romowie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROMOWIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROMOWIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ROMOWIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

ROMOWIE. Karolina Grochowska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROMOWIE' - limei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
romowie

ROMOWIE

Karolina Grochowska

slide2
Romowie, albo Cyganie - nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod względem językowym oraz kulturowym, a także zajmującą rozmaite nisze w ekonomiczno-społecznej strukturze krajów zamieszkania. Mimo owej niejednolitości czynnikiem wspólnym dla większości tradycyjnych grup jest przestrzeganie zwyczajów, wynikających z subiektywnego rozumienia zasad romskiej kultury (romanipen).
slide3
Liczebność to ok. 8-15 mln. Dokładna liczba jest jednak bardzo trudna do ustalenia z powodu niepewnej rzetelności wszelkich podających ją źródeł, a także faktu, iż w wielu krajach Romowie są zmuszeni ukrywać swą narodową tożsamość z powodu prześladowań lub panujących w społeczeństwie antycygańskich stereotypów.
slide4
Pomimo silnego poczucia wspólnoty naród romski dzieli się na szereg mniejszych grup subetnicznych, do których należą np. Kełderasze, Manusze, Polska Roma czy Romungrzy. Niekiedy zalicza się tu także inne, pokrewne Romom grupy etniczne indyjskiego pochodzenia, jak Domowie, Jatowie, Lomowie czy Luli, jednak pod względem językowym, kulturowym oraz etnogenetycznym stanowią one osobne społeczności. Z kolei niektóre grupy, przez większość naukowców uważane za odłam Romów, podkreślają swoją odrębność od reszty tego narodu. Tak jest np. w przypadku Sintich czy Bałkańskich Egipcjan.
regiony zamieszkania
REGIONY ZAMIESZKANIA
 • Albania: 1 300 - 120 000
 • Argentyna: 300 000
 • Bośnia i Hercegowina: 17 000
 • Brazylia: 678 000 - 1 000 000
 • Bułgaria: 370 908 - 800 000
 • Chorwacja: 67 950
 • Czarnogóra: 14 000
 • Czechy: 11 746 - 360 000
 • Finlandia: 10 000
 • Francja: 280 000 - 340 000
 • Grecja: 300 000 - 350 000
 • Hiszpania: 600 000 - 800 000
 • Kanada: 80 000
 • Kolumbia: 79 000
 • Macedonia: 53 879 - 260 000
 • Niemcy: 110 000 - 130 000
 • Polska: 12 000 - 50 000
 • Rosja: 183 000 - 400 000
 • Rumunia: 535 140 - 2 500 000
 • Serbia: 108 193 - 500 000
 • Słowacja: 92 500 - 550 000
 • Turcja: 300 000 - 5 000 000
 • Ukraina: 48 000
 • Węgry: 108 984 - 1 000 000
 • Wielka Brytania: 44 000 - 94 000
 • Włochy: 90 000 - 110 000
j zyk
JĘZYK

Językiem ojczystym większości

Romów jest język romski zwany też

romani, należący do grupy indyjskiej

języków indoeuropejskich. Daleko

posunięte zróżnicowanie rozmaitych

dialektów romskich, brak tradycji

piśmienniczej oraz jednolitej

standaryzacji sprawiają jednak, iż

posługujące się nimi

osoby często doświadczają trudności

komunikacyjnych. Z tego też względu

część naukowców uważa romani

raczej za podrodzinę językową niż za

osobny język. Ponadto w wyniku presji

zewnętrznej w wielu tradycyjnych

grupach nastąpiło porzucenie

własnego dialektu romani na rzecz

języka dominującego w otoczeniu

społecznym, lub wytworzenie

osobnego języka łączącego

elementy języka romskiego oraz

większościowego.

tradycyjne profesje
TRADYCYJNE PROFESJE

RZEMIOSŁO:

 • kowalstwo
 • ludwisarstwo
 • rusznikarstwo
 • płatnerstwo
 • ślusarstwo
 • drutowanie
 • złotnictwo
 • praca w hucie
 • wyrób mebli
 • stolarstwo artystyczne
 • produkcja cegieł
 • górnictwo
 • przetwórstwo wapna
 • obróbka kamieni
slide8
HANDEL:
 • obrót własnymi wyrobami rzemieślniczymi, handel końmi, dziś niemal całkowicie wygasły z powodu zmechanizowania środków transportu i siły pociągowej, obrót samochodami, dawniej leczenie koni, sprzedaż owoców, warzyw oraz zbieranych w lesie elementów runa - grzybów, jagód, ziół, zbieranie i sprzedaż surowców wtórnych

sprzedaż tekstylni oraz drobne przedmioty codziennego użytku

slide9
ROZRYWKA:
 • wykonywanie muzyki
 • taniec
sztuka ludowa
SZTUKA LUDOWA

Osobliwością cygańskiego folkloru jest całkowity niemal brak jakichkolwiek przejawów sztuk plastycznych. Pieśń ludowa, a więc poezja i muzyka, baśń, przysłowia - słowem, niepisana literatura i twórczość muzyczna - to jedyne dziedziny artystycznej działalności tego ludu.

