Bey n anatom s kanlanmasi ve fonks yonu
Download
1 / 81

BEY?N ANATOM?S?, KANLANMASI ve FONKS?YONU - PowerPoint PPT Presentation


 • 3743 Views
 • Updated On :

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU. Dr. Havva TURAÇ CİNGÖZ Prof. Dr. Hatice UĞURLU. Sunum Planı:. Beynin yüzeyel yapıları Limbik sistem Bazal ganglionlar Ventriküler yapılar Beyincik ve beyin sapı Beynin kanlanması Venöz drenaj ve venöz sinüsler. Beynin Yüzeyleri. Gyrus. Sulcus.

Related searches for BEY?N ANATOM?S?, KANLANMASI ve FONKS?YONU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BEY?N ANATOM?S?, KANLANMASI ve FONKS?YONU' - lindsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bey n anatom s kanlanmasi ve fonks yonu

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU

Dr. Havva TURAÇ CİNGÖZ

Prof. Dr. Hatice UĞURLU


Sunum plan
Sunum Planı:

 • Beynin yüzeyel yapıları

 • Limbik sistem

 • Bazal ganglionlar

 • Ventriküler yapılar

 • Beyincik ve beyin sapı

 • Beynin kanlanması

 • Venöz drenaj ve venöz sinüsler


Beynin y zeyleri
Beynin Yüzeyleri

Gyrus

Sulcus

FissürBeynin st yan y zeyi1
Beynin Üst Yan Yüzeyi

Frontal lob

 • Presantral girus, büyük kortikal somatomotor

  (motor homonculus)

  alanı içerir.


Frontal lob
Frontal Lob

 • 4. alanı girus presentralisteki primer motor alandır.

 • 6. alan, premotor alan, sadece sekonder motor alanı içerir.

 • 8. alan, frontal göz alanı göz hareketleri ile ilgilidir.


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu

Primary Motor Cortex/ Precentral Gyrus

Broca’s Area

Orbitofrontal Cortex

Olfactory Bulb

Modified from: http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg


Frontal lob1
Frontal Lob

 • Gyrus frontalis inferiorda 44.-45. alanlar

  ( Broca) konuşmanın motor alanıdır.

 • Prefrontal korteks duyuların assosiasyon merkezidir.


Frontal lob2
Frontal Lob

 • Tümör veya kafa travması nedeniyle prefrontal korteks zedelendiği zaman hasta kabul edilmiş sosyal davranış biçimlerine kayıtsız kalır.

 • Karar verme ve yargılama yeteneklerini yitirir.


Beynin st yan y zeyi2
Beynin Üst Yan Yüzeyi

Parietal lob

 • Postsantral gyrus,

  büyüksomatik

  duysal kortikal

  alan buradadır.


Parietal lob
Parietal Lob

 • 1., 2. ve 3. alanlar gyrus postsentralisteki

  primer duyu alanlarıdır.

 • Talamusun ventral posteromedial ve posterolateral çekirdeklerinden lifler alır.

 • Diğer alanlar duyu ya da multimodal assosiasyon alanlarıdır.


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu

Primary Somatosensory Cortex/ Postcentral Gyrus

Somatosensory Association Cortex


Beynin st yan y zeyi3
Beynin Üst Yan Yüzeyi

Oksipital lob

 • Dış yüzeyi diğer yüzeylere göre daha küçüktür.

 • Lunat oluk korteksin vizüosensoryal alanlarını sınırlar.


Oksipital lob
Oksipital Lob

 • 17. alan primer görme alanıdır.

 • 18. ve 19. alanlar görmenin assosiasyon alanlarıdır.


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu

Primary Visual Cortex

Visual Association Area


Beynin st yan y zeyi4
Beynin Üst Yan Yüzeyi

Temporal Lob

 • 41. alan primer işitme

 • 22-42. alanlar işitmenin assosiasyon alanıdır .


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu

PrimerİşitmeAlanı

Wernike Alanı


Beynin medial y zeyi
Beynin Medial Yüzeyi

 • Longitudinal yarık ve falks serebri ile ayrılır.

 • Korpus kallozum

 • Forniks

 • Singulat girus

 • Parietooksipital oluk

 • Kalkarin oluk


Beynin alt y zeyi
Beynin Alt Yüzeyi

 • Orbital yüzey

 • Tentorial yüzey

 • Parahippokampal girus

 • Lingual gyrus

 • Unkal gyrus


Bazal ganglionlar
Bazal Ganglionlar

 • Gri cevherin simetrik subkortikal alanlarıdır.

