slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen Mo i Rana, tirsdag 10. desember. Foto: Bjørn Erik Olsen. Påkjørsel av hjortevilt. Medfører betydelige kostnader for samfunnet. Økonomiske/materielle kostnader Lidelser for dyrene Tap av menneskeliv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen' - limei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane

Tom André Edvardsen

Mo i Rana, tirsdag 10. desember

Foto: Bjørn Erik Olsen

p kj rsel av hjortevilt
Påkjørsel av hjortevilt
 • Medfører betydelige kostnader for samfunnet.
  • Økonomiske/materielle kostnader
  • Lidelser for dyrene
  • Tap av menneskeliv
 • Nordland har mye elg og rein
nasjonale m lsettinger
Nasjonale målsettinger

“Påkjørsler av dyr er et omfattende problem på både veg og bane. Sikkerhetsmessig er problemet størst på veg, men i begge transportformene er dette et problem med tanke på dyrevelferd, økonomiske konsekvenser, trafikkavvikling og menneskelige belastninger ved påkjørslene.”

“ Tallet på drepte og hardt skadde skal halveres innen 2024. “

- Nasjonal transportplan

kommunale m lsettinger
Kommunale målsettinger
 • Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2012, § 3

”Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingene av bestandene av elg,hjort og rådyr, der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skade på jord-og skogbruk og omfanget av viltulykker på vei og bane".

regionale m lsettinger
Regionale målsettinger

Nordland fylkeskommune

Regional plan

Målsettinger

Handlingsplan

 • Regional viltmyndighet
 • Stor vegeier
utfordringer i nordland
Utfordringer i Nordland

Mye veier

Mye jernbane

729 km jernbane (Nordlandsbanen)

 • 8 857 km offentlige veier (2007)
 • 644 km E6

Mye påkjørsler

hva kan vi gj re
Hva kan vi gjøre?
 • Samarbeid
  • Vegvesenet
  • Jernbaneverket
  • Kommunene
  • Fylkeskommunen
p kj rselsutvalget
Påkjørselsutvalget
 • Opprettet i 2013
 • Består av representanter fra:
  • Vegvesenet
  • Jernbaneverket
  • Reindriftsforvaltningen
  • Nordland fylkeskommune
  • Fylkesmannen (kommer inn i 2014)
  • Bodø kommune
  • Rana kommune
  • Saltdal kommune
  • Vefsn kommune
  • Grane kommune
utvalg for arbeid mot p kj rsel av hjortevilt og rein
Utvalg for arbeid mot påkjørsel av hjortevilt og rein

Mandat:

1. Det opprettes et utvalg som har til hensikt å redusere påkjørsler av hjortevilt og rein. Utvalget skal utarbeide en handlingsplan med prioriterte tiltak. Denne skal også angi ansvarlig etat.

2. Utvalget er for alle etater og organer som er berørte eller har interesser i forbindelse med påkjørselsproblematikk av hjortevilt og rein.

3. Utvalget skal møtes to ganger i året for å oppdatere handlingsplanen og utveksle erfaringer.

4. Nordland fylkeskommune påtar seg driften og ledelsen av utvalget. Fylkeskommunen stiller også med sekretær for utvalget og innkaller til møter.

mulige tiltak
Mulige tiltak
 • Vegetasjonsrydding
 • Vinterforing
 • Brøyting
 • Faunapassasjer
 • Gjerder
  • Permanente
  • Midlertidige
 • Lyd/lys-skremsler
 • Droner
 • Nofence
tverr nes illh llia
Tverrånes-Illhøllia
 • Rana kommune med støtte fra Nordland fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet)
  • Vegetasjonsrydding
  • Vinterforing
  • Startet 2012
sk lbones
Skålbones
 • Vegvesenet
  • Lysmastesystem langs Fv 17 på Skålbones ved Tverlandet i Bodø kommune
  • Satt opp høsten 2013
kvarv
Kvarv
 • Vegvesenet
  • Lys/lyd-skremselssystem
  • Settes opp vinteren 2013/2014
holmvassdalen
Holmvassdalen
 • Jernbaneverket
  • Gjerde
vegen videre
Vegen videre
 • Utarbeide flerårig handlingsplan
  • Tiltak
  • Fremdrift
  • Bruke påkjørselsutvalgets arbeid i den regionale planen. Løfte opp problematikken med påkjørsler.