slide14
Cygańska poezja ludowa jest dość obfita w swym obecnym stadium, będącym niewątpliwie okresem schyłkowym, zamieraniem starej pieśni i rzadkim rodzeniem się nowej. Brak pisma cygańskiego sprawił, że nie ma ona swej historii, że dzieła jej ulegają nieuchronnym przekształceniom zanikowi. Jest to bowiem wyłącznie literatura niepisana, przekazywana w ustnej cygańskiej Papuszy poezja jest zawsze śpiewana, jest pieśnią.
slide15
Oprócz poezji ludowej i przysłów, istotnym, kultywowanym przez Cyganów gatunkiem ludowej literatury są baśnie. W grupach Cyganów miejskich, których obyczaje często ulegały skomercjalizowaniu, baśnie są już na wymarciu. W zasadzie można by je podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza - to baśń zawierająca jakąś historię, druga - to baśń mit o charakterze etiologicznym, jak gdyby fragment z jakiejś nie istniejącej "biblii cygańskiej".
slide16
Innym powszechnie

kojarzonym z Romami

zajęciem jest wróżbiarstwo,

głównie z ręki, kart czy szklanej

kuli, uprawiane wyłącznie przez

kobiety, dawniej z wykorzystaniem

rozmaitych akcesoriów np.

"diabełków" (rom. bengoro) czy

woskowych "trupków" (rom.

muloro). Poza tym w wielu

grupach powszechne jest także

uprawianie innych form ulicznej

rozrywki (żonglerki, sztuki iluzji,

akrobacji na linie, koniu itd.),

utrzymywanie wędrownego

cyrku czy lunaparku. Aż do

początku XX wieku można było

w całej Europie spotkać

wędrownych treserów

niedźwiedzi, których zwierzęta

były uczone wykonywania

rozmaitych sztuczek. Profesja ta,

dziś niemal zupełnie zapomniana,

ma swoje dalekie echo w sztuce

bliskowschodnich i indyjskich

zaklinaczy węży, także należących

lub pochodzących z kasty Domba.

religia
RELIGIA

Zwyczajowa obrzędowość romska nie zawiera się w ścisłych ramach, jakiejkolwiek tradycji (ani tym

bardziej doktryny) religijnej. Mimo bowiem iż znaczna część idei i praktyk, określanych zbiorczym

mianem romanipen, wywodzi się z kultury hinduistycznych Indii (o czym świadczy np. używane na

określenie chrześcijańskiego krzyża romskie słowo trušul, wywodzące się z sanskryckiego trisula

"trójząb" - atrybut boga Śiwy i emblemat noszony przez braminów), wiele jej elementów zostało

zaczerpniętych z wierzeń innych narodów, z którymi Romowie mieli styczność podczas swej

wędrówki. Tak więc można w niej spotkać zarówno wzory kulturowe, pochodzące z muzułmańskiej

Persji, które korzeniami sięgają czasów zoroastryjskich, jak również te, wywodzące się z kręgu

wschodniego (ormiańskiego i bizantyjskiego) chrześcijaństwa.W związku z faktem, iż historia Romów

przebiegała w większości na terytoriach państw, które wymagały od swoich mieszkańców identyfikacji

z konkretną, zdogmatyzowaną i administracyjnie ustrukturyzowaną religią, przyjmowali oni najczęściej

tę, która była dominującą (lub jedynie dozwoloną) w krajach ich aktualnego pobytu.

prze ladowania
PRZEŚLADOWANIA

Istniejące w wielu europejskich społeczeństwach antycygańskie uprzedzenia sprawiły, iż Romowie

często stawali się ofiarami represji i krwawych prześladowań. W czasie II wojny światowej miała

miejsce planowana, masowa eksterminacja Romów, przeprowadzana zarówno w niemieckich

obozach koncentracyjnych, jak również w gettach oraz podczas licznych egzekucji. Szacuje się, iż w

jej wyniku życie mogło stracić od 200 tys. do 2 mln osób.

slide19
Najciężej obecnie odczuwane społeczne i ekonomiczne problemy narodu romskiego kształtowane są głównie istniejącymi w wielu społeczeństwach Europy antycygańskimi stereotypami oraz długą historią prześladowań, także najnowszą. Antycyganizm, podobnie jak inne stereotypy etniczne będący antyspołeczną

postawą, prowadzi do rozmaitych przejawów ksenofobii

- od nietolerancji, poprzez wykluczenie społeczne, aż do

aktów przemocy.

W tej sytuacji nie powinien dziwić dość wysoki stopień zamknięcia niektórych tradycyjnych społeczności romskich, który jest naturalną reakcją na agresywne działania ze strony środowiska zewnętrznego. Warto przy tym pamiętać, iż właściwie dopiero od drugiej połowy XX wieku Romowie mają szansę pełnej integracji z resztą społeczeństwa, bez jakiegokolwiek bezpośredniego zagrożenia tożsamości narodowej i kultury, jednak czas, który dotąd upłynął, wydaje się jeszcze zbyt krótki aby pogrzebać wielowiekowe resentymenty po obu stronach. Dlatego nie zapominajmy, że

EUROPA JEST DOMEM DLA WSZYSTKICH KULTUR.