 • Lentiform çekirdek

  Putamen Korpus striatum

  Globus pallidus

 • Kaudat çekirdek

 • Klaustrum


Bazal ganglionlar1
Bazal Ganglionlar

 • Ekstrapiramidal sistemi oluştururlar.

 • Postür ve hareketin temelini oluştururlar.


Rinensefalon ve limbik sistem
Rinensefalon ve Limbik Sistem

 • Olfaktor bulbus

 • Olfaktor yollar

 • Ön delikli cevher

 • Unkus

 • Dentat gyrus

 • Girus hipokampus

 • Habenular trigon

 • Amigdala


Limbik sistem
Limbik Sistem

 • Kişinin korunması ve türün devamlılığının sağlanmasına yardımcı bir sistemdir.

 • Serebral korteksin birçok yerinden uyarılar alır.


Limbik sistem1
Limbik Sistem

Hippokampus

 • Hipotalamus ve temporal lob alanları ile bağlantılıdır.

 • Hippokampus hafıza ve uzaysal problem çözmede hayati rol oynar.


Limbik sistem bozukluklar
Limbik Sistem Bozuklukları

 • Olfaktor halusinasyonlar

 • Duygusal değişimler

 • Depresyon

 • Hafıza bozuklukları

 • Kluver- Bucy sendromu

 • Temporal lob epilepsisi


Diensefalon arabeyin
Diensefalon (Arabeyin)

 • Talamus

 • Hipotalamus

 • Subtalamus

 • Epitalamus


Diensefalon arabeyin1
Diensefalon (Arabeyin)

Talamus:

 • Sensorial, motor, limbik, multimodal çekirdekleri içerir.

 • Ağrı algılanması ve duyuların ince ayrıntılarının algılanmasında önemlidir


Diensefalon arabeyin2
Diensefalon (Arabeyin)

Talamik sendrom:

 • Ani gelişen tek taraflı anestezi, daha sonraki dönemde sıcak, soğuk ve iğne batması gibi duyulara hassasiyet eşiğinin yükselmesi

 • Kalıcı yanma ve sıkıntı verici ağrılar


Diensefalon arabeyin3
Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus:

 • Otonom, istemli fonksiyonları üstlenir.

 • Beslenme merkezini uyarır.

 • Vücut ısısının düzenlenmesinden sorumludur.

 • Sıvı alımını ayarlar.


Diensefalon arabeyin4
Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus

 • Hipofiz ön lob sekresyonlarını etkileyerek üreme, büyüme, tiroid ve adrenal korteks sekresyonlarını içeren endokrin fonksiyonları düzenler.

 • Biyolojik ritmi düzenler.


Diensefalon arabeyin5
Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus lezyonlarında:

 • Sürekli uyku halinden komaya kadar seyreden klinik

 • Uygunsuz ADH sendromu

 • Diabetes insipitus


Diensefalon arabeyin6
Diensefalon (Arabeyin)

Subtalamus:

 • Bazal ganglionlarla afferent ve efferent lif uzantıları içerir.

 • Lezyonunda: Vücudun bir yarısını içeren kol ve bacaklarda düzensiz kasılmalar gözlenir.(Hemiballismus)


Beyin sap ve beyincik serebellum
Beyin Sapı ve Beyincik(Serebellum)

 • Pons ve bulbusu içerir

 • Çok sayıda inen ve çıkan yol ve çekirdek içerir


Beyin sap n n damarlanmas
Beyin Sapının Damarlanması

 • A. İnferior posterior serebelli

 • A. İnferior anterior serebelli

 • A. Superior serebelli

 • A. Cerebri posterior

 • A. Pontini


Beyin sap lezyonlar
Beyin Sapı Lezyonları:

 • Medial medullar sendrom

 • Lateral medullar(Wallenberg) sendrom

 • Bazal pontin sendromları

 • Benedikt sendromu


Serebellum
Serebellum

 • Archeocerebellum: Flocculonoduler lob denge ile ilgilidir.

 • Palaeoserebellum: Yüzme, yürüme gibi klişeleşmiş hareketlerle ilişkilidir.

 • Neoserebellum: İnce hareketleri koordine eder.


