velbloud dvouhrb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velbloud Dvouhrbý PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velbloud Dvouhrbý

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5
lionel-schwartz

Velbloud Dvouhrbý - PowerPoint PPT Presentation

63 Views
Download Presentation
Velbloud Dvouhrbý
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velbloud Dvouhrbý

  2. Základní informace • dlouhé nohy, delší krk • měří na délku 220 - 350 cm; na výšku v kohoutku 190 - 230 cm • hmotnost se pohybuje nejčastěji od 450 do 650 kg, ale může přesáhnout i 670 kg • má poměrně malou hlavu s prodlouženými nozdrami, které přečnívají nad horním mohutným, krátce osrstěným a rozštěpeným pyskem • rostliny trhají pomocí dlouhých spodních řezáků, které směřují dopředu a pohybují se proti bezzubé horní části • jeho největší charakteristikou jsou dva hrby • před vniknutím rozvýřeného písku do očí ho chrání silné řasy a podobný účel mají i jeho štěrbinové, uzavíratelné a směrem nahoru posunuté nozdry, které také zabraňují většímu úniku vodních par z těla • jeho další charakteristikou je jeho pohyb, jelikož zvedá jak při chůzi nebo běhu obě pravé nebo levé nohy najednou, což se projevuje kolébavou chůzí.

  3. Rozšíření, způsob a délka života, potrava • Střední Asie a to konkrétně v Číně a Mongolsku • obývá nehostinné stepi a polopouště v nadmořské výšce 1500 až 2000 m. n. m., kde teploty vystupují k 50 °C v létě a v zimě klesají na - 25 °C • na tyto drsné podmínky je velbloud dvouhrbý vybaven několika nápadnými adaptacemi • dokáže přečkat dlouhé období bez pití, která souvisí se schopností vázat v organismu vodu. • drabaři však nezadržují vodu v hrbech, ale ve vystýlce žaludku • ledviny jsou schopné koncentrovat moč a snižovat tak ztrátu vody • další vlhkost je absolvována z trusu • kromě toho klesá velbloudům v noci tělesná teplota a během dne zvolna stoupá, takže se zvířata nemusí potit, aby se ochladila • velbloud dvouhrbý neboli drabař byl sice zdomácněn, ale nerozšířil se hodně mimo svůj původní areál, jako je tomu u velblouda jednohrbého (dromedára) • divoce žije jen malý počet velbloudů v poušti Gobi, a ani v jejich případě není vyloučeno křížení s domácími zvířaty • drabaři žijí ve stádech čítajících až třicet kusů a vedenými pokaždé jedním starým samcem • v období říje spolu samci často svádějí o samice urputné souboje, které málokdy končí smrtí • velbloudí jídelníček tvoří doslova jakékoliv rostliny včetně trávy, listy stromů a keřů a drobných bylin i trnitými keři rostoucí v suchých oblastech • také jako jediný savec dokáže pít slanou vodu. • po 370 až 440 dnech (zhruba po 13ti měsíční) březosti rodí samice jediné mládě, které je aktivnější do 24 hodin, ale občas musí být i po několika dní matkou podpíráno • saje asi zhruba rok a samice pohlavně dospívají za 3 - 4 roky, samci za 5 - 6 let.

  4. Ochrana • Velbloud dvouhrbý je na tom co do počtu o něco lépe, než jeho příbuzný dromedár, který je ve volné přírodě prakticky vyhuben • předpokládá se, že v poušti Gobi žije jen několik málo stovek divokých velbloudů dvouhrbých (odhad je 500 - 1000 kusů) • proto byl tento druh zařazen do seznamu zvířat ohrožených vyhubením • v domácích chovech je zhruba 1,5 miliónu velbloudů dvouhrbých a zde se chovají především pro: 1 ) srst 2 ) jako dopravní prostředek 3 ) převážení těžkých nákladů

  5. Obrázky