achizi iile publice n cadrul programului s e e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI S.E.E. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI S.E.E.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI S.E.E. - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI S.E.E. UNDE SUNTEM ACUM Bucu reşti, 17 noiembrie 2009. SUNT BENEFICIAR ELIGIBIL, DIN ROMÂNIA, ÎN CADRUL PO SEE. CE LEGISLAŢIE DE ACHIZIŢIE PUBLICA TREBUIE SA APLIC?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI S.E.E.' - liluye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
achizi iile publice n cadrul programului s e e

ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI S.E.E.

UNDE SUNTEM ACUM

Bucureşti, 17 noiembrie 2009

slide2

SUNT BENEFICIAR ELIGIBIL, DIN ROMÂNIA, ÎN CADRUL PO SEE. CE LEGISLAŢIE DE ACHIZIŢIE PUBLICA TREBUIE SA APLIC?

Indiferent în ce categorie de beneficiar eligibil din România vă încadraţi - administraţie publică, organism de drept public (institute naţionale, universităţi publice, Agenţii de Dezvoltare Regională – body governed by public law), organism de drept privat (O.N.G.: camere de comerţ, structuri asociative ale administraţiilor publice, universităţi private) sunteţi obligat să aplicaţi OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

slide3
SCOPUL O.U.G. NR. 34 DIN 2006 ÎL CONSTITUIE:

a) promovarea concurenţei între operatorii economici;

b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;

c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante

sunt obligat sa aplic legisla ia achizi iilor publice pentru toate activit ile proiectului meu

SUNT OBLIGAT SA APLIC LEGISLAŢIA ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI MEU?

Da. Pentru toate activităţile proiectului care cad în responsabilitatea dumneavoastră şi necesită externalizare, indiferent că sunt implementate în România sau în afara teritoriului României, sunteţi obligat să respectaţi OUG 34/2006. Orice cheltuială externalizată care nu respecta OUG 34 va fi declarată neeligibilă.

Achiziţia trebuie realizată în perioada de implementare a proiectului, conform graficului de achiziţii şi de realizare a activităţiilor.

EXCEPŢIE: Externalizarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

ce servicii pot s externalizez

CE SERVICII POT SĂ EXTERNALIZEZ?

Expertiza profesională pentru elaborarea de studii, experţi în managementul proiectului, manageri financiari

Organizarea de evenimente, seminarii, întâlniri, grupuri de lucru

Realizarea de broşuri, fluturaşi, comunicate de presă, design-ul şi găzduirea paginii web a proiectului, etc

Alte servicii care sunt necesare pentru implementarea proiectului - traducerea sau multiplicarea unor documente ale proiectului

NU SUNT ELIGIBILE costurile cu expertiza externă adusă ca aport de instituţiile partenere în proiect, precum şi de persoanele care fac parte din echipa de proiect

slide6

TIPURI DE CONTRACTEDE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:

 • a) contractul de lucrări;
 • are ca obiectiv fie execuţia de construcţii / lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG 34/2006
 • fie atât proiectarea, cât şi execuţia de construcţii / lucrărilegate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG 34/2006
 • fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor AC, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor mai sus menţionate
 • b) contractul de furnizare;
 • are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare
 • are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora
slide7

c) contractul de servicii.

 • altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B din OUG 34/2006
 • Daca serviciile vizeaza cheltuieli eligibile ale programului
slide8

CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ CARE ARE CA OBIECT ATÂT FURNIZAREA DE PRODUSE, CÂT ŞI PRESTAREA DE SERVICII ESTE CONSIDERAT:

 • a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;
 •     b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.
ce procedura de achizitii publice s aplic

Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv, pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului.

CE PROCEDURA DE ACHIZITII PUBLICE SĂ APLIC?

