A szak s feln ttk pz s magyarorsz gon
Download
1 / 39

A szak- és felnőttképzés Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

A szak- és felnőttképzés Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság. Régiók helyett megyék Új helyzet A magyar tradicióknak megfelel. Tartalom. A nők vidéken Szakképzés szakmapolitikai háttere irányítása és szabályozása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A szak- és felnőttképzés Magyarországon' - linnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szak s feln ttk pz s magyarorsz gon

A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Modláné Görgényi IldikóNMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság


R gi k helyett megy k j helyzet a magyar tradici knak megfelel
Régiók helyett megyékÚj helyzetA magyar tradicióknak megfelel


Tartalom
Tartalom

 • A nők vidéken

 • Szakképzés szakmapolitikai háttere irányítása és szabályozása

 • Oktatási rendszer és szakképzési, felnőttképzési intézmény struktúra, a demográfiai változások

 • Szakmastruktúra és munkaerőpiac

 • Oktatási, Képzési folyamatN i racional t s
Női racionalítás

 • Az országban mindenhol vannak nők

 • A környezetének a nők segítenek

 • Tájékozottságához kell tudnia az új oktatási és szakképzési irányelveket

 • A nők elirányítják a felnövekvő generációt

 • A család „mozgató rugója”

 • Saját karrierjének építőjeMunkaer piac
Munkaerőpiac szabályozása


9 szabályozása


Lemaradt munkav llal i csoportok
Lemaradt munkavállalói csoportok szabályozása

A foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek

kiemelt célcsoportjai

 • alacsony iskolai végzettségűek

 • pályakezdők

 • 50 éven felüliek

 • kisgyermekes nők

A foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek főterületei

 • Aktív munkaerő-piaci politikák, munkaerő-piaci programok

 • Közvetlen támogatás a munkahelyteremtéshez,

 • A család és a munka összeegyeztetését segítő programok,

 • A versenyképes tudás megszerzésének támogatása,

 • A szakképzés rendszerének fejlesztése.


Foglalkoztat spolitika f elemei s int zked sei
Foglalkoztatáspolitika fő elemei és intézkedései szabályozása

Célja: A hazai humán-erőforrásban rejlő növekedési potenciál kiaknázása, a munkaerő-állomány növelése és az aktivitás ösztönzése

Legfontosabb intézkedések

 • Egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak módosítása

 • Szociális ellátórendszer munkára ösztönző átalakítása

 • Korhatár előtti nyugdíjazás megszüntetése

 • Álláskeresési ellátások jogosultsági feltételeinek szigorítása

 • Munkavállalásra ösztönzés az adórendszer átalakításával


Foglalkoztat spolitikai int zked sek v ls gid szakban
Foglalkoztatáspolitikai intézkedések válságidőszakban szabályozása

 • Munkahelyteremtés forrásainak 5-szörösére emelése Keresletélénkítés a célzott járulék-kedvezmények körének bővítésével (Start-Bónusz kártya bevezetése)

 • Fiatalok esélyteremtésének kiszélesítése

  • Vállakozás-ösztönzési program

  • Gyakornoki program a tanulószerződéssel rendelkezőknek

 • A munkaerőpiac rugalmasságának javítása (Mt. módosítás)

 • Képzési szerkezet modernizálása, a duális szakképzés előtérbe helyezése

 • Közfoglalkoztatás új rendszerének kidolgozása


Munkaer piac foglalkoztat s ltal vez relt k pz s
Munkaerő-piac, foglalkoztatás által vezérelt képzés szabályozása

A munkaerő-piaci változásokra gyorsan reagáló, jó minőségű szakképzési kapacitásokra van szüksége.

A Kormány a versenyképesség fokozása érdekében új szakképzés-fejlesztési koncepciót fogadott el 2011 májusában; a rendszer jelentős része már 2012 szeptemberétől működik.

A gazdasági kamara vezetésével évente meghatározzák területi egységenként (19 megye + főváros), hogy mely szakképesítésekre, mekkora tanulólétszámmal lesz szükség.

Előre tervezhető a szakember-kibocsátás a beruházások számára.

A képzési rendszer moduláris, szélesebb alapú iskolai képzésre a későbbi továbbképzés, specializált tudás megszerzése rövidebb ideig tart.

