slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Christianshavns Port PowerPoint Presentation
Download Presentation
Christianshavns Port

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Christianshavns Port - PowerPoint PPT Presentation

ling
95 Views
Download Presentation

Christianshavns Port

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Christianshavns Port Vagthuset er opført i 1724 som portnerens bolig ved Christianshavns Vagt. Huset har været militær vagtbygning fra 1857 til 1916. Huset blev flyttet i 1936, og samtidig blev to tilbygnin-ger mod nord revet ned.

 2. Vagthuset og ”Skibet” 1900

 3. Portnerens bolig Efter tegning fra 1754 af S. C. Gedde Kopi i bymuseet

 4. Torvegade ved volden 1934 - • Huset til venstre kaldtes ”Skibet”

 5. Vagthuset – ”Acciseboden” • I 1936 skulle Torvegade udvides og det blev nødvendigt at flytte Vagthuset 14 meter mod Nord.

 6. Volden graves af

 7. Der skulle kun 8 mand til at flytte huset

 8. Efter flytningen 1936 Bemærk stenmarkeringen i volden, der viser Chr. IV´s gamle vold

 9. Vagthuset – ”Acciseboden” Vagthuset ligger på Torvegade ved volden - tæt ved stedet, hvor Christianshavns Port lå, som blev nedlagt i 1856

 10. I 1856 blev volde og forsvarsanlæg opgivet og volden mellem Christianshavn og Amager blev rekreativt område. I 1920 opstillede Københavns Vejvæsen kilometerstene, hvor byens porte stod. På Christianshavn står stenen nøjagtigt hvor Christianshavns Port stod.

 11. Christianshavns Port

 12. Christianshavns Port

 13. Christianshavns Port Christianshavns Port lå, hvor Torvegade skærer gennem voldanlægget. Den første blev opført i 1668, den næste kom i 1724 og var ganske flot udstyret - endda allermest mod Amager - med sandstensdekorationer. Man betragtede porten mod Amager som den mindst betydningsfulde, idet det kun var "Amagerbønderne" som passerede den på vej til byen med grøntsager.

 14. Amagerport ca. 183011meter lang og 4 meter bred og høj og dermed den mindste af Københavns Porte

 15. Christianshavns Port og kunsten I 1723 blev etagen ovenover porten bygget på til vagtstue

 16. Christianshavns Port og kunsten

 17. Christianshavns Port og kunsten Broen over voldgraven er fra 1628 Maleri af J. Rasch og H.H.Eegberg - 1749

 18. Christianshavns Port og kunsten Huset på Ravelinen er bygget 1728 som kontrolsted for indførsel af varer Akvarel af C. W. Eckersberg - 1809

 19. Christianshavns Port og kunsten Ravelinen Mellem 1857 og 1872 blev broerne tl Ravelinen afløst af dæmninger

 20. Amagerport og kunsten Den oprindelige Accisebod – afgiftsbod – fra 1718 lå på Amagerbrogade 10-12 , den blev revet ned i 1913