Pentru fiecare tip de achiziţie se încheie câte un contract specific, care poate fi de furnizare de produse, de prestare de servicii sau de executare de lucrări.

slide10

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ SUNT:

a) licitaţia deschisă,

    b) licitaţia restrânsă,

    c) dialogul competitiv,

    d) negocierea,

    - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

    - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

    e) cererea de oferte,

slide11

LICITAŢIA DESCHISĂ

se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă

Etapă suplimentară:

- Licitaţie electronică prevazutăîn anunţul de participare

Participare:

- Orice operator economic

Termene:

- maxim 52 zile, minim 15 zile

slide12

LICITAŢIA RESTRÂNSĂ

se desfăşoară, de regulă, în două etape:

a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie;

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire

Etapă suplimentară:

- Licitaţie electronică prevazutăîn anunţul de participare

Condiţii de atribuire: - Cel puţin 5 candidaţi selectaţi

- Cel puţin o ofertă corespunzătoare

Termene :

- maxim : 37 zile etapa Işi40 zile etapa II

- minim : 10 zile etapa Işi10 zile etapa II

slide13

DIALOGUL COMPETITIV

 • Autoritateacontractantă are dreptul de a aplicaprocedura de dialog competitivpentruatribuireaunui contract de achiziţiepublicădacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarelecondiţii:
 • a) contractulîncauzăesteconsiderat a fi de complexitatedeosebită;
 • b) aplicareaprocedurii de licitaţiedeschisăsaurestrânsă nu arpermiteatribuireacontractului de achiziţiepublicăîncauză
 • Treietape:
 • - Preselecţiacandidaţilor
 • - Dialogul
 • - Evaluareoferte
  • Celpuţin 3 candidaţiselectaţi
  • Celpuţin o ofertăcorespunzătoare
 • Termene :
 • - maxim 37 zile,minim 20 zile
slide14

NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE

 • Două etape
 • Numai în condiţiile prevăzute de lege
 • Orice operator economic poate candida
 • Se poate realiza o preselecţie a candidaţilor
 • Minimum 3 candidaţi
 • Etapă suplimentară de licitaţie electronică (dacă se specificăîn anunţul de participare)
 • O singură etapă
 • Numai în condiţiile prevăzute de lege
 • Nu există plafon valoric
 • Termene: - maxim 37 zile,minim10 zile
slide15

 NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ

 • A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE
 • O singură etapă
 • Numai în condiţiile prevăzute de lege
 • Nu există plafon valoric
slide16

CEREREA DE OFERTE

  Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al următoarelor praguri:

  a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 750.000 euro.

Termene : - maxim 10 zile,minim6 zile

slide17

CONCURSUL DE SOLUŢII

Aplicabilitate: - Amenajarea teritoriului

- Proiectare urbanisticăşi peisagistică

- Arhitectură, prelucrarea datelor

Metodologie: - Propuneri de soluţii anonime

- Soluţia selectată de un juriu, se pot acorda premii.

Organizare: - Procedură independentă

- Parte a unei alte proceduri

Termene :

Depunere ofertelor cel puţin 52 zile,de la publicarea Anunţului de Participare

slide18

Luaţi-vă întotdeauna o marja de timp mai mare faţă de termenele menţionate anterior, pentru elaborarea caietelor de sarcini, precum şi în cazul în care procedura se anulează din diferite motive. De asemenea trebuie luate în calcul şi termenele pentru evaluarea ofertelor precum şi pentru semnarea contractelor după stabilirea şi transmiterea rezultatului procedurii, a câştigătorului şi a ofertantului / candidatului care a fost respins

slide19

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică,

 • cu scopul de a evita aplicarea prevederilor OUG 34/2006 care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice
slide20

Exemplu: Daca la începutul anului nu aţi estimat decât externalizarea unui eveniment, in valoare de 10.000 euro, aplicaţi încredinţarea directă.

Daca s-a efectuat deja o încredinţare directa in valoare de 10.000 euro si se doreşte externalizarea, in acelaşi an a unei a doua activitati, cu acelasi cod CPV, in valoare de 8.000 euro (cumulat cele doua activitati depasind pragul de 15.000 euro pt incredintare directa), sunteti obligat sa aplicati, pt a doua externalizare, procedura de cerere de oferta(fără a anula prima achizitie)

slide21

MODALITĂŢI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 • Acordul-cadru
 • Sistemul de achiziţiedinamic
 • Licitaţiaelectronică
slide22

ACORDUL CADRU

 • Înţelegere scrisăîntre Autoritatea Contractantăşi operatorii economici
 • Stabileşte condiţiile contractelor subsecvente
 • În special: Preţul şi cantităţile
 • PROCEDURI
  • Atribuire: Licitaţia deschisă / Licitaţia restrânsă
  • Excepţie : Celelalte proceduri conform legii
  • Durata: Maximum 4 ani
 • Nu se acceptă modificări substanţiale ale condiţiilor din acord când atribuie un contract subsecvent
slide23