13


Szab lyoz s t rv nyek
Szabályozás - Törvények szabályozása

 • Alaptörvény

 • Köznevelési törvény

 • Felsőoktatási törvény

 • Szakképzési törvény

 • Tankönyvpiac rendjéről szóló törvény

 • Felnőttképzési törvény

 • Szakképzési hozzájárulásról szóló törvény


Korm ny szint szab lyoz s rendeletben
Kormány szintű szabályozás rendeletben szabályozása

 • Állami szak és felnőttképzési szerv - Nemzeti Munkaügyi Hivatal

 • Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

  • gyakorlati képzés

  • gyakorlati képzés és szakmai vizsga ellenőrzés

  • Országos képzési jegyzék

  • szakmai követelménymodulok

  • szakmai vizsgáztatás, vizsgaszervezési engedély

  • szakképzés megkezdése és folytatása

  • pályaorientáció és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadás

  • pályakövetési rendszer

  • szakmai vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatás

  • szakmai bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartása

  • szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét

  • Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerintit


3 oktat si rendszer s szakk pz si feln ttk pz si int zm ny strukt ra a demogr fiai v ltoz sok

3. Oktatási rendszer és szakképzési, felnőttképzési intézmény struktúra, a demográfiai változások


Alapelv
Alapelv intézmény struktúra, a demográfiai változások

 • szakképzettség szerezhető

  • iskolai rendszerű oktatásban (14-21 éves kor)

  • piaci alapon szervezett felnőttképzésben

 • iskolai rendszerben az első szakképzettség megszerzése ingyenes


Szakk pz s magyarorsz gon

Felsőfokú oktatás intézmény struktúra, a demográfiai változások

Egyetem, főiskola

Szakképzés Magyarországon

Szakiskola

(11-12-13. évfolyam szakképzési szakasz)

Szakiskola

HID

Középfokú oktatás

Szakképző iskolák

Szakközépiskolai oktatás

(13-14. évfolyam)

Szakképzési szakasz

Szakiskolai oktatás

(10-11. évfolyam)

Szakképzési szakasz

Munkaerőpiac

Szakközépiskolai

(9–12. évfolyam)

általánosan művelő

Szakasz+szakmai képzés

érettségivel zárul+munkakör

Gimnáziumi

általános képzés(9–12. évfolyam)

érettségivel zárul

Szakiskolai oktatás

(9- évfolyam általánosan művelő szakasz)

FelnőttképzésIskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmények

Alapfokú oktatás

Általános iskola

Szakképzés Magyarországon


A k z p s fels oktat st szakk pz st jellemz tendenci k
A közép- és felsőoktatást, szakképzést jellemző tendenciák

Az 1990-es évek óta zajló folyamatok jellemzői:

 • az érettségit adó középiskolák expanziója

  (ISCED-3A nemzetközi rendszerhez illesztett)

 • a felsőoktatási intézmények expanziója

 • a szakiskolák iránti érdeklődés csökkenése

  (ISCED-2C-3C)

 • a felnőttképzésben való részvétel elmarad az EU-s átlagtól


Az iskolai rendszer szakk pz s lehet s gei
Az iskolai rendszerű szakképzés lehetőségei tendenciák

A szakiskolai képzés

 • a 9. évfolyam elvégzése után a 10-11. szakmáknál a 11-13. évfolyamon,

 • 2010-től meghatározott szakképesítéseknél a 8. évfolyam elvégzése után a 9-11. évfolyamon („előrehozott szakképzés”) történik,

 • 2012-től gyakorlat orientált szakképzés kezdődik,

 • 2013-tól kötelező.


Iskolai rendszer szakk pz s szakk z piskol ban
Iskolai rendszerű szakképzés szakközépiskolában tendenciák

Szakközépiskolai képzés

 • 2012-ig az érettségi vizsgát követően a képzés idejétől függően a 13-15. évfolyamon.

  Az érettségire felkészítő szakaszban szakmacsoportos alapozó ismeretek oktatása is folyik, és ez az ismeretkör szakmacsoportonként egy-egy választható érettségi vizsgatárgyat jelent.

 • 2013-tól 9-12 évfolyamon ágazatonként felkészítés az érettségire és egy munkakörre, majd a 13. évfolyamon szakképzés.


Iskolai rendszer feln ttoktat s
Iskolai rendszerű felnőttoktatás tendenciák

 • Tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban.

 • Állami támogatással.

 • Elsődleges funkciója: „második esély” biztosítása.

 • A nappali tagozatos képzéssel azonos képzési és kimeneti követelmények alapján.

 • Döntően a nappali képzés folytató intézmények esti-levelező tagozatain.


T rs gi integr lt szakk pz k zpontok
Térségi integrált szakképző központok tendenciák

A térségi integrált szakképző központ gazdaságos szervezési megoldás.

Célja:

 • szakképzés jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése,

 • szakképzés jobban tudjon igazodni a munkaerő-piac elvárásaihoz,

 • lehetőség biztosítása a külön forrásokhoz.


Feln ttk pz s
Felnőttképzés tendenciák

A felnőttképzés keretében

 • köz- és felsőoktatási intézmények kiegészítő tevékenységként,

 • magáncégek,

 • nonprofit szervezetek, egyesületek,

 • államilag támogatott képző központok folytatnak szakképesítésre történő felkészítést.

  Munkaügyi központnál regisztráció szükséges.

