Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci - PowerPoint PPT Presentation

lily
interkulturn m vzd l v n m a pro itkem k toleranci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
100 Views
Download Presentation

Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Interkulturním vzděláváním aprožitkem k toleranci

  2. Cyklus interkulturních dílen • Dílna 1:Jak vnímáme druhé? Co je to první dojem? stereotyp? haló efekt? Jak nás ovlivňují média? • Dílna 2: Jaké máme životní hodnoty? Jak si vytváříme vlastní postoje? • Dílna 3:Jaký je rozdíl mezi diskriminací a rasismem? Jaká jsou pravidla konstruktivní diskuse? Umění argumentace a obhájení vlastních postojů.

  3. Dílna 2: Jaké máme životní hodnoty? Jak si vytváříme vlastní postoje?

  4. Zjistili jste • Co je hlavním tématem článku? • Je článek objektivní? Ilustrujte své tvrzení alespoň jedním příkladem z textu. • Jsou v článku nějaké zbytečné informace, které nesouvisejí s hlavním tématem článku? Pokud ano, uveďte alespoň jeden příklad. • Je potřeba v článku zmiňovat národnost nebo příslušnost k národnostní menšině?

  5. Životní hodnoty

  6. Ema Ema je v České republice už tři měsíce. Až na drobné problémy a nedorozumění se má dobře. S Pospíšilovými si vysvětlili, že Ema má pračku a splachovací záchod i doma v Mexiku a Ema si zvykla se přezouvat, když přijde domů. Se Stelou se teď kamarádí. Mluví spolu česky a anglicky. Ema se zlepšuje v češtině a Stela se snaží naučit trochu španělsky. Hlavní problém má Ema ve škole. Moc si nerozumí s ostatními spolužáky, a to ani s kamarády Stely. Připadají jí drzí, baví se neustále o vztazích a sexu, mluví sprostě, kouří, většina z nich není věřící a ti, co tvrdí, že ano, stejně nechodí do kostela a vůbec se nechovají tak, jak by to Emě přišlo správné. Pro Emu jsou témata sexu tabu a vždy, když se ocitne u takového rozhovoru, celá zčervená a nejraději by utekla. Vůbec neví, co si s touhle situací počít, a ráda by přestoupila na jinou školu. Když si o tom ale povídala s paní Pospíšilovou, ta jí řekla, že takoví jsou žáci na českých školách normálně a že jsou i přesto přátelští a přemýšliví. Myslí si, že by jim Ema měla dát určitě šanci.

  7. Co si Ema myslí? Jak se cítí? Jaký je její názor na české studenty? Jaké hodnoty jsou pro Emu důležité? Jak se asi zachová? Jak se zachovají spolužáci?

  8. Děkujeme za pozornost! stereotypek.mkc.cz Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.