hastane nfeks yon kontrol kom tes n n organ zasyonu ve g revler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ORGANİZASYONU VE GÖREVLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ORGANİZASYONU VE GÖREVLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ORGANİZASYONU VE GÖREVLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ORGANİZASYONU VE GÖREVLERİ . Dr. Şafak KAYA Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı. Hastane İnfeksiyonlarının Önemi . 19. yy’dan beri önemli bir sağlık sorunu Hastanede yatarak tedavi gören hastaların; Gelişmiş ülkelerde %5-10

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ORGANİZASYONU VE GÖREVLERİ' - linh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hastane nfeks yon kontrol kom tes n n organ zasyonu ve g revler

HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ORGANİZASYONU VE GÖREVLERİ

Dr. Şafak KAYA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

hastane nfeksiyonlar n n nemi
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • 19. yy’dan beri önemli bir sağlık sorunu
 • Hastanede yatarak tedavi gören hastaların;
  • Gelişmiş ülkelerde %5-10
  • Gelişmekte olan ülkelerde %25 oranında görülür
 • ABD’de
  • Yılda en az 30.000 kişi yaşamını yitirir
  • Hastanede kalış süresinin hasta başına 7-10 gün uzar
  • Yılda 5-10 milyar dolar ek maliyet
slide3
Tanı ve sağaltım amacı ile uygulanan çeşitli,
  • İnvaziv girişimler
  • Operasyonlar ile insan yaşamı uzamakta ve yaşam kalitesi artmaktadır
 • Öte yandan bu girişimler nedeni ile dirençli mo. İle oluşan hastane infeksiyonları oluşmakta ve yaşamı tehdit etmektedir
slide4
Bir hastanedeki enfeksiyon kontrol programının kalitesi, o hastanenin tüm bakım standartlarını yansıtır
 • İyi bir infeksiyon kontrol programı,
  • Hastane infeksiyonlarını
  • Hastanede kalış süresini
  • Bakım masraflarını azaltır
 • Gelişmekte olan ülkelerde durum farklıdır
 • İnfeksiyon kontrol programı ya hiç yoktur ya da henüz başlangıç halindedir
slide5
Gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemindeki olumsuzlukları etkileyen faktörler;
 • Yerel yönetimler konuyu sorun olarak görmemektedirler
 • Sağlık harcamalarının ciddi ekonomik kısıtlamalar altında olduğu ülkelerde konuya yeteri kadar önem verilmemektedir
 • Antibiyotiklere dirençli bakterilerle oluşan hastane infeksiyonlarının sağaltımı için alt yapı kaynaklar yetersizdir
slide6
Hastaneler kalabalık, personel sayısı ve eğitimi yetersizdir
 • Hastaların ekonomik yetersizliği vardır
 • Bu sorunları düzenleyecek yasal eksiklikler vardır
 • Klinik ve laboratuvarlar arasında iletişim eksikliği vardır
 • Geniş spektrumlu antibiyotikler rahatça yazılıp kullanılabilmektedir
hastane kk organizasyonu ve g revleri
Hastane İKK Organizasyonu ve Görevleri
 • Tüm önlemlere karşın Hastane İnfeksiyonları (Hİ) özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir
 • Hastanelerde “sessiz bir salgın” olarak benimsenen Hİ nasıl önlenebilir???
 • Mikroplardan arınmış hastane düşünülebilir mi???
hastane kk organizasyonu ve g revleri1
Hastane İKK Organizasyonu ve Görevleri
   • Hastaların kişisel özellikleri
   • yaş
   • altta var olan gerçek hastalığı
   • gördüğü sağaltım vb, zemin hazırlayıcı olduğundan

Hİ’ları tümüyle elemine edilemese de en az %20-50’sinin önlenebilir olduğu bilinmelidir

