PROIECT PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 - 2016 - PowerPoint PPT Presentation

linus-vasquez
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROIECT PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 - 2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROIECT PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 - 2016

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
PROIECT PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 - 2016
187 Views
Download Presentation

PROIECT PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 - 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROIECT PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 - 2016 Dr. ing Dana CHIRCA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 2. BAZA LEGALA: REGULAMENTUL (CE) nr. 917/2004 a Comisiei care conţine modalităţile de aplicare a reglementării (CE) nr. 797/2004, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 30 aprilie 2004; REGULAMENTUL Consiliului Uniunii Europene nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007

 3. Conform Regulamentului 797/2004 acţiunile care pot fi incluse în programul apicol sunt următoarele: a) asistenţa tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori; b) lupta contra varoozei; c) raţionalizarea transhumanţei; d) măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii; e) măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol comunitar; f) colaborarea cu organismele specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată în domeniul apiculturii şi al produselor apicole.

 4. Slobozia 2 februarie 2013 MĂSURI PROPUSE IN PNA 2014 –2016 : Sustinerea financiara a formelor asociative pentru acoperirea cheltuilelilor privind actiunile de consultanta tehnica la intocmirea documentatiei pentru accesarea masurilor prevazute in PNA, pentru minimum 50 de apicultori solicitanti; Sustinerea achiziţionarii de medicamente si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru tratarea varoozei a familiilor de albine; Eliminarea achiziţionarii de produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori, zahar; Sustinerea achiziţionarii de mătci, roi pe faguri şi familii de albine;

 5. Slobozia 2 februarie 2013 MĂSURI PROPUSE IN PNA 2014 –2016 : Pentru achizitia de material biologic, apicultorul trebuie sa aiba minimum 25 familii de albine; Sustinerea financiara a cheltuielilor efectuate de catre apicultori pentru lucrarile de selectie in stupinele de elita sau multiplicare in vederea imbunatatirii calitatii materialului biologic apicol; Sustinerea achiziţionarii de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, maximum 30% din stupii detinuti de apicultor; Sustinerea financiara a cheltuielilor apicultorului pentru deplasarea stupilor in pastoral in vederea polenizarii culturilor entomofile, apicultorul trebuie sa detina minimum 100 familii de albine; Sustinerea analizelor fizico-chimice necesare pentru comericializarea mierii pe piata, conform normelor ANSVSA;

 6. Slobozia 2 februarie 2013 MĂSURI PROPUSE IN PNA 2014 –2016 : Achizitia produselor prevazute in PNA 2014-2016 se poate face fie, individual, de catre apicultor, fie prin intermediul formei asociative; Decontarea sumelor pentru achizitia produselor se face prin intermediul formei asociative; Termenul limita se va stabili in actul normativ de aprobarea la Bruxelles a PNA 2014 - 2016;

 7. DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 1. Sustinerea financiara a formelor asociative pentru acoperirea cheltuilelilor privind actiunile de consultanta tehnica la intocmirea documentatiei pentru accesarea masurilor prevazute in PNA Conditii de eligibilitate: • minimum 50 de membrii solicitanti (nu inscrisi); • vechime de minimum un an de infiintare / functionare; • intocmesc si depun la APIA dosarele pentru membrii sai

 8. Slobozia 2 februarie 2013 DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 2. Achiziţionarea de medicamente si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru tratarea varoozei a familiilor de albine

 9. Slobozia 2 februarie 2013 DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 3. Achiziţionarea de mătci, roi pe faguri şi familii de albine maximum 100 mătci + medicamente, maximum 50 roi pe faguri + medicamente maximum 50 familii de albine + medicamente Eliminarea termenului de 1 – 3 ani de pastrare a materialului biologic; Pentru achizitia de material biologic, apicultorul trebuie sa aiba minimum 25 familii de albine;

 10. Slobozia 2 februarie 2013 DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 4. Sustinerea financiara a cheltuielilor efectuate pentru lucrarile de selectie in stupinele de elita sau multiplicare in vederea imbunatatirii calitatii materialului biologic apicol Conditii de eligibilitate: apicultorul este persoana juridica, persoana fizica autorizata, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale conf. OUG nr. 44/2008 ; are minimum 150 familii de albine ptr stupina de elita si are minimum 50 de familii de albine ptr stupina de multiplicare 22.500 lei/ stupina elita 5.000 lei/ stupina multiplicare

 11. Slobozia 2 februarie 2013 DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 5. Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral

 12. Slobozia 2 februarie 2013 DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 6. Sustinerea financiara a cheltuielilor apicultorului pentru deplasarea stupilor in pastoral in vederea polenizarii culturilor entomofile 2.500 lei / contract de polenizare / an

 13. Slobozia 2 februarie 2013 DETALIEREA MASURILOR PROPUSE: 7. Sustinerea financiara pentru efectuarea analizelor fizico-chimice necesare apicultorului pentru comercializarea mierii pe piata interna