slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu. Obsługa Klienta. Akademia Obsługi Klienta „Jest tylko jeden szef – Klient. Może on pozbawić pracy każdą osobę w firmie, Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzie indziej”. Sam Walton

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu' - liluye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Akademia Obsługi Klienta
 • „Jest tylko jeden szef – Klient. Może on pozbawić pracy każdą osobę w firmie, Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzie indziej”.
 • Sam Walton
 • Firmy oraz instytucje, jeśli chcą utrzymać swoją pozycję, muszą stale się rozwijać, wdrażać nowe technologie i dbać o poziom kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych osób.
 • Osoby mające bezpośredni kontakt z Klientem są wizytówką firmy. Na podstawie wrażeń, jakie Klient wynosi z kontaktu z nimi - buduje sobie opinię o całej Organizacji. Kultura pro-kliencka to jednocześnie szerokie, systemowe podejście, oparte na obserwacji, że sukces każdego działania zależy od tego, czy odbiorca tego działania jest usatysfakcjonowany, czy też nie.
 • W takim szerokim, systemowym ujęciu możemy mówić o klientach zewnętrznych i wewnętrznych - Klientem jest dla podwładnego szef, a dla szefa podwładny. Klientem jest kolega, z którym współpracujemy i należy zadbać o tę osobę tak samo, jakby była Klientem zewnętrznym.
 • William W. Larson w swojej książce określa profesjonalną obsługę jako „...sposób działania, który ma swoje źródło w szczerej trosce o klienta i wpływa na zachowanie każdego pracownika spółki, poczynając od zarządu, a kończąc na nocnym stróżu”.

2

slide4
Temat I
 • Komunikacja z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Program:

 • 1. Sztuka budowania dobrych relacji.
   • Kontakt jako fundament komunikacji i porozumienia.
   • Budowanie i znaczenie tzw. „pierwszego wrażenia”
   • Nieświadomy przekaz w komunikacji - komunikacja niewerbalna, modulacja głosu etc.
   • Kontakt na poziomie werbalnym.
   • Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała. Umiejętność dostosowania się do różnych zachowań Klientów
 • Dopasowanie się do stylu komunikacyjnego Klienta
 • Posługiwanie się językiem zrozumiałym dla Klienta
 •  2. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji.
   • Aktywne słuchanie.
   • Odczytywanie sygnałów TAK i NIE
   • Precyzyjne przekazywanie informacji.
   • Parafraza i klaryfikacja jako narzędzia precyzujące przekaz.
 •  3. Zbieranie informacji
   • Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie.
   • Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych Klienta
   • Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy
 •  4. Specyfika pracy z użyciem telefonu
   • Kreowanie pozytywnego wizerunku Firmy w rozmowie
   • Wykorzystanie elementów werbalnych
   • Zasady przeprowadzania obsługi telefonicznej.

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie postaw i umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych.
 • Praktyczne opanowanie zasad komunikacji interpersonalnej.
 • Poznanie technik podnoszących efektywność w komunikacji
 • Świadome kształtowanie i modyfikacja własnych zachowań.

4

slide5
Temat II
 • Profesjonalna obsługa Klienta.

Program:

    • 1. Kształtowanie postawy wobec Klienta
   • Pracownik jako reprezentant Firmy
   • Kreowanie pozytywnego wizerunku Firmy
   • Korygowanie własnej postawy w stosunku do Klienta, umiejętność tworzenia atmosfery otwartości i zaufania
   • Indywidualne podejście do każdego Klienta
 • 2. Rola nastawienia i przekonań w relacjach interpersonalnych
   • Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – weryfikacja własnych nastawień.
   • Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów.
   • Przekonania wspierające i ograniczające efektywną komunikację
   • Wpływ osobistych nastawień pracownika na efektywność w pracy: Jak myślę o Klienta? Czym jest dla mnie obsługa Klienta? Jak myślę o sprzedaży usług?
 • 3. Poznawanie i rozumienie Klienta – typologia Klientów
   • Rozpoznawanie kryteriów i wartości, którymi kieruje się rozmówca
   • Rozumienie systemu przekonań i rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje druga osoba
   • Elastyczność w oddziaływaniu na Klienta i dostosowaniu się do jego stylu myślenia
   • Metaprogramy – wiedza o różnych stylach sortowania informacji przez ludzi, która pomaga rozumieć reakcje innych i znajdować najskuteczniejszy sposób porozumiewania się z nimi
 • systemy reprezentacji: wzrok, słuch, kinestetyka
 • motywacja: do/od
 • umiejscowienie autorytetu: ja / inni / dane
 • porównania: podobieństwa i różnice

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie postawy proklienckiej
 • Uświadomienie roli przekonań i nastawień w relacjach międzyludzkich
 • Zapoznanie z różnymi typami Klientów i dostarczenie narzędzi do optymalnego porozumiewania się z nimi

5

slide6
Temat III
 • Asertywność w relacjach z Klientami - radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Program:

   • 1. Idea terytorium psychologicznego
   • Umiejętność określenia własnego terytorium psychologicznego: co jest dla mnie ważne?, czego potrzebuję?, na co mogę pozwolić innym osobom?
   • Korzyści i konsekwencje płynące z zachowań asertywnych
 • 2. Asertywna odmowa
   • Odmawianie bez wymówek i bez tracenia dobrych relacji.
   • Technika „zdartej płyty”
   • Stosowanie parafrazy – jako sposób na podtrzymywanie kontaktu
 •  3. Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych - jak oceniać, krytykować i jak reagować na krytykę.
   • Ukonkretnianie wypowiedzi
   • Zamiana oceny na opinię
   • Demaskowanie aluzji
   • Uprzedzanie krytyki
   • Sztuka przyjmowanie i wyrażanie ocen pozytywnych
 •  4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z Klientami
   • Odpowiedzi na trudne pytania
   • Reagowanie w sytuacji bezpośredniego ataku.
   • Radzenie sobie z presją i manipulacją.
   • Stawianie granic z zachowaniem dobrej relacji
   • Obsługa reklamacji
 • 5. Elementy negocjacji - style prowadzenia rozmowy w trudnych sytuacjach
   • Miękki (uległość)
   • Twardy (wywieranie presji)
   • Zorientowany na meritum (asertywny)

Cele szkolenia:

 • Budowanie postawy asertywnej i rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych
 • Dostarczenie technik przydatnych w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach z Klientami
 • Rozwijanie umiejętności stawiania granic z jednoczesnym zachowaniem dobrej relacji z drugą stroną.

6

slide7
Temat IV
 • Elementy inteligencji emocjonalnej i zarządzanie stresem.

Program:

 • Czym jest inteligencja emocjonalna.
   • Rola emocji w obsłudze Klienta. Czym jest inteligencja emocjonalna?
   • Omówienie, czym są emocje – kierunki i natężenia.
   • Rozpoznawanie oraz nazywanie emocji własnych oraz Klienta
   • Nastawienia i przekonania związane z kontrolą emocji.
 • Zarządzanie własnymi emocjami i budowanie zasobów
   • Budowanie stanów i zarządzanie nimi
 • Dysocjacja – asocjacja.
 • Kotwiczenie.
   • Relaks – umiejętność budowania zasobów i dystansowania się
   • Zachowanie spokoju w sytuacji stresu i napięcia
   • Automotywacja – poszukiwanie własnych strategii.
   • Rola wartości i celów w motywacji.
   • Kompletowanie potrzebnych zasobów.
 • Rozumienie Klienta
   • Empatia – umiejętność patrzenia oczami innych.
   • Emocjonalne dopasowanie i dostrojenie do Klienta
   • Budowanie dobrych relacji.
 • Techniki wpływu - wpływanie na emocje własne i innych osób
   • Strategia podejścia do problemów – modele zachowań w trudnych sytuacjach.
   • Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
   • Wywoływanie w Kliencie pożądanych stanów emocjonalnych.

Cele szkolenia:

 • Rozwój świadomości siebie, umiejętności oddziaływania na własne emocje.
 • Rozwój empatii, pozwalającej rozumieć i oddziaływać na emocje Klienta
 • Budowanie pozytywnych relacji z Klientami.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i napięciem, utrzymanie dystansu.

7

slide8
Temat V
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku własnego oraz Firmy. Savoir vivre biznesowy.

Program:

 • Autodiagnoza
   • Mocne i słabe strony mojego wizerunku
   • Wykorzystanie i podkreślenie własnych atutów
   • Obszary rozwojowe i zasoby, których potrzebuję najbardziej
 • Sztuka efektywnej autoprezentacji
   • Rola pierwszego wrażenia
   • Strój i estetyka wyglądu, dopasowanie stroju do charakteru spotkania /
   • Mowa ciała – postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, przestrzeń, głos, słownictwo, budowanie i skracanie dystansu, aranżowanie przestrzeni
 • Profesjonalna prezentacja oferty i towarów
   • Zasady skutecznej prezentacji ( np. dobór odpowiednich informacji i formy przekazu, podkreślanie atutów, tuszowanie słabych stron)
   • Zamiana cech oferowanego produktu na korzyści ważne dla Klienta
 • Savoir vivre biznesowy.
   • Powitania, pożegnania, prezentacje
   • Zmniejszanie dystansu – przechodzenie na „Ty”
   • Zasady precedencji
   • Etyka pracownika i identyfikowanie się z firmą
   • Zasady przygotowywania pism formalnych, netykieta

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie u uczestników świadomości własnego wizerunku
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami prezentacyjnymi
 • Poznanie niezbędnych zasad savoir-vivre’u biznesowego

8

slide9
Temat VI
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy.

Program:

 • 1. Moje priorytety i cele, a priorytety i cele Firmy oraz zespołu
  • Jakie zadania trzeba wykonać jako zespół?
  • Które zadania przynoszą największy efekt?
 • 3. Autodiagnoza: ocena praktykowanego stylu pracy i własnej efektywności
  • Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu własnym czasem
  • Analiza straconego czasu: odkrycie własnych zjadaczy czasu
 • 4. Praktyczne wykorzystanie najważniejszych zasad inwestowania swojego czasu
  • Systemy planowania (plany wieloletnie, roczne, miesięczne, tygodniowe, dzienne)
  • Zasada Pareto i jej znaczenie w procesie planowania
  • Techniki zarządzania czasem oparte na priorytetach – analiza ABC analiza zadań wg zasady Eisenhowera
  • Skuteczny harmonogram dnia
  • Ustalanie priorytetów – załatwianie spraw istotnych przed błahymi
  • Porządkowanie zadań według ich wartości (ważność a pilność)
  • Pokonanie tyranii tzw. „zadań niecierpiących zwłoki”
 • 5. Elementy komunikacji i asertywności istotne w zarządzaniu czasem
  • Precyzyjne przekazywanie informacji
  • Umiejętne zadawanie pytań
  • Precyzyjne wyznaczenie celu rozmowy
  • Kontrola czasu rozmowy
  • Umiejętność zakończenia rozmowy po osiągnięciu celu

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja tzw. złodziei czasu – podniesienie efektywności działania
 • Ustalenie rzeczywistych priorytetów i długoterminowych celów w działaniu
 • Poznanie efektywnych narzędzi do planowania i organizacji czasu
 • Wykorzystanie technik komunikacyjnych w zarządzaniu czasem

9

slide10
Metody szkoleniowe

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Około 30 % czasu zajmuje omówienie przez trenera danego zagadnienia. Pozostałe 70% czasu jest przeznaczone na przećwiczenie przez uczestników poznanych umiejętności.

Każdy z omawianych punktów związany jest z ćwiczeniami, pozwalającymi na praktyczne opanowanie omawianych treści.

Ćwiczenia prowadzone są w małych grupkach, poprzedzane prezentacjami, a na koniec omawiane – tak, by każdy z uczestników otrzymał istotne dla korekty swoich zachowań informacje zwrotne.

10