 • 1800’lerden bu yana önem kazanan, loğusa hummasının doğum yapan kadınlara hastanede hekim yada tıp öğrencilerinden bulaştığı gösterilmiştir
hastane kk organizasyonu ve g revleri2
Hastane İKK Organizasyonu ve Görevleri
  • CDC, Hİ bilimsel temellerinin;
  • Düzenlenlemesi
  • Geliştirilmesi
 • Yaygınlaştırılabilmesi amacı ile 1970 yılında Birinci Uluslararası Hastane İnfeksiyonları Konferansı’nı düzenlemiştir
 • Her 10 yılda bir yinelemektedir
hastane kk organizasyonu ve g revleri3
Hastane İKK Organizasyonu ve Görevleri
  • İKK’nin yararlarının görülmesi açısından
   • Kuveyt’te bir hastanede 1977’de %26 olan Hİ hızı 1978’de oluşturulan birim ile
   • 1980’de %5,6
 • 1984’de %0,7’ye düşmüştür
 • ABD’de hemen hemen tüm hastanelerde İKK bulunmakta ve hastanelerde merkezi karar ve politika üretim kurulları olarak çalışmaktadır
hastane kk organizasyonu ve g revleri4
Hastane İKK Organizasyonu ve Görevleri
 • Genel olarak İKK’unda yer alabilecek kişilerin;
 • Karizmatik ve kendi grubunun temsilcisi olabilecek
 • İyi ilişkiler kurabilen
 • Konusunda uzman
 • Kurul ve çalışmaları ile yakından ilgilenen, özelliklerde olması gerekir
hastane kk organizasyonu ve g revleri5
Hastane İKK Organizasyonu ve Görevleri

EKK aşağıdaki üyelerden oluşur;

 • Yöneticinin görevlendireceği bir başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı
 • Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisi
 • Dahili tıp bilim dallarından tercihen iç hastalıkları uzmanı
 • Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı
 • Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar temsilcisi
 • Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürlüğü
 • Enfeksiyon kontrol hekimi
 • Enfeksiyon kontrol hemşiresi
 • Eczane sorumlusu
 • Hastane müdürü
kk nun g revleri
İKK’nun görevleri
 • Hastane koşullarına uygun bir program geliştirilmelidir

Bunun için;

  • Ülke koşulları ve teknolojileri göz önüne alınmalı
 • Model örneklerden yararlanılmakla birlikte bunlar alınıp aynen uygulanmamalıdır
   • Oluşturulacak kurul;
   • İnsan gücü
   • Yatak sayısı
   • Ağırlıklı birimler
   • Donanım
   • Var olan gereçler ve kullanıcıları
   • Yerel gelenek ve görenekler vb. gibi hastanenin kendi özelliklerine uygun olarak bir program oluşturmalıdır.
kk nun g revleri1
İKK’nun görevleri

İKK’nun geliştireceği “İnfeksiyon Kontrol ve Korunma Programı”

kapsamında:

 • Hastane çalışanlarına ön eğitim ve hizmet içi eğitim verilmesi
 • Hasta bakımı uygulamaları için standart geliştirilmesi
 • Kullanılan araç-gereçlerin kullanımına ilişkin yönergeler geliştirilmesi
 • Sorunlu kısımların saptanması, iyileştirme programlarının geliştirilmesi
kk nun g revleri2
İKK’nun görevleri
 • Antibiyotik kullanım ilkelerinin saptanması
 • Dezenfektan seçim ve kullanım ilkelerinin geliştirilmesi
 • Sterilizasyon birimlerinin, hastanenin özeliklerine uygun duruma getirilmesi
 • Atıkların toplanma ve yok edilme yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Çalışanların sağlığı ile ilgili birimlerin oluşturulmasının desteklenmesi
kk nun g revleri3
İKK’nun görevleri

EKK’nin faaliyet alanları şunlardır;

 • Sürveyans ve kayıt
 • Antibiyotik kullanımının kontrolü
 • Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
 • Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları
 • Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü
kk nun g revleri4
İKK’nun görevleri

İKK çalışmalarını yürütebilmesi için

 • Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı
 • İnfeksiyon hastalıkları anabilim dalı
 • Arşiv ve dokümantasyon merkezi
 • Antibiyotik kontrol grubu
 • Sterilizasyon dezenfeksiyon kurulu
 • Hastane eczanesi
 • Ameliyathane sorumluluğu
 • Hastane çalışanları sağlık merkezi, gibi kurullarla iyi ilişkiler kurarak uyum içinde çalışmalıdır
nfeksiyon kontrol ekibi
İnfeksiyon Kontrol Ekibi
 • Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini EKK’ne sunmak