ACORDUL CADRU - CONTRACTE

 • În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
 • obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;
 • preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru cu un singur operator economic numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv

slide24

ACORDUL CADRU

 • CONTRACTE
  • În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile
slide25

ACORDUL CADRU - CONTRACTE

 • În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
 •   a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică;
 •   b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară
 • Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:
  • a) fie fără reluarea competiţiei;
  • b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru
slide26

SISTEMUL DE ACHIZIŢIE DINAMIC

  • Autoritateacontractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţiedinamicnumaiprinintermediul SEAP şinumaipentruachiziţiaunorproduse de uzcurent, ale cărorcaracteristici general disponibilepepiaţăsatisfacnevoileautorităţiicontractante.
slide27

LICITAŢIA ELECTRONICĂ

  • Proces repetitiv de ofertare, exclusiv electronic
  • Începe după prima verificare/evaluare a ofertelor
  • Ofertanţii pot reduce preţurile sau îmbunătăţii oferta
  • Evaluarea finală automată prin sistemul electronic utilizat
 • Nu se foloseşte: prestaţii intelectuale: consultanţă, proiectare
 • Este interzisă utilizarea abuzivă care:
 • - împiedică, restrânge sau distorsionează concurenţa
 • - modifică obiectul contractului de achiziţie anunţat
slide28

LICITAŢIA ELECTRONICĂ

  • AutoritateaContractantătrebuie să invite toţiofertanţii care au depusofertecorespunzătoare, săprezinte:
  • -Preţurinoişi/sauvalorinoi ale elementelorofertei
  • Invitaţia:
  • -electronică, simultan la toţiofertanţii
  • -trebuieprecizată data şimomentul de start al licitaţieielectronice
  • -modalitateaconectării la echipamentul electronic
  • Nu poateîncepemaidevreme de douăzilelucrătoare de la data invitaţiilor
slide29

OPERATORUL SEAP

 • Oriceautoritatecontractantă are dreptul de a aplicaprocedurile de atribuireprevăzute, prinutilizareamijloacelorelectronice.
 • Aplicareaprocedurilor de atribuireprinutilizareamijloacelorelectronice se realizeazăprinintermediul SEAP.
 • Website : www.e-licitatie.ro
slide31

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

 • Totalitatea documentelor care conţin cerinţele, criteriile, informaţiile AC în baza cărora operatorul economic îşi va elabora oferta
 • Poate fi elaborată de:
 • - Compartimentul intern specializat sau
 • -Consultanţi angajaţi
 • Conţinutul documentaţiei de atribuire:
 • fişa de date a achiziţiei
 • caietul de sarcini/documentaţia descriptivă
 • Clauzele contractuale obligatorii
 • Formulare şi modele
slide32

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ :

 • a) informaţii generale privind autoritatea contractantă,
 •     b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate;
 •     c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare,
 •     d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă,
 •     e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
 •     f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare;
 •     g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
 •     h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
slide33

CAIETUL DE SARCINI :

 • Caietul de sarciniconţine, în mod obligatoriu, specificaţiitehnice
 • Cerinţe
 • Prescripţii
 • Caracteristici de natură tehnică
 • Pentru a defini cat mai fidel necesitatea obiectivă a AC
slide34

INTERDICŢII :

 • Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie
 • Nu este admisă restricţionarea accesului la competiţie
slide35

REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR

 • Oricecomunicare, solicitare, informare, notificareşialteleasemenea, prevăzuteînoug 34/2006, trebuiesă fie transmiseînscris.
 • Orice document scristrebuieînregistratînmomentultransmiterii, respectivînmomentulprimirii.
 • Comunicarea, transmitereaşistocareainformaţiilor se realizeazăastfelîncâtsă se asigureintegritateaşiconfidenţialitateadatelor respective.
 • Peparcursulaplicăriiprocedurii de atribuire, autoritateacontractantă are obligaţia de a luatoatemăsurilenecesarepentru a evitasituaţiile de naturăsă determine apariţiaunui conflict de intereseşi/saumanifestareaconcurenţeineloiale
slide36

REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

 • Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
 • Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
 • Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală
slide37

REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

 • Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare următoarele persoane:
 • persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
 • soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
 • persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor
slide38

Vă multumesc !

Simona Arghire

Tel: 0372 111 326

Mobil: 0749 196 119

Fax: 0372 111 456

Email: simona.petcu@mdrl.ro