slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová. Korene „vyšehradskej“ spolupráce. Spoločný historický a kultúrny vývoj 1335: Stretnutie českého, uhorského a poľského kráľa vo Višegráde; Boje za slobodu v r. 19 56, 19 68 , 1980, 1989; Podobná úroveň sociálneho a ekonomického vývoja;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová' - linnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hatvan, 4. októbra 2012.

Karla Wursterová

korene vy ehradskej spolupr ce
Korene „vyšehradskej“ spolupráce

Spoločný historický a kultúrny vývoj

 • 1335: Stretnutie českého, uhorského a poľského kráľa vo Višegráde;
 • Boje za slobodu v r.1956, 1968, 1980, 1989;
 • Podobná úroveň sociálneho a ekonomického vývoja;
 • skúsenosť s transformáciou spoločnosti;

Geografická blízkosť

 • Región V4

Spoločné ciele a úspechy

 • Členstvo v EÚ a NATO;
 • V4 ako konzultačná platforma;
 • Spolupráca s Rakúskom, Slovinskom, krajinami Východného partnerstva;
medzin rodn vy ehradsk fond
Medzinárodný vyšehradský fond
  • Založený v roku 2000 vládami V4 krajín
  • Sídlo: Bratislava
  • Cieľom Fondu: Podporovať rozvoj a úzku spoluprácu krajín V4, ako aj krajín Strednej a Východnej Európy, Západného Balkánu a Južného Kaukazu
  • jediná inštitúcia V4 skupiny
 • Dodnes Vyšehradský fond podporil viac ako:
  • 2.900 projektov (granty)
  • 900 štipendijných pobytov
  • 100 umeleckých pobytov
  • Rozpočet na rok 2012 - 7.000.000 €
slide4
Príjemcovia podľa krajín / Regiónov

www.visegradfund.org/about

100% = 39,5 mil. € (2000–2011)

preh ad programov
Prehľad programov

Grantové programy:

Malé granty

Štandardné granty

Strategické granty

Visegrad University Studies

Visegrad +

 • Mobilitné programy:
  • Visegrad scholarship program
  • Visegrad scholarship at OSA
  • VARP; Visual & Sound, Performing Arts, Literary, VARP in NY
  • V4EaP programy:
  • Partnership Grant, Flagship Project, VUSG, Scholarships
v eobecn grantov podmienky
Všeobecné grantové podmienky
 • Vyšehradská črta projektu
 • Aktívna účasť minimálne 2 projektových partnerov v projekte
 • Žiadateľom môže byť akákoľvek PO alebo FO, prioritu však majú nevládne a neziskové organizácie, samosprávy, verejné školy a univerzity, vedecké a výskumné inštitúcie, ktoré nie sú priamo financované zo štátneho rozpočtu.
slide8
Grant môže maximálne pokrývať 70% z celkových nákladov na projekt
 • Vyplácaný je v 2-3 splátkach (až 80% grantu vopred)
 • Separátny bankový účet
 • Webová stránka prezentujúca projekt s prepojením na projektových partnerov
 • 5% z grantu môže byť použitých na nepriame náklady (overhead costs)
 • Vyúčtovanie grantu: Priebežná/Záverečná správa + Finančná správa s kópiami finančných dokladov
 • Tlačové správy a kalendár podujatí
ako po iada o grant
Ako požiadať o grant?
 • Máte nápad, ktorý má „vyšehradský“ charakter?
 • Máte projektovýchpartnerov z ostatných krajín V4?
 • Vyplňte prihlášku
 • Priložte listy od spoluorganizujúcich a spolufinancujúcich organizácii
 • Priložte kópie dokumentov potvrdzujúcich registráciu v Registriorganizácií a menovanie štatutárneho zástupcu
ast nedostatky
Časténedostatky
 • Kópie partnerských prehlásení (nevyhnutný je ORIGINÁL)
 • Nesprávne identifikačné dokumenty ( ideálny je výpis z akéhokoľvek registra,nie starší ako 3 mesiace)
 • Nejasná V4 črta v projekte (chýba „vyšehradská pridaná hodnota“)
 • Nejasná úloha projektových partnerov v projekte
 • Nevhodné načasovanie podujatí
 • Online prihláška nepotvrdená v on-line systéme do času uzávierky (12:00)
opr vnen polo ky
Oprávnenépoložky
 • Tlač, publikovanie a rozvoz publikácií
 • Prenájom priestorov a príslušného technického zariadenia
 • Omeny pre umelcov
 • Odmeny pre expertov
 • Ubytovanie a strava
 • Cestovné náklady
 • Preklad a tlmočenie
 • Náklady na ocenenia
 • Kancelárske potreby a promo materiály
 • PR náklady (inzercia, reklama)
 • Dizajn a aktualizácia webstránky
 • Overhead cost – nepriame náklady 5% z grantu
mal granty
Malégranty
 • rozpočet na 2012: 600 000 €
 • uzávierky: 1. marec, 1. jún, 1. september, 1. december
   • spolupráca min. 3 krajín V4
   • zmluvné obdobie:6 mesiacov
   • výška podpory: do6 000 €

max. 70% z celkového rozpočtu projektu

   • hodnotenie projektov- cca 8 týždňov

(projekt nemôže začať skôr)

tandardn granty
Štandardnégranty
 • rozpočet na 2012:2200000€
 • uzávierky:15. marec a 15. september
  • spolupráca min. 3 krajín V4
  • zmluvné obdobie:12 mesiacov
  • výška podpory: od6001€

max. 70% z celkového rozpočtu projektu

  • hodnotenie projektov- cca. 10 týždňov (projekt nemôže začať skôr)
strategick granty
Strategickégranty
 • rozpočet na 2012: 300000€
 • uzávierka 2013: 30. marec
  • spolupráca všetkých krajín V4
  • zmluvné obdobie: 12 – 36 mesiacov
  • výška podpory: zvyčajne 50000€

max. 70% z celkového rozpočtu projektu

  • hodnotenie projektov – cca 10 týždňov (projekt nemôže začať skôr)
typy tipendi
Typyštipendií
 • OUT-GOING SCHÉMA

pre žiadateľov z V4 na štúdium/výskumv AL, AM, AZ, BY, BA, HR, GE, MK, MD, ME, RS a UA; tie isté pravidlá aj pre kosovskéuniverzity

 • INTRA-VISEGRAD SCHÉMA

pre žiadateľov z V4 na štúdium/výskum v inej krajine V4

 • IN-COMING SCHÉMA

pre žiadateľov z AL, BA, HR, GE, MK, ME, RS, RU a UA; tie isté pravidlá aj pre kosovských žiadateľov

 • ŠTIPENDIÁ PRE KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

pre žiadateľov zAM, AZ, BY, GE, MD, UA

po adovan dokumenty
Požadovanédokumenty
 • overený preklad posledného vš diplomu
 • (v prípade magisterského štipendia sa požaduje tiež overený
 • preklad aktuálneho výpisu známok z celého doterajšieho vš štúdia + potvrdenie o štúdiu s uvedením ročníka štúdia)
 • (predbežný) akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie
 • (v prípade pomagisterského štipendia sa požaduje tiež odporúčanie + súhlas so štúdiom v zahraničí od školiteľa z domácej univerzity)
 • plán štúdia/výskumu – študijný/výskumný projekt na celé štipendijné obdobie

on-line prihlášky: http://applications.visegradfund.org

slide19
Kráľovské údolie 8

81102 Bratislava, Slovakia

http://visegradfund.org/

+421 259 203 811

+421 259 203 805

[email protected]

ad