การพัฒนาระบบหมอครอบครัว
Download
1 / 73

??????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 435 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาระบบหมอครอบครัว และงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก จังหวัดชัยภูมิ. นำเสนอโดย นายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ. ชัยภูมิ. แผนที่จังหวัดชัยภูมิ. 16 อำเภอ. ข้อมูลด้านประชากร. โครงสร้างประชากร จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2555. 1,129,800 คน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3269507

การพัฒนาระบบหมอครอบครัวการพัฒนาระบบหมอครอบครัว

และงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

จังหวัดชัยภูมิ

นำเสนอโดย นายชัยวัฒน์ ทองไหม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ชัยภูมิ


3269507
แผนที่จังหวัดชัยภูมิการพัฒนาระบบหมอครอบครัว


3269507

16 การพัฒนาระบบหมอครอบครัวอำเภอ


3269507
ข้อมูลด้านประชากรการพัฒนาระบบหมอครอบครัว

โครงสร้างประชากร จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2555

1,129,800 คน

หญิง

ชาย


3269507
ข้อมูลด้านสุขภาพการพัฒนาระบบหมอครอบครัว

 • อัตราเกิด ตาย และเพิ่มต่อประชากรพันคน จังหวัดชัยภูมิ ปี 2550 – 2554


3269507
ข้อมูลด้านสาธารณสุขการพัฒนาระบบหมอครอบครัว

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ

 • โรงพยาบาลศูนย์ ขนาด550 เตียง1แห่ง

 • โรงพยาบาลชุมชนขนาด90 เตียง1แห่ง

  ขนาด60 เตียง5แห่ง

  ขนาด30 เตียง8แห่ง

  เตียงรวม 1,180เตียง สัดส่วนเตียง : ประชากร 1 : 954

 • รพ.สต. / ศสม. 168/3 แห่ง

 • รพ.เอกชน 2 แห่ง


3269507

โครงสร้างตามภารกิจแยกตามระดับบริการ โครงสร้างตามภารกิจแยกตามระดับบริการ

-ระดับ S (1แห่ง) :ร.พ.ชัยภูมิ- ระดับ M2 (4แห่ง): ร.พ.ภูเขียว, ร.พ.แก้งคร้อ, ร.พ.หนองบัวแดง,ร.พ.จัตุรัส- ระดับ F1(1แห่ง) : ร.พ.บำเหน็จณรงค์ - ระดับ F2 (9แห่ง) : ร.พ.คอนสาร, ร.พ.เกษตรสมบูรณ์, ร.พ.บ้านแท่น,ร.พ.คอนสวรรค์, ร.พ.บ้านเขว้า, ร.พ.เนินสง่าร.พ.เทพสถิต,ร.พ.ภักดีชุมพล,ร.พ.หนองบัวระเหว - ระดับ F3 (1แห่ง):ร.พ.ซับใหญ่


3269507
ข้อมูลด้านสาธารณสุข โครงสร้างตามภารกิจแยกตามระดับบริการ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • แพทย์ 129 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 8,722

 • ทันตแพทย์ 75 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 15,001

 • เภสัชกร 99 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 11,365

 • พยาบาลวิชาชีพ 1,381 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 815

  (รวมพยาบาลวิชาชีพของรพ.สต.)

 • เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. 557 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 2,020

  (ไม่รวมพยาบาลวิชาชีพ)


3269507
ข้อมูลสาธารณสุขระดับพื้นที่ข้อมูลสาธารณสุขระดับพื้นที่

 • แพทย์ 89 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 9234

 • พยาบาลวิชาชีพ 252 คน อัตราส่วน/ประชากร 1 : 3261

 • นสค. (สหวิชาชีพ) 692 คน อัตราส่วน/ประชากร 1: 1188

  (ไม่รวมรพ.ชัยภูมิ)


3269507

การเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นการเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งที่จำเป็น

ใน รพ.สต. และศสม.


3269507
การส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็นการส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็นในรพ.สต.และศสม.

 • สนับสนุนบุคลากรลงในรพ.สต. ปี 53-55

 • นวก.สาธารณสุข 43 คน

 • พยาบาลวิชาชีพ 27 คน

 • นักการแพทย์แผนไทย 5 คน

 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน

 • เจ้าพนักงานทันตฯ 11 คน

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข 56 คน


3269507
การส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็นการส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็นในรพ.สต.และศสม.

