Minimum voorwaarden monitoring GMP + :2006 - PowerPoint PPT Presentation

lindley
minimum voorwaarden monitoring gmp 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minimum voorwaarden monitoring GMP + :2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minimum voorwaarden monitoring GMP + :2006

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Minimum voorwaarden monitoring GMP + :2006
133 Views
Download Presentation

Minimum voorwaarden monitoring GMP + :2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Minimum voorwaarden monitoring GMP+ :2006 Productschap Diervoeder Liebe Vellenga | Hoofd BKB

 2. Inhoud • Waarom monitoring (algemeen)? • Door wie? • Op basis waarvan? • Waarom minimum voorwaarden opnemen in de GMP+standaarden? • Wie bepaald welke de minimum voorwaarden zijn? • Waarop moet worden onderzocht en in welke producten? • Is het een star, weinig flexibel of dynamisch systeem? • Hoe vindt de aanpassing van de GMP+-eisen plaats? • Wordt rekening gehouden met de voorwaarden die gesteld worden door de andere internationaal erkende systemen, zoals QS, OVOCOM?

 3. Waarom vindt Monitoring in diervoeders plaats (algemeen) en op basis waarvan? • T.g.v. de productnormen die gelden (wettelijk/bovenwettelijk)(zie volgende dia) • N.a.v. productspecificaties die zijn opgesteld (producent/leverancier, afnemer/gebruiker • N.a.v. garantie en/of leveringsvoorwaarden die gelden • N.a.v. afspraken met ketenpartijen (bijv. Salmonella monitoring in diervoeders o.b.v. afspraken met de pluimveesector) • O.b.v. de bedrijfsspecifieke HACCP analyse • N.a.v. incidenten (PCB’s, Botfragmenten) • T.b.v. factfinding (Dioxine)

 4. GMP scheme Animal FeedProduct standards

 5. Door wie?Monitoring of Undesirable substances • Samples taken by : • Government 500 (based on EU regulation) • Feed companies 50.000 (based on HACCP) • Product Board Animal Feed 1.000 (verification)

 6. Monitoring Undesirable substances • Mycotoxines 3.000 • Heavy metals 2.000 • Pesticides 2.000 • Microbials 42.000 • Meat and Bone meal 1000 • TOTAL per Year 50.000 • In database US 350.000 data

 7. Waarom minimum voorwaarden opnemen in de GMP+standaarden? • Monitoring in de ons omringende landen (België, Duitsland) wordt al geëist. • Uitwisselbaarheid van GMP+ met OVOCOM en QS wordt mogelijk • In de praktijk wordt de monitoring zeer verschillend uitgevoerd • De ketenpartijen hechten hier grote waarde aan Door de minimumvoorwaarden in de GMP+ standaarden op te nemen bereiken we de gewenste •  uniformiteit en transparantie • Het diervoederbedrijf blijft echter zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het diervoeder.

 8. Wie bepaald welke de minimum voorwaarden zijn? Het betrokken diervoederbedrijfsleven! Dit gebeurt op basis van de gegevens die: • In de Database Ongewenste Stoffen zijn opgenomen (DOS) • In de generieke risicobeoordelingen zijn opgenomen (productieproces en eigenlijke(HACCP)risicobeoordeling) • die bedrijven zelf verzameld hebben • die in de Literatuur te vinden zijn

 9. Waarop moet worden onderzocht en in welke producten? Het gaat om de Chemische en (Micro) biologische ongewenste stoffen in de navolgende productgroepen • Granen en daarvan afgeleide producten en bijproducten (edapeb) • Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten edapeb • Zaden van peulvruchten edapeb • Knollen en wortels edapeb • Overige zaden en vruchten edapeb • Voedergewassen en ruwvoedergewassen • Overige planten edapeb • Melkproducten • Producten van Landdieren, mineralen • Vis en andere zeedieren edapeb • Diversen (o.a. Bakkerij- en deegwaren, zoetwarenindustrie,

 10. Is het een star, weinig flexibel of dynamisch systeem? Het is een dynamisch systeem, waarbij het diervoederbedrijf zelf berekent hoe hoog de monitoringsfrequentie moet zijn. Hierbij wordt rekening worden gehouden met het: • Productievolume (V) • Herkomst/historie van het product (h 1- 0,5 - 0,25) • Herbesmettingskans (b 1t/m5) • “ernst” van de contaminant (schadelijk voor mens/dier/milieu) + maatschappelijke relevantie (e 1t/m5) Freq. = (√ V) /100 * h * b * e

 11. Hoe vindt de aanpassing van de GMP+-eisen plaats? (1) Stap 1: opstellen van protocollen per productgroep Protocol1: Te onderzoeken ongewenste stoffen per voedermiddel

 12. Hoe vindt de aanpassing van de GMP+-eisen plaats? (2) • Stap 2: Adhoc overleggroep • Stap 3: Afstemmen CKD en CCvDD, evt. QS en OVOCOM • Stap 4: Voorhangen (bijv. 1-2 maanden) • Stap 5: PDV bestuur • Stap 6: Implementatie en publicatie

 13. Wordt rekening gehouden met de voorwaarden die gesteld worden door de andere internationaal erkende systemen, zoals QS, OVOCOM? • Ja, zie eerder.

 14. Zijn er • ????