formatiranje teksta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formatiranje teksta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formatiranje teksta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Formatiranje teksta - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Formatiranje teksta. s tavimo neki naslov na Web stranicu (npr. "ALFA ROMEO ").  HTML razlikuje šest nivoa (veličina) naslova, a sledeća tab ela prikazuje svih 6 tagova i odgovarajuće naslove : <h1>ALFA ROMEO</h1> ALFA ROMEO <h2>ALFA ROMEO</h2> ALFA ROMEO <h3>ALFA ROMEO</h3> ALFA ROMEO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formatiranje teksta' - ling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formatiranje teksta
Formatiranje teksta
 • stavimo neki naslov na Web stranicu (npr. "ALFA ROMEO"). HTML razlikuje šest nivoa (veličina) naslova, a sledeća tabela prikazuje svih 6 tagova i odgovarajuće naslove:

<h1>ALFA ROMEO</h1>ALFA ROMEO

<h2>ALFA ROMEO</h2>ALFA ROMEO

<h3>ALFA ROMEO</h3>ALFA ROMEO

<h4>ALFA ROMEO</h4>ALFA ROMEO

<h5>ALFA ROMEO</h5>ALFA ROMEO

<h6>ALFA ROMEO</h6>ALFA ROMEO

formatiranje teksta1
Formatiranje teksta
 • po defaultu tekst je poravnat uz levu marginu. Ako želimo da naš naslov, ili bilo koji drugi element stranice, bude centriran, treba ga staviti između tagova <center> i </center>:

<center>OVO JE CENTRIRAN TEKST</center>

što daje slede:

OVO JE CENTRIRAN TEKST

formatiranje teksta2
Formatiranje teksta
 • ukoliko posebno ne naglasimo kojim fontom želimo da bude ispisan tekst na našoj stranici, browser će koristiti default font
 • osnovni tag kojim menjamo font na HTML stranici je

<font>

a on može imati tri atributa:

face, size i color.

formatiranje teksta3
Formatiranje teksta
 • atributom face definisan je tip fonta kojim želimo da naš tekst bude ispisan.
 • na jednoj stranici možemo koristiti i više različitih fontova.
 • pri tom treba voditi računa o tome da korisnik koji učitava našu stranicu mora imati instaliran taj font na svom računaru.
 • u suprotnom njegov browser će prikazati tekst u default fontu. Zato na svojim stranicama ne treba koristiti neke egzotične fontove, već koristiti samo široko rasprostranjene fontove.
formatiranje teksta4
Formatiranje teksta
 • ako hoćemo da naša stranica bude ispisana recimo “Verdana" fontom onda pišemo:

<font face=“Verdana"> ovde pišemo tekst. </font>

formatiranje teksta5
Formatiranje teksta
 • ako koristimo neke egzotičnije fontove onda bi trebalo navesti i nekoliko alternativnih fontova, jedan za drugim, odvojenih zarezom.
 • ako posetilac naše stranice na svom računaru nema instaliran prvi font sa liste, on će ga prikazati u sledećem sa liste, i tako dalje.
 • na primer:

<font face="Comic Sans MS,Arial,Courier">

formatiranje teksta6
Formatiranje teksta
 • primer nekoliko popularnih fontova koji se mogu koristiti na web stranicama:

VerdanaArialCourierBedrockTimes New RomanComic Sans MS

formatiranje teksta7
Formatiranje teksta
 • može se menjati i veličina slova, a ona se definiše preko size atributa.
 • HTML razlikuje 7 veličina slova kojaimaju vrednosti od 1 do 7
 • podrazumevana (default) veličina je 3.
 • ako su nam slova veličine 3 suviše mala možemo zadati veličinu slova 5:

<font size="5">

formatiranje teksta8
Formatiranje teksta
 • primer liste sa veličinama fonta od 1 do 7

veličina 1

veličina 2

veličina 3

veličina 4

veličina 5

veličina 6

veličina 7

formatiranje teksta9
Formatiranje teksta
 • atributom color menjamo boju teksta
 • za ovaj atribut važi isto pravilo kao i kod definisanja boja <body> tagom.
 • ako želimo da u nekom delu teksta promenimo boju fonta u crvenu onda pišemo:

