tre intressanta nyheter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tre intressanta nyheter ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tre intressanta nyheter !

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Tre intressanta nyheter ! - PowerPoint PPT Presentation

lionel-madden
79 Views
Download Presentation

Tre intressanta nyheter !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tre intressanta nyheter !

  2. Microsoft - Campusavtal Desktop Pro w/Enterprise CAL • Office Enterprise • Windows Enterprise Upgrade • Enterprise CAL (Client Access License) • Forefront Security Suite • Visio Professional • Project Professional

  3. Kuben – ett uppföljningsverktyg Information ifrån 3 system • Ladok • Orfi • Primula - Release 1 december 2009

  4. Net Tools – ”nya Ludd” Planerad release för version 1 är i december 2009 • En webbbaserad verktygslåda för konfiguration av hårdvara i bl.a de lokala husnäten Ex. IP-nummer, DNS, DHCP, patchlistor och switchkonfigurering