klinick imunologie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klinická imunologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Klinická imunologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Klinická imunologie. Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace k imunologickému vyšetření. Klinická imunologie. Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinická imunologie' - linus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klinick imunologie

Klinická imunologie

Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace

k imunologickému vyšetření

slide2

Klinická imunologie

Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

Obor výrazně závislý a podmíněný existencí laboratorního zázemí

slide3

Klinický imunolog

 • ambulantní specialista pečující o pacienty trpícími imunodeficity, autoimunitními chorobami a alergiemi
 • konsiliář v řadě dalších oborů u chorob způsobených imunopatologickými mechanismy
 • a konsultant v oblasti imunointervenční terapie
 • na universitách - základní a aplikovaný výzkum, pre- i postgraduální výuka
indikace k imunologick mu vy et en
Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (imunodeficity, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky
 • Patologické laboratorní nálezy
 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy
 • Rodinná anamnéza
klinick p znaky
Klinické příznaky
 • Celkové: dlouhotrvající sub(febrilie), neprospívání, váhový úbytek, únavový syndrom, uzlinový syndrom, polyartralgie

(-itidy), polymyalgie

 • Postižení jednotlivých orgánů

Imunologické vyšetření je indikováno po vyloučení běžnějších příčin uvedených příznaků

ko n projevy p znaky nemoci
ekzémy, flegmóny, pyodermie, otoky, exantémy, purpura, urtica, nekrotické léze, Raunaudův sy, alopecie, dermatitis herpetiformis, puchýře

imunodeficity, alergie vč. potravinové, SLE, dermatomyostis, vaskulitidy, autoimunitní trombocytopenie, polyglandulární sy, celiakie, pemphigus

Kožní projevypříznaky nemoci
otorhinolaryngologie p znaky nemoci
recidivující otitidy, sinusitidy, rhinopharyngitidy atrofie tonsil, uzlinový sy

poruchy polykání percepční vady sluchu

ID, alergie,

vaskulitidy

ALPS

autoimunity (sklerodermie, myastenia gravis, vaskulitidy)

Otorhinolaryngologiepříznaky nemoci
stomatologie p znaky nemoci
gingivostomatitidy, defektní vývoj chrupu, slizniční ulcerace,

zvýšená kazivost, recid. parotitidy, sicca syndrom

imunodeficity, alergie, autoimunity- SLE, vaskulitidy

Sjogrenův syndrom

Stomatologiepříznaky nemoci
oftalmologie p znaky nemoci
konjunktivitidy, uveitidy, iridocyklitidy, episcleritidy,

dvojité vidění

sicca syndrom

ID, alergie

autoimunity (vaskulitidy, JCA, RA, sarkoidóza, Bechtěrevova choroba

myastenia gravis

Sjogrenův syndrom

Oftalmologiepříznaky nemoci
pneumologie p znaky nemoci
kašel

dušnost

hemoptýza

bronchitidy, bronchopneumonie při ID,

astma, vaskulitidy

sarkoidóza

plicní fibrózy

vaskulitidy

plicní embolizace při antikardiolipinovém sy

Pneumologiepříznaky nemoci
gastroenterologie p znaky nemoci
průjmy, bolesti břicha

hepatosplenomegalie

oportunní infekce při ID

potravinové alergie

celiakie

autoim. - nespec.střevní záněty (UC, Crohn)

hepatitidy (ID, autoimunitní)

Gastroenterologiepříznaky nemoci
urologie nefrologie p znaky nemoci
uretritidy, pyelonefritidy

proteinurie, erytrocyturie, nefrot. sy, hypertense, náhlé renální selhání

ID, autoimunity (Reiterův sy, Sjogrenův sy)

GN (primární nebo

v rámci systém. autoimun. chorob

- SLE, vaskulitidy) amyloidóza

Urologie, nefrologie příznaky nemoci
kardiologie p znaky nemoci
perikarditidy, myokarditidy v rámci autoimunitních chorob(SLE, dermatomyositis)

infarkt myokardu, embolie, trombózy (AKS, Kawasaki)

vrozené vady (diGeorgův sy)

Kardiologiepříznaky nemoci

tachykardie

poruchy rytmu

srdeční selhání

neurologie psychiatrie p znaky nemoci
meningitidy

parézy

polyneuropatie

svalová slabost, myositidy

epilepsie, CMP

psychotické stavy

ID

vaskulitidy,

perniciózní anémie,

myastenie, dermatomyotis,

demyelinizační ch.

antikardiolipinový sy

AIDS, vaskulitidy, SLE

Neurologie, psychiatriepříznaky nemoci
gynekologie porodnictv p znaky nemoci
recid. vaginální záněty

recid. aborty

ID, Sjogrenův syndrom

antikardiolipinový sy, SLE

Gynekologie, porodnictvípříznaky nemoci
dal obory v etn chirurgie
neobvyklé reakce na očkování

serositidy

infarkt myokardu

trombózy

krvácivé stavy

srdeční vady

jaterní absces

ID, alergie, autoimunity

autoimunity (SLE..)

antikardiolip. sy

autoimunitní hemofilie

ID - diGeorge

ID, IBD

Další obory včetně chirurgie
slide18

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky
 • Patologické laboratorní nálezy
 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy
 • Rodinná anamnéza
patologick laboratorn n lezy
Patologické laboratorní nálezy
 • FW
 • KO
 • JT
 • urea,kreat.
 • močový nález
 • změny v elfo
 • BWR
slide20

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky
 • Patologické laboratorní nálezy
 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy
 • Rodinná anamnéza
neobvykl mikrobiologick n lezy
Neobvyklé mikrobiologické nálezy
 • infekce oportunními patogeny (Pneumocystis, Candida, Aspergilus, atyp. mykobakteria, pseudomonády, CMV generalizovaná)
 • infekce běžnými patogeny (Stafylokoky, pneumokoky, hemofily, Neisserie) špatně reagující na terapii, recidivující
dal pomocn vy et en
Další pomocná vyšetření
 • biochemie, hematologie, zobrazovací metody - dg funkčního a morfol. poškození, posouzení závažnosti choroby a rozsahu orgánového poškození, určení rychlosti terapeutického zásahu
 • patologie (biopsie) - diagnostika, patogeneze orgánových projevů
 • ARO - zvládání akutních stavů
slide23

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky
 • Patologické laboratorní nálezy
 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy
 • Rodinná anamnéza
slide24

Faktory ovlivňující vznik autoimunitních chorob

Vnitřní

 • genotyp / HLA
 • geneticky podmíněné ID (IgA, CID, CVID, WA, C1,2,4), geny kódující cytokiny, geny pro apoptózu
 • hormony

Zevní

spouštěcí faktory

 • infekce
 • UV
 • léky
 • jiné chemikálie (včetně potravy)
 • stresové faktory- neuroendokrinní osa
slide26

Mozaika autoimunity

genetické dispozice

virové infekce

hormony

medikace

UV záření

chemické faktory vč.jídla

stresové faktory