slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OS s hlavním řezným pohybem přímočarým OS speciální OS pro nekonvenční způsoby obrábění Některé moderní trendy ve stavb PowerPoint Presentation
Download Presentation
OS s hlavním řezným pohybem přímočarým OS speciální OS pro nekonvenční způsoby obrábění Některé moderní trendy ve stavb

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
linus

OS s hlavním řezným pohybem přímočarým OS speciální OS pro nekonvenční způsoby obrábění Některé moderní trendy ve stavb - PowerPoint PPT Presentation

198 Views
Download Presentation
OS s hlavním řezným pohybem přímočarým OS speciální OS pro nekonvenční způsoby obrábění Některé moderní trendy ve stavb
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OS s hlavním řezným pohybem přímočarýmOS speciální OS pro nekonvenční způsoby obráběníNěkteré moderní trendy ve stavbě OS + obráběcí centra P7

 2. OS s hlavním řezným pohybem přímočarým • Hlavní řezný pohyb je přímočarý • Pohybuje se obrobek – hoblování • Pohybuje se nástroj – obrážení, protahování

 3. Obrábění rovinných ploch rozměrných obrobků Charakteristika : hlavní pohyb koná obrobek, pohyb je přerušovaný, při zpětném pohybu se tříska neodebírá, ale je nastavována hloubka řezu Přesné obrábění ( nedochází k lokálnímu ohřevu obrobku) Rozměrový parametr : Hoblovací šířka B ( šířka obrobku, který projde mezi stojany) Hoblovací výška H ( výška obrobku, který projde pod nožovými saněmi) Hoblovací délka L ( obrobek, který lze obrobit jedním zdvihem) Hoblovky

 4. Hoblovky • Rám je žebrovaný odlitek, vedení stolu je kluzné s obložením ve tvaru V nebo ploché. • Jedno nebo dvoustojanové provedení s příčkou • Stojany pevně spojeny se základem • Výškově přestavitelný příčník ( při řezu je zpevněn). Příčníkové suporty Stojanové suporty Smykadla Lože se stolem

 5. Hoblovky • Suporty se skládají ze základních saní vedených po příčníku nebo stojanu, na nich je otočná část a odklápěcí nožový držák, který se při zpětném pohybu odklopí, aby nástroj nedřel o opracovanou plochu • Posuv suportu :hydromotorem, • Pohon stolu : reverzačním stejnosměrným elektromotorem s pastorkem a hřebenem, pro krátké zdvihy hydromotorem..

 6. Obrážečky S vodorovnou osou • Nástroj je upnut ve smykadle, vykonává HŘP • Suport lze na smykadle naklápět pro obrobení šikmých ploch. • Rozměrový parametr : jeden nepřerušovaný zdvih smykadla

 7. Obrážečky Se svislou osou • Pro obrobky širší než vyšší ( drážky na pera). • Pohon smykadla je řešen hydromotorem, jindy klikou a kývavou kulisou. • Suport lze naklánět. Křížový posuv stolu, otáčení stolu.

 8. Protahovačky • S vodorovnou osou K obrábění otvorů nejrůznějších profilů, přesná práce. Jednoduchá koncepce. • Se svislou osou Malá zastavěná plocha, omezení protahované délky. Protahovaný trn se pohybuje dolů. Někdy dvojité saně pro zvýšení výrobnosti. Pohon saní s nástrojem je hydraulický. • Rozměrový parametr : max. průtažná síla

 9. OS speciální • Závitořezy – speciální stroje pro výrobu vnějších a vnitřních závitů – hromadná výroba šroubů a matic • Stroje na ozubení – • Tvarovým nástrojem • Kopírováním • Odvalovacím způsobem

 10. Dělicím způsobem Tvarovým nástrojem –nástroj má tvar zubové mezery – pro každý modul a počet zubů je třeba speciální nástroj Přesný dělicí mechanismus Frézování, broušení Kopírováním – Nástroj je veden podle šablony Obrážení Odvalováním – využívá se pohybu válce po rovině základního hřebenu Obrážení, frézování Stroje na ozubení

 11. Dělicím způsobem • Frézování tvarovým nástrojem - čepovou frézou nebo kotoučovou modulovou – vznikají sousední zuby

 12. Odvalovacím obrážením • Nůž ve tvaru základního hřebene – čelní ozubení • Obráběné kolo je upnuto ve stolu, který koná rotační i posuvný odvalovací pohyb – systém Maag

 13. Odvalovacím frézováním Frézka musí zabezpečit sdružené posuvné a rotační pohyby

 14. Stroje pro výrobu kuželových kol • ·Gleason –dvě kotoučové frézy • ·Gleason Revacycle – protahování • ·Zakřivené zuby – • Gleason (křivkou zakřivení zubů je kružnice), Klingenberg(křivkou zakřivení zubů je evolventa), • Oerlikon spiromatic (zuby jsou zakřiveny podle epicykloidy, stejně široké) • frézování

