Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Jan Kovařovic a Radim Ryška PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Jan Kovařovic a Radim Ryška

Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Jan Kovařovic a Radim Ryška

104 Views Download Presentation
Download Presentation

Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Jan Kovařovic a Radim Ryška

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Jan Kovařovic a Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A1 – 1: Evaluace základních škol

 2. Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 537 · e-mail: radim.ryska@pedf.cuni.cz • Základní koncept kvality a evaluace • Realizované projekty - využitelná data • Srovnání výsledků v projektu PISA a projektu Kvalita I (devítky) • Skupiny škol podle indexu socioekon. zázemí a výsledků a vliv vybraných faktorů v jednotlivých skupinách • Faktory ovlivňující měřené výsledky (PISA) Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008

 3. Monitorování školy učitelé žáci rodiče další partneři absolventi Řízení Vyhodnocení trh práce Také ve vzdělávacím systému, jeho jednotlivých prvcích i procesech platí, že mají-li být řízeny, musí být dostatečně monitorovány a dosažené výsledky vyhodnocovány.

 4. Sledované charakteristiky Monitorování školy Podíl žáků a učitelů Kvalifikace učitelů Dovednosti učitelů Další charakteristiky učitelů Vyhodnocení Charakteristiky žáků Charakteristiky vybavení školy Výsledky žáků znalostní a dovednostní Uplatnitelnost absolventů na trhu práce (SŚ) Úspěšnost při přechodu na další úroveň vzdělávání Řízení Další charakteristiky školy: velikost školy, míra selektivity školy, struktura sociálně-ekonomického statusu žáků, atmosféra školy, spolupráce učitelů, dynamika úpravy a vytváření vzdělávacích programů, autonomie školy Vliv na výstupy

 5. Zvyšování autonomie škol – více evaluace na úrovni školy – s cílem: Zlepšování práce školy + Zajištění požadavku rovných příležitostí Výroční zpráva Obecná tendence: kombinovat externí evaluaci a vlastní evaluaci školy Interní školní systémy hodnocení VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - AUTOEVALUACE Monitorování Charakteristiky školy: Podíl žáků a učitelů, kvalifikace a dovednosti učitelů, charakteristiky žáků, vybavení školy velikost školy, míra selektivity školy, struktura sociálně-ekonomického statusu žáků, atmosféra školy, spolupráce učitelů, dynamika úpravy a vytváření vzdělávacích programů, autonomie školy Proces zvyšování kvality kritéria kvality Řízení Externí hodnocení CERMAT (Maturita Nanečisto, produkty projektu Kvalita I) SCIO, Kalibro Mezinárodní projekty (PISA, TIMMS, PIRLS) Vyhodnocení

 6. Regionální Výroční zpráva kraje Výroční zpráva VRŠI Celostátní Výroční zpráva MŠMT Výroční zpráva ČŠI Mezinárodní Objektivní a srovnatelné mezinárodní průzkumy (PISA, TIMSS, PIRLS) HODNOCENÍ NA ÚROVNI SYSTÉMU Evaluace - shrnutí HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŽÁKA HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŠKOLY Interní Školní klasifikační a examinační systémy Přijímací řízení na SŠ Závěrečné a maturitní zkoušky, absolutoria apod. Externí Využití externích nástrojů (Kalibro, Scio, CERMAT apod.) Interní Výroční zpráva školy Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy Externí Užití externích nástrojů (maturitnísondy, ÚIV, Kalibro, apod.) ČŠI Mezinárodní šetření (PISA,TIMMS)

 7. Úspěšnost podle krajů v měření dovedností v českém jazyce, matematice a ve studijních dovednostech v 9.tř. ZŠ v roce 2006 Studijnídovednosti ČJ Ma Měření v českém jazyce, matematice a studijních dovednostech proběhlo v rámci projektu ESF Kvalita I: neobsahuje výsledky za Prahu a Královéhradecký kraj; jsou zobrazena umístění krajů oproti průměru ČR v jednotlivých oblastech měření.

 8. Úspěšnost podle krajů v měření dovedností v projektu PISA, v 9.tř. ZŠ v projektu Kvalita I a Maturitě nanečisto v roce 2006 9.tř. ZŠ v roce 2006 Maturita nanečisto 2006 PISA 2006 Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Vysočina,Olomoucký, Zlínský ZL,JM,PH VY,JC,PA LB Praha, Pardubický Středočeský Karlovarský Jihomoravský HK,PZ,SCOL,KV UL,MS Ústecký Moravskoslezský

 9. Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) a kvalifikace učitelů

 10. Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) a dostupnosti počítačů, programů a internetu ve škole a doma

 11. Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) a kulturní dimenze domácnosti Není souvislost s vlastnictvím DVD nebo videopřehrávače, videokamery, discmanu nebo přehrávače mp3

 12. Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) a známkami z předmětů

 13. Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 537 · e-mail: radim.ryska@pedf.cuni.cz Děkujeme za pozornost Seminář k projektu ESF Kvalita II