Download
dr in grzegorz maniarski n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr inż. Grzegorz Maniarski PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr inż. Grzegorz Maniarski

dr inż. Grzegorz Maniarski

171 Views Download Presentation
Download Presentation

dr inż. Grzegorz Maniarski

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Przewaga systemów CAD 3D – zmniejszenie czasu pracy konstruktora dr inż. Grzegorz Maniarski

 2. Wstęp • Nowo powstający produkt w fazie projektowania wykorzystuje: • 50% części pochodzących z istniejących konstrukcji; • około 30% wymagających modyfikacji lub adaptacji; • 20% nowych części.

 3. Wstęp • Skrócenie czasu powstawania produktu jest możliwe: • poprzez zastosowanie technik ułatwiających i automatyzujących poszczególne fazy rozwoju produktu; • dzięki komputerowej integracji danych wynikających z przygotowanych modeli produktów i procesów ich wytwarzania oraz sposobów i środków produkcji; • wykorzystanie bazy danych, które umożliwią sprawne tworzenie dokumentacji w projektowaniu jak i dokumentów niezbędnych w produkcji.

 4. Wstęp Skrócenie czasu projektanta, kontrolę procesów wytwarzania na każdym etapie rozwoju produktu począwszy od powstania idei w głowie projektanta, a skończywszy na dostarczeniu gotowego wyrobu odbiorcy osiągnąć możemy poprzez zastosowanie: zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE np. CATIA, Pro/Engineer, SDRC–IDEAS, MES, SolidWorks

 5. Wstęp Rys. 1. Wykorzystanie systemów CAx w procesie rozwoju i projektowania

 6. Projektowanie w oparciu o systemy CAD 2D i 3D Rys 2. Projektowanie oparte na systemie CAD 2D

 7. Projektowanie w oparciu o systemy CAD 2D i 3D Rys 3. Projektowanie oparte na systemie CAD 3D

 8. Oszczędność czasu konstruktora - przykład Gotowe złożenie Rys 4. Złożenie AutoCad 2D

 9. Oszczędność czasu konstruktora - przykład Zmiana konstrukcyjna powiększenie średnicy wałka

 10. Oszczędność czasu konstruktora - przykład Tworzenie dokumentacji od nowa

 11. Oszczędność czasu konstruktora - przykład Gotowe złożenie Rys 5. Rozwiązanie CATIA V5R16

 12. Oszczędność czasu konstruktora - przykład Zmiana konstrukcyjna powiększenie średnicy i długości wałka Rys 5. Rozwiązanie CATIA V5R16

 13. Oszczędność czasu konstruktora - przykład kliknięcie Rys 5. Rozwiązanie CATIA V5R16

 14. Oszczędność czasu konstruktora - przykład Rys 5. Rozwiązanie CATIA V5R16

 15. Zmiana spowodowała kolizję - przebudowa drugiego podzespołu korpusu

 16. Podsumowanie Projektowanie opierające się na systemach 3D (model 3D) stało się podstawą rozwoju produktu. Skrócenie czasu projektanta osiąga się poprzez automatyczne generowanie dokumentacji płaskiej, powiązanie ze zintegrowanym wytwarzaniem CAM. W zaawansowanych systemach CAD/CAM można nie tylko tworzyć dokumentację, ale także symulowaćcały proces technologiczny.

 17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Przewaga systemów CAD 3D – zmniejszenie czasu pracy konstruktora dr inż. Grzegorz Maniarski