p klady ppp projekt pro krajsk m sta n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Příklady PPP projektů pro krajská města

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Příklady PPP projektů pro krajská města - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Příklady PPP projektů pro krajská města. Michal Tesař. Obsah. Zdravotnictví Parkování Školství Kultura a Sport Veřejné osvětlení. Obsah. Zdravotnictví Nemocnice Darent Valley Parkování Školství Kultura a sport Veřejné osvětlení. Nemocnice Darent Valley, Anglie. Shrnutí projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příklady PPP projektů pro krajská města' - linnea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Zdravotnictví
 • Parkování
 • Školství
 • Kultura a Sport
 • Veřejné osvětlení
obsah1
Obsah
 • Zdravotnictví
  • Nemocnice Darent Valley
 • Parkování
 • Školství
 • Kultura a sport
 • Veřejné osvětlení
nemocnice darent valley anglie
Nemocnice Darent Valley, Anglie
 • Shrnutí projektu
 • Staré budovy a zařízení ve 3 lokalitách s celkovou kapacitou 475 lůžek
 • Nahrazeno 1 novou nemocnicí s kapacitou 400 lůžek
 • Soukromý partner vybrán a kontrahován v roce 1997
 • Soukromý partner zajišťuje projektování, výstavbu, údržbu, provoz (nezdravotnický) a financování po dobu 28 let
 • Veřejný partner zajišťuje zdravotnické služby
 • Nová nemocnice byla k dispozici před stanoveným termínem v roce 2000
 • Platebním mechanismem poplatek za dostupnost
nemocnice darent valley anglie1
Nemocnice Darent Valley, Anglie
 • Princip poplatku za dostupnost
 • Stanovena základní roční výše poplatku s možným snížením v případě neúplného plnění
 • Průběžné sledování a vyhodnocování plnění všech parametrů
 • Např. údržba a správa (FM) nastavena s primární hranicí plnění nad úroveň 95%, dále:
  • v rozmezí 75%-95% → pokuta
  • v rozmezí 70-75% → výměna FM poskytovatele
  • pokud dojde k nucené výměně 4x během 3 let, tak má veřejný partner možnost úplně ukončit celý PPP projekt
nemocnice darent valley anglie3
Nemocnice Darent Valley, Anglie
 • Průběžné výsledky projektu
 • Cena pro veřejný sektor stejná do roku 2003, dále nižší (díky úspěšnému refinancování)
 • Velmi nízká míra špatných služeb a souvisejících pokut -průměrně 0,02% z poplatku ročně během prvních 4 let provozu
 • Veřejný sektor se podílí 30% na ziscích z refinancování dluhů soukromého partnera
 • Kontrakt byl prodloužen z 28 na 35 let
 • Další stavební program v rámci nemocnice nad rámec původní dohody – částečně začleněno do kontraktu
obsah2
Obsah
 • Zdravotnictví
 • Parkování
  • Parkovací dům Rychtářka
 • Školství
 • Kultura a sport
 • Veřejné osvětlení
parkovac d m rycht ka cz
Parkovací dům Rychtářka, CZ
 • Hlavní charakteristiky
 • Samostatný nadzemní parkovací dům typu P+G
 • Na obvodu centrální oblasti
 • Kapacita 430 parkovacích stání
 • Přízemní komerční prostor
 • Forma realizace DBFM
 • Délka projektu 20 let (1 výstavba + 19 provoz)
 • Právní uspořádání - kvazikoncese
 • Platební mechanismus – poplatek za dostupnost
 • Hodnota za peníze (VfM) 7%
rycht ka principy projektu
Rychtářka - principy projektu
 • Parkovací dům je od počátku vlastnictvím města
 • Dodavatel zajišťuje financování bez účasti města
 • Město platí za službu, nikoliv za výstavbu
 • Dodavatel udržuje parkovací dům po dobu 20 let v dohodnutém stavu
 • Nekvalita není řešena soudně, ale přímo platebním mechanismem
 • Příjmy z podnájmu pomáhají zlevňovat poplatky za dostupnost