Serebellar lezyon bulgular
Serebellar lezyon bulguları:

 • Hipotoni ve ataksi

 • Denge bozuklukları

 • Nistagmus

 • Asinerji (koordinasyon kaybı)

 • Dismetri

 • İstemli hareketlerde tremor

 • Disdiadokinezi


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu
ÖZET

 • Primer görme alanı: Oksipital lobda

 • Motor homonculus: Frontal lobda, presentral girus

 • Postsentral gyrus: Parietal lobda, primer duyu alanı

 • Bazal ganglionlar: Globus pallidum, putamen, caudat nukleus, ekstrapiramidal sistem


Ventrik ler sistem
Ventriküler Sistem

 • Beyin dokusu içinde ependim hücreleri ile örtülü ve BOS ile dolu boşluklardır


Ventrik ler sistem1
Ventriküler Sistem

Bu boşluklar:

 • İki ventriculus lateralis

 • Ventriculus tertius

 • Aquaductus serebri

 • Ventriculus quartus


Ventrik ler sistem2
Ventriküler Sistem

 • 4. Ventrikül çatısının üst kısmında serebellum yer alır.

 • Serebelluma ait kitle lezyonları ya da bu bölgedeki enfarkt sonrası oluşan ödem ile serebellum 4. ventriküle bası yapar.

 • Bunun sonucunda akut obstrüktif hidrosefali gelişebilir.


Ventik llerin kanlanmas
Ventiküllerin Kanlanması

A. Choroideaanterior

 • A.Carotisinternanın dalı

  A.a. Choroideaposterolateralis

 • A. Cerebriposteriorun dalı

  A. Choroideaposteromedialis

 • A. Cerebriposteriorun dalı

  A. İnferiorposteriorserebelli


Beyin zarlar ve bo luklar
Beyin zarları ve Boşluklar

Zarları:

 • Duramater

 • Araknoid

 • Piamater

  Boşlukları:

 • Epidural alan

 • Subdural alan

 • Subaraknoid alanSerebrospinal s v bos
Serebrospinal Sıvı (BOS)

 • Beynin mekanik destekçisidir.

 • İyon bileşimini düzenler.

 • Metabolitleri taşır.

 • Basınç değişikliklerinden koruma sağlar.

 • BOS hacmi 150 ml, günlük 400-500 ml üretimi mevcut.


Serebrospinal s v bos1
Serebrospinal Sıvı (BOS)

Normal BOS

 • Renksiz, kokusuz, berrak

 • Basınç: 70-190 mm su

 • Hücre: 0-5 lenfosit

 • Protein: ≤50 mg/ dl

 • Glikoz: 50-75 mg/dl


Beyn n kanlanmasi
BEYNİN KANLANMASI

 • Vücuttaki toplam kanın %18’i, vücut ağırlığının sadece % 2’sini oluşturan beyni besler.

 • Akciğerler ile alınan O2’ nin % 20’si beyne gider.

 • Beyne oksijen ulaşımı durursa:

 • 15 sn altında şuur kaybolur.

 • 5 dk üzerinde ise geri dönüşümsüz hasar meydana gelir.


Serebrovask ler hastal k
Serebrovasküler Hastalık

 • İnme (strok) vasküler yapıdaki tıkanıklık ya da kanama nedeniyle ortaya çıkar.

 • Toplum içindeki nörolojik yetersizliğin en başta gelen nedenidir.

 • Gelişmiş ülkelerde 3. sıklıktaki ölüm nedenidir.


Beynin arteryel beslenmesi
Beynin Arteryel Beslenmesi

Willis poligonu:

 • 2 internal karotid arter

 • Baziler arter

 • 1 anteriorkominikan arter

 • 2 posteriorkominikan arter


Beynin arteryel beslenmesi1
Beynin Arteryel Beslenmesi

 • Poligonun varyasyonları sıktır:

 • Posterior kominikan arter tek veya çift taraflı oldukça geniş

 • Posterior serebral arter de ilk çıkış yerinde çok dar

 • Anterior kominikan arter eksik, çift ya da ince olabilir.


Beynin arteryel beslenmesi2
Beynin Arteryel Beslenmesi

 • Arterler ilk çıkış yerlerinde beynin ön yüzüne oldukça yakındır.,

 • Besleyecekleri parankime girmeden önce subaraknoid bölgede seyrederler.

 • Her bir ana damar belli bölgeyi sınır bölgesi diye adlandırılan ( watershed) yere kadar besler.


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu

Ana Serebral arterler

İnternal carotid arter

Common carotid arter

Vertebral arter

Sol Subclavian arter

Arcus aorta


Beynin arteryel beslenmesi3
Beynin Arteryel Beslenmesi

Vertebral Arter:

 • Beyin sapı

 • Serebellum

 • Oksipital lob

 • Talamusun bir kısmı

  Karotid arterler: Geriye kalan kısmı besler.


