Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lukács János Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lukács János Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében

Lukács János Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Lukács János Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lukács János Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében

 2. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Kik válaszoltak a kérdőívre? Az aktív kamarai tagok 20%-a.

 3. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Kiket könyvvizsgálnak? A társaságok 18,5%-ánál (54 732 cégnél) készült audit.

 4. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Mire terjedt ki az audit?

 5. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Kinek az érdekében végzi a könyvvizsgálatot?

 6. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Fő kérdések? 1. Milyen tartalmú könyvvizsgálati szerződéseket kötnek, és miben látják azok idő előtti felmondásának okait? 2. Hogyan végzik munkájukat, milyen könyvvizsgálati módszereket alkalmaznak? 3. Mitől függ a könyvvizsgálati jelentésük minősítése? 4. Melyek a leggyakoribb könyvelési, beszámoló összeállítási hibák? 5.Milyen gondokkal, problémákkal, törvényi ellent-mondásokkal találkoztak könyvvizsgálatuk során?

 7. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Hogyan jut megbízáshoz, ügyfélhez? 1. Könyvelőkön, illetve könyvelő cégeken keresztül: 70% 2. Eddigi ügyfelei ajánlására: 62% 3. Korábbi üzleti kapcsolatainak köszönhetően: 40% 4. A cég ügyvédjének közbenjárására: 37% 5. Baráti kapcsolat révén: 35% 6. Meghívásos pályázat miatt: 8% 7. Közbeszerzési pályázat útján: 4% 8. Külföldi anyavállalat ajánlatára: 4% 9. Hirdetésre jelentkezett: 3%

 8. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Hány évre kötik a szerződést? Tényleges Kívánatos Öt évnél hosszabb: 6%14% Öt éves: 47%58% Négy éves: 4% Három éves: 15% 16% Két éves: 5% Egy éves: 23%

 9. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Mikor kötik a szerződést? • A tárgyév • I. negyedévében 23% • II. negyedévében 42% • III. negyedévében 16% • IV. negyedévében 19% • A tárgyévet követő év • Negyedévében ? • negyedévében ?

 10. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Mitől függ a könyvvizsgálati díj?

 11. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Könyvvizsgálati díjak

 12. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében A könyvvizsgálat legalacsonyabb díjai? Minőségellenőrzésre kiválasztottak 30%-nál a legkisebb díj 100 eFt alatti, a legmagasabb díjtétel 20%-nál 300 eFt alatti (volt 80 eFt-os is!) 50%-nál 300-700 eFt közötti, 30%-nál 1 mFt fölötti.

 13. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Megbízása lejárta előtti szerződésbontás A megkérdezettek 49%-nál fordult már elő ilyen eset. a)47%-ban a könyvvizsgáló kezdeményezésére Indokok: megbízási díjkifizetés elmaradása, megfelelő tájékoztatás és együttműködés hiánya, a feltárt szabálytalanságok súlya és gyakorisága, nem tudott volna tiszta záradékot adni stb. (kockázat, konfliktus) b) 53%-ban a megbízó kezdeményezésére Indokok: nem tiszta jelentés, új tulajdonos, új vezetés, új könyvelő, konkurens könyvvizsgáló aláajánlása, nem indokolja stb. (átalakulás, értékhatár, nyelvismeret)

 14. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében A könyvvizsgálat időráfordításai Külön díjazás ellenében megbízójánál elvállalt feladatok: számviteli, üzletviteli, pénzügyi, gazdasági és adótanácsadás; peres eljáráskor szakértői munka; pályázatírás; belső ellenőrzés; oktatás; elemzés; számviteli politika, illetve különféle szabályzatok elkészítése.

 15. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Előző könyvvizsgáló által végzett munkák felhasználása

 16. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Könyvvizsgálati módszerek

 17. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Könyvvizsgálati módszerek A kamarai tagok 21%-ának nincs e-mail címe (háromnegyede szüneteltető)

 18. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Könyvvizsgálati módszerek

 19. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Könyvvizsgálói észrevételek

 20. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Könyvvizsgálói záradék

 21. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Téves minősítési indokok

 22. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Téves minősítési indokok

 23. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Téves minősítési indokok

 24. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Téves minősítési indokok

 25. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Törvények közötti ellentmondások • Eltérő fogalmak, értelmezések, elbírálások, állásfoglalások • használata • - Nem szektorsemleges adórendszer • - Fölösleges aktiválási kényszer • Az adózás előtti eredmény és az adóalap fölöslegesen túlzott • eltérítése • Adóelőlegek fizetésének rendszere és év végi feltöltésük, illetve • ezek szankciói • - Az Áfa arányosítása • A könyvvizsgáló választásának időpontja és a kétéves kivárási • ideje • Az adótörvények prioritása miatt a számvitel háttérbe szorul, így • a beszámoló valódisága is megkérdőjeleződik • Az új törvények bevezetését nem előzi meg semmiféle • hatásvizsgálat

 26. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Problémák, gondok A megbízók szükséges, de fölösleges kiadásnak és formálisnak tekintik a kötelező könyvvizsgálatot, nem veszik komolyan, nem érzik előnyeit, hasznosságát, megkérdőjelezik szükségességét; A könyvvizsgálati díj alacsony szintje Hiányzik egy általánosan elfogadott irányár, kamarai piacvédelem, társadalmi elismertség, rang; Az egyre növekvő minőségellenőrzési követelmények, a tényleges könyvvizsgálatra alig marad idő. A felelősség súlya és mértéke; Egymás alá kínálnak a könyvvizsgálók, egyenlőtlen piaci verseny a multinacionális cégekkel. A beszámoló, a könyvvezetés, a kockázatok és az ügyletek eltérő minősítése, megítélése, a megbízó mindig talál olyan konkurens könyvvizsgálót, aki tiszta záradékot ad számára; Sok a csak aláíró és így az üzleti megbecsülésünket is rontó könyvvizsgáló.

 27. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Problémák, gondok A megbízók jogkövető magatartásának hiánya Nehéz bebizonyítani a színlelt szerződéseket, a fiktív ügyleteket a transzferárakat A könyvelő munkájának minősége, felkészületlensége, illetve a vezetők együttműködésének hiánya, a könyvvizsgáló észrevételek, javaslatok figyelmen kívül hagyása Az állandóan változó törvények értelmezése és a könyvvizsgálati standardok nyomon követése Kevés a kamara által nyújtott szakmai-módszertani támogatás, könyvvizsgálói gyakorlat és tapasztalatátadás, a könyvvizsgáló magára hagyottnak érzi magát, melyen nem tud segíteni a kötelező továbbképzések érdektelen témái, az előadások alacsony színvonala és a konzultációs testület sem A könyvvizsgálati programok bonyolultsága, magas ára A Cégbíróság semmilyen ellenőrzést, illetve szankciót nem alkalmaz a könyvvizsgálati kötelezettség be nem tartása miatt (2006-ban az 50 millió Ft feletti árbevétellel rendelkező társaságok 78%-ának a beszámolójához csatoltak könyvvizsgálói jelentést, 2007-ben már csak 73%-ához)

 28. Könyvvizsgálati tapasztalatok egy felmérés tükrében Problémák, gondok Nyelvismeret és nemzetközi gyakorlat hiánya A megbízók túlzott, téves elvárásai a könyvvizsgálóval szemben (tanácsadás, adószakértés, adóellenőrzés, adóminimalizálás, számviteli feladatok ellátása, belső ellenőrzés, 100%-os hibátlansági garancia), a kamarának tájékoztatni kellene a megbízókat arról, hogy mi a könyvvizsgáló feladata, módszerei és mik a könyvvizsgálattal szembeni követelmények („népnevelés”) Belső ellenőrzés hiánya Az ellenőrizetlen vagy rosszul auditált bázis évi adatok A túl korai vagy túl késői mérlegkészítési időpontok A megbízók a könyvvizsgálathoz szükséges anyagokat a szerződésben rögzített határidőhöz viszonyítva késve bocsátják a könyvvizsgáló rendelkezésére A megbízók tőkehiányos gazdálkodása és hitelképesség megfelelési kényszere több kompromisszumra készteti a könyvvizsgálót, mint amit a szakmai tudása megengedné A konfliktus kezelése a tulajdonosok, a vezetők és a könyvelők között