<font color="#ff0000"> ovde pišemo tekst. </font>

formatiranje teksta10
Formatiranje teksta
 • uHTML dokumentima postoji mogućnost pisanja

podebljanim (bold ili strong) slovima kurzivom (italic),

mogućnost podvlačenja (underline) i precrtavanja (strike) teksta.

formatiranje teksta11
Formatiranje teksta

sledeća tabela prikazuje odgovarajuće tagove kao i rezultate njihove primene:

formatiranje teksta12
Formatiranje teksta
 • mogu se pisati i slova u indeksu ili eksponentu.
 • indeks se dodaje pomoću taga <sub>, eksponent pomoću taga <sup>
formatiranje teksta13
Formatiranje teksta
 • tekst se u browser-u automatski lomi na kraju reda
 • to nije dobro ako želimo da neke fraze budu cele u jednom redu
 • ovo se može postići umetanjem tog dela teksta izmedju tagova:

<nobr> ovde ide tekst koji se neće prelomiti na kraju reda </nobr>

formatiranje teksta14
Formatiranje teksta
 • ako je tekst prevelik da stane u jedan red na monitoru, na dnu prozora će se pojaviti horizontalni "klizač"  (scrollbar) i korisnik će morati skrolovati da bi ga pročitao
 • ako hoćemo da se red da se prelomi, ali na tačno određenom mestu, to možemo postići korišćenjem <wbr> taga.
 • ovaj tag ne zahteva završni tag
 • za razliku od <br> taga koji će obvezno prelomiti red, ovaj tag će prelomiti red samo ako je to neophodno tj. ako je tekst pre njega predugačak da bi stao u jedan red
 • ovaj tag omogućava da prelomite neku dugačku reč na kraju reda.
formatiranje teksta15
Formatiranje teksta
 • Kako možemo preći u novi red ili započeti novi odeljak?
 • kad pišemo tekst u Notepad-u prelazak u novi red se postiže pritiskom na taster ENTER
 • međutim ovo neće dovesti do prelaska u novi red i na našoj HTML stranici
 • da bi browser prešao u novi red, to mu moramo eksplicitno narediti odgovarajućim tagom
 • tag za prelazak u novi red je <br>
 • on ne zahteva odgovarajući završni tag
 • prelazak u novi odjeljak postiže se <p> tagom
 • on ima istu ulogu kao i <br> tag s tom razlikom što će napraviti mali razmak između redova
 • na kraju odeljka možemo staviti i njegov završni tag, no većina browsera ga ne zahteva, tako da ga možemo izostaviti
formatiranje teksta16
Formatiranje teksta
 • tekst se po defaultu poravnava uz levu marginu
 • centriranje odeljka ili poravnanje odeljka uz desnu marginu se postiže align atributom.
 • Align atribut može imati tri vrednosti:

left

center

right

formatiranje teksta17
Formatiranje teksta
 • odgovarajući tagovi za svako od navedenih poravnanja izgledaju ovako:

<p align="left">

<p align="center">

<p align="right">

formatiranje teksta18
Formatiranje teksta
 • ako prelazak u novi odeljak nije dovoljan da naglasimo prelazak na neku novu celinu u okviru naše stranice, najbolje rešenje bi bilo da povučemo jednu horizontalnu liniju
 • liniju možemo povući pomoću <hr> taga
 • ovaj tag crta tanku sivu liniju preko cele stranice
 • ako ne želimo da linija bude osenčena već potpuno crna stavimo atribut noshade
 • dimenzije linije možemo promeniti pomoću dva atributa:

size i width

atributom size određujemo debljinu linije u pikselima

atributom width određujemo dužinu linije ili u pikselima ili u postocima širine stranice

 • ovaj tag može sadržati align atribut kojem možemododeliti iste vrednosti kao i za odeljak
 • boju linije možemo odrediti pomoću color atributa na već opisani način za definisanje boja u HTML dokumentima.
formatiranje teksta19
Formatiranje teksta
 • na primer:

želimo da povučemo neosenčenu crvenu liniju koja će biti centrirana i čija će debljina iznositi 6 piksela a pružaće se preko 50% širine stranice:

<hr noshade align="center" size="6" width="50%" color="#ff0000">

formatiranje teksta20
Formatiranje teksta
 • u editorima teksta tipka "TAB" služi za uvlačenje (engl. indent) teksta tj. za ostavljanje određenog broja praznih mjesta na početku reda (obično se uvlači prvi red pasusa)
 • u Notepad-u možemo uvući red pritiskanjem tipke "TAB" međutim ovo neće imati nikakvog efekta na tekst koji će biti prikazan u browser-u
 • u HTML dokumentu možemo uvući red za određeni broj mesta korišćenjem oznake:&nbsp;
 • ova oznaka ostavlja jedno prazno mesto
formatiranje teksta21
Formatiranje teksta
 • ako hoćemo da ostavimo pet praznih mesta stavimo pet ovakvih oznaka jednu za drugom:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

primer paragrafa
Primer paragrafa

<html>

<head>

<TITLE> HTML Primer</TITLE>

</head>

<body>

<H1>HTML Uvod</H1>

<P>Ovo je primer prvog paragrafa.

Koji se radi u okviru formatiranja teksta.

</P>

<P>Drugi paragraf.</P>

<P ALIGN=CENTER>

Ovo je centrirani paragraf

</P>

</body>

</html>

primer osnovnih tagova u html
Primer osnovnih tagova u HTML

<HTML>

<HEAD><TITLE>Primeri osnovnih tagova</TITLE></HEAD>

<BODY>

<H2><P ALIGN=CENTER> HTML</P> </H2>

<HR>

<P ALIGN=LEFT>

HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik cije osnove svako moze da sebrzo savlada. </P>

<HR>

<P ALIGN=RIGHT>

Svaki put kada krstareci internetom naletite na neku zanimljivu stranicu , a ne znate kako jenapravljena, njen izvorni HTML kod mozete pogledati ako u liniji menija odaberete: View ->Source (ili View -> Page Source u Netscape Navigatoru).</P>

primer osnovnih tagova u html1
Primer osnovnih tagova u HTML

<HR>

<P ALIGN=CENTER>HTML se koristi i u okviru<BR>

ASP stranica<BR>

JSP stranica, <BR> Zajedno sa JavaScriptom <BR> ili PHP jezikom <BR>

ili nekim drugim script jezikom</P>

<HR>

<P ALIGN=CENTER>HTMLje

<DIV ALIGN=LEFT>hiper-</DIV>

<DIV ALIGN=CENTER>tekst-</DIV>

<DIV ALIGN=RIGHT>Markup jezik.</DIV>

Kad savladate osnove HTML-a mozete preci na upoznavanje JavaScripta </P>

</BODY>

</HTML>

formatiranje teksta primer
Formatiranje teksta - primer

<HTML>

<BODY style=”background-color: #ccff33;”>

<p> <b> podebljani tekst </b> </p>

<p><big>tekst pisan vecim slovima </big> </p>

<p><i> iskriviljen text </i> </p>

<p> <small>tekst pisan manjim slovima </small> </p>

<p>Ovaj tekst je<sub>pisan kao indeks </sub> </p>

<p>Ovaj tekst je<sup>pisan kao eksponent </sup> </p>

</BODY>

</HTML>

rad sa prelomom linije
Rad sa prelomom linije

<html>

<head><title> Rad sa prelomom linije </title>

</head>

<body>

<nobr>

<h1>Hajde skroluj, skroz na desno, dok se ne vidis sve sto pise u ovom redu...</h1>

</nobr>

</body>

</html>

rad sa fontovima
Rad sa fontovima

<html>

<head><title> Rad sa fontovima</title>

</head>

<body>

<P>

The <FONT FACE="Arial, Helvetica, Geneva" SIZE="+1"><A

HREF=“Biblioteka.html">Biblioteka</A></FONT>

ima dogovor sa caffe-om

<FONT FACE="Arial, Helvetica, Geneva" SIZE="+1"><A

HREF="caffe.html">caffe</A></FONT>

da Vas tokom nedelje osvezava

<FONT FACE="Arial, Helvetica, Geneva" SIZE="+1"><A HREF=“kafaiznenadjenja.html">kafom iznenadjenja</A></FONT>

</P>

</body>

</html> HREF je tag za link