penning verf ringar mellan banker
Download
Skip this Video
Download Presentation
Penning-överföringar mellan banker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Penning-överföringar mellan banker - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Penning-överföringar mellan banker. Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014. Vad jag tänker prata om. Riksbankens roll i stort Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX – Riksbankens system Andra inblandade system Hur används systemen? Vad gör Riksbanken?. Riksbankens roll.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Penning-överföringar mellan banker' - linore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
penning verf ringar mellan banker

Penning-överföringar mellan banker

Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014

vad jag t nker prata om
Vad jag tänker prata om
 • Riksbankens roll i stort
 • Vad är betalningssystemet?
 • Olika typer av betalningar
 • RIX – Riksbankens system
 • Andra inblandade system
 • Hur används systemen?
 • Vad gör Riksbanken?
riksbankens roll
Riksbankens roll
 • Ansvarar för penningpolitiken
  • med målet att upprätthålla ett fast penningvärde
 • Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende
  • Värna om den finansiella stabiliteten
   • Roll som övervakare
   • Operativ roll
betalningssystemet
Betalningssystemet
 • En viktig förutsättning för finansiell stabilitet är en väl fungerande finansiell infrastruktur
 • Riksbanken definierar den finansiella infrastrukturen som de system som hanterar finansiella positioner och/eller möjliggör finansiella flöden mellan olika aktörer
varf r ett betalningssystem
Varför ett betalningssystem?
 • Banker och andra behöver kunna göra överföringar mellan varandra
  • För att reglera egna mellanhavanden
  • Led i genomförande av kunders betalningsuppdrag
 • Begränsa kredit- och likviditetsrisker
  • Exponering på utfärdaren av de pengar som används
  • Behov av att kunna tillföra likviditet (krediter)
 • Liten risk om Riksbanken
  • Tillhandahåller konton
  • Tillhandahåller intradagskrediter
vad s ger riksbankslagen
Vad säger Riksbankslagen?
 • Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavvecklingen.
 • För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerheter.
olika typer av betalningar i
Olika typer av betalningar I
 • Enkla t.ex. kontantbetalning
  • Fordran upphör i och med att köparen betalar säljaren med sedlar eller mynt.
  • Inga mellanhänder
  • Inget tidsglapp uppstår från det att betalningen har inletts till dess att den är genomförd.
olika typer av betalningar iii
Olika typer av betalningar III
 • Med en mellanhand
  • T.ex en kontoöverföring mellan två personer med konto i samma bank
  • Betalningsavsändaren initierar betalningen genom att ge banken uppdraget att överföra medlen.
olika typer av betalningar v
Olika typer av betalningar V
 • Betalning med flera mellanhänder
  • Krävs fler system och en mer utvecklad finansiell infrastruktur för att föra över information om transaktionen mellan parterna
  • Uppstår ofta tidsglapp från det att betalningen initierats till dess att den är genomförd
tre delprocesser
Tre delprocesser
 • Kontroll/auktorisation
 • Clearing och
 • Avveckling
kontroll auktorisation
Kontroll/auktorisation
 • Sker ofta vid själva betalningen
 • Innebär att man kontrollerar parternas identitet och att betalningen är giltig.
 • I detta steg kontrolleras också saldot på kontot hos betalningsavsändaren.
 • Om kontrollen visar att det finns tillräckligt med likvida medel kan betalningen godkännas, auktoriseras
clearing
Clearing
 • Innebär att information om överföringen sammanställs.
 • Clearingen utförs av en clearingorganisation.
 • Bilateral clearing eller multilateral clearing.
 • Bruttobelopp eller nettobelopp
avveckling
Avveckling
 • Innebär att själva överföringen från betalarens konto till mottagarens konto slutförs
 • Avveckling sker normalt på de konton som bankerna och vissa andra finansiella företag, till exempel clearingorganisationerna har i ett lands centralbank
 • Avvecklingen sker därmed i centralbankspengar på likvidkonton
 • Ett sådant avvecklingssystem kan alltså liknas vid en bank för bankerna.
betalningssystemet i praktiken
Betalningssystemet i praktiken

Affärens bank A

Affärens konto

RIX

+100

Bank A

+100

Bank B

-100

Min bank B

Riksbanken

Mitt konto

-100

rix riksbankens betalningssystem
RIX-Riksbankens betalningssystem
 • RIX kärnan i det svenska betalningssystemet
  • 25 deltagare
  • 16 000 överföringar, 488 miljarder (2014)
 • RTGS system
vilka kan vara med i rix
Vilka kan vara med i RIX
 • Svenska banker
 • Utländska banker
 • Andra kreditinstitut
 • Värdepappersföretag
 • Clearingorganisationer
 • Riksgäldskontoret
volym och v rde
Volym och värde
 • Volym dagsgenomsnitt T1: 15 999 st (15 599 st, T3 2013).
 • Värde dagsgenomsnitt T1: 488 mdkr (444 mdkr, T3 2013).
andra system
Andra system
 • Massbetalningar
  • Bankgirocentralen BGC
 • Valutaaffärer
  • CLS Bank International
 • Derivataffärer
  • NASDAQ OMX Stockholm
 • Värdepappersaffärer
  • Euroclear Sweden (VPC)
betalningssystemet och kontinuitet
Betalningssystemet och kontinuitet
 • Två geografiskt åtskilda anläggningar för drift av RIX
  • Dubbla uppsättningar på varje anläggning
 • Reservarbetsplatser Fenix och Ripa
 • Höga krav även på deltagarna
  • Övningar
kommunikationsv gar
Kommunikationsvägar

VFN-nät

Inter-net

SWIFT

RIX Online

Övriga RIX-applikationer

Reserv-arbetsplats

vningar
Övningar
 • Cirka 25
 • Manuella rutiner
 • Registrering på plats
 • Torrsim
 • Oannonserade
 • Övningar från reservanläggningar
 • FSPOS
 • Utvärdering
ad