kodiranje i dekodiranje poruka anton ad i alen na mario matijevi i bruno avarovi 5 b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KODIRANJE I DEKODIRANJE PORUKA Anton Adžić , Alen Nađ, Mario Matijević i Bruno Čavarović , 5. b PowerPoint Presentation
Download Presentation
KODIRANJE I DEKODIRANJE PORUKA Anton Adžić , Alen Nađ, Mario Matijević i Bruno Čavarović , 5. b

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

KODIRANJE I DEKODIRANJE PORUKA Anton Adžić , Alen Nađ, Mario Matijević i Bruno Čavarović , 5. b - PowerPoint PPT Presentation

limei
135 Views
Download Presentation

KODIRANJE I DEKODIRANJE PORUKA Anton Adžić , Alen Nađ, Mario Matijević i Bruno Čavarović , 5. b

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KODIRANJE I DEKODIRANJE PORUKAAnton Adžić, Alen Nađ, Mario Matijević i Bruno Čavarović, 5. b

  2. Jean FrancoisChampollion • Jean FrancoisChampollion je 1822. godine dešifrirao hijeroglife. • Rođen je u Figeacu, 23.12.1790 godine. • Umro je u Parizu, 4.ožujka 1832 godine.

  3. HIJEROGLIFI

  4. On je bio francuski znanstvenik, filolog i orijentalist, i smatra se ocem moderne egiptologije. • Champollion je preveo dijelove kamena iz Rosette, otkrivajući sličnost egipatskog jezika s koptskim. • Otkrio je da je sustav egipatskog pisma kombinacija fonetskih (zvučnih) i ideogramskih (slikovnih) znakova.

  5. KAMEN IZ ROSETTE

  6. Od čega se sastoji kodiranje poruka? • Šifriranje, kodiranje poruke, koja se sastoji od teksta ili podataka, uređajem za prijenos podataka, kako bi se pri prijenosu podaci zaštitili od korisnika koji su priključeni na istu mrežu, a nemaju pravo pristupa podacima.

  7. Dekodiranje je obrnuti proces, kada se podaci poslani od izvora pretvaraju u informaciju razumljivu primatelju. • Jedan od razloga za kodiranje je omogućiti komunikaciju tamo gdje normalni govorni ili pisani jezik nije moguć. • Na primjer telegrafski kod zamjenjuje riječi u kraće riječi kako bi se informacija slala sa manje znakova, brže i , što je još bitnije, jeftinije.

  8. ZANIMLJIVOSTI • Najpoznatiji kodovi su Marconi-kod, Morseov kod, Q-kod i Z-kod, a jedan od najkompliciranijih kodova koji je ikad bio korišten je njemački tajni kod Enigma iz II. Svjetskog rata, čije otkrivanje i rješavanje je u mnogome promijenilo tok rata i ubrzalo njegov kraj.

  9. ENIGMA

  10. Izradili SU: Anton Adžić, Alen Nađ, Mario Matijević i Bruno Čavarović