 • จำนวนรพ.สต./ศสม.168/3 แห่ง

 • ผ่านเกณฑ์ Ontop payment

  ประเภท 1 100 บาท/หน่วย 0 แห่ง

  ประเภท 2 A50 บาท/หน่วย 78 แห่ง

  B 48 บาท/หน่วย 53 แห่ง

  C 44 บาท/หน่วย 29 แห่ง

  ไม่ผ่าน 7 แห่ง


3269507
ครุภัณฑ์การส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็นตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต./ศสม.

 • รพ.สต.ขนาดใหญ่/ศสม27/3 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 27/3 แห่ง คิดเป็น 100%

 • รพ.สต.ทั่วไป 141 แห่ง

  ผ่านเกณฑ์ 141 แห่ง คิดเป็น 100%


3269507
2.การส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็น พยาบาลเวชปฏิบัติใน รพ.สต. / ศสม.


3269507
การกระจายบุคลากรการส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็น


3269507
การกระจายบุคลากรการส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็น


3269507
3. การส่งเสริมกำลังคนและการสนับสนุนสิ่งจำเป็นแพทย์ที่ปรึกษาใน รพ.สต. / ศสม.


3269507
การแพทย์ที่ปรึกษาในรพ.สต./การแพทย์ที่ปรึกษาในรพ.สต./ศสม.

 • จำนวนรพ.สต./ศสม.168/3 แห่ง

 • แพทย์ในรพช. ทั้งหมด 89 คน

 • จำนวนรพ.สต./ศสม.ที่มีแพทย์ออก OPD 32 แห่ง

 • รพ.สต.ที่ยังไม่ได้วางระบบที่ปรึกษา 0 แห่ง

  ทุก รพ.สต. /ศสม. มีแพทย์ที่ปรึกษาประจำ รพ.สต. /ศสม.


3269507
สัดส่วนการแพทย์ที่ปรึกษาในรพ.สต./สัดส่วนการแพทย์ที่ปรึกษาในรพ.สต./ศสม.

 • แพทย์ 1 ท่านต่อ 1 รพ.สต. 0 แห่ง

 • แพทย์ 1 ท่านต่อ 2 รพ.สต. 114 แห่ง

 • แพทย์ 1 ท่านต่อ 3 รพ.สต. 36 แห่ง

 • แพทย์ 1 ท่านต่อ 4 รพ.สต. 18 แห่ง


3269507
4. สัดส่วนการแพทย์ที่ปรึกษาในรพ.สต./ความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบาย


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การดูแลเด็กและสตรี

 • พัฒนารพ.สายใยรักระดับทอง 100%

 • พัฒนาศักยภาพจนท.ด้านบริการ

 • ประกวดนวัตกรรมการดูแลแม่และเด็ก

 • พัฒนาตำบลนมแม่โดย SRT ในโครงการสายใยรัก

 • มีแผนพัฒนาขยายตำบลนมแม่ในอีก 3 อำเภอในปี 2556


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การดูแลผู้สูงอายุ

 • คัดกรองผู้สูงอายุ

 • สนับสนุนกายอุปกรณ์

 • ประกวดชมรมผู้สูงอายุ

 • ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ

 • จัดบริการตาม Core packet


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การดูแลผู้ด้อยโอกาส

 • จัดบริการและดูแลผู้ด้อยโอกาส

 • สนับสนุนกายอุปกรณ์

 • พัฒนา OM (ผู้พิการทางสายตา)

 • พัฒนาศักยภาพจนท.ในการดูแลผู้ด้อยโอกาส

 • สนับสนุนนักกายภาพทุกรพ.

 • พัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ โดยนักกายภาพ และสหวิชาชีพ


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การป้องกัน และบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานการณ์ด้านการบำบัด (๑ ต.ค.๕๕ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖)

- ระบบสมัครใจบำบัด เป้าหมาย ๒,๔๕๐ คน ผลงาน ๓๗๙ คน

(ร้อยละ ๑๕.๔๖ )

- ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย ๑,๐๖๑ คน ผลงาน ๓๗๖ คน

(ร้อยละ ๓๕.๔๓ )

- ระบบต้องโทษบำบัด เป้าหมาย ๒๐๐ คน ผลงาน ๔๖ คน

(ร้อยละ ๒๓.๐๐)

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการดำเนินงานด้านการติดตามหลังการบำบัดยาเสพติด ปี ๒๕๕๖

เป้าหมาย...จำนวน ๗,๒๘๗ คน

ผลงาน ๓,๔๙๔ คน (ร้อยละ ๔๗.๙๔)

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๖

๑.ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน แบบบูรณณาการกับ

ศพส.จ.ชย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.ประชุมผู้รับผิดชอบงาน ฯ รพ./สสอ.เพื่อจัดทำแผนฯ ตามภารกิจ

๓.แต่งตั้งคณะทำงาน ศพส.สธ.ชย./ประชุม เดือนละ ๒ ครั้ง

เพื่อควบคุม กำกับ ติดตามงาน

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. คัดกรองค้นหาผู้เสพ


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๖. จัดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


3269507
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๗. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การส่งเสริมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ


3269507
อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ (ต่อแสนประชากร)

34


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 • เป้าหมายและผลงาน(ตค.-ธค.๕๕)ในปี ๒๕๕๖

 • ๑.ประชาชนอายุ ๓๕ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

 • ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ผลงาน ๒๗.๒๘)

 • ๒.ประชาชนอายุ ๓๕ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดัน

 • โลหิตสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ผลงาน ๒๗.๒๘)

 • ๓.กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานในปี ๒๕๕๕ ป่วยเป็นโรคเบาหวานในปี ๒๕๕๖ ไม่เกินร้อยละ ๕(ผลงาน ๓.๓๗)

35


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เป้าหมายและผลงาน(ตค.-ธค.๕๕)ในปี ๒๕๕๖

๔.กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงในปี ๒๕๕๕ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในปี ๒๕๕๖ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ (ผลงาน ๔.๓๐) ๕.ผู้ป่วยเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ผลงาน ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ ๑๔.๕๐ ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ ๑๖.๐๐ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ร้อยละ ๒๔.๒๐ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ ๑๖.๗๕)

๖. สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก สะสม ๔

ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ผลงาน ๖๔.๕๐)

36


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ต่อ)

 • วิธีดำเนินการ

 • ๑.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และของจังหวัด ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

 • ๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อปท.พมจ. เป็นต้น

37


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๓. บริหารจัดการและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ NCD BOARD และ

คณะอนุกรรมการฯ และประชุมต่อเนื่อง

๕.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

เป้าหมาย เช่น การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน การดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆ

38


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๖. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และ

การสื่อสารความเสี่ยง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

๗. สนับสนุนการรณรงค์การสร้างสุขภาพ เช่น ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม การออกกำลังกาย กลุ่มช่วยเหลือดูแลกันเอง ลดการสูบบุหรี่ และลดการดื่มสุรา ฯลฯ

๘. สนับสนุนการตรวจคัดกรองค้นหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในทุกระดับ

39


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ต่อ)

๙.บริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านโรคเรื้อรัง เช่น จัดทำทะเบียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ คลินิก DPAC ฯลฯ

40


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๑๐. จัดประกวดอำเภอดีเด่นในการดำเนินงานโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยจังหวัดชัยภูมิ และสนับสนุนให้เข้าประกวดระดับเขต และระดับภาค

๑๑. ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน

41


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ...

๑.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินการได้ช้า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักต่อการลดโอกาสเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงบประมาณไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ...ควรมีการประชาสัมพันธ์ในภาพกว้าง และขอให้

สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ

42


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

43


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

44


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

45


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

46


3269507
โครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโครงการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

47


3269507
การสร้างสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) การสร้างสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)

48


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การลดความแออัด


3269507

โรงพยาบาลไร้ความแออัด และพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเมืองชัยภูมิ


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การลดความแออัดในเขตเมือง

 • พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ 4 มุมเมือง

 • โครงการคลินิกเอกชนร่วมตรวจ

 • โครงการคลินิกเช้าตู่ (06.30-09.00 น)

 • โครงการคลินิกยามเย็น (16.30-20.00 น)

 • Premium Clinic (แพทย์เฉพาะทาง17.00-20.00 น)


3269507
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โรงพยาบาลชัยภูมิเปิดศูนย์แพทย์ฯ4 มุมเมือง