 15. Stroje pro nekonvenční obrábění • Elektrojiskrové děrovačky • Otvory do těžkoobrobitelných materiálů • ( kalené, legované oceli, slinuté karbidy) • Využívají tlakové a tepelné energie elektrických jiskrových výbojů • Obrobek upnut na stole , který je ponořen v pracovní kapalině • Suport nese nástroj – elektrodu • Generátor elektrických impulsů

 16. Stroje pro nekonvenční obrábění • Ultrazvukové stroje • Pro tvrdé a křehké materiály • směs vody a brusiva je přivedena na obráběné místo, mezi nástroj a obrobek, nástroj kmitá ultrazvukovou frekvencí • Stroje využívající laseru Obrábění ( obrábění s předehřevem, drážky, svařování, vrtání, leštění, dělení třísek, mikrofrézování, kopírování ( palec nahrazen laserovou sondou).) Povrchové úpravy ( legování, povlaky, gravírování, popisování...)

 17. Některé moderní trendy ve stavbě OS • Víceprofesní stroje – obráběcí centra • Paralelní kinematika • Využívání nekonvenčních materiálů • Pohonné systémy – přímé pohony • Stroje se zvýšenými parametry

 18. Obráběcí centra – znaky stroje • Více technologických operací provedených na jedno upnutí obrobku s využitím AVN, AVO - bezobslužná pracoviště • Tuhost a přesnost provedení stroje, dynamická stabilita, minimální oteplování • Možnost nastavení optimální řezné rychlosti – plynulá změna otáček i posuvů • Přesné a bezvůlové uložení a vedení • Přesné polohování • Pomocná zařízení, kontrolní a měřicí přístroje • Samočištění během provozu • Uzavření pracovního prostoru

 19. Koncepce OS • Pro obrábění rotačních obrobků • Soustružnická centra s vodorovnou osou • Soustružnická centra se svislou osou • Pro obrábění skříňových obrobků • centra se svislou osou • centra s vodorovnou svislou osou • portály • centra se zvláštní kinematikou

 20. Vertikální centrum MCVF Tajmac Zlín • Pro ploché obrobky • Univerzální výkonný stroj s širokým uplatněním pro variabilní výrobní sortiment a komplexní obrábění. • Umožňuje provádět frézovací, vrtací, vyvrtávací, vystružovací a závitovací operace.

 21. Rám stroje • Tuhá konstrukce rámu – MKP • Vodicí plochy jsou tvořeny kalenými a broušenými lištami, pracovní stůl i vřeteník je veden na předepnutých valivých hnízdech.

 22. Vertikální centrum MCVF Tajmac Zlín • Pohony posuvů jsou provedeny regulačními motory a kuličkovým šroubem s vyšším stoupáním. • Pohon vřetene je regulačním motorem , event. planetovou převodovkou. • Stroje se liší rozměry a parametry : • Zatížení stolu : až 3000 kg • Otáčky vřetene až 8000 - 24 000 /min • Rychloposuvy až na 30 m/ min., zrychlení na 5 m/s2.

 23. Příslušenství stroje • Chlazení nástroje osou vřetena kapalinou nebo vzduchemSondy pro kontrolu rozměru obrobkuTepelná stabilizace vřeteníkuVysokootáčková vřetenová jednotka 80 000 1/minZásobník nástrojů s přímou výměnouSkladovací zásobník nástrojů Ruční výměník palet, automatický výměník palet • Dopravník třísek

 24. MCV Kovosvit S natáčecím (360st. ) a sklopným (+-110 st.) stolem

 25. Chiron

 26. Další provedení vertikálních center

 27. Horizontální centrum • Technologické centrum s otočným indexovacím stolem, zásobníkem nástrojů a výměníkem palet • Pro skříňové obrobky

 28. Další příklady strojů – portálové provedení

 29. Paralelní kinematika • 6 délkově proměnných tyčí spojených s pevným rámem • Tyče zakončené klouby jsou namáhány jen tahem a tlakem, což vede na snížení hmoty stroje nikoliv na úkor jeho tuhosti • X • Náročné na řídící systém, protože pro změnu polohy se musí pohnout se všemi aktivními členy • Omezení polohy

 30. Komponenty • Kulové klouby – až tři stupně volnosti, malé tření, vysoká životnost, tuhost,… • Teleskopické tyče – kuličkový šroub

 31. Trijoint

 32. Nekonvenční materiály • Granit • Minerální litiny • Keramika • Kompozit • Robustní tuhé a dobře zatlumené pevné díly • Lehké a tuhé díly pohyblivé

 33. Přímé pohony • Lineární i rotační

 34. Duální pohony

 35. Parametry moderních strojů • posuvové rychlosti 40 až 60 m/min (špičkově 120 m/min) • zrychlení 10 až 15 m/s2 • otáčky : 15000 až 30000 min-1 elektrovřetena až 60000 ot/min, • pneumatická vřetena až 90000 ot/min