Realizacja Planów Działań na lata
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Realizacja Planów Działań na lata 2007-2008 oraz założenia do Planów Działań na rok 2009. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Małopolska na tle innych województw. Wartość (w PLN) oraz status wniosków po ocenie formalnej w ramach komponentu regionalnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lionel-duffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Realizacja Planów Działań na lata 2007-2008 oraz założenia do Planów Działań na rok 2009

Roman Ciepiela

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Małopolska na tle innych województw

Wartość (w PLN) oraz status wniosków po ocenie formalnej w ramach komponentu regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Plany Działań na lata 2007-2008

Plany Działań pełnią funkcję planistyczną, operacyjną oraz informacyjną.

 • Mają na celu przedstawienie w ujęciu rocznym założeń dotyczących m.in.:

 • diagnozę sytuacji oraz identyfikację potrzeb

 • preferowanych form wsparcia (typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych działań)

 • podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych, innowacyjnych i ponadnarodowych,

 • zasad i terminów wyboru projektów.

  Plany Działań na lata 2007-2008 to dokument, w których opinia publiczna i potencjalni beneficjenci mogliby znaleźć rzeczywisty „plan działań” w ramach Programu w danym roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Ważniejsze założenia Plany Działań na lata 2007 - 2008

Potrzeba rozpoznania rzeczywistych potrzeb i preferencji beneficjentów

Umożliwienie podejmowania działań w jak najszerszym zakresie

Ogłaszanie konkursów w ramach wszystkich typów projektów

Wprowadzenie ograniczonej liczby kryteriów

Wybór otwartego trybu procedury konkursowej

Bardzo duża ilość złożonych projektów

Projekty znacznie zróżnicowane pod względem jakości

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Plany Działań na lata 2007 - 2008

WYBRANE KONKURSY OTWARTE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Statystyka wniosk w z o onych do wup 2007 2008
Statystyka wniosków złożonych do WUP 2007-2008

10

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Najcz stsze b dy formalne
Najczęstsze błędy formalne

11

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

12

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Wnioskodawcy wg powiatów (2008)

13

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Wnioskodawcy wg powiatów

14

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Priorytet VIII ogółem

15

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

16

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Plany Działań na rok 2009

Plany Działań mają pełnić funkcję planistyczną i operacyjną.

 • Mają na celu przedstawienie w ujęciu rocznym założeń dotyczących m.in.:

 • preferowanych form wsparcia (typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych działań)

 • podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych, innowacyjnych i ponadnarodowych,

 • zasad i terminów wyboru projektów.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Założenia - Plany Działań na rok 2009

 • Wprowadzenie kryteriów specyficznych

 • Zastosowanie zróżnicowanej procedury konkursowej

Tryb procedury konkursowej

Konkursy otwarte

Konkursy zamknięte

6.3

7.2.2

6.1.1

8.1.1

7.3

8.1.3

6.1.2

9.1.1

9.5

8.2.1

6.2

9.1.2

9.2

7.2.1

9.4

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Plany Działań na 2009 rok

Standardowe kryteria dla komponentu regionalnego

Minimalna wartość projektu

w zależności od

Działania

Maksymalny i minimalny

okres realizacji projektu

Projekt jest

realizowany na terenie Województwa Małopolskiego

Biuro projektu na terenie Województwa

Małopolskiego

Ograniczenie liczby składanych wniosków przez jednego beneficjenta

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

Najważniejsze kryteria

utworzenie 6 subregionów (6.1.1)

objęcie szczególnym wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia (6.1.1, 8.1.1)

kompleksowość wsparcia (łączenie kilku typów wsparcia)

premiowanie projektów szkoleniowych kończących się egzaminem

premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie (8.1.3, 7.2.1, 9.2)

wspieranie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji (8.2.1,8.2.2)

premiowanie projektów komplementarnych do inwestycji realizowanych w ramach innych źródeł Wspólnotowych (9.1, 9.2, 9.4)

promowanie obszarów o wysokim odsetku mieszkańców korzystających z pomocy społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Priorytet vi
Priorytet VI

6.1.1

 • Grupa docelowa - osoby po 45 roku życia

 • Kompleksowość wsparcia:

  • indywidualne plany działania

  • szkolenia

  • doradztwo

  • zatrudnienie

 • 1 subregion – 1 projekt

 • Minimalny okres realizacji 36 miesięcy

 • Beneficjent składa 1 wniosek

 • Partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy

 • Wykorzystanie metod wypracowanych w EQUAL

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Priorytet vi1

Miechowski

Olkuski

Dąbrowski

Krakowski

Proszowicki

Chrzanowski

Kraków

Tarnów

Brzeski

Oświęcimski

Wielicki

Bocheński

Tarnowski

Wadowicki

Myślenicki

Suski

Limanowski

Nowy Sącz

Gorlicki

Nowosądecki

Nowotarski

Tatrzański

Priorytet VI

6.1.1 – Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Priorytet vi2
Priorytet VI

6.1.2. Rozwój służb zatrudnienia

 • Konkurs zamknięty na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in.

  • poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo,

   Wybrane kryterium dostępu

 • Wymagany jest wkład własny budżetu jst szczebla powiatowego w wysokości 11% wartości projektu oraz wkład własny Funduszu Pracy w wysokości 4% wartości projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Priorytet vi3
Priorytet VI

6.2. Wsparcie przedsiębiorczości

Wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:

 • doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń

 • przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu

 • wsparcie pomostowe w okresie do 6/do 12 miesięcy

  Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

 • Nie więcej niż 23 % z jednoosobowych działalności gospodarczych rejestrowanych jest na terenie Miasta Krakowa.

 • Łączenie wszystkich instrumentów wsparcia

 • Beneficjent składa 1 wniosek

 • Okres realizacji 2-3 lata

 • Realizacja w partnerstwie 6 instytucji działających na terenie 6 subregionów

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet vi4
  Priorytet VI

  6.3. Inicjatywy lokalne

  Projekty przyczyniające się do:

  • aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich

  • wsparcia lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych

  • rozwoju dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego

   Wybranekryteria dostępu/strategiczne

 • Maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy.

 • Projekt realizowany przez podmiot działający na terenie gminy/powiatu którego dotyczy projekt.

 • Minimalna wartość projektu 10 tys. zł/maksymalna 50 tys.

 • Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego w EQUAL

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Priorytet vii
  Priorytet VII

  7.2.1. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Projekty zakładające udzielenie wsparcia dla:

  • tworzenia i funkcjonowania podmiotów integracji społecznej

  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

 • Projekt kompleksowy – łączący szkolenia i poradnictwo z innymi formami wsparcia

 • Partnerstwo z instytucjami zajmującymi się integracją społeczną.

 • Realizacja staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy.

 • 100 % uczestników projektu zamieszkuje obszar powiatu, na którym odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej wynosi powyżej 10%

 • Wykorzystanie modelu EQUAL

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet vii1
  Priorytet VII

  7.2.2. Wsparcie instytucji otoczenia ekonomii społecznej

  • Wsparcia finansowe dla utworzenia i funkcjonowaniainstytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących m.in.:

   • usługi prawne, księgowe, marketingowe

   • doradcze i szkoleniowe z zakresu założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej

    Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

  • Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł

  • Dodatkowo premiowane będą projekty zapewniające wykorzystanie modeli ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet vii2
  Priorytet VII

  7.3. Inicjatywy lokalne

  • Projekty przyczyniające się do:

   • integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich

   • wsparcia lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

   • rozwoju dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego

    Wybranekryteria dostępu/strategiczne

  • Maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy

  • Projekt realizowany przez podmiot działający na terenie gminy/powiatu którego dotyczy projekt.

  • Minimalna wartość projektu 10 tys. zł/maksymalna 50 tys.

  • Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Priorytet viii
  Priorytet VIII

  8.1.1 – Rozwój kwalifikacji zawodowych typ 1

  Projekty obejmujące:

  • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw

   Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

 • W ramach jednego projektu są realizowane wyłącznie szkolenia otwarte albo wyłącznie szkolenia zamknięte.

 • Beneficjent składa 1 wniosek

 • Projekty skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet viii1
  Priorytet VIII

  8.1.1 – Rozwój kwalifikacji zawodowych typ 3

  Projekty obejmujące:

  • szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji

   Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

 • Wymagany wkład własny uczestnika projektu wynosi 10% łącznej wartości kosztów szkolenia.

 • Szkolenia językowe są realizowane wyłącznie w formie kursu kończącego się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem albo jako część szkolenia zawodowego

 • Projekty zakładające szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu lub uzyskaniem uprawnień.

 • Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 roku życia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet viii2
  Priorytet VIII

  8.1.3. Partnerstwo na rzecz adaptacyjności

  • Projekty obejmują:

   • tworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców

   • promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

   • upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity

    Wybrane kryteria dostępu

  • Realizacja projektu przez co najmniej 5 partnerów, z których każdy prowadzi działalność statutową o odmiennym od pozostałych charakterze.

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet viii3
  Priorytet VIII

  8.2.1. Współpraca nauki i przedsiębiorstw

  • Projekty obejmujące:

   • staże i szkolenia praktyczne pracowników firm w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w firmach

   • promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, szczególnie firm typu spin off lub spin out

   • szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

    Kryterium strategiczne

  • Projekty zakładające realizację szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej typu spin off i spin out w obszarach wskazanych w RSI (m.in. inżynieria środowiskowa, materiałowa, chemiczna, biologia i biotechnologia, technologie informacyjne, ochrona zdrowia).

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Priorytet ix
  Priorytet IX

  9.1.1. Przedszkola

  Projekty obejmujące tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli (oraz innych form wychowania przedszkolnego)

  Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

  • Projekty realizowane w gminach o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 30%.

  • Wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15 % wartości projektuw przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jst lub ich jednostki organizacyjne.

  • Projekty zakładające realizację innych form wychowania przedszkolnego.

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet ix1
  Priorytet IX

  9.1.2. Programy rozwojowe

  Projekty obejmujące realizację kompleksowych programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne

  Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

  • Program rozwojowy szkoły obejmuje co najmniej organizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedsiębiorczości.

  • Projekty realizowane przez szkoły, placówki oświatowe lub ich organy prowadzące bądź też realizowane w partnerstwie z w/w podmiotami.

  • Beneficjent składa 1 wniosek dotyczący danego typu szkół

  • Dodatkowo premiowane projekty:

   • dotyczące szkół gimnazjalnych zawierające elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego,

   • realizowane w szkołach, w których wyniki z egzaminów zewnętrznych były niższe od średniej wojewódzkiej,

   • Kompleksowe

   • Komplementarne ze zrealizowanymi z innych środków UE

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet ix2
  Priorytet IX

  9.2. Szkolnictwo zawodowe

  • Projekty obejmujące realizację kompleksowych programów rozwojowych szkół placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe

   Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

  • Realizacja w partnerstwie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego związane z określoną branżą. Partnerstwo powinno obejmować obszar więcej niż 1 powiatu (z wyjątkiem powiatów grodzkich)

  • Wymagany jest wkład własny (15% wartości projektu)w przypadku projektów składanych przez jst lub ich jednostki organizacyjne.

  • Dodatkowo premiowane projekty:

   • realizujące programy modułowe (teoria i praktyka w warunkach pracownianych) w zakresie kształcenia zawodowego,

   • zakładające współpracę z pracodawcami (zwłaszcza staże i praktyki),

   • zakładające wparcie istniejących placówek praktycznej nauki zawodu.

   • Komplementarne ze zrealizowanymi z innych środków UE

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet ix3
  Priorytet IX

  9.4. Kadry edukacji

  • Projekty obejmujące doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia zawodowego, instruktorów nauki zawodu

   Wybrane kryteria dostępu/strategiczne

  • Projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

  • Wymagany jest wkład własny (15% wartości projektu)w przypadku projektów składanych przez jst lub ich jednostki organizacyjne.

  • Dodatkowo premiowane projekty:

   • zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przy współpracy z przedsiębiorcami,

   • zakładające włączenie praktyków - pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach w proces kształcenia nauczycieli.

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


  Priorytet ix4
  Priorytet IX

  9.5. Inicjatywy lokalne

  • Projekty przyczyniające się do:

   • tworzenia i wsparcia działalności inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców tych obszarów,

   • podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach,

   • realizacji działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych podnoszącychświadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

    Wybranekryteria dostępu

  • Maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy.

  • Projekt realizowany przez podmiot działający na terenie gminy/powiatu którego dotyczy projekt.

  • Minimalna wartość projektu 10 tys. zł/maksymalna 50 tys.

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Roman ciepiela wicemarsza ek wojew dztwa ma opolskiego

  Instytucja Pośrednicząca

  UMWM Kraków, Wielicka 72e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl

  tel. (12) 29 90 700

  Instytucja Pośrednicząca II

  WUP Kraków, Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl

  tel. (12) 424 07 37

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego