elektroni ka navigacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
liluye

ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA - PowerPoint PPT Presentation

200 Views
Download Presentation
ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA dr. sc. Josip Kasum, redoviti profesor

 2. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA KOD: - PFN102 NASTAVA: - Predavanja i vježbe, (30 sati predavanja, 30 sati vježbi) RAZINA: - Temeljni, 4 ECTS KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU: - Znanja neophodna za razumijevanje principa rada i upravljačka osposobljenost u radu s različitim elektroničkim navigacijskim uređajima.

 3. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE VAŽNE ZA POMORSTVO: • Međunarodna organizacija za pomorstvo, • Međunarodni savez za telekomunikacije, • Svjetska meteorološka organizacija, • Međunarodna hidrografska organizacija, • Međunarodna organizacija za pomorske satelite, • Međunarodna služba pomorske signalizacije i • Međunarodni sustav satelitski orijentirane potrage i spašavanja.

 4. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA KOMUNICIRANJE: • telekomunikacije, • kodiranje, • problem komuniciranja, • opći model komunikacijskog sustava i • eksploatacija tehničko tehnoloških sustava.

 5. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA TEMELJI FUNKCIONIRANJA BRODSKIH ELEKTRONIČKIH NAVIGACIJSKIH UREĐAJA: • radiovalovi, • atmosfera, • prostiranje radiovalova, • antene, • radiolokacija, • satelitski sustavi i • elektronička navigacija.

 6. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA RAZVOJ: • radioobilježivač i • radiogoniometar.

 7. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • giro kompas, • digitalni giro kompas i • elektronički kompas.

 8. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • prijenos kursa, • kursograf i • zbirni stol.

 9. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • ultrazvučni dubinomjer, • brzinomjeri i • hiperbolični radionavigacijski sustavi i razina primjene

 10. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • inercijalni navigacijski uređaji i • elektronički navigacijski uređaji visoke točnosti.

 11. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • svjetski sustav za pozicioniranja, • metode mjerenja, • pogreške mjererenja GPS-om, • Diferencijalni svjetski sustav za pozicioniranja, • Svjetski navigacijski satelitski sustav, • usporedni rad GPS i GLONASS sustava i • pravci razvoja satelitskih sustava za pozicioniranja.

 12. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • radar, • podsustavi radara i • radarska slika.

 13. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • frekvencije radara, • svojstva radarskih valova, • osnove rada impulsnog radara, • radarska jednadžba, • radarski horizont, • domet radara, • minimalni domet radara, • radar i • primjena.

 14. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • pomoćna sredstva i uređaji u plovidbi radarom, • pomoćne metode u plovidbi radarom i • protivsudarni radari.

 15. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA INTEGRIRANI NAVIGACIJSKI SUSTAVI: • tehnička rješenja INS, • jednostavna tehnička rješenja , • složena tehnička rješenja, • način korištenja INS i • prednosti korištenja INS.

 16. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • snimač podataka putovanja, • sustav automatskog prepoznavanja, • elektronička pomorska karta, • rasterske pomorske karte i • vektorske pomorske karte.

 17. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA • autopilot, • sustav upravljanja na kursu i • sustavi upravljanja na putanji.

 18. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA E- NAVIGACIJA: • pretpostavke razvoja sustava E-navigacije i • prednosti sustava E-navigacije.

 19. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA LITERATURA: • Bowditch, N.,AnAmerican Practical Navigator, DMAHC, USA • Burch, D.,Radar For Mariners, McGraw-Hill, 2004. • Kasum, J.,Radioslužba za pomorce, HHI, Split, 2003. • Kos S., Zorović D., Vranić D., Terestrička i elektronička navigacija, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010. • Simović, A., Elektronička navigacija, JLZMK, Zagreb, 2000 • Radar Navigation and Maneuvering Board Manual, NIMA, USA, 2005.