  Az államilag elismert szakképesítéseknél a képzés tartalmi

  és kimeneti követelményét a miniszteri rendeletben kiadott

  szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák.Szakmastrukt ra
Szakmastruktúra tendenciák

 • Állam által elismert szakképesítések

  A képzések garantált minőségét az Országos képzési jegyzék biztosítja, amely jogszabályban határozza meg az államilag elismert szakképesítések szakmai tartalmát, amelyre épülnek a szakmai és vizsgakövetelmények.

 • Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítések

  • Hatósági

  • Kötött foglalkozás

   Egyéb szakképesítés (nyelv….)


Szakk pes t sek egym sra p l se az j strukt r ban
Szakképesítések egymásra épülése az új struktúrában

 • Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít.

 • Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít.

 • Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok / szakképesítés / rész-szakképesítés / elágazás moduljaira épül, meghatározza, újabb munkakör ellátására képesít.


Szakk pes t sek k re
Szakképesítések köre struktúrábanOkj szakmacsoportok

1. Egészségügy struktúrában

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6.Elektrotechnika- elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10 Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-idegenforgalom

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

22 közszolgálat

OKJ SZAKMACSOPORTOK


Szakk z piskolai gazatok

Egészségügy struktúrában

Szociális

Pedagógia

Képző- és iparművészet

Előadóművészet I.

Zeneművészet

Bányászat

Épületgépészet

Gépészet

Műszerészet

Villamosipar és elektronika

Távközlés

Informatika

Vegyipar

Vegyész

Építőipar

Könnyűipar

Faipar

Nyomdaipar

Közlekedésépítő

Közlekedés

Közlekedésgépész

Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Közgazdaság

Ügyvitel

Kereskedelem

Vendéglátóipar

Turisztika

Rendészet

Optika

Szépészet

Mezőgazdasági gépész

Erdészet és vadgazdálkodás

Mezőgazdaság

Kertészet és parképítés

Földmérés

Élelmiszeripar

Sport

Előadóművész II.

Szakközépiskolai ágazatokTl that rendszer
Átlátható rendszer struktúrában

 • Moduláris rendszer

 • Kompetencia alapú

 • Komplex szakmai vizsga a munkakör betöltéséhez

 • Gyakorlat központú, duális rendszerű


A követelménymodulok és a tananyagegységek kapcsolata struktúrában

Cél 1.

Feladatprofil 1.

F

F

Feladatok

C

C

Tananyagegység 1.

Követelménymodul 1.

TM

TM

T

T

Tanulói

munkaforma 1.

C

C

Tulajdonságprofil 1.

TM

TM

F

F

Tananyagegység 2.

C

C

Követelménymodul 2.

T

T

TM

TM

Tananyagegység 3.

Tulajdonságok

F

F

C

C

Tananyagegység 4.

maximális képzési idő

TM

TM

Követelménymodul 3.

T

T

C

C

Tananyagegység 5.

TM

TM

F

F

C

C

Követelménymodul 4.

T

T

Tananyagegység 6.

TM

TM

?

~15% szabad

Követelmények

Kompetenciaprofil

Képzési program

34

2012.11.24.


A korm ny priorit sai a szakk pz sben
A kormány prioritásai a szakképzésben struktúrában

 • A szakmunkásvégzettség, a kétkezi munka vonzóvá tétele.

 • A duális képzés szerepének növelése.

 • A gyakorlati képzés arányának növelése.

 • HÍD program bevezetése.

 • A 8. osztályt követő 3 éves szakmunkásképzés általánossá tétele.

 • A szakiskolák szerepének növelése a társadalmi felzárkóztatásban.

 • Az első szakma megszerzésének továbbra is ingyenes biztosítása az iskolai rendszerű képzésben.

 • Szakmai ellenőrzés bevezetése.


A k pz s s vizsg ztat s alapvet dokumentumai
A képzés és vizsgáztatás alapvető dokumentumai struktúrában

 • Országos Képzési Jegyzék (OKJ),

 • A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei,

 • A szakképesítések központi programjait, felváltja a kötelező kerettanterv,

 • Az iskolák helyi szakmai programjai, felsőoktatási intézmények képzési programjai,

 • A felnőttképző intézmények képzési programjai.


K pz s
Képzés struktúrában

 • Új, államilag támogatott elem, hogy a szakmai képzési gyakorlatot lehetőleg vállalatoknál, valós üzemi termelési körülmények között kell teljesíteni az alapozó képzés után.

 • Biztosítja a munkaadó által igényelt szakmai kompetenciák jobb elsajátítását. (Hasonló módon működik a német duális szakképzés rendszere.).


A vid ki n k szerepe kiemelt
A vidéki nők szerepe kiemelt struktúrában

 • Mindezek tudatában segít családjának, saját magának és környezetének

 • Sok nő tevékenysége országosan összeadódik

 • Szerepének beteljesülése visszahat az országos tendenciákra


K sz n m a megtisztel figyelmet

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! struktúrában

Modláné Görgényi Ildikó

NMH SZFI főigazgató-helyettes

[email protected]

2012.11.24.

39


ad