slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ИНФОРМАЦИЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ИНФОРМАЦИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

ИНФОРМАЦИЯ. за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 201 2 ГОДИНА. БЮДЖЕТ 201 2 ГОДИНА. Брой ученици - 2 64 дневна форма /към 3 1 . 12 .201 2 г./ Деца в ПИГ – 52 ; Училище 4 6 0 910 лв.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ИНФОРМАЦИЯ' - linda-neal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив

ПРЕЗ

2012 ГОДИНА

201 2
БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА
 • Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.12.2012г./
 • Деца в ПИГ – 52;
 • Училище 460 910лв.

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА :

 • Храна 16672 лв.
 • Добавка за МТБ 6 245 лв.
 • Ресурсно подпомагане 258 лв.
 • Целодневна организация: 21 350 лв.
 • Учебници 15 192 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2011 г. 53913лв.

от тях целеви средства:

- целодневна организация 2 339 лв.

- учебници 2700 лв.

- Мярка БСЧ 1 665 лв.

slide3
ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
201 26
СБРЗ 2012 година
 • Общо за персонала 1002лв.
 • Педагогически персонал 1 093лв.
 • Непедагогически персонал 580лв.
31 12 2012
Преходен остатък към 31.12.2012 год.

Всичко преходен остатък: 57 820лв, в т.ч.

Остатък от бюджета 54 651лв

Целеви средства: 3 169лв

 • учебници 2 311лв
 • храна 796лв
 • ресурсно подпомагане 62лв
slide11
Проект “УСПЕХ”
 • Преведена сума по проекта 11 100 лв
 • Временен безлихвен заем от бюджетна сметка 5 482лв

ВСИЧКО: 16 582лв

 • Отчет по параграфи:

Заплати 100 3 718лв

по трудово правоотношение 101 3 718лв

Задължителни осигуровки – работодател 500 814лв

за ДОО 551 448лв

за учителски фонд 552 152лв

здравно-осигурителни 560 178лв

вноски допълнително задълж.осиг. 580 36лв

Издръжка 1000 9 935лв

Материали 1015 9 446лв

Разходи за външни услуги 1020 489лв

Придобиване на ДМА 5200 2 115лв

Компютри и хардуер 5201 2 115лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 16 582лв

slide12

Благодаря

за вниманието!

ad