slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kustvormen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kustvormen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kustvormen - PowerPoint PPT Presentation


  • 332 Views
  • Uploaded on

Kustvormen. VANCOUVER ISLAND. Inleiding

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kustvormen' - lily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Inleiding

Het hanteren van correcte geografische terminologie voor het benoemen van kustvormen gebeurt niet altijd even consequent. Vaak zijn benamingen afhankelijk van de plaats en het taalgebruik van dat land. Vooral begrippen die naar inhammen verwijzen worden in het Engels wel eens door elkaar gebruilkt, wat tot verwarring kan leiden. Soms wordt een fjord een kanaal of ook wel ‘sound’ genoemd zoals b.v. de Milford Sound in Nieuw Zeeland of stelt men het begrip ‘estuarium’ gelijk aan een ‘baai’ of ‘lagune’. Graag enige verduidelijking.

In deze presentatie worden kort de meest voorkomende kustvormen aan de hand van een luchtfoto benoemd. In de presentatie ’Kustvormen I: Noordzee’ worden de meest voorkomende kustvormen die langsheen de Noordzee voorkomen besproken. Deze 2 delen zijn complementair aan elkaar.

In de PowerPoints ‘Kustvorming: zandige kusten’ en ‘Kustvorming:rotskusten’ wordt de vorming van bepaalde kusttypes toegelicht.

slide4

Inhoud

1. Fjord

2. Ria

3. Lagune

4. Barrièrerif

5. Atol

6. Natuurlijk eiland

7. Artificieel eiland

8. Archipel

9. Schiereiland

10. Delta

11. Baai

12. Kaap

13. Isthmus

slide5

1. FJORD

KENMERKEN

inham in een bergachtige kust, gekenmerkt door steile wanden die door gletsjerwerking zijn uitgesleten. Het zijn vaak U-vormige dalen.

VOORBEELD

Noorse fjorden

slide6

2. RIA

KENMERKEN

langerekte vallei door de zee overstroomd na een zeespiegelstijging.

De diepte neemt af landinwaarts.

De wanden lopen verder onder het zeeniveau tot de bodem van de vallei.

verschilt weinig van fjord

VOORBEELD

Vigo in Spanje

slide7

3. LAGUNE

KENMERKEN

toegegroeide deel van de zee,

afgesloten door een zandbank, een schoorwal of barrière eilanden

(zandige afzetting, door golfwerking tot boven het zeeniveau opgebouwd)

langsheen kusten met kleine getijdeverschillen

VOORBEELD

Mosquito lagoon in Florida

slide8

4. BARRIERERIF

KENMERKEN

door koralen gevormd barrière eiland

(koraalpoliepen die kalk produceren en zo rif bouwen)

VOORBEELD

Great Barrier Reef in Queensland, Australië

slide9

5. ATOL

KENMERKEN

koraaleiland in de vorm van een ring, zijnde de overblijfselen van een rif dat eens rond een vulkanisch eiland lag.

VOORBEELD

Stille Oceaan

slide10

6. NATUURLIJK EILAND

KENMERKEN

een land omgeven door water

-kleiner dan een continent

-groter dan rots

continentaal of oceanisch

VOORBEELD

IJsland

slide11

7. ARTIFICIEEL EILAND

KENMERKEN

door middel van zandopspuitingen creëren baggerfirma’s kunstmatige eilanden

VOORBEELD

the Palm in Verenigde Arabische Emiraten

VOORBEELD

The World in Dubai

slide12

8. ARCHIPEL

KENMERKEN

groep eilanden

VOORBEELD

Fuji-eilanden

The Lesser Sunda Islands, Indonesia

slide13

9. SCHIEREILAND

KENMERKEN

een stuk land dat slechts aan één zijde aan land verbonden is en aan drie zijden door water omringd.

VOORBEELD

Koreaans schiereiland

slide14

10. DELTA

KENMERKEN

Een vertakte riviermonding waarbij door verstopping van de rivierloop de rivier telkens een nieuwe weg naar zee zoekt. De benedenloop splitst zich op in rivierarmen wanneer er geen sterke getijstromen zijn die het materiaal naar zee afvoeren.

VOORBEELD

Delta van Zeeland (NL)

slide15

11. KAAP

KENMERKEN

een in zee uitstekend kustgedeelte dat het uiterste punt van een gebergte vormt.

Een kaap heeft doorgaans invloed op de stromingen, wat voor de scheepvaart bepaalde moeilijkheden met zich meebrengt

VOORBEELD

Kaap de Goede Hoop

slide16

12. BAAI

KENMERKEN

een inham van de zee landinwaarts.

vaak natuurlijke havens

VOORBEELD

Acapulco Bay in Mexico

slide17

13. ISTMUS

KENMERKEN

of landengte

Nauwe strook land met water langs twee zijden die twee grote landsdelen met elkaar verbindt

VOORBEELD

Istmus van Corinthië met kanaal