Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”. MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER ŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Organismul Intermediar pentru IMM - Mediafax Talks about SME ’s - Mai 20 10 -. Axa prioritar ă 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - linnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Organismul Intermediar pentru IMM -

Mediafax Talks about SME’s

- Mai2010 -


Axa prioritar 1 un sistem de produc ie inovativ i eco eficient
Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient

Domeniile majore de intervenţie:

 • 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;

 • 1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;

 • 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului.

  Beneficiari:

 • Pentru investitii productive – întreprinderi mici şi mijlocii din sectoare productive,

 • Pentru celelalte operaţiuni – IMM-uri.


Axa prioritar 1 un sistem de produc ie inovativ i eco eficient1
Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient

Ghidurile solicitantuluipentru apelurile din anul 2010 se vor posta pe site

http://amposcce.minind.ro/secţiunea Noutaţi, Informări, Oportunităţi

http://www.minind.ro/sectiunea organism intermediar pentru imm

 • Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile,

 • A2 - Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii – IULIE 2010

 • alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 70 mil. Euro defalcată pe regiuni, depunere continuă

 • perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la semnarea contractului de finanţare.

 • Intensitatea ajutorului : Intreprinderi Mici - Buc-Ilfov=60%, restul regiunilor 70%

  • Intreprinderi Mijlocii – Buc-Ilfov=50%, restul regiunilor 60%

   Apel 2008+2009 s-au depus 1408 proiecte si au fost semnate 453contracte – 81.789.001euro

 • A1 - Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.075.001 - 6.450.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii – SEPTEMBRIE 2010

 • eliminarea obligativităţii depunerii garanţiei de implementare de 20%

 • alocarea financiară pentru apelul de proiecte din 2010 - 45 milioane Euro, depunere cu termen limita

 • perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la semnarea contractului de finanţare.

  Apel 2008+2009 s-au depus 1.213 proiecte si au fost semnate 32 contracte - 23.751.495 Euro


 • Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice

  Pentru aceste două scheme se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici

  şi mijlocii (societăţi comerciale şi societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor,

  pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2):(codul CAEN): B – Industria

  extractivă (cu excepţia codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099), C – Industria

  prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101,102,103,104,105, 106,107, 108,109,110,120, 191, 192,

  2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332), E – Distribuţia apei, salubritate,

  gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360, 370, 381, 382,

  390),F – Construcţii (cu excepţiacodurilor 411).


  Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice
  DMI 1 pentru întreprinderile mici Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile (A1, A2)

  Activităţi eligibile:

  • Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);

  • Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie;

  • Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;

  • Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent; (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;

  • Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;

  • Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate mai sus.


  Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice
  DMI 1 pentru întreprinderile mici Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile (A1, A2)

  Categorii de cheltuieli eligibile:

  • 1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

  • 2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:

  • 2.1. Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului

  • 2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente.

  • 3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum: instalaţii şi echipamente, mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă – produse neenergetice cu excepţia leasing-ului).

  • 4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului precum:

  • 4.1. Aplicaţii informatice

  • 4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.

  • 5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru:studii, documentatii si Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/echipamente/software) în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).


  Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice
  DMI 1 Operaţiunea 1.1.2 pentru întreprinderile mici Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionaleLansare – AUGUST 2010

  Beneficiari eligibili:

  • microîntreprinderile întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004

  • Societăţi cooperative care fac parte din categoria IMM

   Tipuri de proiecte:

  • Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;

  • Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii, mediu sau integrat;

  • Etichetare ecologică;

  • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor.

   Durata implementării proiectelor:

  • Max. 2 ani de la semnarea contractului de finanţare

   Valoarea maximă a finanţării nerambursabile: 200.000. euro (echivalent lei)

   Buget apel deproiecte:9,5 mil euro, depunere continuă

   Apel 2008+2009 s-au depus 563 proiecte si au fost semnate 121 contracte(apel1) – 1.647.424euro


  Dmi 1 opera iunea 1 1 3 sprijin pentru accesul pe noi pie e i interna ionalizare lansare iulie 2010
  DMI 1 Operaţiunea 1.1.3 pentru întreprinderile mici Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare – Lansare IULIE 2010

  Beneficiari eligibili:

  • Microîntreprinderile, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004

  • Societăţi cooperative care fac parte din categoria IMM

   Tipuri de proiecte:

  • participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu;

  • participări la misiuni economice în străinătate;

  • identificarea furnizorilor/ clienţilor externi;

  • promovarea pe noi pieţe internaţionale.