Personelin;

  • Mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek
  • Koruyucu tıbbi önerilerde bulunmak
  • Gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere EKK’ne teklifte bulunmak
nfeksiyon kontrol ekibi1
İnfeksiyon Kontrol Ekibi

Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki;

 • Antibiyotik kullanımını izlemek
 • Yönlendirmek
 • EKK’ne bilgi vermek
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek
kk toplant lar
İKK toplantıları
 • EKK, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç defa toplanır
 • EKK’nin üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir
 • EKK başkanlığını, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisi yürütür
kk kay tlar
İKK Kayıtları

İKK; sürveyans, korunma ve infeksiyon kotrolünü

izleyen programlar kapsamında;

Tüm çalışma ve kararlarını

Tüm gelişmeleri, geriye dönük incelemeler ileri

dönük iyileştirmeler açısından kayıtlara

geçirmelidir

Tüm servislerin sürveyans sonuçları kendilerine

iletilmelidir

Yazışmalar anlaşılır ve hastaneye özgü bir dilde

olmalıdır.

kk kay tlar1
İKK Kayıtları
 • Kurul tutanakları olası hasta-hastane ilişkilerine bağlı olası yasal tıpsal sorunlarda da önem taşır
  • Hastanelere karşı açılan davaların gidişi bu kurulun kayıtlarına bağlı olabilir
 • Ör: apandisit ameliyatından ölen bir kızın yattığı sürede yerlerin kuru paspas yapılıp yapılmadığı
 • Belgelerin gizliliği konusuna da dikkat çekilmektedir.
slide24
Sağlık hizmeti veren,
  • Doktor
  • Ebe
  • Hemşire
  • Diş hekimi
  • Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır
 • Bu personelin infeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve Hİ’nın yayılımı açısından önemlidir
sa l k personelinin izleminde temel noktalar
Sağlık personelinin izleminde temel noktalar

Sağlık çalışanlarının infeksiyondan korunması 3 amaca yöneliktir

 • Çalışanın sağlığının korunması
 • İş gücü kaybının önlenmesi
 • Hastane kökenli infeksiyonların önlenmesi
sa l k personelinin izleminde temel noktalar1
Sağlık personelinin izleminde temel noktalar

İzlemde temel noktalar;

 • Eğitim
 • Aşı ile önlenebilen infeksiyonlara karşı bağışıklama
 • Hasta sağlık personeli için alınacak önlemlerin belirlenmesidir.
sa l k personelinin e itimi
Sağlık personelinin eğitimi
 • Korunma önlemlerinde en önemli basamağın eğitim olduğu unutulmamalı
 • Tüm sağlık personeli çalıştığı bölgedeki infeksiyon riskler, bulaş ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmeli
 • Bu eğitim çalışması sırasında da sürdürülmelidir
sa l k personelinin ba klanmas
Sağlık personelinin bağışıklanması
 • Aşılama ile yalnız sağlık personelinin sağlığı korunmakla kalmaz aynı zamanda nozokomiyal geçiş de önlenebilir
 • Ayrıca bağışıklama her zaman olguların sağaltımdan daha ucuz bir yöntemdir
 • Advisory committee on ımmunization Practices (ACIP) yapılacak aşıların şeçimi konusunda bazı öneriler yayınlamıştır
sa l k personelinin ba klanmas1
Sağlık personelinin bağışıklanması

Hepatit B virüs aşısı:

Kan ve vücut sıvıları ile bulaş riski olan tüm sağlık personeline temas öncesi uygulanmalıdır

İnfluenza aşısı:

İnfluenza virüs imfeksiyonları, ılıman iklimlerde daha çok kış aylarında görülmekte ve hastane personeli arasında salgınlara yol açabilmektedir

Bu nedenle infekte olduğunda infeksiyonun tehlikeli olabileceği grup olarak bilinen