Město Plzeň

Parking Plzeň

Uživatel komerčních ploch

Využití komerčních ploch

Poplatek za dostupnost

Nájem

Dodavatel

struktura projektu rycht ka
Struktura projektu Rychtářka
 • Facility Management
 • Správa nemovitosti
 • Údržba a opravy nemovitosti
 • Úklid vnějších prostor

Projektování

Výstavba

Financování

Správa

Provoz

 • Zpoplatnění a dozor
 • Údržba parkovací technologie
 • Průběžná ostraha
 • Úklid vnitřních prostor
kvazikoncese d vody
Kvazikoncese - důvody
 • Celoměstský parkovací systém
 • bude komplexně řízen firmou Parking Plzeň
 • vyčlenění mimo systém by způsobilo problémy
  • cenová politika
  • dosažení efektivní regulace statické dopravy
 • Splatitelnost samostatného parkovacího domu
 • samostatný parkovací dům není obvykle investičně splatitelný
 • dostatečně atraktivní projekt pro investory a banky
obsah3
Obsah
 • Zdravotnictví
 • Parkování
 • Školství
  • Pembroke Dock Community School
 • Kultura a sport
 • Veřejné osvětlení
pembroke dock community school
Pembroke Dock Community School
 • Výchozí situace
 • První školní PPP projekt ve Walesu
 • Pembrokeshire je lokální samospráva s populací 115 tis. obyvatel
 • Oddělené lokality – mateřská a základní škola – 480 dětí včetně 5 autistických
 • Jedna ze dvou základních škol
 • Sociálně deprivovaná oblast (bývalé loděnice) – vysoká nezaměstnanost, slabé akademické výsledky
 • 40 let staré nevyhovující budovy
 • Inspirativní vedoucí učitel – David Thorley
pembroke dock community school1
Pembroke Dock Community School
 • Cíle projektu
 • Nejmodernější mateřská a základní škola pro 500 dětí ve věku 3-11 let
 • Vybavení pro 145 dětí s autismem nebo jinými speciálními potřebami
 • Plně integrované IT a komunikační vybavení pro vyučování a učení
 • Venkovní a kryté plochy pro různé druhy vyžití
 • Škola se stane centrem lokální komunity – jak pro dospělé tak pro děti
 • Vyšší morálka učitelů, angažovanost žáků, úroveň vzdělání, angažovanost místní komunity
pembroke dock community school2
Pembroke Dock Community School
 • Služby poskytované soukromým partnerem
 • Návrh/projektování, výstavba a financování všech budov, služeb a přístupových cest
 • Demolice existujících budov v obou lokalitách
 • Přemístění škol do nových budov
 • Správa nemovitostí
 • Facility management
  • Údržba nemovitostí, úklid, správa, stravování, řízení dodávek energií, vody, apod.
 • NEposkytuje hlavní výukové služby
pembroke dock community school3
Pembroke Dock Community School
 • Rizika nesená soukromým partnerem
 • Doba výstavby
 • Smlouva s pevnou cenou (žádné zvyšování nákladů)
 • Garantované otevření školy – září 2001
 • Praktické problémy během výstavby:
 • Špatné počasí způsobilo časový tlak na plnění stavby
 • Potrubí firmy Texaco procházející skrz lokalitu si vyžádalo novou nepropustnou stěnu
 • Okna v mateřské škole nesplňovala zdravotní a bezpečností parametry – byla vyměněna
 • Stěny tělocvičny musely být přelakovány
 • Nákladová rizika provozu
 • Snížení platby za nedostupnost tříd a herních prostor nebo jejich provedení pod standardem
 • Nemožnost zvýšit platbu za služby během 6 let i přes nárůst mzdových nákladů > indexace
 • Šestiletá perioda indexace nákladů (kromě údržby nemovitostí) -nárůsty s limitem 12,5%