   Durata implementării proiectelor:

  • Max. 2 ani de la semnarea contractului de finanţare

   Valoarea maximă a finanţării nerambursabile: 200.000. euro (echivalent lei)

   Buget apel deproiecte 2009:6 mil euro, depunere continuă

   Apel 2008+2009 s-au depus 133 proiecte si au fost semnate 54 contracte(apel1) – 1.762.411euro


  Dmi 3 opera iunea b sprijin pentru consultan acordat imm urilor lansare trim iv 2010
  DMI 3 Operaţiunea b) pentru întreprinderile mici Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilorLansare – Trim.IV 2010

  Beneficiari eligibili:

  • microîntreprinderile întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004

  • Societăţi cooperative care fac parte din categoria IMM

   Tipuri de proiecte:

  • dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative pentru crearea de noi produse/ servicii;

  • studii de pre-fezabilitate/fezabilitate privind implementarea tehnologiilor ecoeficiente, tehnologii şi produse competitive;

  • management, marketing şi activităţi de promovare;

  • consultanţă financiară;

  • inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;

  • tehnologia informaţiei;

  • managementul resurselor umane;

  • transferul afacerii.

   Durata implementării proiectelor:

  • Max. 6 luni de la semnarea contractului de finanţare

   Valoarea maximă a finanţării nerambursabile:

  • Max. 70% din totalul cheltuielilor eligibile - Buget 10mil euro, depunere continuă

   Apel 2008s-au depus 178proiecte si au fost semnate 109 contracte(apel1) – 1.409.203euro


  Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice

  Până la această dată au fost depuse în cadrul Axei prioritare 1 - Un sistem inovativ şi

  ecoeficient de producţie - apelurile din anul 2008 + apelurile din anul 2009 - 3.495 de proiecte în

  valoare de 5.604.483.485,43 lei şi au fost semnate 745 de contracte în valoare de 471.982.288,33

  lei iar procesul de evaluare este în desfăşurare pentru apelurile anului 2009.


  M suri de simplificare a procedurilor de sprijinire i accelerare a accesului la finan are al imm 1
  Măsuri de simplificare a procedurilor, de sprijinire şi accelerare a accesului la finanţare al IMM (1)

  • Simplificarea semnificativă a ghidurilor solicitantului, astfel încât întreprinzătorii să sepoată concentra pe realizarea unor planuri de afaceri competitive, fără să fie obligaţi să piardă foarte mult timp pentru obţinerea unor documente eliberate de la autorităţile statului. Aceste documente le vor fi solicitate doar celor care obţin finanţarea, în momentul semnării contractelor;

   b. Reducerea termenelor de evaluare, prin comasarea primelor două etape de evaluare administrativă şi a eligibilităţii, astfel încât un proiect să primească răspunsul final în maximum 2 luni de la depunerea lui;

  • Reducerea numărului de documente solicitate la depunerea cererii de finanţare şi înlocuirea acestora cu declaraţii pe propria răspundere;

  • Eliminarea studiului de fezabilitate şi a garanţiei de 20% pentru implementare;

  • Acordarea unei sume în avans, sub formă de prefinanţare, în procent de maximum 35% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil


  M suri de simplificare a procedurilor de sprijinire i accelerare a accesului la finan are al imm 2
  Măsuri de simplificare a procedurilor, de sprijinire şi accelerare a accesului la finanţare al IMM (2)

  • Posibilitatea acordată solicitantului de a înregistra obligaţii bugetare nete(diferenţa între obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget)in anumite limite;

  • Includerea în cadrul bugetului cererii de finaţare a unei rezerve bugetare - "Alte cheltuieli" - care are ca obiect acoperirea eventualelor diferenţe de curs valutar sau a unor cheltuieli neprevăzute. Sumele incluse în linia bugetară "Alte cheltuieli" vor reprezenta maximum 10% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil şi se va cumula cu ajutorul financiar nerambursabil solicitat;

  • Eliminarea obligativităţii depunerii de către beneficiarii selectaţi pentru contractarea proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte din anul 2008, Sprijin financiar cuprins între 920.001 şi 5.560.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderi mici şi mijlocii a garanţiei bancare de implementare de 20% din valoarea sprijinului financiar (Ordin 1074/31 august 2009)

   j. Posibilitatea aplicării pentru mai multe coduri CAEN (coduri auxiliare)


  Contact
  Contact accelerare a accesului la finanţare

  MECMA

  Organismul Intermediar pentru IMM

  Str. Poterasi nr. 11, sector 4, Bucuresti

  Tel. verde: 021/336 14 51; Fax: 021/ 336 18 43;

  e-mail:fonduristructurale@mimmc.ro

  Website:

  http://oiimm.mimmcma.ro/