 • Uç yaşlarındaki hastalar
 • Kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlar
 • İmmün süprese hastalara bakım veren personele kış aylarına girerken aşı uygulanmalı
sa l k personelinin ba klanmas2
Sağlık personelinin bağışıklanması

Kızamık, kızamıkcık, kabakulak ve su çiçeği aşıları:

 • İnfeksiyon açısından duyarlı olan sağlık personeline uygulanmalıdır

Duyarlılığın araştırılmasında;

  • Hastalığı geçirme veya bağışıklama öyküsü
  • Özgül antikorların araştırılması kullanılabilir

Hepatit A virüs aşısı:

 • Hepatit A virüsü ile laboratuvar koşullarında çalışan duyarlı personel dışında önerilmemektedir
nfeksiyonu olan sa l k personelinin izlemi
İnfeksiyonu olan sağlık personelinin izlemi

Bu bölümde bir infeksiyon hastalığı geçirmekte olan sağlık personelinin

 • Alması gereken önlemler
 • Riskler incelenecektir
nfeksiyonu olan sa l k personelinin izlemi1
İnfeksiyonu olan sağlık personelinin izlemi

Gastrointestinal infeksiyonlar:

 • Personelde hastalığa neden olan patojenlerin hastanede yayılımı başlıca ellerle olmaktadır

Bu nedenle semptomları olan sağlık personelinin,

  • Hastayla doğrudan teması
  • Hastanın yiyeceği veya ağzına girecek materyale teması engellenmeli
nfeksiyonu olan sa l k personelinin izlemi2
İnfeksiyonu olan sağlık personelinin izlemi

Hepatit A:

 • Temel bulaşma yolu ağız yoludur
 • Dışkı ile yoğun şekilde virüs atılır
 • Nozokomiyal bulaşma henüz tanı almamış hastadan olabileceği gibi, tanısını almış olup ishali olan hastadan da olabilir
 • Nozokomiyal Hepatit A oldukça nadirdir
 • Sadece yenidoğan ve çocuk servislerinden bildirilmiştir
 • El yıkama, eldiven ve önlük önemli önlemlerdir
 • Salgın durumunda immünglobulinlerin yayılımı önleyebileceği belirtilmektedir
nfeksiyonu olan sa l k personelinin izlemi3
İnfeksiyonu olan sağlık personelinin izlemi

Hepatit B:

 • Temel bulaş yolu kan ve kan ürünleri ile parenteral ya da mukozal temas ile olmaktadır
  • En sık;
  • Yoğun bakım hemşireleri
  • Acil servis hemşireleri
  • Diş hekimleri
  • Cerrahlar
  • Laboratuvar personelin de bulaşma görülür
 • İğne batması şeklindeki yaralanmalar sonrası bulaşma olasılığı %30’dur
 • Herhangi bir perkutan yaralanma sonrası da sağlık personelinin bağışıklık durumu göz önünde bulundurularak proflaksi düzenlenir
nfeksiyonu olan sa l k personelinin izlemi4
İnfeksiyonu olan sağlık personelinin izlemi

Hepatit C:

 • Başlıca bulaşma yolu kan ve kan ürünleri olan hepatit etkenidir
 • İğne batması şeklindeki yaralanmalar sonrası bulaşma olasılığı %3-4’dür
 • Temas öncesi proflaksi için rutin önlemler dışında bir yöntem yoktur
 • Anti HCV pozitif kanla temas eden sağlık personelinin izleminde hemen temas sonrası anti HCV bakılması ve 6 ay süreyle anti HCV ve ALT seviyesi incelenir
slide36
Human Immunodeficiency Virus (HIV):
 • Kan veya kanlı vücut sıvılarının perkütan veya mukoza yoluyla teması sonrası bulaşan etkendir
 • HIV ile infekte kanla perkütan temas sonrası bulaşma riski yaklaşık %0,3’dür

Bulaşma riskinin fazla olduğu durumlar;

  • İğne veya perkütan yaralanmaya yol açan cisim üzerinde gözle görünür kan olması
  • İğnenin hastanın direkt ven ya da arterinden çıkmış olması
  • Derin yaralanmalar
  • Terminal dönemdeki hastanın kanı veya vücut sıvılarıyla temas olması