Baziler arter
Baziler arter

 • Her iki vertebral arter birleşir, baziler artere dönüşür.

 • Baziler arter sağ ve sol posterior serebral arterlere ayrılır.


Vertebrobaziler arter hastal
Vertebrobaziler arter hastalığı

 • Vertigo

 • Ataksi

 • Disartri

 • Disfazi

 • Bulantı, kusma

 • Çift görme*


Karotid arter ve dallar
Karotid Arter ve Dalları

 • Posterior kominikan arter

 • Anterior koroidal arter

 • Oftalmik arter

 • Orta serebral arter

 • Anterior serebral arter


Karotid arter hastal
Karotid arter hastalığı

 • Karşı tarafta kuvvet kaybı ve sensorial kayıp

 • Afazi

 • ApraksiOrta serebral arter
Orta Serebral Arter

 • Serebrum lateralinin yüzeyel ve derin birçok kısmını besler.


Orta serebral arter tutulumunda
Orta serebral arter tutulumunda:

 • Karşı vücut tarafında daha çok yüz ve de kolu etkiler.

 • Bacakta belirgin güçsüzlük olmayabilir.


Anterior serebral arter
Anterior Serebral Arter

 • Anterior frontal lob ve uzanabildiği kadar serebral hemisferin medial kısmını besler.


Anterior serebral arter tutulumu
Anterior serebral arter tutulumu:

 • Karşı bacakta güçsüzlük ve sensorial kayıp

 • İki taraflı anterior serebral arter tutulumunda frontal lobların bilateral etkilenmesi olur ve akinetik mutizm gelişebilir.


Posterior serebral arter
PosteriorSerebral Arter

 • Oksipital lob

 • Temporal lobun bazal yüzü

 • 3. ve lateral ventrikülün koroid pleksuslarını besler

 • Lezyonunda görme etkilenir.


Homonculus ve artreyel dola m
Homonculus ve artreyel dolaşım

Anterior

serebral arter

Orta serebral arter

Posterior serebral arter


Serebrovask ler hastal k1
Serebrovasküler Hastalık

 • Boyun bölgesindeki internal karotis arter tek taraflı tıkanırsa, oftalmik arter bağlantısı sayesinde tıkanan kısmın distali eksternal karotid arterden beslenebilir.


Serebrovask ler hastal k2
Serebrovasküler Hastalık

 • Tıkanıklık ani değilde yavaş gelişirse, anastomotik bağlantılardan kan akımının yeterince çalışabilmesi için gerekli kompensatuar mekanizmalar işleyebileceğinden, enfarkt gelişme riski daha az olacaktır.


Ven z drenaj
VENÖZ DRENAJ

 • Serebral venler, venöz sinüsler, durada bulunan meningeal venler ve kafa kemiği içinden geçen diploik venler sayesinde olmaktadır.

 • Diğer vücut venlerinden farklı olarak buradaki venlerde kapakçık yoktur ve seyirlerinde arterlere eşlik etmezler.


Nternal drenaj
İnternal Drenaj

 • Serebrumun içi büyük serebral vene (Galen veni) dökülür.

 • Ön beyin bazalinin drenajını sağlayan bazal venler (Rosenthal veni) de Galen venine dökülür.


Ven z sin sler
Venöz Sinüsler

 • Duranın iç ve dış yaprağı arasında bulunan kanallar dural sinüs olarak bilinirler.

 • Tüm dural sinüsler internal juguler ven

  ya da pterigoid pleksusa boşalırlar.

 • Ekstrakranial venler ile bağlantı sağlayan emisser venler de sinüslere boşalır.


Beyin anatomisi kanlanmasi ve fonksiyonu
Özet

 • Beyin total kanın %18 ‘ini alır

 • Watershed alanlar…

 • Willis poligonu: Baziller arter, İnternal carotid arter, anterior- posterior kominikan arter

 • Ventriküller !!!


Kaynaklar
Kaynaklar

 • Stephen G.Waxman, Korrelatif Nöroanatomi, LAGNE

 • Prof. Dr.Murat Emre, The Netter Collection of Medical Illustrations, Sinir Sistemi, Anatomi ve Fizyoloji, NETTER

 • http://www.med.harvard.edu

 • http://medstat.med.utah.edu

 • http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg