezení učení, zhoršená je hlavně kvalita

 • Vytváření vztahu ke sportu nejen jako ke hře,

ale také jako k určité povinnosti.

 • Trenér = starším a zkušenějším přítelem,

otevřeným a chápajícím

 • Přístup taktní, diskrétní,

obtíže brát s potřebným nadhledem

 • Vyhýbat se ironii, řešit jen větší prohřešky
 • Nevystupovat příliš autoritativně a nementorovat

Upevňovat zájem o sport, ale součastně neutvrzovat názor, že sport je středem vesmíru

senzitivn obdob
Senzitivní období

= určitá období, ve kterých dochází k nejvýraznějšímu nárůstu předpokladů pro rozvoj konkrétní pohybové schopnosti

 • Trenéři dětí je musí znát a obsah tréninků v dětských a mládežnických kategoriích jim přizpůsobovat

Pohybové schopnosti:

     • Rychlost
     • Síla
     • Obratnost (koordinace)
     • Vytrvalost
     • Pohyblivost
etapy sportovn ho tr ninku st
Etapy sportovního tréninku (ST)

1. Etapa seznámení se sportem (sportovní předpřípravy)

- Optimální psychický i fyzický rozvoj

- Všestrannost, perspektivnost, přiměřenost, systematičnost

- Základy pro další sportovní činnost

- Trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství PD,

základů techniky a na všestrannost

2. Etapa základního tréninku

- Postupný růst výkonnosti na základě všestranné přípravy

- Zvládnutí základy techniky a taktiky, preference IHV

- Vztah k tréninku

- Osvojení si co největší množství PD

3. Etapa specializovaného tréninku

4. Etapa vrcholového tréninku

slide11

Dvě cesty dlouhodobé koncepce ST

a) raná specializace

b) trénink odpovídající vývoji

slide12

Všestrannost

 • OBECNÁ - veškeré pohybové činnosti
 • (atletika, plavání, lyžování, gymnastika...)
 • b) SPECIALIZOVANÁ – kolektivní hry
 • (fotbal, basketbal, házená, frisbee...)
 • c) SPECIÁLNÍ - hráč by měl umět hrát na všech postech

Vztah mezi všestrannou a speciální přípravou:

obecn z sady sportovn p pravy d t
Obecné zásady sportovní přípravy dětí
 • Nutnost vyučovat, ne trénovat
 • Široká základna
 • Velký počet asistentů
 • Využití času tréninku
 • Skupinové vyučování
 • Využití pomůcek
 • Dobrý vztah k dětem
 • Herní princip (škola hrou)

Sendvičový přístup poskytování zpětné vazby (Kiss -> Kick-> Kiss)

slide14

Herní princip v tréninku dětí

„Pozvolné utahování kohoutku“

p prava tr nink
Příprava tréninků

Co chceme rozvíjet ? Máme stanovené cíle ?

„Tréninková filozofie“

Co musí, měli by a co mohou znát a umět svěřenci:

v elévech, v mladších žácích, ve starších žácích?

 • Respektujme hlavní požadavky při trénincích:
 • Kondiční hledisko (sensitivní období)
 • Učební hledisko (motorické učení)
 • Psychologické hledisko (emocionalita)

„Nepřipravujme tréninky tak, aby byly jednoduché pro trenéra, nýbrž aby byly přitažlivé pro jejich účastníky!“

veden tr nink
Vedení tréninků
 • Všechny děti musí být stále aktivní!
 • Důraz na vybavení – obuv, délka hole
 • Přehánět ukázky (široký senzorický kanál, ne tabulka)
 • Jednostranná cvičení vždy provádět z obou stran
 • Cvičení realizovat na tak velikém prostoru, kolik je hráčů
 • Respektovat senzitivní období
 • Pozitivní motivace (chválit, chválit, chválit!)
 • Nezapomínat na obranu, na brankáře
 • Využívat herního principu, pestrost
 • Kompenzovat
 • Bezpečnost
 • Možnost zadávání „domácích úkolů“

Neučme děti střílet, pokud si neumí přihrát.

Neučme děti přihrávat, pokud neumí ovládat míček.

Neučme děti ovládat míček, pokud neumí správně držet hokejku.

hry u d t a ml de e
Hry u dětí a mládeže
 • Nejdůležitější!
 • Efektivita miniher
 • hra – cvičení – hra
 • návaznost na téma TJ
 • Modifikace her
  • počet hráčů v družstvu
  • velikost hřiště
  • počet a velikost branek
  • počet míčků

ŠKOLA HROU ☺

p klad tj p pravka el vov
Příklad TJ – přípravka, elévové
 • Rybičky – rybáři
 • Kloubní mobilizace
 • Červení - bílí
 • Obehrávání ve dvojicích
 • Hra 2 proti 2 opačným držením
 • Florbalová abeceda
 • Štafetové soutěže trojic
 • Stanoviště
  • Hra 3 proti 3
  • Vedení míčku s obratnostními prvky
  • Přihrávkové soutěže
  • Opičí dráha
 • Mini fotbal
 • Kompenzační cvičení
p klad tj mlad star ci
Příklad TJ – mladší, starší žáci
 • Na Mrazíka
 • Strečink
 • Koordinačně náročné slalomové dráhy
 • Psí fotbal s florbalovým míčkem
 • Vedení míčku v pohybu s obratnostními prvky
 • Postřehové starty
 • Štafetové soutěže v přihrávkách
 • Stanoviště
  • Nácvik střelby
  • Hra 3 proti 3 na dva doteky
  • Bago opačným držením hole
 • Vyklusání
 • Kompenzační cvičení
sout e d t
Soutěže dětí
 • Umožnit co nejvíce utkání
 • Ideální model minihřišť:

- přípravka 3+1 (0)

- elévové 3+1

- mladší žáci 4+1

 • Orientace na proces, nikoli na výsledek
 • Pravidelné střídání hráčů, snížené branky
 • Jednodenní turnaje, ne dlouhodobá soutěž
 • Žádné hráčské statistiky, nepočítat skóre

Problém komunikace s rodiči:

Vyhráli jste? Kolik jsi dal gólů?

x

Jak sis zahrál? Bavilo tě to?

veden t mu d t v z pasech
Vedení týmu dětí v zápasech
 • Soutěž je jen doplnění tréninku a ne naopak!
 • Znalost pravidel
 • Zápasový režim rozcvičení, vyklusání, protažení
 • Oprostit se od výsledku
 • Všichni hrají stejně dlouho a na všech postech
 • Každým zápasem se něco naučíme
 • Přiměřené pokyny k budoucí činnosti (K-K-K)
 • Pozitivní přístup, motivace, pochvaly
 • POZOR:
 • Trenér není fanoušek
 • Trenér nekomentuje ani nehodnotí rozhodčí
 • Hráči nejsou na dálková ovládání
metodick materi ly na webu
Metodické materiály na webu

www.cfbu.cz

+ odkazy:

– regiony

– jižní čechy + vysočina

– výkonný výbor

– komise mládeže

www.florbalovytrener.cz