3269507
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิด ที่ ศูนย์แพทย์ฯ 4 มุมเมือง


3269507

ยอดผู้รับบริการตั้งแต่ ตุลาคม 2552 – กันยายน2553


3269507

ยอดผู้รับบริการตั้งแต่ ตุลาคม 2552 – กันยายน2555


3269507

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 คลินิกเอกชนร่วม

  ลดความแออัดเพิ่มช่องทางการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องจากแพทย์เฉพาะทาง


3269507

กิจกรรมที่ 1ชี้แจง และจัดหาสถานที่ในการให้บริการใน สถานบริการเอกชน และขึ้นทะเบียนสถาน

บริการเอกชน

กิจกรรมที่ 2วางระบบ กำหนดขอบเขต แนวทางปฏิบัติ

และตัวชี้วัดผลลัพธ์บริการที่ดี

กิจกรรมที่ 3ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

กิจกรรมที่ 4เปิดให้บริการ กำหนดวันเวลาในการให้บริการ3269507
คลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์คลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์


3269507
คลินิกเอกชนร่วมคลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของผู้ป่วย

 • ได้รับการดูแลใกล้ชิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ผู้ชำนาญการในสาขานั้นๆ

 • ได้รับถึงบริการ ได้ง่าย สะดวก ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน ไม่ต้องรอ ไม่มีคิว

  มีบัตรนัดตรวจ ตั้งแต่ 08.30 - 19.00 น. ใกล้บ้าน

 • ได้รับยาตามมาตรฐานโรงพยาบาลชัยภูมิ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์

 • ได้รับการติดตาม เยี่ยมบ้าน โดยพยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลชัยภูมิ


3269507
คลินิกเอกชนร่วมคลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์

 • กลุ่มประชาการเป้าหมาย

  • ผู้ใช้บริการที่ใช้สิทธิ์บัตรโรงพยาบาลชัยภูมิในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ

  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามที่โรงพยาบาลชัยภูมิกำหนด และลงทะเบียนไว้กับคลีนิคโรคเรื้อรังตามแผนก


3269507
คลินิกเอกชนร่วมคลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์

 • โรคเบาหวาน

 • โรคความดันโลหิตสูง

 • โรคข้ออักเสบเรื้อรัง

 • โรคต่อมลูกหมาก

 • โรคระบบประสาทเด็ก


3269507
คลินิกเอกชนร่วมคลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์

สรุปยอด 570 ราย (ปี2554) 415 ราย(ปี2555)


3269507
คลินิกคลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์ GP นอกเวลา


3269507
คลินิคคลินิกเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์นอกเวลา

สรุปจำนวนผู้ป่วย เช้าตรู่ 50ราย/วัน ยามเย็น 80ราย/วัน(2552)

เช้าตรู่ 40ราย/วัน ยามเย็น 40ราย/วัน(2555)


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การลดความแออัด นอกเขตเมือง

 • โครงการรพ.สต.สะดวกใช้

 • โครงการ Smart doctor

 • โครงการปฐมภูมิสัญจร

 • พัฒนาระบบหมอครอบครัว

 • พัฒนา Care Giver


3269507
พื้นที่นอกเขตเทศบาลความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

 • รพ.สต. บ้านค่ายสะดวกใช้[model]

 • รพ.สต. สะดวกใช้

 • โครงการบริการปฐมภูมิสัญจรค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคแทรกซ้อน

 • โครงการ สมาร์ทดอกเตอร์


3269507
รพ.สต. บ้านค่ายสะดวกใช้


3269507
รพ.สต. บ้านค่ายสะดวกใช้


3269507
รพ.สต. บ้านค่ายสะดวกใช้

 • กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการในเวลารับผิดชอบของ อปท. 3 แห่ง

 • เทศบาลบ้านค่าย

 • อบต. บ้านค่าย

 • อบต. บ้านโนนสำราญ


3269507

ความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง

การติดต่อหมอใกล้บ้านใกล้ใจได้ทุกเวลา

 • โครงการ Smart Doctor

 • การปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ Telemed, Skyteและระบบ Line

 • โครงการ Taxi Service


3269507
โครงการ สมาร์ทดอกเตอร์


3269507

สวัสดี สมาร์ทดอกเตอร์


ad