pembroke dock community school4
Pembroke Dock Community School
 • Výsledky projektu
 • Nová škola již funguje 9 let
 • Významně vzrostla oblíbenost školy – nyní 586 dětí a expanze
 • Pravidelně skvělé hodnocení od školní inspekce
 • Výrazné zlepšení výsledků žáků v rámci všech věkových skupin – mezi nejlepšími 25% ve Walesu
 • Centrum místní komunity – dětské kroužky, vzdělávání dospělých, volnočasové aktivity, ranní a odpolední kluby
 • Vybráno jako nejlepší fungující školní projekt roku 2005 (cena Public Private Finance)
obsah4
Obsah
 • Zdravotnictví
 • Parkování
 • Školství
 • Kultura a sport
  • Stade de France
 • Veřejné osvětlení
stade de france
Stade de France
 • Shrnutí projektu
 • Stadion pro 80 tis diváků
 • Doba výstavby 31 měsíců
 • Zahájení provozu 1998
 • Investiční náklady 364 mil. EUR
 • Státní dotace 173 mil. EUR, ostatní zdroje zajišťuje koncesionář
 • Cíl státu – ziskový stadion
 • Koncesionář na dobu 30 let – konsorcium Vinci (67%) and Bouygues (33%)
stade de france1
Stade de France
 • Specifika projektu
 • Při přípravě a podání nabídek zájemců se očekávalo získání místního sportovního klubu jako zdroje trvalých příjmů koncesionáře
 • V případě, že stát tento klub nezajistí, získá koncesionář adekvátní kompenzaci
 • Naopak, stát bude získávat 50% ze zisku před zdaněním nad úroveň zisku v původním business plánu z nabídky koncesionáře
 • Díky tomuto aranžmá již stát získal 66 mil. EUR (kromě daní)
stade de france2
Stade de France
 • Aktuální roční výsledky
 • Tržby 106 mil. EUR
 • 185 zaměstnanců
 • 2 miliony diváků
 • 31 sportovních a kulturních akcí
 • 200 konferencí a seminářů
 • Hlavní partneři - Coca-Cola, Renault,
 • Kraft, Sport 2000, EDF,
 • PMU, Ile-de-France Region
 • Oficiální partneři - Cetelem, Danone,
 • Tout Faire Matériaux, Konami,
 • Sharp, Pages Jaunes
 • Mediální partneři - Le Parisien, L’Equipe
stade de france3
Stade de France
 • Výsledky projektu
 • Stadion má pozitivní image a je preferován veřejností
 • 75% akcí je dostupných za cenu do 10 EUR
 • Nastartoval obnovu pařížské čtvrti Plaine Saint-Denis a stal je její symbolem
 • Ročně spolupracuje s 80 firmami z této čtvrti
 • Umožnil vznik více než 1 tisíce pracovních míst (přímých i nepřímých), z toho 1/3 lokálně
obsah5
Obsah
 • Zdravotnictví
 • Parkování
 • Školství
 • Kultura a sport
 • Veřejné osvětlení
  • Pražské veřejné osvětlení
ve ejn osv tlen v praze
Veřejné osvětlení v Praze
 • Shrnutí projektu
 • Správa, údržba a obnova veřejného osvětlení včetně nákupu elektrické energie
 • Kontrakt se soukromou firmou ELTODO-CITELUM pro období do roku 2013 (15 let)
 • Cca 125 tis elektrických světelných míst
 • 300 plynových luceren a kandelábrů
 • 6.627 km kabelů
 • 439 ks veřejných hodin a 57 věžních hodin
 • Svítivost a provozuschopnost překračuje 99,4%
 • Realizovaná výměna více než 90% svítidel během prvních 7 let projektu
 • Snížení příkonu na 14,5 MW z 16MW
 • Snížení spotřeby o 7 GWh během prvních 6 let
d kuji v m
Děkuji vám
 • Michal Tesař
 • Partner
 • NEWTON Business Development, a.s.
 • Strategické a ekonomické poradenství
 • Tel.: +420 602 373 422
 • E-mail: michal.tesar@newton.cz
 • www.newton.cz